AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -6.82
471.46 (-1.43%)
   DJIA -360.91
21052.53 (-1.69%)
   NASDAQ -114.23
7373.08 (
-1.53%)
   S&P 500 -38.25
2488.65 (-1.51%)
   NIKKEI 1.47
17820.19 (0.01%)
   DAX -45.05
9525.77 (-0.47%)
   BEL-20 -38.35
2857.05 (-1.32%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 21/03/2020
Categorie: Column

Corona splijt de samenleving in goed en kwaad

Het is bizar, verwonderlijk, angstwekkend, verrassend enz. om te zien hoe onze samenleving wordt gespleten in een grote groep die zich (vrij) netjes aan corona-oproepen, - regels en -wetten houdt, en degenen die dat minder of niet doen. Met de groep die netjes zijn best doet om de contact-momenten tussen mensen zoveel mogelijk naar 0 terug te brengen om verspreiding van het virus af te remmen (stoppen kan niet meer; zie Rutte-speech), heeft uiteraard niemand een probleem. Het is de groep onverschilligen, asocialen, egoïsten en stompzinnigen die niet (willen) begrijpen dat we met een ramp te maken hebben en dat er niet alleen heel veel mensen écht ziek worden maar ook bij bosjes sterven ! Hoelang dat doorgaat hangt vooral af van de discipline die de samenleving als geheel op kan brengen om de regels zo strikt mogelijk na te leven; als dat goed gebeurt dan kunnen we er in 1-2 maanden vanaf zijn. Anders gezegd: de zwakste schakels (de groep die de regels te weinig of niet naleeft) bepalen hoe sterk de ketting is ! Enige eigen ervaringen. Tijdens bijna elk supermarkt-bezoek de laatste weken kwam er wel iemand binnen ‘mijn’ 1,5m-zone, soms werd ik zelfs aangestoten en tot mijn woede ook een keer wat opzij geduwd, en zag ik elke keer wel een mens te zwaar hamsteren. Al weken schrijf ik dat Rutte en co dat laatste keihard moeten verbieden omdat het enorm egoïstisch is en totaal onnodig, maar er gebeurt nog steeds niets. Overal gaan mensen nog, niet zelden in grotere gezelschappen, (over de grens) winkelen in nog geopende winkels (en dan bedoel ik geen supermarkten) en b.v tankstations. Velen zien het als een uitje en niet als een risico om het virus te krijgen en misschien wel door te geven aan een kwetsbare zuigeling, ouder op leeftijd of een pas geopereerde kwetsbare vriend(in). Waarom zóveel mensen dat niet (willen) begrijpen, begrijp ik niet maar laat ik over 1 ding duidelijk zijn. Als zo’n zuigeling, ouder op leeftijd of een kwetsbare vriend(in) vervolgens overlijdt door dat overgedragen virus dan vind ik dat op zijn minst dood door schuld, doodslag (bij sterk verwijtbaar gedrag) of zelfs moord (bij opzet) ! Geloof het of niet, die laatste categorie is er: ze ontkennen botweg dat er een pandemie heerst, ze doen het af met “een griepje” en de zieksten onder hen zoeken juist bewust de plekken met veel mensen op ! En ook onder de jeugd, zeker nu ze niet naar school hoeven, zijn veel overtreders: ze zoeken elkaar thuis op in groepjes, in parken en andere trefpunten en gaan ook in groepjes winkels en andere zaken in. En wat mij betreft is het de hoogste tijd om dit soort lieden veel harder aan te pakken …

