AEXNY 1.68
536.93 (0.31%)
  AEX -1.09
519.39 (-0.21%)
  DJIA -12.74
21397.29 (-0.06%)
  NASDAQ 2.73
6236.69 (0.04%)
  S&P 500 -1.11
2434.50 (-0.05%)
  NIKKEI 25.91
20136.42 (0.13%)
  DAX 19.74
12794.00 (0.15%)
  BEL-20 -16.59
3853.35 (-0.43%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 20/06/2017
Categorie: Column

ECB-beleid werkt, maar…

Dat Erdogan en co het hebben van banden met zelfbenoemd politiek tegenstander Gülen reden genoeg vindt om mensen zonder vorm van proces te ontslaan, op te pakken en in de gevangenis te smijten (of erger) is al lang duidelijk. Het was echter vooral een binnenlandse aangelegenheid aangezien de Turken hem zélf hebben gekozen en hem onlangs nog een drastische machtsuitbreiding gunden. Maar nu ging hij internationaal gezien écht over de schreef door de directeur van Amnesty International en 22 andere advocaten op te pakken. Directe EU-actie: er wordt door de EU-rekenkamer onderzocht of de miljarden aan EU-hulp voor Turkije wel goed besteed zijn. Tussen 2007 en 2013 gaat het om een kleine 5 miljard en dat is maar liefst 40% van al het geld dat aspirant-lidstaten ontvangen ! Dat geld is bedoeld om grondrecht, rechtsstaat, democratie, onderwijs, arbeidsmarkt en openbaar bestuur te versterken. En u kunt op uw vingers uitrekenen dat daar sinds een aantal jaren geen enkele sprake meer van is; Turkije glijdt af naar een dictatuur. Dus is de kans groot dat er geen cent meer uit wordt gekeerd totdat Erdogan BEWIJST dat hij zulk geld in de toekomst wél goed besteedt. Zo snijdt de man zich steeds verder in eigen (en EU-)vlees, iets dat hij juist nodig had omdat HIJ er voor zorgde dat het toeristisch en economisch steeds slechter gaat in Turkije. Iets dat onlangs in een documentaire ontnuchterend werd bewezen …

Monetair beleid is steeds schipperen tussen korte en lange termijn belangen

Al vele jaren staan de ECB-rentes, die bepalend zijn voor alle Eurozonelanden, op een zeer lage tot zelfs licht negatieve stand. Dat is uiteraard ontstaan na de kredietcrisis waarin vrijwel alle grote centrale banken in de wereld ‘fors op het orgel’ moesten om een totale ineenstorting van het mondiale financiële systeem te voorkomen. Een lange termijn kenmerk van een lange periode van extreem lage of zelfs negatieve rentes is dat dit toekomstige zeepbellen creëert ZOALS de kredietcrisis ! Op dat dilemma ga ik echter een andere keer in want vandaag wil ik het hebben over de voordelen van het zeer lankmoedige beleid van de meeste grote centrale banken ter wereld. De kortere termijneffecten, die zich overigens alweer over vele jaren uit hebben gespreid, zijn namelijk goed zichtbaar. Zichtbaar in b.v een langzame terugkeer van het zeer belangrijke consumenten-vertrouwen, aantrekkende huizenverkopen, lagere werkloosheid, meer economische groei enz. Inzake het streven van de ECB (en andere centrale banken) naar inflatie heb ik de afgelopen jaren genoegzaam geschreven; dat streven is zeer twijfelachtig aangezien het voor westerse economieën cruciale burger-koopkracht kost. De afgelopen jaren is dan ook een bizarre situatie ontstaan. De meeste burgers waren erg blij met een periode van deflatie omdat dit hen koopkracht opleverde terwijl de centrale banken dat juist met ontzagwekkend grote opkoopprogramma’s trachtten te voorkomen ! Ook dat is een gevecht tussen korte- en lange termijn-belangen …

Maar het wordt de hoogste tijd om te normaliseren …

Nu de inflatie wat is aangetrokken, overigens vooral door de sinds begin vorig jaar ruimschoots verdubbelde olieprijs (die op het moment van schrijven juist weer een dalende tendens vertoont), KOST dit juist weer koopkracht. Het is dan ook een goede zaak dat de groei langzaam wat verder aantrekt en dat er mede daardoor extra loonstijgingen mogelijk worden. Want ondanks dat loonmatiging in Nederland vrij excessief voorkwam en ons land tientallen jaren sterk gefocust was op lagere arbeidskosten, was dat niet iets exclusief voor ONS land ! Uiteraard moet die ruimte wel benut worden want anders hebben de burgers er nog niets aan, en dat ligt in de handen van werkgevers en werknemers (lees: vakbonden). Zodra die ruimte (deels) benut wordt kan er een nieuw groeiversnelling optreden en kunnen de centrale bank-rentes eindelijk naar meer normale niveaus terugkeren. Dat is, zoals gezegd, van het grootste belang omdat er anders weer een nieuwe kredietcrisis in de toekomst ontstaat en daar zit WERKELIJK NIEMAND op te wachten ! Anders gezegd: als de rentes niet binnen enkele jaren naar normale(re) niveaus verhoogd worden, dan stijgt het risico op een nieuwe crisis sterk. Wie dat doet, Draghi, Weidmann of iemand anders, is niet van belang; het moet gebeuren om nieuwe excessen te voorkomen. Tot die tijd hebben landen, bedrijven en individuele burgers de tijd om té hoge schuldposities af te bouwen, iets dat in een klimaat van stijgende rentes steeds meer geld kost, en weer spaarzamer te worden. Dat is een ander nadeel aan excessief lang lage rentes: spaargeld levert geen rente op en dus wordt er steeds minder gespaard; iets dat normaal een middel is om slechte tijden deels mee te overbruggen. Dus ja, het ECB-beleid werkt maar het is eigenlijk al de hoogste tijd om terug te keren naar een meer normale situatie …

PS. Door ziekte is er niet elke dag een column, of zijn ze soms kleiner dan normaal.

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2017 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.