AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -0.11
596.39 (-0.02%)
   DJIA 10.25
27691.49 (0.04%)
   NASDAQ -11.04
8464.28 (-0.13%)
   S&P 500 -6.04
3087.04 (-0.20%)
   NIKKEI -60.03
23331.84 (-0.26%)
   DAX -30.19
13198.37 (-0.23%)
   BEL-20 -8.67
3868.27 (-0.22%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 09/11/2019
Categorie: Column

Lang leve de vrije markt!

Uiterst opmerkelijke ontwikkelingen in sociale media-land, waar Facebook enige tijd geleden verklaarde onbeperkt open te staan voor politieke advertenties en die ook niet te controleren op onjuistheden, onwaarheden en andere frauduleuze inhoud. Dit terwijl Twitter alle politieke advertenties juist verbiedt ! CEO Dorsey verklaart die beslissing met de opmerking “dat het gebruikt wordt om de levens van miljoenen mensen te beďnvloeden”. Alleen oproepen om te gaan stemmen, zonder politieke kleur of mening, zijn nog toegestaan. Het heeft er dus alle schijn van dat Twitter WEL iets heeft geleerd van de massieve manipulatie ten tijde van de vorige VS-presidents-verkiezing terwijl Facebook, ondanks de onthullingen m.b.t Cambridge Analytica, HELEMAAL NIETS heeft geleerd van dit soort schandalen ! Overigens ben ik er nog altijd van overtuigd dat Trump nooit had gewonnen als dat schandaal tijdig was ontdekt, de gevolgen ervan ongedaan gemaakt en er eerlijke verkiezingen plaats hadden gevonden ! En als blijkt dat Trump oneerlijk aan zijn overwinning is gekomen, dat hij per direct afgezet moet worden. Ongeacht het feit hoe hij zijn presidentschap tot nu toe heeft ingevuld, ongeacht dat er al een afzettings-procedure tegen hem loopt én ongeacht de schade die hij de VS en de rest van de wereld al heeft toegebracht. Een verkiezing hoort volstrekt eerlijk en open te zijn en als blijkt dat er op grote schaal manipulatie plaats heeft gevonden (alleen al het schandaal met Facebook en Cambridge Analytics is daar aanleiding genoeg voor), dan moet deze ongeldig worden verklaard. Het was sowieso een raadsel voor nagenoeg iedereen dat Trump zomaar werd gekozen; inclusief voor hemzelf ! Dat duidt op een zéér hoog risico op grootschalige manipulatie en de indertijd genoemde “mogelijke 80 miljoen kiezers die daardoor beďnvloed zouden kunnen zijn” kunnen heel goede doorslag hebben gegeven in die verkiezing. En ik voorspel u ook dat Facebook enorme spijt krijgt van haar beslissing om politieke advertenties volledig en ongecontroleerd toe te laten richting de nieuwe verkiezing van 2020 …

Kredietcrisis op de huizenmarkt nog lang niet voorbij !

Nog altijd zijn er overal in de samenleving gevolgen van de kredietcrisis te zien; ook ruim 10 jaar na dato nog. Dat heeft niet zelden te maken met het destijds gevoerde beleid waarin de overheid enorme bezuinigingen verrichtte in een poging om uitgaven in lijn te brengen met dalende inkomsten en massieve extra leningen. Op zich is er niets mis met dat mechanisme (‘tering naar de nering zetten’), maar het hebben van een spaarpot voor zulke calamiteiten is VEEL slimmer omdat dat niet ten laste gaan van de begroting ! De gevolgen van de enorme bezuinigingen in de zorg ziet u nog elke dag en zullen nog jarenlang invloed blijven uitoefenen op de sector, want tienduizenden te weinig werknemers en een hoge uitstroom zijn niet in een paar jaar opgelost; als het überhaupt ooit opgelost wordt. De huizensector is een ander gebied dat zware klappen kreeg in én na de kredietcrisis, vooral omdat de overheid dit voor vrijwel 100% aan ‘de markt’ over laat. Vroeger plande de overheid zelf huizen, die verkocht werden binnen allerlei regelingen (vooral aan starters) en wist zo aanbod en doorstroming redelijk te regelen; daar is immers een lange termijn visie voor nodig ! Maar aangezien ‘slimme’ politici meenden dat ‘de markt’ dit soort problemen beter op kan lossen dan de overheid, en de overheid óók nog kleiner moest, is dat aan ‘de markt’ overgelaten. En aangezien ‘de markt’ amper nog huizen bouwde na de kredietcrisis, zowel omdat daar tijdelijk weinig vraag naar was áls dat de geschatte vraag voor de toekomst verlaagd werd, is er jarenlang veel en veel te weinig gebouwd om daaraan te voldoen. Waarmee ondubbelzinnig bewezen is dat die stelling ‘geen enkel hout snijdt’ want het is op zijn zachtst gezegd een puinhoop in ons land. Er zijn enorme achterstanden opgelopen omdat er vele jaren lang véél minder dan de jaarlijkse geraamde 75.000 huizen per jaar zijn gebouwd; en idealiter zou dit nu allemaal ingehaald moeten worden. In een krappe markt stijgen de prijzen snel, is het aanbod laag en dus voor starters onbetaalbaar. Kortom, de NL-huizenmarkt heeft nog altijd enorme problemen …

Marktwerking in de huizensector is faliekant mislukt !

In deze column wil ik de effecten van de stikstof- en PFAS-problematiek, die weliswaar te verwachten waren maar tóch plotseling ‘als een tweeling-duveltje uit een doosje sprong’, buiten beschouwing laten. Ik neem namelijk aan dat daar veilige, eerlijke en werkbare oplossingen voor komen en concentreer me op het enorme tekort aan BETAALBARE woningen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken noemde dat begin dit jaar nog “we gaan door een diep dal” en geeft zo de hoge urgentie goed aan. Maar: een van de belangrijkste oorzaken van dat probleem is dat DE LANDELIJKE OVERHEID (lees: de minister ZELF !) de regie grotendeels weg heeft gegeven aan gemeentes ! Die luisteren vooral naar marktpartijen (en bedrijven moeten commercieel werken), die lijnen zijn korter, lokale politici zijn makkelijker beďnvloedbaar (vooral bij (dreigende) schadeclaims a.g.v verliesposities) EN gemeentes hebben vaak grote grondposities. Ook dát bleek in én na de kredietcrisis een enorm nadeel want talloze gemeentes hadden zich er rijk mee gerekend; een ‘melkkoe’ die zelfs vaak ná verliezen nóg leger werd ‘gemolken’ ! Dit leidde vaak tot grote financiële stroppen omdat er ettelijke miljarden op moest worden afgeschreven; met de bijna € 200.000.000 verlies van Apeldoorn voorop ! Ik vind het dan ook noodzakelijk dat de overheid de regie weer terug neemt, fondsen aanlegt om in recessies en crises door te bouwen en zich concentreert op 2 groepen. Starters, die aan het begin van de keten staan, zich geen dure huizen kunnen veroorloven maar wél noodzakelijk zijn voor de doorstroming van de gehele keten. En ouderen, waar veel levensloop-bestendige woningen voor nodig zijn (woningen waar zij op hoge leeftijd nog zelfstandig kunnen wonen) zodat een serie negatieve gevolgen van de vergrijzing afgevangen kan worden. De overheid heeft immers het aantal plaatsen in bejaarden- en verzorgings-tehuizen drastisch afgebouwd en die mensen moeten érgens heen ! Er is grotesk gefaald en het is dus hoog tijd dat de overheid weer laat zien hoeveel beter het vroeger ging …


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.