Te voorspellen: banken klagen nu v.w Covid-19 wéér om versoepeling …

Vorige week schreef ik in een concept dat ik verwachtte dat de EU-banken maatregelen zullen vragen, b.v lagere eisen voor allerlei normen, toen het nieuws bekend werd dat ze dat al hadden gedaan. Middels de European Banking Federation (EBF); een lobbygroep van duizenden aangesloten (bank)bedrijven. Gelukkig was ik nog niet ver gevorderd met die column anders was die per definitie direct waardeloos geworden en dat is toch jammer van alle uren die er in gestoken zijn. Maar goed: het was dus uiterst voorspelbaar dat de banken de Covid-19-situatie zouden gaan misbruiken om weer te mekkeren over (te) strenge regels en dat ze minder willen. Maar: ze komen toch jaarlijks goed door de stresstesten en zijn (mede daarom) toch in een puike conditie ? Dan zouden ze toch zonder enige serieuze hobbel door de Covid-19-epidemie heen moeten rollen ? Blijkbaar zijn die stresstesten weinig waard want ze vragen vooral om een verlaging van de kapitaalratio’s en aanverwante zaken zoals soepeler omgang met slechte leningen. Ook dat ging de laatste toch juist veel beter ? Dan word ik heel wantrouwig … Hoe dan ook: ik heb al vele jaren geleden gewaarschuwd dat veel grote EU-banken, minstens tot aan de nieuwste BIS-regels die in 2025 ingaan, nog steeds niet betrouwbaar en stabiel genoeg zijn. En dat is ook wat de ECB feitelijk bewijst door de rente al meer dan 10 jaar ultralaag (zelfs ONDER 0) te houden; of denkt u dat dit ‘umsonst’ is ? Wat ik wil zeggen is dat het dus niet goed is dat banken nú al beginnen te piepen over allerlei (te) strenge regels want dan zijn ze er dus nog lang niet zo goed aan toe als men beweert (iets dat ik al lang schrijf). Ze kunnen dus blijkbaar weinig tegenwind hebben EN ze zien het uiteraard ook als een kans om de regels versoepeld te krijgen zodat ze meer risico kunnen nemen. Maar als dat weer grandioos misgaat dan schuiven ze dat risico naar ons door. Nu hoor ik u zeggen: dat kán toch niet met ál die nieuwe regels, daar draaien toch anderen zoals aandeelhouders voor op ? Denk na en herhaal de kredietcrisis in de huidige setting. Als er veel banken tegelijk onderuit gaan dan zijn de nieuwe maatregelen (véél) te weinig om al die tienduizenden miljarden aan slinkend en schuivend vermogen op te vangen en te compenseren. EXACT hetzelde proces als de verspreiding van Corona: dam het tijdig en rigoreus bij enkelen in, en je krijgt geen pandemie. Doe je dat niet: pandemie ! Vergelijk het anders met Griekenland in 2011 en het 10x grotere probleem als Italie nu haar schulden ‘ineens’ niet meer kan betalen. Denkt u dat de Ezone Italie’s 2500 miljard aan schuld dan (nog) kan redden ? Geen denken aan …

Lagarde waarschuwde voor een Covid-19-crisis á la de kredietcrisis !

Nota bene op dezelfde dag waarschuwde ECB-president Lagarde voor een “nieuwe financiele crisis van de orde van de kredietcrisis in 2008 als beleidsmakers niet véél meer doen om Covid-19 onder controle te krijgen” ! Dit terwijl ‘de negatieve effecten van Covid-19 beheersbaar en tijdelijk kunnen zijn als WEL de juiste maatregelen worden genomen en de pandemie ingedamd wordt’ ! Sinds de uitbraak van Covid-19 in China waarschuw ik al dat de financieel-economische rekening enorm hoog kan worden als de (toen nog) epidemie niet goed aangepakt zou worden. Dat gebeurde niet, zeker in 1e instantie vrijwel nergens, en kijk naar wat voor drastische maatregelen veel landen nu MOETEN nemen omdat ze het maar niet onder controle krijgen. Het merendeel van de NL-besmettingen is zelfs zonder enige twijfel terug te voeren op die (eerst nog) kleine quarantainzone in N-Italie, waarvan ik direct zei dat die niets voorstelde en “zo lek als een mandje was”. In dat kader zijn de beleidsmakers ook nog om andere reden volstrekt ongeloofwaardig. Zo beweerde Trump doodleuk dat hij ‘al weken niet aan zijn gezicht had gezeten v.w Corona’ maar zat direct daarna met z’n handen in zijn gezicht; voor de camera’s ! Beweert een Belgische prominent op tv ‘dat je je handen vaak moet desinfecteren en niet met handen en vingers aan / in je gezicht moet zitten’; bladert ze met een in haar mond natgemaakte vinger IN de persconferentie door haar papieren ! En beweert Rutte dat je ‘geen handen (meer) moet schudden om de besmettingskans te verkleinen’, maar schudt direct daarna de hand van de RIVM-directeur (waarvoor later excuses) ! Ik heb er dus niet veel hoop op dat politici het probleem onder controle krijgen zodat er steeds meer gerekend moet worden op het ‘worst-case-scenario’ dat ik eerder schetste; een ‘full-blown’ pandemie. Beurzen beginnen dat eindelijk ook te beseffen en blijven maar dalen; sommige aandelen lijken al afbraak-prijsnivo te gaan bereiken. En niet zelden zijn ze een groot deel of zelfs AL hun winst sinds de kredietcrisis in 2007-2009 alweer kwijt; en ook de olieprijs (goede indicator) wil vooralsnog niets positiefs doen. Kortom, als ook Lagarde zulke warschuwingen de wereld instuurt, wordt het écht serieus en duidt dat op een laatste ultieme poging om Covid-19 in te dammen. We zitten in het ‘eindspel’ en wie er gebluft hebben (lees: te weinig gedaan), die vallen ‘door de mand’ …

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.