AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  3.68
556.38 (0.67%)
   DJIA 317.75
25480.16 (1.26%)
   NASDAQ 53.67
7827.78 (0.69%)
   S&P 500 18.78
2837.15 (0.67%)
   NIKKEI -12.18
22192.04 (-0.05%)
   DAX 74.16
12237.17 (0.61%)
   BEL-20 15.82
3775.64 (0.42%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 10/08/2018
Categorie: Column

Haha, Trump denkt dat ‘ie een handelsoorlog kan winnen!

Onze samenlevingen automatiseren in hoog tempo en dat doen beveiligings-maatregelen ook. Ergens logisch, omdat er allerlei nieuwe mogelijkheden ontstaan, maar dan moeten die wel goed functioneren. Geruime tijd geleden schreef ik al eens over een hoge foutenmarge in gezichts-herkenning; dat dit zowel realistisch is als zeer problematisch. En het lijkt te kloppen want de ACLU (VS-burgerrechten-beweging) testte dergelijke software van webwinkel Amazon en koppelde zgnde ‘mugshots’ aan gezichten van VS-Congresleden. Als iemand in de VS wordt gearresteerd dan wordt er een ‘mugshot’ van 3 kanten van zijn of haar gezicht gemaakt, vingerafdrukken genomen enz. Het resultaat was dat maar liefst 28 gezichten van Congresleden volgens de gezichts-herkenning-software van Amazon en criminelen konden worden gekoppeld ! Omgerekend betekent dit een foutpercentage van maar liefst 20% waarbij de eis van b.v de politie al op 95% ligt en ondergetekende eerder aan 99,9% denkt als minimumeis. Opgemerkt dient te worden dat de standaard-instellingen van de software werden gebruikt en dat bewerking daarvan waarschijnlijk een iets lagere foutpercentage oplevert. Maar veel gebruikers zullen nooit verder komen dan de standaard-instellingen zodat de test wel degelijk realistisch is. Saillant detail: de software van Amazon (Rekognition) wordt aan de overheden als de politie verkocht om personen te herkennen ! Er is dus nog heel veel werk aan de winkel bij dergelijke programmatuur en apparatuur alvorens het veilig en betrouwbaar gebruikt kan worden. En totdat het zover is vind ik dat dergelijk spul niet voor serieuze toepassingen mag worden gebruikt omdat het veel te vaak fout gaat …

Beurzen zijn véél te positief als de handelsoorlogen ontsporen !

De steeds verder ontsporende handelsconflicten met talloze handelspartners van de VS, die al een vorm van handelsoorlog kunnen worden genoemd, zijn een harde bedreiging voor de beurskoersen. En toch trekken die zich tot nu toe niets aan van de steeds verder oplaaiende strijd op handelsgebied, die hier en daar al in de cijfers terug te zien is. Zo zijn in allerlei (BBP) cijfers van Mexico, Canada,Duitsland en andere landen die veel zaken doen met de VS al invloeden van de handelsoorlog terug te vinden ! Ik ben tot op dit moment ontzettend terughoudend geweest om te waarschuwen voor dat enorme verschil van perceptie want tot vér in een dreigende handelsoorlog kan praten en onderhandelen ontzettend veel ellende voorkomen. De hamvraag is dus hoe ver die handelsoorlog zich heeft ontwikkeld met al die verschillende partners en welke invloeden er uit voort kunnen vloeien zodat berekend kan worden hoé ver de beurskoersen te hoog zijn. Op het vlak van de EU-VS-handelsrelaties, die minder vergiftigd zijn door Trump’s politiek van confrontatie en handelsoorlog (mede door de afspraken met Juncker), is het momenteel even rustig. Ook was de waarschuwing van Merkel, dat er “een echte handelsoorlog uitbreekt als de VS hogere invoertarieven op EU auto’s in stelt”, is blijkbaar goed doorgekomen in het Witte Huis. Maar afgelopen week ging de oorlog tussen de VS en China juist een nieuwe fase in nadat China tegen-maatregelen invoerde en Trump daarop reageerde met een voorstel tot 25% hogere importtarieven voor $ 200 miljard aan Chinese goederen (was 10%). Waarop China dreigde om nog veel harder terug te slaan “want chantage en intimidatie zullen niet werken”. En zo gaat het conflict steeds een stap verder terwijl er al vele weken niet meer gesproken wordt en de hoeveelheid tijd om dit met onderhandelingen op te lossen, wordt steeds geringer. En DAT risico calculeren de beurzen (nog) niet in …

NIEMAND kan een handelsoorlog winnen, ook Trump niet !

Afgelopen week week beweerde Trump ‘dat de VS de handelsoorlog met China aan het winnen is’; groteske onzin omdat handelsoorlogen ALLEEN maar verliezers kennen. Weliswaar kan de een iets meer verliezen dan de ander maar ook degene die denkt overwinnaar te zijn zal uiteindelijk grote financieel-economische schade lijden ! De verklaring daarvoor is verbijsterend simpel want beide landen of handelsblokken hebben indertijd handelsafspraken gemaakt omdat ze er BEIDE op vooruit gingen; en als die afspraken niet meer gelden of als invoertarieven verhoogd worden dan slaat het voordeel uiteraard om in een nadeel (voor BEIDE) ! En is het éven verbijsterend dat de machtigste man ter wereld zelfs dat soort simpele economische wetmatigheden maar niet wil snappen ! In eerdere columns heb ik al eens uitgelegd dat dat komt door de tunnelvisie van populisten in het algemeen aan Trump in het bijzonder. Psychologisch gezien is dat een krachtige methode om (soms ingewikkelde) problemen en oplossingen te simplificeren; iets dat populisten goed kunnen. Maar omdat zij daarbij ontzettend veel andere zaken uit het oog verliezen en zo grote nevenschade veroorzaken, zijn hun oplossingen zelden effectief en vaak zelfs ronduit schadelijk voor de meeste betrokkenen. En dat is een andere reden waarom een handelsoorlog niet te winnen is; dan wordt er op 1 deelgebied vooruitgang geboekt terwijl andere deelgebieden hard achteruitgaan. Anders gezegd: het is absoluut noodzakelijk om economieën en handelsbanden in hun geheel te zien alvorens er een oordeel over te kunnen geven en of voor- en nadelen te kunnen bepalen (lees: handelsoorlog beginnen). En alleen een dergelijk overzicht kan de precieze schade van een handelsoorlog (voor BEIDE partijen) bepalen. En dat gaat nu eenmaal niet met een massieve tunnelvisie …

 

P.S. Door omstandigheden zijn columns en analyses van ondergetekende de komende tijd minder frequent, danwel onregelmatiger.

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.