AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -1.74
506.53 (-0.34%)
   DJIA -261.89
24335.49 (-1.06%)
   NASDAQ -49.45
7020.88 (-0.70%)
   S&P 500 -21.77
2628.77 (-0.82%)
   NIKKEI -441.36
21374.83 (-2.02%)
   DAX -58.93
10865.77 (-0.54%)
   BEL-20 -16.93
3384.29 (-0.50%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 13/12/2018
Categorie: Column

Moet Schiphol weg uit overvolle Randstad?

Aan de vooravond van de internationale klimaattop in Katowice (Polen) demonstreerden honderdduizenden Duitsers en Belgen voor een veel beter klimaatbeleid. Vooral kolen en bruinkolen moeten het ontgelden omdat dit verreweg de grootste vervuilers zijn. Overigens wordt het landschap ook verschrikkelijk aangetast: kijk maar eens naar het desolate maanlandschap tussen Mönchengladbach, Keulen en Aken ! In ons land hadden Greenpeace en veel kerken een actie en luidden de noodklok voor het klimaat. En na weer een serie (waarschijnlijk) klimaat-gerelateerde rampen gelooft 8 op de 10 yanks inmiddels dat het klimaat door mensen handelen veranderd; zelfs onder de eerder veelal klimaat-sceptische republikeinen is dat al 2/3 (FNCA) ! Steeds meer onderzoeken die bewijzen dat het electrificeren van de economieën weinig tot niets uit zal halen voor het klimaat; laatst de IEA weer (WEO). Het is immers, zoals ondergetekende al meerdere keren schreef, vooral verplaatsing van vervuiling van consument naar elektriciteits-centrales en op dat gebied wordt bitter weinig progressie geboekt. Terwijl het door-en-door bekend is dat juist de energiesector, met de juiste politieke beslissingen, een van de makkelijkste sectoren is om koolstofarm te maken. Sterker nog, datzelfde IEA schreef onlangs ook dat de vraag naar energie gewoon toe blijft nemen tot 2040; maar liefst 25% ! Ook was er een alarmerend rapport van de VN dat er vanaf nu jaarlijks $ 2400 miljard, overigens vooral vervanging, in schone energie moet worden gestoken om ONHERSTELBARE schade aan het mondiale klimaatsysteem te voorkomen. Conclusie: als overheden geen drastische maatregelen nemen in de komende jaren, om de vervuilende trend serieus om te buigen, dan gaan we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs nooit halen. Gelukkig zijn er steeds meer overheden die deze signalen, al dan niet met frisse tegenzin, serieus nemen en acties ondernemen om het tij te keren. Het is dan ook een uitermate slecht voorbeeld dat gastland Polen zijn energie voor bijna 80% uit bruin- en steenkolen opwekt terwijl IEDEREEN inmiddels lijkt te beseffen dat er VEEL MEER moet gebeuren om de afspraken van Parijs te halen …

