AEXNY 24.22
591.55 (4.27%)
  AEX 1.33
541.35 (0.25%)
  DJIA -64.65
23526.18 (-0.27%)
  NASDAQ 4.88
6867.36 (0.07%)
  S&P 500 -1.95
2597.08 (-0.08%)
  NIKKEI 15.92
22539.07 (0.07%)
  DAX -6.49
13008.55 (-0.05%)
  BEL-20 9.01
3978.19 (0.23%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 21/11/2017
Categorie: Column

(Gebrek aan) inzicht...

Ik heb voorspeld dat het niet lang zou duren voordat er een staatsgreep in Zimbabwe zou worden gepleegd. Mugabe (93) is al sinds 1980 aan de macht, voert een waar schrikbewind, pleegde genocide en verrijkte zichzelf ten koste van de rest; een straatarm en ontwricht land was het gevolg. Maar toen zijn veel jongere vrouw Grace (52) de vice-president, die populair was bij de bevolking, dumpte ten gunste van haarzelf ‘omdat hij een coup tegen de president beraamt’ sloeg de vlam in de pan bij het leger. Na een affaire met Mugabe trouwde ze in 1996 met hem en trok voortdurend meer macht naar haar toe, gebruik makend van fraude, geweld, manipulatie en jaloezie; ook op de vice-president. En met DIE stap heeft ‘miss Gucci’ (raad eens waar die bijnaam vandaag komt !) haar hand overspeeld want daarna kwam het leger in actie en plaatste het duo onder huisarrest. Waarschijnlijk in afwachting van hun processen want beide hebben vele zeer ernstige misdaden op hun geweten en komen daar (ook internationaal; Internationaal Gerechtshof in Den Haag) niet mee weg. Die rechtvaardigheid zal ook significant bijdragen aan het enorme herstel dat er op gang moet komen aangezien het leeg geplunderd is door de Mugabe’s. Er is nog een lange weg te gaan maar de broodnodige stap die onvermijdelijk was en die ik voorspelde, is nu blijkbaar gezet. Alleen: die Mnangagwe is ook geen beste dus ik hoop dat oppositieleider Tsvangirai het land uiteindelijk gaat leiden. Succes en héél veel sterkte, arm Zimbabwe !

De gevolgen van zware bezuinigingen dreunen soms nog decennia door …

Ettelijke jaren geleden, toen de landelijke overheid haar woningbouwbeleid delegeerde naar provincies en gemeentes, waarschuwde ik voor allerlei (hele) vervelende gevolgen van die maatregel. Zo zag ik het eenduidige beleid in talloze verschillende soorten beleid uiteenvallen en de kosten zeer sterk stijgen omdat vrijheid op dit gebied automatisch voor (lokale) schaarste zorgt. En schaarste betekent, zeker in combinatie met meer economische groei en dus meer welvaart, sterke prijsstijgingen. Ook zouden provincies en gemeentes mijns inziens (eerst) de ‘krenten uit de pap halen’ en (eerst) de meest lucratieve bouw plannen uitvoeren. Vooral gemeentes hebben veelal een onverzadigbare geldhonger, overigens niet in de laatste plaats door eerdere mislukte projecten én omdat ze door diezelfde landelijke overheid in het verleden ‘afgeknepen’ zijn. Helaas kwamen zo ongeveer al mijn inschattingen na de crisis uit: er waren gemeentes die indertijd wel 200 miljoen aan verliezen leden met avonturen in grond- en of (woning)bouw; zoals Apeldoorn ! In totaal werd er voor meer dan 3,2 miljard aan verliezen geleden na de crisis, iets dat meer dan 15% van alle gemeentes in financiële problemen bracht en talloze bewindslieden en soms zelfs hele gemeente-raden ‘de kop’ kostte ! Mijn voorspelling op woningbouw-gebied kwam helaas ook uit: er is véél te weinig gebouwd, vooral voor de middengroep, die tussen wal en schip van sociale woningbouw en vrije markt valt. Niet vreemd dus dat de nieuwe minister van Wonen zich weer bemoeit met het woningtekort en exploderende prijzen. Dat Den Haag dit niet aan zag komen (lees: niet WIL zien), is echter zowel een blinde vlek na eerdere bezuinigingen als een zware (ook financiele) blunder …

Ook AOW-problematiek pakt voor velen totaal verkeerd uit …

Vergelijkbare problemen heb ik voorspeld inzake de AOW-leeftijd-verhoging: op zich begrijpelijk maar IEDEREEN moet er voor kunnen sparen om desnoods eerder met pensioen te gaan als het lichaam langer doorwerken niet (meer) toestaat. Immers het is voor zware beroepen, vooral met veel lichamelijke arbeid, vaak helemaal niet mogelijk om langer door te werken. En laten vooral dát soort beroepen nu een relatief laag inkomen hebben waardoor zij al lastig genoeg kunnen sparen om tijdig met pensioen te gaan; en niet b.v met 70 jaar. Inmiddels is het duidelijk dat ook die voorspelling nagenoeg exact uitgekomen is en dat steeds meer werknemers, vooral met zware beroepen en relatief lage inkomens, door moeten ploeteren terwijl ze dat niet meer kunnen. Dat kost die mensen letterlijk hun gezondheid want de jaren na pensionering zijn niet alleen korter maar ook kwalitatief minder door veel meer problemen ! Ik durf rustig te stellen dat dit een extra kosten-VERHOGING in de zorgsector oplevert van enkele miljarden per jaar ! Ook raakt een steeds groter deel van hen structureel werkloos omdat werkgevers hen niet (meer) willen hebben; niet onbegrijpelijk, maar daar had al lang iets voor geregeld moeten zijn. Niet vreemd dus dat er alsmaar meer frustratie over de aanhoudende AOW-leeftijd-verhoging is bij steeds meer kwetsbare en relatief weinig verdienende werknemers. Het was dus te voorspellen dat de vakbond een boze brief naar de minister van sociale zaken stuurde waarin deze problemen opgesomd werden, en om een (fiscale) oplossing wordt gevraagd. Maar de minister geeft ‘niet thuis’ en riskeert daarmee een explosieve stijging van maatschappelijke (arbeids)onrust …

Vopak; nog langer afblijven …

Ook in een tijd dat het met verreweg de meeste aandelen goed gaat zijn er (vrijwel) altijd aandelen die het (relatief) slecht doen. Zo eentje is Vopak, die al sinds de vroege zomer van 2016 in een neerwaartse (magenta) trend gewikkeld raakte die zich in 2017 iets versnelde en sinds kort sterk versnelde; naar beneden dus. Want de koers zakte onder de licht stijgende oranje steun uit 2011, die samen met de dalende oranje weerstand een wig vormt waar de koers uiterlijk eind volgend jaar uit had moeten breken; dat gebeurde dus een stuk sneller dan verwacht. Inmiddels is de neerwaartse uitbraak ook succesvol teruggetest, in combinatie met de eerder genoemde dalende magenta trend, en zal de koers verder zakken. Dat is ook uitstekend te zien aan de dalende trend op de RSI, die al begin 2016 signalen gaf van een mindere fase ! Op dit moment is het nog onduidelijk of de zware steun rond 30 de beweging naar beneden op kan vangen, of dat deze het uiteindelijk begeeft. Dat zal in hoge mate afhangen van de RSI, die duidelijk opwaarts uit moet breken om te voorkomen dat de koers verder zakt naar de stijgende bruine steun rond 20 …

PS. Door ziekte is er niet elke dag een column, of zijn ze soms kleiner dan normaal.

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2017 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.