AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  0.72
558.96 (0.13%)
   DJIA -11.40
26536.82 (-0.04%)
   NASDAQ 25.25
7909.97 (0.32%)
   S&P 500 -3.60
2913.78 (-0.12%)
   NIKKEI 251.58
21338.17 (1.19%)
   DAX 64.69
12310.01 (0.53%)
   BEL-20 8.68
3506.00 (0.25%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 14/06/2019
Categorie: Column

Slecht en smerige spelletjes…

Onderzoek van de Universiteit van Stockholm en de Royal Botanic Gardens wijst uit dat al bijna 600 plantensoorten de afgelopen 250 jaar zijn uitgestorven door menselijke activiteit; een tempo dat 500 keer sneller is dan het natuurlijke tempo ! Op korte termijn kunnen nog honderden soorten volgen omdat van de meeste van deze soorten zó weinig planten in het wild voorkomen, dat de kans op overleving erg klein is. Ook verwachten onderzoekers dat veel leven in de oceanen rond 2100 zal zijn verdwenen als de opwarming niet drastisch afgeremd wordt. En de VN stelt dat wel 1 miljoen planten- en diersoorten uit kunnen sterven in de komende decennia door de invloed van de mens. Vooral massale kap, overbevissing, jacht en degradatie van ecosystemen kunnen leiden tot massa-extinctie op een schaal die we voor het laatst hebben gezien in de tijd van de dinosaurussen ! Het IPBES-platform van de VN, dat met 150 wetenschappers 3 jaar aan het rapport werkte, wil dan ook dat er snel ingegrepen wordt om deze dreigende ramp te voorkomen. Want de mens wordt hier keihard door getroffen omdat wel 50% van ons voedsel dan niet meer bestoven wordt, ecosystemen in elkaar storten met o.m plagen tot gevolg en klimaat-verandering nog versterkt wordt. Opvallend is dat het onderzoek de landbouw als belangrijkste veroorzaker van massaal verdwijnen van insecten aanwijst; dat is nooit eerder zo nadrukkelijk gesteld. Niet vreemd dus dat eerdere onderzoeken een ‘Gouden standaard’ toekenden aan de klimaat-verandering ! Dit betekent dat de kans dat klimaat-verandering NIET door de mens veroorzaakt wordt, astronomisch klein is oftewel 0; om precies te zijn 1 op 3,5 miljoen. Anders gezegd: dit statistisch gecijfer zegt dat de mens met nagenoeg 100% zekerheid de klimaat-verandering veroorzaakt. Met zóveel zekerheid is ontkennen ervan in mijn ogen strafbaar zodat de structurele sabotage van maatregelen om klimaat-verandering te minimaliseren, eindelijk stopt. Want ondanks de onwaarschijnlijke kans van 3,5 miljoen op 1 (de hoofdprijs in de loterij heeft een grotere kans !) gelooft 1/3 van de Yanks en ¼ van de Europeanen nog altijd niet in menselijke klimaat-verandering. Dieptriest …

Waarom hebben werknemers toch zulke hoge pensioen-verwachtingen ?

