AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  7.74
560.34 (1.40%)
   DJIA 171.45
24633.15 (0.70%)
   NASDAQ -5.73
7707.22 (-0.07%)
   S&P 500 11.68
2761.44 (0.42%)
   NIKKEI -176.21
22516.83 (-0.78%)
   DAX 67.81
12579.72 (0.54%)
   BEL-20 36.03
3763.57 (0.97%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 21/06/2018
Categorie: Column

Flexibilisering benadeelt ons allen!

Bent u ooit het slachtoffer geworden van ransomware, software dat (delen van) uw computer kan gijzelen door er een versleuteling op te zetten en daarna losgeld te eisen, dan weet u dat dit een van de misselijkste vormen van computer-criminaliteit is. Al helemaal als u uw back-up niet (goed) op orde heeft en of u niet de luxe heeft om dit soort internet-criminelen om andere redenen naar Verweggistan te negeren ! Gelukkig zit de politie daar nu wat beter bovenop maar een van mijn levens-credo’s is nog altijd dat ‘voorkomen beter is dan genezen’. Met de laatste grote Windows 10-update van eind vorig jaar kwam er in de volwassen geworden virusscanner van Windows (Defender) een zeer belangrijke toevoeging mee. Je kunt namelijk nu aangeven welke mappen er beschermd moeten worden tegen ransomware, iets waar veel virusscanners amper of niet voor kunnen beschermen ! Defender blokkeert namelijk elke grote verandering (b.v verwijdering, blokkering of anderszins) in de aangegeven mappen en schermt zo effectief af voor geknoei van b.v ransomware. En het mooie is dat dit (als het goed is) standaard in uw Windows-10-computer zit en zowel eenvoudig als gratis geactiveerd kan worden ! Op internet zijn allerlei eenvoudige instructies te vinden om de mogelijkheid in te schakelen én om extra mappen toe te voegen aan het beveiligde gedeelte, dus dat laat ik hier achterwege. Hoe het zit met andere besturings-systemen weet ik niet maar ik kwam dit toevallig tegen en tegenwoordig hoef je niet meer op héle foute websites terecht te komen om een ransomware-besmetting op te lopen. Dus doe er uw voordeel mee, al helemaal als u (ook) zakelijk bezig bent …

NL blijft sterk achter op gemiddelde EU-groei ! Waarom ?

De cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) waren kristalhelder: de economie groeide afgelopen jaar met maar liefst 3,2% maar voor het 3e jaar op rij bleef het netto reëel besteedbaar inkomen ALWEER schril achter met maar 1,5%. En in de 7 jaren na de kredietcrisis daalde dit zelfs met vele procenten zodat er ALWEER een grote achterstand van inkomens op economische groei is. In meerdere decennia van de vorige eeuw gingen we er per saldo juist op vooruit maar dat is sinds de aanloop op de eeuwwisseling compleet omgeslagen. En dus is de eerdere welvaarts-groei al bijna 2 decennia een welvaarts-krimp; iets dat onmogelijk los kan worden gezien van (opgelegde) loonmatiging en de enorme opkomst van flexwerk ! Nu schrijf ik al sinds 2002 voor deze website en in die tijd heb ik vele keren gewaarschuwd voor loonmatiging en flexwerk die doorschiet want daar zitten erg veel én grote nadelen aan. Iets dat het volgende bewijst: sinds het einde van de kredietcrisis is ons land diverse procenten achtergebleven op de gemiddelde EU-groei van 13% en dat is niet alleen vreemd maar ook totaal onacceptabel. Want ons buurland, Duitsland, dat in hoge mate op onze economie lijkt, groeide maar liefst 18% en dus doen wij iets GOED FOUT. Immers, sinds het einde van de kredietcrisis stapelen bedrijven recordwinsten op recordwinsten maar stegen salarissen vaak zelfs minder dan de (geringe) inflatie. En het was vooral aan een aantal jaren van lichte deflatie te danken dat de salarissen op net zo reële basis niet ACHTERUIT liepen ! En de laatste jaren komt (reële) koopkracht-stijging veel meer uit Den Haag (fiscaal) dan dat de salarissen eindelijk eens met de economische groei mee stijgen. Maar de schuldigen lijken EINDELIJK ook in het vizier te zijn beland van instanties die er toe doen en verandering teweeg kunnen brengen; als ik dat jaren geleden schrijf gebeurt er (blijkbaar) niets mee …

En ZO worden flexwerkers, werknemers en vrijwel iedereen ‘gepakt’ …

DNB (De Nederlandse Bank) schreef namelijk begin dit jaar in haar jaarverslag dat niet alleen loonmatiging maar vooral ook de enorme groei van flexwerk een sterk drukkend effect op de ontwikkeling van salarissen heeft. De redenatie is even simpel als logisch: de miljoenen werknemers in de flexibele schillen die de laatste 2 decennia zijn opgebouwd hebben amper een positie om te onderhandelen over salaris, secundaire arbeids-voorwaarden enz. En niet alleen omdat zij moeten concurreren met vaste werknemers maar ook omdat het in veel sectoren de gewoonste zaak van de wereld is dat je eerst een aantal jaren flexibel werkt. En de weinigen die dat een aantal jaren volgehouden hebben maken dan een (beperkte) kans op een vaste aanstelling; of moeten voor de zoveelste keer wéér een andere werkgever zien te vinden. DNB heeft 8 sectoren onder de loep genomen die het overgrote deel van de NL-economie vertegenwoordigen en bewees haar eigen stelling. Vooral in de sectoren waar de flexibele schil het krachtigst gegroeid is, werd het geringste deel van de totaal verdiende winst aan salarissen betaald; en in sectoren met weinig flexwerk werd relatief veel van de winst als salaris uitgekeerd. Overigens heb ik ook meerdere keren geschreven over de verdeling tussen arbeid en kapitaal van het nationaal inkomen: in 1995 werd nog 81% van de winst uitgekeerd aan arbeiders en 19% aan aandeelhouders enz). Inmiddels is die quote 72,4% op maar liefst 27,6% geworden terwijl vroeger nog geen 10% van de werknemers flexibel werkte en dat nu al 25% is ! Dat is goed te zien aan de vaste banen: dat nam sinds 2003 af met een kleine 0,5 miljoen terwijl het aantal flexibele banen met maar liefst 1,3 miljoen steeg. Conclusie: flexibilisering is totaal doorgeslagen en benadeelt in hoge mate onze EIGEN economie ! En toch laat minister Koolmees eerst een onderzoek doen of dit wel zo is en wat er dan aan gedaan kan worden.

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.