AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  3.15
602.86 (0.53%)
   DJIA 3.33
28135.38 (0.01%)
   NASDAQ 17.56
8734.88 (0.20%)
   S&P 500 0.23
3168.80 (0.01%)
   NIKKEI 598.29
24023.10 (2.55%)
   DAX 61.08
13282.72 (0.46%)
   BEL-20 4.45
3936.10 (0.11%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 27/11/2019
Categorie: Column

Rechters moeten bedrijven en overheid vaker corrigeren

Vorige week was duidelijk aan mijn columns te zien waarom het milieu (ook economisch) steeds belangrijker wordt en er in hoog tempo ontwikkelingen op dit gebied zijn die (zeer) relevant zijn. Deze week heel andere onderwerpen en een vraag: herinnert u zich het bijtende NRA-filmpje van Zondag met Lubach van oktober 2017 (nog) ? Daarin wordt gespeeld dat de jaarlijks tienduizenden verwonde en gedode Amerikanen komen door een epidemische ziekte met de afkorting NRA; geniale satire ! Onlangs kregen de regering-Trump (pro-wapenbezit), de NRA (VS-wapenlobby, waar o.m de uiterst omstreden Oliver North de scepter zwaaide !) en wapen-fabrikanten zeer belangrijk en zeer wisselend nieuws. Als 1e verbood een rechter de Trump-plannen om blauwdrukken van wapens op internet te zetten zodat er 3D-prints van kunnen worden gemaakt en iedereen razend makkelijk aan wapens zou kunnen komen. Met als belangrijkste motivatie “dat het verspreiden van wapenbezit een gevaar is voor de samenleving en de wereldvrede” (*) ! Nu zullen wapen-fabrikanten, waar ik zo op terug kom, dit vonnis niet erg hebben gevonden want anders gingen ze failliet. Het is dan ook niet vreemd dat het Hooggerechtshof oordeelde dat ouders van de 20 vermoorde kinderen op de Sandy Hook School in Connecticut een proces aan mogen spannen tegen wapenfabrikant Remington. Zij denken namelijk dat de moordenaar geïnspireerd is door de reclame van de fabrikant en aanzetten tot geweld is wettelijk verboden. De vraag is of een ‘ja’ iets oplevert want Remington, sinds 2007 onderdeel van investeerder Cerberus, heeft al eens uitstel van betaling gehad door een hoge schuldenlast en dalende verkoop van wapens. Een voor nabestaanden gunstige uitspraak, en die lijkt nu (*) veel waarschijnlijker, zal de VS-wapensector een harde knauw geven …

Aanzetten tot (teveel) drinken kan hetzelfde lot beschoren zijn …

Bovenstaande uitspraak kan ook héél erg grote gevolgen gaan krijgen voor een heleboel andere sectoren in het bedrijfsleven en de samenleving. Denk eens aan de alcoholische dranken-industrie die allerlei leuke, gezellige en aansprekende reclames heeft waarin het nuttigen van alcohol-houdende dranken neergezet wordt als iets normaals, gezelligs, onmisbaars enz. Echter, wetenschappelijke onderzoeken wijzen erop dat zelfs een matige alcohol-consumptie per dag en per week al (sterk) negatieve gevolgen kan hebben voor mensen. Eigenlijk weten we dat al lang want iedereen weet, al eeuwenlang, hoe het afloopt met mensen die téveel drinken en al helemaal met mensen die véél te veel drinken ! En ik zou mij er niet over verbazen dat toekomstig onderzoek ook uitwijst dat zelfs een lichte alcohol-consumptie al negatieve invloed heeft op de gezondheid. En haal ik het door de EU veelal geroemde maar in de praktijk nog veel te weinig gebruikte ‘voorzorgs-pincipe’ erbij dan wordt het een héél moeilijk verhaal voor de alcoholische sector. Want zoals eerder geschreven is al eeuwenlang bekend dat een té grote consumptie van alcohol schadelijk tot zelfs dodelijk is (afhankelijk van de hoeveelheid). En misschien is er niet eens een veilige grens en is alleen het totaal achterwege laten van het nuttigen van alcohol volledig veilig. In dat licht kan ik me goed voorstellen dat mensen die een aandoening, ziekte of handicap op hebben gelopen door teveel alcohol-gebruik de fabrikanten aan gaan klagen vanwege hun véél te wervende reclame. Zonder veel fantasie kun je dat ‘aanzetten tot drinken’ noemen, al moet de persoonlijke factor (de drempel om te gaan drinken) niet verwaarloosd worden. Maar als dat aanzetten leidt tot gezondheidsschade dan is dat strafbaar en ook daarom is bovenstaande uitspraak, weliswaar uit de VS maar ook hier toepasbaar, eentje met mogelijk zéér verstrekkende gevolgen …

Aanzetten tot roken zal gegarandeerd veel nieuwe processen opleveren …

Een sector die dat in ons land ook heel lang heeft gehad en gedaan, maar wat nu (zo goed als) verboden is, is de tabakssector. Overigens is dat in heel veel landen nog de gewoonste zaak van de wereld want de tabaksfabrikanten hebben hun activiteiten, naarmate ze tegen steeds meer verboden opliepen, verlegt naar vooral ontwikkelings-landen. Zonder overdrijven zijn de producten van deze sector wetenschappelijk gezien de meest dodelijke die ooit legaal verkocht mochten / mogen worden en dat is op zich al een enorme contradictio-in-terminis. Want hoe kun je in vredesnaam zulke producten legaal laten verkopen als overheid terwijl je weet dat daar een ontzagwekkend grote gezondheids-schade uit voortkomt ? En dat is alleen nog maar de morele vraag; uiteraard wel een hele belangrijke. Een ander probleem is dat de samenleving op allerlei manieren financieel opdraait voor de enorme gezondheids-schade die voortkomt uit roken. En ik hoef u niet uit te leggen dat die lijst schier eindeloos is en de daarmee gemoeide bedragen idioot hoog zijn. Dat brengt mij bij het volgende en dat is dat de winsten van die bedrijven en hun fiscale afdrachten aan overheden geenszins in verhouding staan met de enorme financiele schade die ze aanrichten. Dan is er ook nog de menselijke factor: ooit een (ex)-ro(o)k(st)er zien sterven aan kanker, (long)emfyseem of iets anders ergs ? Ik wel en in veel gevallen is het een gruwelijke dood. De hamvraag is dan ook waarom een overheid het nog toelaat om dergelijke producten te laten verkopen; het is wachten op degene die daar een proces over wil voeren. En daarmee ben ik terug bij het juridische aspect van de in de inleiding aangehaalde rechterlijke uitspraak. Ik denk dat die uitspraak in veel landen waar nog reclame voor tabak wordt gemaakt een aanleiding is om fabrikanten overal ter wereld aan te klagen vanwege hun (veel te) wervende reclame. Juridisch spannende tijden …

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.