AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -1.34
614.23 (-0.22%)
   DJIA 50.46
29348.10 (0.17%)
   NASDAQ 31.81
9388.94 (0.34%)
   S&P 500 12.81
3329.62 (0.39%)
   NIKKEI 42.25
24083.51 (0.18%)
   DAX 22.81
13548.94 (0.17%)
   BEL-20 5.47
4012.67 (0.14%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 13/01/2020
Categorie: Column

Hoe goedkope milieu-problemen steeds duurder worden...

Tientallen jaren geleden, toen het woord klimaat-verandering nog niet zo lang bestond, werd ondermeer voorspeld dat Australië te maken zou krijgen met boven-gemiddelde (extra) opwarming, meer-, langere- en sneller terug-kerende hittegolven en (verdere) verwoestijning. In de tussentijd zijn ál die voorspellingen helaas uitgekomen en zijn de gevolgen van die extra opwarming, zoals meer-, grotere- en gevaarlijker bosbranden, op geen enkele manier geadresseerd. Dit ondanks een vloedgolf aan steeds meer-, steeds grotere- en steeds ernstiger bosbranden in alleen al het laatste decennium; dat is vragen om ontzagwekkende problemen ! En het duurde dan ook niet lang voordat die tot expressie kwamen en inmiddels een gebied van 2,5 keer de oppervlakte van Nederland tot verschroeide aarde hebben gereduceerd. Met alle gevolgen vandien voor de natuur: zo vrezen ecologen voor uitroeiing van honderden planten- en dierensoorten en gaat de raming van het aantal dieren dat direct of indirect omkomt richting 1 miljard ! Om nog maar te zwijgen over de verwoestende gevolgen voor miljoenen mensen, hun bezittingen en hun (huis) dieren; ook dat levert uiterst schrijnende taferelen op en er zijn ook steeds meer doden te betreuren. Ruimschoots vóór deze totaal uit de klauwen gelopen, door mensen veroorzaakte catastrofe, hadden voorgaande regeringen al lang hele grote en ingrijpende stappen moeten zetten om dit te voorkomen. Men koos echter voor groei, ongebreidelde CO2-uitstoot, enorme versterking van de uiterste vervuilende kolensector (vooral export) en talloze andere, voor het klimaat slechte zaken. Inmiddels is duidelijk dat de rekening van dat slechte gedrag nu betaald wordt en wordt de bevolking in Australië woedend op premier Morrison, die tot op het moment van schrijven nog altijd ontkend dat er een verband is ! Dan moet je toch een verschrikkelijk groot bord voor je kop hebben, doof, blind, vreselijk eigenwijs en gestoord tegelijk zijn om 1 en 1 niet tot 2 op te kunnen tellen. Maar ook hij krijgt de rekening: overal zijn nu klimaat-marsen aangekondigd en daar zal ZIJN afgang en aftreden waarschijnlijk centraal in staan …

DAAROM is ‘de kop in het zand’ steken inzake milieu-problematiek ZO GIGANTISCH DUUR !

