AEXNY 19.53
559.61 (3.62%)
  AEX -4.07
522.22 (-0.77%)
  DJIA -31.71
21580.07 (-0.15%)
  NASDAQ -2.25
6387.75 (-0.04%)
  S&P 500 -0.91
2472.54 (-0.04%)
  NIKKEI -44.84
20099.75 (-0.22%)
  DAX -207.19
12240.06 (-1.66%)
  BEL-20 -17.12
3883.47 (-0.44%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 21/07/2017
Categorie: Column

‘Den Haag’ zit volledig verkeerd…

Gezien de enorme hoeveelheid (dierlijke) ellende die ontstaat als mensen in een impuls huisdieren kopen en daar even later alweer spijt van krijgen, sta ik vierkant achter een wettelijke bedenktijd voor aanschaf van huisdieren. Sowieso is het hardstikke verkeerd als mensen huisdieren in een impuls aanschaffen, maar tegenwoordig zijn huisdieren al in een bouwmarkt te koop ! Nu moet dat wat mij betreft onmiddellijk verboden worden en dienen potentiële kopers eerst zeer uitgebreid te worden voorgelicht over de verantwoordelijkheden inzake huisdieren. Want ook al houden de mensen hun huisdier uiteindelijk; veel dieren hebben (veel) te weinig bewegingsruimte, zijn alleen (en doodongelukkig; vertonen stereotiep afwijkend gedrag), of worden slecht verzorgd. En het gebeurt nog veel te vaak dat mensen niet eens weten wat een huisdier wél en niet mag eten, wat de geschikste behuizing is en waarom de meeste dieren niet (goed) alleen gehouden kunnen worden ! Want nog altijd belanden veel te veel dieren met een riem om een boom, gedumpt in het bos of in een kartonnen doos op een parkeerplaats; iets dat regelmatig de dood van die dieren tot gevolg heeft ! Ook ben ik voor verplichte registrering, onverwachte controles naar het welzijn van de dieren en stevige sancties als mensen hun huisdier niet op de eerder aangegeven aanbevolen manier houden. En terwijl Amsterdam een opvang opent ‘voor afgedankte kippen’ weten ze ook bij asiels en opvangcentra waarom ik dit schrijf !

Alweer een paar mythes rond de steeds hogere AOW-leeftijd ontkracht …

Als zelfs werkgevers aangeven dat de AOW-leeftijd moet worden bevroren of de verhoging zelfs (deels) teruggedraaid dan weet u dat het kabinetsbeleid richting een steeds hogere AOW-leeftijd een faliekante mislukking dreigt te worden ! Want net als ondergetekende dat al vele jaren geleden én herhaaldelijk deed waarschuwen de werkgevers nu ook dat grote groepen werknemers hun 65-jarige leeftijd niet eens halen zonder arbeidsongeschikt te worden. Een dik jaar geleden wees ik daar nogmaals op omdat het aantal arbeidsongeschikten weer in hoog tempo stijgt en grote parallellen vertoont met de ingezette vergrijzing. Jaren geleden voorspelde ik dat de overheid naar een flexibele pensioenleeftijd toe moest en niet naar een structurele verhoging omdat er veel beroepen zijn waarin grote groepen werknemers vóórtijdig opbranden. Een snelle berekening leerde mij toen al dat zoiets financieel haalbaar is, al leek amper iemand dat te geloven. Maar het Economisch Instituut voor de Bouw becijferde onlangs dat vervroegde pensionering van werknemers met zware beroepen financieel wel degelijk te doen is ! Struikelpunt is nog wel dat mensen met een laag inkomen simpelweg niet eerder met pensioen kunnen omdat ze het geld en / of pensioen er niet voor hebben om dat mogelijk te maken. Wat mij betreft kán het nieuwe kabinet zich na deze ontwikkelingen helemaal niet meer verschuilen achter eerdere drogredenen; een veel realistischer en eerlijker kijk op AOW is (zeker voor bepaalde groepen) dringend noodzakelijk …

55-plussers voortijdig afdanken; een inmiddels bewezen dood spoor …

En wat te denken van het volgende, dat naadloos bij de 1e alinea van deze column past. Accountantskantoor PwC berekende van de 34 OESO-landen dat Nederland het werkpotentieel van werknemers van 55+ sterk onvoldoende benut en pas op de 22e plaats terecht komt. Is dat al een zwak punt in beleidsmatig opzicht; het wordt nog veel erger. Zij berekende dat het ons land € 48 miljard op kan leveren als wij de arbeids-participatie van 55+’ers naar het nivo van het best presterende land kunnen krijgen ! In Zweden is dat 75,5% en dat land staat dan ook bovenaan de lijst; als alle 34 OESO-landen diezelfde participatie zouden kunnen afdwingen, dat zou dit de landen maar liefst € 1700 miljard opleveren ! Herinnert u zich nog dat ik een aantal jaren geleden schreef dat NL een hele ‘scheve schaats’ rijdt met het voortijdig afdanken van oudere werknemers ? Dat de NL-economie, door hun ervaring, inzicht, opleiding en capaciteiten voortijdig overboord te kieperen in ruil voor goedkopere jongere krachten, een groot stuk BBP mist ? Welnu, de studie van PwC bewijst dat en laat tevens zien dat we compleet op het verkeerde spoor zitten. Dat oudere werknemers alleen maar een kostenpost zijn, onnodig veel vrije dagen hebben, langzamer zijn en dus minder productief is bij deze ontkracht; ze blazen hun deuntje nét zo goed mee. Het zal mij benieuwen wanneer het (nieuwe) kabinet dat EINDELIJK eens beseft en er naar handelt …

PS. Door ziekte is er niet elke dag een column, of zijn ze soms kleiner dan normaal.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2017 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.