Volgens onderzoeksbureau Netspar, dat ons voortdurend geprezen pensioenstelsel onderzocht, hebben veel Nederlanders te hoge verwachtingen van hun daadwerkelijke pensioen-uitkering. Hoogleraar Knoet (economie Universiteit Leiden én een van de onderzoekers), ziet dat vooral lage inkomens 100% van hun huidige salaris nodig hebben om hun kosten bij pensionering te kunnen dekken. Midden-inkomens denken met 80% uit te kunnen komen en hoge inkomens denken dat ze met 60% alle kosten kunnen dekken; een enorm verschil. Daar komt nog bij dat vrijwel geen enkel pensioen volledig is door carrière-breuken, tijdelijk- en of flexibel werk, ZZP-schap, (tijdelijk) vertrek naar het buitenland enz. Nu betaalt iedereen boven 65 jaar weliswaar minder belasting maar in de praktijk krijgen NL’ers zo’n 80-85% van hun laatste salaris aan pensioen; beslist geen 100%. Voor dit gat is een simpele verklaring die ik eerder in een ander onderwerp al eens heb gegeven: structurele loonmatiging ! Door decennialange loonmatiging is niet alleen de koopkracht aangetast in elk jaar dat de inflatie hoger lag dan de loonstijging (en dat waren er veel !), maar is ook pensioenopbouw fors langzamer gegaan. Als gevolg dat de koopkracht in die periode zóver is gezakt dat veel lagere inkomens (veel) meer pensioen nodig hebben dan ze zullen krijgen om alle rekeningen van te betalen. En daar komen de pensioen-kortingen van de laatste jaren, die in sommige gevallen wel oplopen tot 15% (!), nog bovenop. De AOW is de 1e pijler van de pensioen-uitkering, het werkgevers-pensioen is de 2e pijler (dat moet samen 70% zijn) en de 3e pijler is aanvullend pensioen. Dat laatste wordt steeds minder door eeen tekort aan koopkracht (door die loonmatiging) en ook dat is slecht voor het (gemiddelde) eind-percentage. (Combineer dat met betalings-problemen van veel modale inkomens (onderzoek RTL Nieuws) en het is helder dat loonmatiging enorm negatieve effecten heeft op zowel salaris als pensioen (opbouw) !

Oud kerk-staat-credo ‘Hou jij ze dom dan houdt ik ze arm’ geldt nog steeds !

Desgevraagd zegt het kabinet dit te weten en stelt met maatregelen bezig te zijn, maar datzelfde kabinet joeg de lasten voor 2019 ZO omhoog dat we nu 3% inflatie hebben; WEER meer dan de gem. loonstijging; die kun je niet meer serieus nemen ! Het verbaast mij niets want in eerdere jaren schreef ik al over ‘werkende armen’ die een redelijk tot goed betaalde baan hebben en toch amper rond kunnen komen; in veel gevallen zijn het alleenstaande ouders of alleenstaanden. Want de lasten voor die groepen zijn de laatste decennia nog veel harder gestegen dan die voor gezinnen en 2-verdieners boven modaal. Nu die connecties duidelijk zijn keer terug naar het onderwerp van de pensioenen: onlangs sloten het kabinet en de vakbonden een pensioenakkoord. Laatstgenoemden leggen dit momenteel aan hun leden voor en wat ik uit de beschikbare info haal is dat het een slecht akkoord is en waarschijnlijk NIEMAND tevreden is. Want de pensioenfondsen zijn stinkend rijk, hun vermogen van € 1.500 miljard ‘klotst tegen de plinten aan’ terwijl de politiek die vervloekte rekenrente aanhoudt zodat het lijkt alsof ze straatarm zijn ! Want daardoor hebben velen ze al vele jaren moeten korten terwijl er in sommige jaren zo’n € 100 miljard aan rendement wordt geboekt, maar tóch nieuwe pensioen-korting dreigt. En nota bene een dag ná het sluiten van het pensioen-akkoord met het kabinet besluit minister Koolmees het advies van een commissie te volgen die de rekenrente NOG VERDER VERLAAGD. Dát is nog eens “in het maatpak genaaid worden” ! Onnodig te zeggen dat vakbondsleden hier NOOIT mee akkoord mogen gaan, temeer omdat de risico’s van het pensioenstelsel de laatste decennia allemaal al bij werknemers neer zijn gelegd. In veel gevallen lopen werkgevers, ook door de frequente vermageringen van eindloon- naar middelloon-stelsel (en soms nog verder), weinig of geen risico meer. Wat mij betreft staken de vakbonden dan ook dóór tot die rekenrente van tafel is, of weer standaard op 4% wordt gezet ZONDER maatregelen (zoals vroeger), en gaan niet akkoord …

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.