AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX -0.43
551.30 (-0.08%)
   DJIA 59.70
24083.83 (0.25%)
   NASDAQ -3.61
7003.74 (-0.05%)
   S&P 500 4.84
2639.40 (0.18%)
   NIKKEI 104.29
22319.61 (0.47%)
   DAX 6.39
12428.69 (0.05%)
   BEL-20 -10.11
3882.96 (-0.26%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 18/04/2018
Categorie: Column

Nóg meer nadelen van de flex-economie…

Er zijn van die dingen die zó ontzettend voorspelbaar zijn dat je bijna wanhopig wordt als er mensen zijn die dat maar niet (willen) zien. Zo eentje ontstond er onlangs in het Friese Jelsum, op de nieuwe N-357 tussen Stiens en Leeuwarden. Meerdere partijen zoals de provincie en Rijkswaterstaat wilden weten wat de invloed van ribbel-markering op het gedrag van automobilisten is. U weet wel, een zingende toon als u per ongeluk over de zijkant-markering van de (autosnel)weg rijdt; een apart geluid. Dat zou u moeten dwingen tot een correctie om in het juiste spoor terug te keren en dat is prima voor de verkeers-veiligheid. De zijkant van de weg en of de vluchtstrook is immers gevaarlijk terrein omdat u in de berm kan belanden of eventueel tegen een pech-geval aan kunt botsen ! Echter, gedeputeerde Poepjes (‘what’s in a name’) wilde dat de markering moest klinken als het Friese volkslied en opende het daardoor veel duurder geworden experiment onlangs. Maar: diezelfde provincie beëindigde het experiment al na een paar dagen voortijdig om een reden die wel héél erg voor de hand ligt. De omwonenden, die wat gewend zijn omdat de vliegbasis Leeuwarden dichtbij ligt, klaagden steen en been omdat ze het lied 24 uur per dag horen. De reacties waren even voorspelbaar als vernietigend: ‘het is een leuk lied maar nu niet meer’, ‘dat vreselijke gezang moet stoppen’ en ‘je kunt niet meer buiten zitten en zelfs in huis slaap je niet meer; het maakt ons knettergek’. En ook: ‘het is een psychische marteling’ en ‘honderden mensen hebben er last van en het is tot in Leeuwarden te horen’. En zo is er weer een kleine € 100.000 aan gemeenschapsgeld verspild terwijl de uitkomst van dit experiment afgrijselijk voorspelbaar was.

DNB bevestigt mijn eerdere voorspellingen …

In eerdere columns schreef ik verschillende keren over allerlei nadelen van een flex-economie en deze keer is het niet anders. Niet zelden waag ik mij aan beweringen of voorspellingen over toekomstige ontwikkelingen, en blijft het soms bij een standpunt of mening; daar ben ik tenslotte columnist voor. Maar in de meeste gevallen heb ik een onderbouwd verhaal, standpunt of voorspellingen en kom ik direct of indirect met cijfers die dat onderbouwen. Zo ook nu want De Nederlandsche Bank (DNB) tekent in haar jaarverslag op dat het beeld dat veel NL’ers hebben (economie draait prima maar mijn financiën merken dat minder of zelfs helemaal niet), wel degelijk klopt. Het vrij besteedbaar gezinsinkomen blijft namelijk NOG ALTIJD ACHTER bij de groei van de economie, overigens mede omdat we meer betalen voor zorg- en pensioen-premies en dat de inkomsten uit beleggingen sterk zijn gestegen. Daardoor neemt de component loon relatief af en dat wordt ook negatief beïnvloed door de miljoenen arbeids-contracten met een flexibele aard; aldus DNB. En dan ben ik daar waar ik wil zijn want DNB geeft een aantal redenen aan waarom deze component zo groot is. Flexwerkers hebben een zwakkere onderhandelings-positie en verdienen structureel minder, maar vergaande flexibilisering drukt ook ALLE salarissen binnen een bedrijf. Simpelweg omdat de onderhandelings-positie van vakbonden ook zwakker is omdat zij in zulke situaties vaak minder mensen representeren, minder kunnen vragen en ook banen veel sneller gewisseld worden dan bij een hoog percentage vaste arbeidskrachten.

én toont nog meer nadelen van de flex-economie !

Het grootste euvel van deze problematiek is echter dat het achterblijven van de salaris-ontwikkeling c.q de vrije bestedingsruimte van gezinnen al decennia stagneert en dus steeds verder achterop is geraakt op de economie. En vooral ook dat dit niet zal veranderen zolang de NL-economie in hoge mate flexibel is want dat is dus een sterk stagnerende factor. Dat opgeteld bij de ruim 1 miljoen mensen die nog niet (volop) aan het werk zijn en u begrijpt dat de loonstijgingen nog jarenlang achter zullen blijven bij de economische ontwikkelingen. Nu is onze economie voor ca ¾ gebaseerd op diensten en slechts ¼ op goederen zodat er niet teveel moet worden gefocust op zaken als goederen-verkoop of retailcijfers. En aangezien onze economie ook erg open is en dus sterk afhankelijk van ontwikkelingen in het buitenland, is de invloed van de NL-politiek op onze economie beperkt. Maar de dingen die onze politici WEL in kunnen vullen moeten dan ook zo veel mogelijk gedaan zijn; iets waar ik nog maar weinig van zie. Want net als in de langjarige beursstijging van 1987-2000, die prima vergelijkbaar is met de huidige langjarige beursstijging, profiteerden toen én nu vooral (aandelen) beleggers ! Daar zult u mij over horen klagen maar feit is wel dat de meeste NL’ers NIET beleggen en daar dus ook niet van meeprofiteren. Dat zou namelijk een soort compensatie kunnen zijn voor achterblijvende loongroei, zodat de toenemende welvaart toch een beetje bij een hoop mensen terecht zou kunnen komen. Het enige dat ik u dan ook aan kan raden om de achterblijvende loonontwikkeling in ons land te compenseren is om (meer) te gaan beleggen. Want beleid inzake flex-arbeid gaat toch niet veranderen, dat hoort namelijk bij de partijen die nu aan de macht zijn. En morgen laat ik u zien dat beleggen sinds ‘09 veel verstandiger is …

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.