AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -3.55
572.72 (-0.62%)
   DJIA -255.68
26770.20 (-0.95%)
   NASDAQ -67.31
8089.84 (-0.83%)
   S&P 500 -11.75
2986.20 (-0.39%)
   NIKKEI 40.82
22492.68 (0.18%)
   DAX -21.35
12633.60 (-0.17%)
   BEL-20 -18.63
3757.78 (-0.49%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 27/09/2019
Categorie: Column

Trump kan niet 'tot het gaatje' gaan want...

Ondanks dat ik er veel van kan vinden en of vind bemoei ik me zelden of nooit met interne beslissingen van (beurs-genoteerde) bedrijven en als zodanig schrijf ik er ook zelden over. Maar vandaag maak ik daar een uitzondering op omdat ik een duidelijke mening heb over de vernietiging van het iconische merk en de merknaam XS4ALL door KPN. Een eigenzinnige provider die haar klanten en hun belangen, vragen en problemen voorop stelde; dat wordt steeds zeldzamer in deze digitale tijden. Mede daarom durf ik te stellen dat het merk XS4ALL misschien wel net zo sterk en of bekend is als het merk KPN; en misschien zelfs nog wel sterker door de eigenzinnigheid ! Alleen al daarom zou ik aan KPN voor willen stellen om de merknaam en het merk te behouden en het merk en de merknaam KPN te laten vallen ! Uiteraard zit daar een hele duidelijke prikkeling in om nog eens heel goed na te denken over de geplande stap, want ik denk dat ze daardoor veel klanten zullen verliezen (ook KPN’ers !). En dat alleen al is in een consoliderende markt een flinke aderlating die niemand zou willen hebben; en TOCH zoekt KPN dat bewust op. Daarbij alle bezwaren van zowel klanten als personeel van XS4ALL hooghartig wegwuivend zonder goede onderbouwing in de media (“besluit is zorgvuldig genomen”). Dan de beurs: onderaan deze column is een analyse van het aandeel gemaakt en dat ziet er helemaal niet goed uit op de lange termijn. De vraag is dan ook of je een dergelijke luxe wel hebt ! En wat zeker niet onvermeld moet blijven is dat KPN haar 5G uitrolt mét het uiterst omstreden Chinese Huawei én dat de beoogde nieuwe topvrouw nog vóór haar aantreden al onder vuur ligt bij haar vorige werkgever. Ik laat me er niet over uit of dit terecht of onterecht is want dat is in andere / juridische handen, maar dat is beslist geen goede reclame en start. Volgens mij werden én worden er téveel verkeerde keuzes gemaakt bij KPN …

Brutalen krijgen de halve wereld …

Nu Japan op het punt lijkt te staan om een nieuwe handelsdeal met de VS te sluiten, althans zo waren de berichten vorige week, maar ik vandaag een hypothetische column. Daarbij nog wel even vermeldend dat het erop lijkt dat de VS IN die handelsdeal allerlei verhoogde heffingen op Japanse producten laat staan ! Je vraagt je dan af hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat Abe daarmee akkoord is, maar de wrakke financieel-economische staat van het land is blijkbaar evenredig aan ZIJN financieel-economische intelligentie. Want wat zou er gebeuren als ALLE landen waarmee Trump een handelsconflict is gestart, zich zouden verenigen en hem de voet dwars zouden zetten ? Terug naar de hypothese van vandaag. Wat als landen als China, Japan, het continent Europa, Canada, Mexico enz. zich in de handels-opzicht zouden kunnen verenigen en 1 front vormen tegen Trump’s VS ? Afgezien van havik Bolton, die onlangs door Trump is weggestuurd als adviseur, denk ik dat niemand daar in het Witte Huis vanuit is gegaan. Desondanks was het een risico dat dat zou kunnen gebeuren en ook op dit moment is dat risico nog niet minimaal tot 0. Zeker niet omdat China, zoals eerder uitgelegd, heel veel geduld heeft in dit soort conflicten omdat zij de luxe heeft om mindere tijden uit te zitten terwijl de groei in de VS volgens de laatste Markit-PMI-cijfers bijna bij 0 terug is. Zou er op dit moment een gezamenlijk front tegen de VS ontstaan omdat de andere getroffen landen zich verenigen, dan zou dit de VS ongetwijfeld in een recessie duwen. Neem dan van mij aan dat zijn herverkiezing een puinhoop was geworden, en dat hij electoraal weggevaagd wordt. En dat is precies waar China op uit lijkt te zijn en dus zou het mij niets verbazen als dat land ‘achter de schermen’ bezig is om de krachten te proberen te bundelen. Helaas voor China heeft zij weinig vrienden …