Als Schiphol ‘n fabriek was, dan was zij allang ‘wegens overlast’ gesloten …

Terwijl Schiphol overlast veroorzaakt voor meerdere miljoenen Nederlanders, en zelfs ernstige tot zeer ernstige overlast voor vele honderdduizenden, wil het volgens directeur Benschop (ex-staatssecretaris; ex-Shell) gewoon doorgroeien. “Gematigd en gecontroleerd zonder het opzoeken van de randen van het speelveld”, volgens het concept van de milieu-effecten-reportage na 2020 (MER). In dat scenario zou het aantal vliegbewegingen nog eens 10% toenemen naar 540.000, mede omdat vliegtuigen gemiddeld iets stiller worden. De optelsom is dus dat er meer van hetzelfde komt en dat de functie van Schiphol als grote werkgever nog altijd verreweg voorop staat t.o.v de enorme overlast die het veroorzaakt. Zou Schiphol een fabriek zijn geweest en dezelfde enorme overlast veroorzaken als dat het nú doet als vliegveld, dan was die fabriek al lang gesloten; trek uw conclusie ! En dus is er HELEMAAL GEEN sprake van “een verstandige afweging van lusten en lasten waarbij alle belangen aan bod komen” (Benschop), maar opnieuw absolute voorrang voor de economie. En daarbij maakt het niet uit cijfers, berekeningen of zelfs wensdenken gebruikt worden als onderbouwing voor een verdere uitbreiding van het aantal vluchten. Ondertussen worden de resultaten van de MER-berekeningen, die inmiddels zó ingewikkeld zijn dat geen gewone burger er nog iets van snapt, iets dat volgens mij bewust wordt gedaan, aan alle kanten betwist. Veel organisaties, van luchtvaart-bureau’s, natuur-organisaties tot bewoners-organisaties, vinden de MER “een gemanipuleerde sjoemelde-MER” (van Ojik van de bewoners-federatie). Zo beweert Schiphol dat er maar 160.000 mensen last van haar activiteiten hebben terwijl de WHO denkt dat dit al meer dan 300.000 zijn. En persoonlijk denk ik dat het nóg veel meer zijn …

En de (ook chemische) overlast van Schiphol is onaanvaardbaar …

Want: in talloze aannames wordt uitgegaan van gemiddeldes. Dus: als je buiten de 48 dB geluidscontour van het vliegveld woont heb je formeel geen overlast. Maar honderdduizenden BUITEN die geluidscontour, die lichte(re) slapers zijn, hebben WEL DEGELIJK overlast van de continu stroom vliegtuigen. Nog iets anders dat zeer slecht uitpakt voor omwonenden buiten de geluidscontour. Als de wind, weken- of zelfs maandenlang, anders is dan gemiddeld (stel: uit het oosten zoals deze zomer) dan hebben ook omwonenden ten westen van Schiphol grote overlast. Dat hebben ze dan weliswaar niet het hele jaar en zitten daarom niet in de geluidscontour. Maar als mensen weken- of zelfs maandenlang slecht slapen dan functioneren ze niet meer. En je zult maar ergens werkzaam zijn en moeten zorgen voor andermans veiligheid, terwij je je eigen ogen amper of niet open kunt houden ! En dan misschien nog wel de belangrijkste reden waarom ondergetekende denkt dat Schiphol haar overlast structureel wegdrukt: chemische milieu-overlast. Lawaai-overlast is het meest opvallende nadeel van een vliegveld en krijgt dan ook de meeste aandacht. Maar denk ook aan de chemische last van (ruim) 500.000 vliegbewegingen per jaar inzake CO2-uitstoot, fijnstof (denk aan kanker-verwekkende roet-deeltjes etc.) andere afvalgassen van jetmotoren die liters per seconde verbranden ! Als u weleens aan de wind-kant van een start bent geweest, en dat is mij helaas vaker overkomen, dan ga je ‘over je nek’ van de onverbrande kerosine-resten ! Ik denk dat DAT LAATSTE ASPECT ook meegenomen moet worden in de MER en dat die last al onhoudbaar hoog is voor grote groepen (direct) omwonenden ! En daar zal de uitermate lachwekkende vliegje-belasting van onze regering geen barst in veranderen ! Zodat er geen enkele sprake mag zijn van enige verdere groei van Schiphol en er zelfs afgebouwd zou moeten worden. En ook omdat een Bijlmerramp zo weer kan gebeuren (Ovv), simpelweg omdat er ZOVEEL mensen onder de vliegroute’s wonen ! Daarom herhaal ik mijn eerdere pleidooi om de meeste activiteiten van Schiphol te verplaatsen naar de IJsselmeerpolder(s) / Lelystad. Simpelweg omdat er in het dichtstbevolkte deel van ons land GEEN plaats (meer) is voor een bedrijfs-activiteit die ZO belastend is voor vrijwel alle omwonenden …

 

P.S. Door omstandigheden zijn columns en analyses van ondergetekende de komende tijd minder frequent, danwel onregelmatiger.

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.