AEXNY 21.82
560.67 (4.05%)
  AEX -4.07
519.64 (-0.78%)
  DJIA -76.22
21674.51 (-0.35%)
  NASDAQ -5.39
6216.53 (-0.09%)
  S&P 500 -4.46
2425.55 (-0.18%)
  NIKKEI -232.22
19470.41 (-1.18%)
  DAX -38.27
12165.19 (-0.31%)
  BEL-20 -18.95
3924.78 (-0.48%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 09/08/2017
Categorie: Column

Met 75 met pensioen?

Het is zó verschrikkelijk respectloos voor de slachtoffers: exact op de dagen dat de atoombommen in Japan worden herdacht (6 + 8 aug.) bedreigde N-Korea de VS met: ‘wij hebben nu kernkoppen op onze ballistische raketten en kijken naar Guam’. Waarop Trump N-Korea bedreigde met “hel en verdoemenis zoals de wereld die nooit eerder heeft gezien als zij haar kernwapenprogramma doorzet”. In augustus 1945 vielen er ca. 300.000 directe doden en naar schatting meer dan 1 miljoen indirecte slachtoffers door 2 atoombommen op 2 Japanse steden; om WOII te beëindigen. Tot op heden zijn het de enige in een oorlog ingezette atoomwapens en het is in IEDER’S belang dat dat zo blijft. Maar gespeend van élk historisch besef, zonder een greintje respect voor de slachtoffers en zonder enig ontzag voor de verschrikkelijke gevolgen van atoombommen dreigen deze 2 (halve) dictators elkaar rechtstreeks naar een (nucleaire) oorlog toe ! De geschiedenis leert ons dat als leiders of landen bereid zijn om een conflict ‘op de spits te drijven’, dat dit maar al te vaak vreselijk uit de hand loopt. En helaas staat de geschiedenis bol van zulke mannelijke populisten en dictators; slechts zeer weinig vrouwen hebben last van zulk haantjesgedrag. Dat is overigens wetenschappelijk verklaard omdat allerlei psychologische afwijkingen, die veel populisten en dictators hebben, op het X-chromosoom voorkomen ! De zoveelste reden voor elk land om zulke (vooral mannelijke) lieden NOOIT aan de macht te laten komen …

AOW-leeftijd steeds verder omhoog; gezonde AOW-jaren echter niet

In het verleden heb ik een hele rits columns geschreven over nut en noodzaak van de verhoging van de AOW-leeftijd, maar ook over de steeds verder groeiende weerstand tegen een latere pensionering. In financieel-economische zin is elk pensioensysteem onhoudbaar als iedereen steeds ouder wordt en steeds langer inkomen uit dat systeem krijgt. En aangezien maar weinigen daar extra voor willen of kunnen gaan sparen is een latere pensioenleeftijd of een lagere uitkering onvermijdelijk. Tot zover de economische logica; nu de problemen die dat oproept. Ook toen de AOW-leeftijd nog 65 jaar was haalde niet iedereen gezond zijn pensioen; sommigen waren al vóór hun (toen nog bestaande) VUT-leeftijd opgebrand. Het is nu duidelijk dat dit probleem alleen maar erger wordt om dat we wel ouder worden, maar niet per saldo evenredig langer gezond blijven. Die 65 jaar was namelijk niet voor niets gekozen want blijkbaar is het de leeftijd waarop veel mensen eigenlijk met werken MOETEN stoppen om nog enigszins fit van hun pensioen te kunnen genieten. Anders gezegd: het gemiddeld aantal jaren dat iemand na zijn AOW-leeftijd nog gezond doorbrengt is niet (zo) gestegen en dus bijt verhoging van de AOW-leeftijd direct in dat gezonde deel. Ook zijn er beroepen die (fysiek of mentaal) zo zwaar zijn dat die werknemers sowieso ontzien moeten worden; dat gebeurt echter niet. Maar dat percentage is de afgelopen decennia sterk opgelopen omdat steeds meer mensen hun werk als ‘zwaar’ betitelen; een EXTRA probleem. En: uit steeds meer onderzoeken blijkt dat een (ruime) meerderheid van de werknemers tegen verdere verhoging van de AOW-leeftijd is en dat ook steeds meer werkgevers de nadelen van dat systeem groter vinden dan de voordelen.

Strijd tussen een rechtvaardig en betaalbaar pensioen wordt steeds heftiger

Wist u overigens dat het kabinet in de tijd heeft besloten dat de AOW-leeftijd steeds verder wordt verhoogd tot uiteindelijk 70 jaar en daarna verder mee zal stijgen met de gemiddelde levensverwachting ? Dat is niet onbegrijpelijk maar leidt wel tot steeds meer onbegrip want misschien gaat de huidige generatie dan pas met b.v 75 jaar met pensioen ! En het is precies DIE weerstand waar ik in eerdere columns op wees; zonder scrupules de pensioenleeftijd steeds verder verhogen zonder naar enige individuele omstandigheden te kijken. Het is namelijk al lang duidelijk dat steeds minder mensen de steeds hoger wordende pensioenleeftijd niet gezond zullen halen en dat slechts weinigen van hen zicht hebben op een minder zware baan op latere leeftijd. Een verklaring daarvoor werd ooit eens door iemand aangereikt: “er zijn nu eenmaal meer stratenmakers dan opzichters nodig”. Nu ook steeds meer werkgevers inzien dat je werknemers van 65 jaar en ouder op nog maar weinig plekken in kunt zetten, nog afgezien van rolstoel of rollator, heeft het toekomstige kabinet er een probleem bij. De oplossing is echter volgens een meerderheid van de werknemers simpel: kijk naar de gewerkte jaren en trek de grens b.v bij 40 jaar. Helaas is het niet zo simpel want ook al is dat voor het gevoel veel rechtvaardiger; dat is volgens mij niet op te brengen. Ik ben dan ook zeer benieuwd hoe dit steeds heikeler wordend probleem opgelost wordt …

Dow stijgt door maar kan niet ineens naar b.v 25.000 …

 

Nu de Dow Jones zijn kopje boven 22.000 heeft gestoken is het de vraag of er een (tijdelijke) winstname kan volgen, of dat de index gewoon doorstroomt naar nog hogere standen. De vraag waar het om draait is of die 22.000 een weerstand is die de index weer naar beneden kan duwen na de forse stijgingen sinds eind 2016. Toen stond de index iets boven 18.000 en dus zijn er bijna 4000 punten bij gekomen zonder enige serieuze (tijdelijke) correctie. Nee, die 22.000 is geen technische weerstand (de Dow stond nooit eerder zo hoog en dus is er geen referentie), maar beleggers hebben doorgaans wel iets met ronde getallen. Maar dan moet u eerder denken aan een getal van 20.000 of 25.000 dan aan 22.000. Op bovenstaande weekgrafiek kunt u ook zien dat de Dow de stijgende bruine weerstand nadert en dat vind ik een belangrijker aspect. Want dat zou WEL tot een (tijdelijke) winstname kunnen leiden; in het ergste geval tot de onderkant van de stijgende bruine trend. En die is niet toevallig nu in de buurt van de eerder genoemde 18.000+ aan het komen zodat rond dat nivo een dubbele steun ligt. Dus ik denk dat de Dow nog wel iets te gaan heeft, ook omdat de stijgende bruine steun stijgt, alvorens er een heel normale (tijdelijke) winstname los kan barsten. Overigens zal de steun rond 20.000 eerst worden uitgeprobeerd, áls die winstname losbarst …

PS. Door ziekte is er niet elke dag een column, of zijn ze soms kleiner dan normaal.

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2017 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.