Trump’s tactiek is een klassieke verdeel-en-heers, totdat …

Daarmee heb ik gelijk de achilleshiel van deze hypothese genoemd; een krachten-bundeling van de door de handelstactiek van de VS getroffen landen zit er niet in omdat ze téveel van elkaar verschillen met té verschillende belangen. Zowel in politiek systeem, economisch opzicht als in diversiteit van die landen is het enorm moeilijk om consensus te vinden om Trump een lesje te leren met zijn psychopathisch agressieve handelspolitiek. De vorige alinea ademt dus alles van een klassieke verdeel-en-heers-tactiek en ondanks het genoemde afbreukrisico, waarin de mogelijkheid bestaat dat de tegenstrevers in de handelsruzies met de VS zich verenigen, lijkt dat niet te gaan gebeuren. Uiteraard is daar de kans het kleinst op als er meer handelsdeals worden gesloten met de VS, zoals Japan van plan lijkt te zijn. Echter als Trump, nietsontziend als hij is (en psychiaters hebben daar allerlei akelige namen voor), bereid is om ’tot het gaatje’ te gaan dan wordt het een héél ander verhaal. Door zich steeds meer met ‘jaknikkers’ te omringen (zie eerdere columns), diegenen die kritisch op hem zijn stuurt hij immers steeds ‘naar huis’, is het risico op doorschieten in deze tactiek nog wel degelijk aanwezig. En dus bepaalt het fanatisme van zijn karakter-trekken de hoogte van het afbreukrisico op deze verdeel-en-heers-tactiek ! Aangezien die onvoorspelbaar is, en ook of er nog iemand in het Witte Huis zit die hem afremt als hij doordraaft in de handels-oorlogen, kan het tot op het laatst spannend blijven. Zeker zolang de grootste tegenstrevers China en Europa weinig toegeven en nog geen nieuwe handelsdeals hebben gesloten, of willen sluiten. Anders gezegd: het kan nog alle kanten op omdat niet duidelijk is of Trump zó zelfdestructief is dat hij de VS-economie opoffert (recessie !), en daarmee zijn herverkiezing, om ‘zijn gelijk’ te krijgen en zich als winnaar te zien. En dat laatste heeft hij vaak genoeg geroepen …

Analyse: KPN op de lange termijn en onder het vergrootglas …

Is het opdoeken van een zeer sterk merk als XS4ALL door KPN (ik ben geen abonnee of anders belanghebbende in beide merken) een slimme beslissing als de koers rond de eeuwwisseling nog op bijna € 44 stond, vervolgens letterlijk in elkaar crasht tot vrijwel 1 in het jaar erna ? Waarna de koers nog enigszins weet te herstellen tot 7-8 om daarna NOGMAALS hard te crashen tot (weer) vrijwel 1, waar de koers tot op de dag van vandaag nog altijd uiterst moeizaam van herstelt ? Uiteraard hebben die zaken maar zeer beperkt met elkaar te maken, maar zoals ik in de inleiding al stelde zie ik koerstechnisch een ‘slagveld’. Sterker nog: de genoemde dalingen zijn zó groot dat ik het hele plaatje niet eens in beeld kan brengen zonder dat rechts op de grafiek alle details vervagen door het enorme koersverschil. En dus heb ik de koers sinds 2009 in beeld gebracht, waar later een 3-dubbele top ontstond met de al genoemde 2e ineenstorting van de koers tot bijna € 1. Vanaf dat moment wist de koers wel weer te herstellen tot iets onder 4, maar daarna ging het in een nieuwe dalende (magenta) trend opnieuw naar onderen tot bijna 2. En ondanks dat de koers daar begin dit jaar bovenuit kroop is het verloop sindsdien horizontaal en dalen de toppen op de RSI juist. Dus als een verdere stijging naar 4 er al in zit, iets dat de stijgende oranje steun sinds 2013 suggereert, moet dat nog blijken in de komende maanden. Anders gezegd: er is een opwaartse RSI-uitbraak nodig om de koers daar te krijgen, anders worden de stijgende steunen op zowel de koers als de indicator onder hoge druk gezet en dreigt bij begeven een nieuwe daling naar 2 of zelfs 1. Dat zou voor lange termijn beleggers GEEN koerswinst betekenen in bijna 20 jaar, en zo’n beursreputatie is niet best …

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.