AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  2.34
549.79 (0.43%)
   DJIA 87.52
26743.50 (0.33%)
   NASDAQ -1.08
7986.96 (-0.51%)
   S&P 500 4.99
2929.67 (-0.04%)
   NIKKEI 195.00
23869.93 (0.82%)
   DAX 104.40
12430.88 (0.85%)
   BEL-20 6.06
3774.89 (0.16%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 14/08/2018
Categorie: Column

Het is zó voorspelbaar…

Vroeger werden kinderen door jeugdartsen gecontroleerd op scoliose; scheefgroei van de rug die later ingrijpende gevolgen kan hebben voor (het functioneren van) het kind; en al helemaal als volwassene. Belangrijke kanttekening: de aandoening is vaak prima te verhelpen als die in een vroeg stadium wordt ontdekt maar leidt steeds vaker tot een operatie omdat men er pas laat bij is. Want sinds die jeugdartsen met die controles zijn gestopt neemt ook het aantal (kostbare) operaties snel toe. Dit is dus typisch een voorbeeld van snelle bezuinigingen zonder de (financiële) gevolgen op langere termijn te bekijken ! Het is voor veel van de getroffen kinderen een jarenlange lijdensweg omdat veel van hen een brace of korset om moeten om de verdere groei van de rug te corrigeren. Alleen al uit het voorzorgs-principe, iets dat in onze wet is verankerd, zou je een dergelijke controle nooit mogen kunnen laten schrappen. En ook niet omdat honderdduizenden Nederlanders er aan lijden en het, zeker bij vroeg ontdekken, vaak relatief simpel te corrigeren of verhelpen is (lees: lage kosten). Van de overheid hoeft controle niet, en dat is curieus gezien bovenstaande, en dus hebben de jeugdartsen  ooit besloten om er niet meer naar te kijken. En dan denk ik dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de (moreel en financieel) verstandigste moet zijn en die controle aan de jeugdartsen moet opleggen om (veel) erger te voorkomen …

Prestatiebeurs en leenstelsel; kansen-ongelijkheid alleen maar gestegen !

De (psychische) druk die op studenten wordt gelegd, is te hoog, en we moeten voorkomen dat ze onnodig struikelen”. Was getekend: minister van Engelshoven, van Onderwijs. Eindelijk: een aantal jaren geleden voorspelde ik datzelfde toen de prestatiebeurs en het leenstelsel werden ingevoerd in een poging om op onderwijs te bezuinigen. Ik voorspelde toen dat het aantal studenten zou dalen door hogere financiële lasten, steeds meer studenten stress krijgen omdat ze een bijbaan moeten hebben maar er geen tijd (genoeg) voor hebben en steeds meer psychische problemen zouden optreden. Wel, al die zaken zijn inmiddels uit onderzoek gebleken (1/4 heeft volgens Windesheim al burnout-klachten !) en het aantal (tijdelijke) uitvallers loopt steeds verder op. Zo kunnen kinderen van gewone ouders, die moeite hebben om tijdens hun studie rond te komen, al helemaal niet zonder bijbaan; gem. 13 uur per week. Desondanks steeg de studieschuld van oud-studenten al tot € 11,2 miljard. En dus verweet voorzitter van den Brink van het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) dat DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) “faalt in het vervullen van haar basistaak”. ISO sloot zich ook aan bij de nog véél steviger conclusie van de LSV (Landelijke Studenten Vakbond) dat het kabinet GEEN ENKELE COMPENSATIE nagekomen is die werd gedaan ter afschaffing van de basisbeurs. In 2014 was de oppositie al zeer kritisch op ex-minister Bussemaker over de veranderingen en vreesde dat vooral (financieel) kwetsbare jongeren veel minder zouden gaan studeren, slechtere resultaten haalden en minder konden lenen voor een huis. Ook is 1 miljard aan compensatie nog steeds niet geïnvesteerd in het hoger onderwijs. Tot overmaat van ramp constateerde de Inspectie van het Onderwijs begin dit jaar dat de kansen-ongelijkheid in het onderwijs alleen maar verder is toegenomen ! Nogmaals de LSV: “het is om te janken; als je een belofte doet, dan moet je die nakomen”. En ISO: “alles waarvoor gewaarschuwd werd is uitgekomen en het is géén sociaal stelsel”. Vervolgens schiet de minister, onbegrijpelijkerwijs, weer in een oude reflex en zegt: “ik ben verrast door de zorgen van de besturen en nodig ze graag uit voor een gesprek omdat ik veel van hun zorgen weg kan nemen”.

Hoeveel app-doden moet het nog kosten voordat er een verbod komt ?

Op steeds meer plaatsen, en in Frankrijk zelfs in het hele land, worden mobiele telefoons uit de klas verbannen. Uit een enquête blijkt dat maar liefst 92% van de mensen het daar mee eens is en dat zo’n ding alleen maar afleidt en de concentratie verslapt. Hoogleraar onderwijs-psychologie aan de Open Universiteit Kirschner: “niemand kan echt multitasken en vrijwel geen enkel kind (en ook weinig volwassenen) kan een binnenkomend bericht negeren” ! De Franse minister van onderwijs: “het is een plaag en een zaak van nationale publieke gezondheid om het gebruik ervan sterk aan banden te leggen”. Maar op NL-scholen waar ze een dergelijk verbod al eerder invoerden zijn ze er gemiddeld erg blij mee en wordt de conciërge gebeld als ouders hun kind dringend moeten spreken. Ik ben sowieso van mening dat de onderwijs-waarde van smartphones, vooral omdat die verreweg de meeste gevallen gebruik worden voor sociale media, zwaar wordt overschat. Maar in ons land hebben we, in tegenstelling tot Frankrijk, decentraal gestuurd onderwijs en mag elke school er in theorie zelf over beslissen. De trend is echter wel dat steeds meer scholen er toe overgaan om de smartphone zoveel mogelijk uit de klassen te houden. En dan kom ik terug op een ander pleidooi van mij: verban ze ook uit het wandel- en fietsverkeer. Onlangs moest ik weer aanzien hoe een paar auto’s voor mij een volwassene bijna van de fiets werd gereden omdat hij aan het appen was; en het was alleen aan de oplettendheid van de automobilist te danken dat er geen ongeluk gebeurde. En dat was al de zoveelste keer dit jaar. Hoeveel app-doden moeten er nog vallen voordat ‘t verboden wordt ?

P.S. Door omstandigheden zijn columns en analyses van ondergetekende de komende tijd minder frequent, danwel onregelmatiger.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.