Al decennia is duidelijk dat de directe belastingen op vervuiling het beste, snelste en goedkoopste werkt om elke vervuiling snel en hard terug te dringen of zelfs naar 0 terug te brengen, iets dat het CPB onlangs weer bewees inzake fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide. Zij bewees ook dat de kosten die eraan zijn verbonden overschaduwd worden door de opbrengsten ervan, waaronder de gezondheid van burgers. Dit terwijl indirecte belastingen of stimulering-maatregelen veel minder snel werken en de vervuiling ook veel minder terug brengen. Zij concludeert dan ook dat de maatschappij op dit moment niet genoeg gestimuleerd wordt om de uitstoot van allerlei vervuilende stoffen (waaronder ook CO2) terug te dringen en mogelijk zelfs naar 0 te reduceren. En dat is het liedje van de laatste decennia: er wordt wel een beetje gedaan maar veel te weinig en vaak ook pas als het probleem (zie de stikstof-problematiek) al wijd en zijd opgedoken is. Dit terwijl politici pro-actief bezig zouden moeten zijn met dit soort zaken en al heel vroeg en tegen geringe kosten bepaalde ontwikkelingen in de gewenste richting te duwen. Uiteraard maakt het CPB een kanttekening door te zeggen dat het het beste is om dit op internationaal (lees: minstens EU) niveau in te voeren om de concurrentie-positie van NL-bedrijven niet al te hard aan te tasten. En omdat dat veel lastiger is dan het in eigen land te regelen, was dit voor politici altijd de grote excuus-Truus om er dan maar weinig of zelfs helemaal niets aan te doen; maar daarmee gaan de vervuiling beslist NIET WEG ! Oftewel: door de kop voor een belangrijk deel in het zand te stoppen werd altijd gedacht dat het probleem vanzelf wegging, maar het is uiteraard achterlijk denken. Maar ja, welke politicus wil lasten-verhogingen aan bedrijven en daarmee indirect ook aan de afnemers van hun producten of diensten) opleggen ? Liever zijn ze populair, geliefd en worden ze alom bejubeld maar die ziekte is op geen enkele manier behulpzaam om dit soort problemen op te lossen. En, en dat is nog veel akelige: de kosten van weinig of niets doen, terwijl het probleem niet weg gaat, lopen al naargelang de tijdsdruk VEEL VERDEROP dan vroeg aanpakken …

Duurzaamheid is het enige (beurs) verdienmodel voor de toekomst” !

Consequent slachtoffer: ons leefmilieu ! En als de regering dan door de Raad van State gedwongen wordt om dat te beschermen en natuurgebieden niet te laten verzuipen in de stikstof, dan komen er allerlei groeperingen ‘ineens’ in opstand. Alsof geld en werk belangrijker zijn dan een gezond leefmilieu; iets waar geen mens zonder kan. Desgevraagd haakt namelijk vrijwel iedereen af als hen gevraagd wordt wat belangrijker is: een gezond leefmilieu of geld, banen en een totaal verpest leefmilieu ! Oftewel: als vooruitgang niet gepaard kan gaan met behoud of verbetering van het leefmilieu, dan is het GEEN vooruitgang maar onleefbaarheid ! De wetenschap speelt daarin een cruciale spil en door nadelen aan vooruitgang te ontdekken, de gevolgen en mogelijke oplossingen ervan te identificeren en ons tijdig te waarschuwen. Maar als verantwoordelijke politici dat structureel in de wind blijven slaan en liever popi-jopie spelen dan eerlijk en serieus met hun vak om te gaan, dan mogen we hen daar ook keihard op afrekenen. En dus zullen de boeren, terwijl onlangs bleek dat verreweg de meeste veehouders meer stikstof uitstoten dan toegestaan is, vooral bij bepaalde politieke partijen moeten gaan klagen wegens structurele struisvogel-politiek. Die hebben met name de veeteelt-sector ZO ENORM laten groeien, terwijl dat milieu-technisch helemaal niet kon, dat zij nu in de problemen zitten door met name DIE PARTIJEN ! En de enige oplossing is om duurzaam landbouw en veeteelt te gaan bedrijven, iets dat scheidend DSM-topman Sijbesma afgelopen week kristalhelder stelde. “Duurzaamheid is het enige verdienmodel voor de toekomst”, aldus de meermaals gelauwerde en tot de machtigste mensen in ons land behoren de topman. En, voor dit soort columns van dus cruciaal belang: “winst maken en duurzaam zijn is mogelijk en over enkele jaren kun je alleen nog maar winst maken als je duurzaam bent”. Ook heeft hij aandeelhouders die uit waren op korte termijn winst (voor zover dat kon) vervangen door zelf opgezochte andere blik-aandeelhouders; een eye-opener voor aandeelhouders ! En zo raakt het cirkeltje rond, handig omdat we óók een totaal circulaire economie moeten gaan krijgen, en worden aandeelhouders weer eens herinnerd aan de belangrijkste focus voor de komende decennia …

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.