AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX 3.62
536.92 (0.68%)
   DJIA 72.85
24946.51 (0.29%)
   NASDAQ 0.25
7481.99 (0.00%)
   S&P 500 4.68
2752.01 (0.17%)
   NIKKEI -127.44
21676.51 (-0.58%)
   DAX 44.02
12389.58 (0.36%)
   BEL-20 10.77
3961.55 (0.27%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 12/03/2018
Categorie: Column

Bescheidenheid siert de mens…

De realiteit van de massale sterfte in ‘dierenpark’ Oostvaardersplassen, want het totaal afgebakende gebied heeft NIETS met normale natuur te maken, is tot mijn grote verdriet nog véél erger dan verwacht. Vereniging Het Edelhert zou al hebben gezien dat de dode dieren met kiepwagens tegelijk uit het gebied werden gehaald en dat blijkt helaas maar al te goed te kloppen. Want Staatsbosbeheer (SBB), de beheerder van het gebied, meldde dat er ALLEEN AL in februari 1062 grote grazers dood gingen; waarvan een onvoorstelbare hoeveelheid van 858 edelherten. En nadat ze maandenlang honger hebben geleden en volgens SBB het einde van de winter misschien niet zouden kunnen halen werden er maar liefst 993 van de 1062 dieren doodgeschoten ! Overigens willen die lui bij SBB nog steeds niets weten van het dierentuin-karakter van het gebied, ook niet van diervriendelijker oplossingen en voedert (gedwongen door enorme maatschappelijke woede) nu bij met grote tegenzin. En dus komt deze schier eindeloze ellende voor de resterende dieren volgend jaar GEWOON WEER TERUG ! Politiek, maak snel een einde aan deze OPZETTELIJKE dierenbeulerij en geef het beheer over aan een dierentuin, die WEL zijn verantwoording neemt en de dieren optimaal verzorgt. Of maak werk van de in de natuur gangbare mogelijkheden om weg te trekken uit een gebied met structureel te weinig voedsel in de winter. Stelt u zich eens voor wat er gebeurt als er in de toekomst weer eens een strenge winter komt, en dat is ondanks de klimaat-verandering zeker mogelijk: dan sterven die arme dieren (wederom omdat ze nergens heen kunnen) bij de duizenden ! Of hebben de poeliers in de omgeving te weinig wildvlees en verdient SBB op deze manier extra geld ?

Gaan we nu WEER achter de VS aanlopen en WEER dezelfde fouten maken ?

Tot een jaar geleden schreef ik met enige regelmaat over de (al dan niet financiele of morele) misdragingen die banken voorafgaande, tijdens en zelfs nog na de kredietcrisis pleegden. En hoefde ik alleen maar naar het nog altijd slepende dossier van de woekerpolissen te wijzen, waarvan vele al uit begin jaren 90 stammen, om aan te geven dat de banken hun verleden nog altijd niet achter zich hebben gelaten. En dat hun misdragingen tot op de dag van vandaag en ook waarschijnlijk nog in de komende jaren sporen in de maatschappij en bevolking blijven trekken; redelijk recent verwees ik daarvoor nog naar het faillissement van DSB. Feit is ook dat ze zich daar in de meeste bestuurskamers al jaren niet meer bewust van zijn en denken dat ze alweer een hele tijd goed functioneren in de ogen van de bevolking. Een van de zeker dominante factoren was dat de topmannen van banken zich exorbitant beloonden; eenieder bekend. Die graaicultuur is weliswaar naar de achtergrond verdwenen maar veel VS-topbankiers hebben zich inmiddels alweer salarissen boven $ 15-20 miljoen toegeëigend; en uiteraard willen de Europeanen dat (wéér) volgen. Het gegraai begon immers aan de andere kant van de Atlantische Plas, de ellende idem, en daar lopen wij als Europeanen uiteraard graag ook (weer) blind achteraan ! Immers, een goed voorbeeld doet goed volgen maar dat geldt eveneens voor een slecht voorbeeld. Het nieuws van ING kwam in de week dat Lehman Brothers, al 10 jaar failliet, nog even 2,4 miljard moest betalen om haar faillissement af te wikkelen. En zo ontwikkelde Europa amper een eigen mening over de (slechte) werking van exorbitante beloningen en lijkt de les van de kredietcrisis wéér / nog steeds vergeten. En dat is extra wrang omdat een belangrijk deel van de EU-bevolking, het meest in Z-Europa, nog altijd én nog vele jaren worstelt met de naweeën van diezelfde crisis ! Maar goed: jaren geleden waarschuwde ik al dat alle tendensen erop wezen dat er in de financiële wereld weinig is geleerd van het probleem dat de sector vooral ZELF heeft gecreëerd …

Slechts plek voor bescheidenheid na ontslag tienduizenden werknemers !

In de discussie over beloningen, en deze column is uiteraard geschreven n.a.v de 50% belonings-verhoging van ING-topman Hamers (nieuwe salaris ruim 3 miljoen), worden overigens van beide kanten enorm veel valse argumenten gebruikt. Uiteraard mag de man een verhoging hebben als hij zijn werk goed heeft gedaan en zeker als hij sterk achterloopt in de sector; maar is die zelfde sector wel een goede maatstaf ? Uiteraard niet, zoals ik hierboven juist heb uitgelegd. En waarom moet dat gelijk (ruim) 50% zijn en waarom zijn veel topbankiers in Nederland tevreden met een salaris van diverse tonnen, iets wat 99% van de bevolking nooit haalt, terwijl Hamers ruim 3 miljoen wil hebben. Waarom komt dit op het tijdstip dat ING tienduizenden banen heeft geschrapt en dus tienduizenden mensen met enorme problemen opzadelde ? Waarom wil president-commissaris Van der Veer zijn maatje Hamers ineens richting het zelfde niveau van salarissen trekken als hij indertijd bij Shell (RDS) kreeg ? En dus is het logisch dat (de top van) ING “graaigedrag” verweten wordt, “stuitende arrogantie” vertoont en b.v beschuldigd wordt van het omzeilen van de bonusregels. En waar de bank rekent op “begrip” is de reactie van de SP nog het meest duidelijk: “dacht het niet, aanpakken die hap”. En die gedachte komt voort uit het feit dat er tienduizenden werknemers zwaar moesten bloeden om de bank overeind te houden, een bank die in een evt. val in de kredietcrisis heel NL mee had gesleurd (!), en dan past bescheidenheid. Dat de bank, van der Veer en Hamers dat niet zien getuigt inderdaad van grote arrogantie, weinig lering trekken uit de crisis en een enorm gebrek aan maatschappelijke inschatting. Als men 10% had gevraagd, al ca. 6 keer zoveel als de resterende medewerkers krijgen, dan was dit allemaal niet ontstaan. Neem een voorbeeld aan 1100 Canadese medici: die willen 1,4% verhoging niet hebben omdat veel patiënten geen toegang meer hebben tot medische diensten; door drastische bezuinigingen !

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.