AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  2.34
549.79 (0.43%)
   DJIA 87.52
26743.50 (0.33%)
   NASDAQ -1.08
7986.96 (-0.51%)
   S&P 500 4.99
2929.67 (-0.04%)
   NIKKEI 195.00
23869.93 (0.82%)
   DAX 104.40
12430.88 (0.85%)
   BEL-20 6.06
3774.89 (0.16%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 18/09/2018
Categorie: Column

Je krijgt wat je kiest

Deze week is het Prinsjesdag en dan weet u het wel: veel bombastisch uiterlijk vertoon, een hoop (financiële) plannen en daarna hoog oplopende discussies in de Tweede Kamer over de (extra) miljarden die verdeeld worden. In Zondag met Lubach werd nog eens fijntjes ‘uit de doeken’ gedaan dat Rutte en VNO-NCW zo ongeveer de enigen zijn die aan de afschaffing van de dividend-belasting vasthouden. Dit terwijl ondergetekende onlangs nog aanvoerde dat er helemaal niemand op zit te wachten en het nergens een issue is; zelfs niet (bij) de betrokken aandeelhouders en veel bedrijven ! Om dan een paar miljard per jaar aan belastinggeld over de reling te kiepen is een wel héél erg botte manier om te zeggen dat je ‘schijt aan alles en iedereen hebt’ en gewoon doet waar je zin in hebt; met ONS geld ! Zeker als u weet dat werkenden en mensen met pensioen en of uitkering alleen maar extra lasten voor hun kiezen krijgen en daar hooguit deels voor gecompenseerd worden in de komende jaren ! Want alle mooie praatjes ten spijt loopt de inflatie op en moet de loonstijging al ruim boven de inflatie liggen om er per saldo nog op vooruit te gaan; iets dat de afgelopen 10 jaar vaak ook al niet gebeurd is. En dan hoef ik alleen maar te refereren aan de komende en totaal onnodige BTW-verhoging die het leven voor de mensen met een laag inkomen flink duurder maakt omdat zij veel geld uitgeven in die categorie. Het is ook niet vreemd dat de looneisen steeds verder opgeschroefd worden en dat de FNV volgend jaar al 5% wil zien; de hoogste looneis in 30 jaar. Vooral de stijgende kosten (inflatie) en achterblijvende lonen, die al decennia onder de opvolger van het verdrag van Wassenaar vallen en dus gematigd zijn, zijn de belangrijkste reden voor die eis. Oftewel: het kabinet roept een loongolf over zichzelf af en herhaalt daarmee de fout uit het verleden, die later opnieuw tot een crisis leidt. Wat dom …

Trump’s regeringsperiode is een totale ontluistering …

Terwijl de ene na de andere (oud) pion van Trump valt en veroordeeld wordt danwel in de cel wordt opgesloten, kiest Trump uiteraard voor de aanval in een poging zich te verweren tegen steeds sterkere verdenkingen. En dat hij alsmaar fout zit deert hem geen mallemoer. Zo voorspelde hij ‘dat Nike bezwijkt onder de boycot’ maar de werkelijkheid is precies omgekeerd: de omzet is sinds de verkiezing van een sociaal actieve speler tot boegbeeld juist fors GESTEGEN ! Ook beschuldigt hij sociale media-bedrijven van inmenging bij de verkiezing maar vergeet hij dat veel republikeinse fake-nieuws-bedenkers de grootste invloed hadden ! De ergste van hen, eentje die alleen maar complot-theorieën, andere onzin én harde leugens verzon, is nu eindelijk van diverse sociale media verbannen. Tevens voerde Trump zijn hetze tegen Google verder op door hen te beschuldigen van selectieve zoekresultaten, gesjoemel met nepberichten en dreigt hij het bedrijf op te splitsen. Nooit eerder speelde een VS-president dit soort zaken zó persoonlijk op de man en het bedrijf, en dat mag ook helemaal niet. Door al dit soort voorvallen en nog talloze in de jaren ervoor ontstaat een onthutsend beeld van de machtigste man ter wereld. Een man, die door zijn eigen stafchef Kelly ‘een idioot’ zou zijn genoemd; dat wordt beweerd in een nieuw boek over hem. Niet toevallig had zijn voorganger (Priebus) ook al dergelijke commentaren over Trump zoals ‘de zinloosheid om te proberen Trump te weerhouden van het creëren van chaos’. En als Trump zich weer eens leeg kotste op Twitter werd dat “het spookuur” genoemd; daarna is ALLES mogelijk. Ook heeft Trump achtervolgings-waanzin omdat “iedereen hem probeert te pakken”. Andere zinsnedes: “dit is de ergste baan die ik ooit heb gehad, het is zinloos om Trump te overtuigen, we zitten in een gekkenhuis en ik heb geen idee waarom we hier zijn”. Dit auteur van “Fear” is overigens de 75-jarige Woodward die in de jaren 70 het boek “All the presidents men” schreef; dat legde het Watergate-schandaal bloot (aftreden Nixon) en werd verfilmd. En dus mag rustig gesteld worden dat het uit zeer betrouwbare bron komt !

Met een volledige VS-China-handelsoorlog gooit Trump zijn eigen glazen in !

Uiteraard ontkent Kelly alles, probeert het boek te weerleggen met termen als ‘bullshit’ en ‘een ziekelijke poging om mensen uit de buurt van Trump te besmeuren’. Maar mede omdat een hoge ambtenaar ook kwam met het verhaal ‘dat Trump’s personeel hem actief tegenwerkt om de VS tegen zijn impulsieve gedrag te beschermen’, wijst erop dat er véél meer aan de hand is. Al vroeg in diens periode ‘is er zelfs gefluisterd over pogingen om de president af te zetten middels het 25e amendement omdat hij immoreel is en er geen principes op na houdt’. Maar ‘omdat dit de VS in een constitutionele crisis zou storten is er vanaf gezien en is besloten om de regering in de goeie richting te duwen zodat burgers weten dat volwassenen de boel in Washington in de gaten houden’. In het boek wordt ook beweerd dat de toenmalig hoogste economisch adviseur van Trump, Cohn (“Trump is een professionele leugenaar”), meerdere keren brieven van het bureau van Trump heeft gestolen. Dit om te voorkomen dat de VS zich terugtrok uit handelsakkoorden met o.m Z-Korea, Canada en Mexico ! En ook nu weer ontkent Trump alles, kaatst de bal terug en noemt de anonieme bron een bedenksel, een man zonder ruggengraat en iemand wiens naam bekend moet worden om veiligheids-redenen. Dan weet u wel hoe laat het is: Barbertje moet hangen ! Ondertussen is het handelstekort van de VS door een record-import, vooral via China, tot ongekende hoogte gegroeid en bedraagt het verschil ruim $ 50 mld; per maand ! En dat is precies het OMGEKEERDE van hetgeen Trump wil bereiken en waarschijnlijk daarom verviervoudigde hij deze week de eerder opgelegde Chinese import-heffingen met nóg eens 200 miljard. En terwijl hij dat nog moest invoeren dreigde hij afgelopen week daar nogmaals een kleine 270 miljard bovenop te zetten, waardoor Peking geheid af zal haken bij de besprekingen en de handelsoorlog compleet is. En dat is slecht nieuws voor de beurzen …

 

P.S. Door omstandigheden zijn columns en analyses van ondergetekende de komende tijd minder frequent, danwel onregelmatiger.

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.