AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX -1.93
567.03 (-0.34%)
   DJIA 1.01
24715.09 (0.00%)
   NASDAQ -28.13
7354.34 (-0.38%)
   S&P 500 -7.16
2712.97 (-0.26%)
   NIKKEI 91.99
22930.36 (0.40%)
   DAX -36.89
13077.72 (-0.28%)
   BEL-20 -7.46
3891.11 (-0.19%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 18/05/2018
Categorie: Column

OPEC zou weer met vuur kunnen gaan spelen…

Hoe de normen en waarden onder Trump in het Witte Huis verloederen werd onlangs weer duidelijk geïllustreerd door een tweetal zaken. Zo pleegde First Lady Melania plagiaat door een folder over goed surfbeleid op internet uit 2014, als onderdeel van de campagne ‘Be Best’, mede als háár werk te presenteren (later gecorrigeerd). En dan was er een vreselijke opmerking van een medewerker. McCain, een republikeinse partijgenoot van Trump maar inmiddels verklaard tegenstander van de president, schreef onlangs wat hij van het presidentschap van Trump tot nu toe vond. Dat was niet best; voor een aantal zinsnedes uit zijn boek dat hij grotendeels schreef voordat hij wist dat hij erg ziek was verwijs ik naar een eerdere column van ondergetekende. Dat ontlokte de bewuste medewerker de opmerking “dat de mening van McCain er toch niet meer toe doet omdat hij binnenkort dood gaat” ! Dat was althans in de Amerikaanse krant USA Today te lezen en werd door 2 andere Witte Huis-medewerkers beaamt. McCain heeft een agressieve hersentumor en heeft waarschijnlijk niet lang meer te leven, zodat hij nauwelijks nog zijn politieke werk in Washington kan doen. De oude rot, die een uiterst respectabele loopbaan opgebouwd heeft en een van de vele gematigde republikeinen is, doet er blijkbaar niet meer toe bij de nieuwe generatie politici; te oordelen aan deze verschrikkelijke opmerking. In elke andere regering zou deze medewerker onmiddellijk ontslagen zijn wegens een totaal gebrek aan normen en waarden, maar ik moet nog zien of deze sociaal gestoorde ambtenaar onder Trump ‘de zak’ krijgt. En dat is wel heel illustratief voor het uiterst lage morele niveau van de regering Trump !

Olieprijs bepaalt groot deel van de groei van westerse economieen …

Met de gecompliceerd geworden situatie rond Iran, waar de andere 5 verdrags-partners vooralsnog vasthouden aan het in 2015 gesloten akkoord (VS zei op), wil ik het belang van de olieprijs op westerse economieën nogmaals benadrukken. Want dat is naar mijn overtuiging nog altijd onderbelicht, mede omdat de negatieve invloeden ervan vaak heel sluipend verlopen. U herinnert zich vast nog wel dat benzine in de buurt van € 1 per liter kwam toen de olieprijs, een jaar of wat na het ontstaan van de kredietcrisis, naar $ 28 per vat crashte. Dat was overigens slechts een jaar of wat na het ontstaan van een enorme piek van maar liefst $ 148 per vat, vlak VOORDAT de crisis ontstond. Alleen al die samenloop van zaken, de aanloop op en het ontstaan van de crisis én de olieprijs, toont de zeer sterke relatie tussen olie en economische groei. En dus kan de olieprijs ook té laag worden zodat het economische groei stimuleert maar ook dat zij té hoog wordt en juist een (sterk) remmend effect heeft op economische groei ! Dit vastgesteld hebbende is het zaak om een te lage, neutrale en een te hoge olieprijs vast te stellen voordat voorspeld kan worden wanneer een situatie overdreven wordt. Immers, het is van belang om te weten in welke situatie we op dit moment zitten en waar het in de toekomst naartoe kan gaan. Want uit bovenstaande begrijpt u dat een té hoge olieprijs een duidelijke indicator zou kunnen zijn voor de aanloop op een nieuwe recessie of zelfs een nieuwe crisis !

Loopt de olieprijs uit de hand dan volgt er geheid een recessie of crisis …

Het hoeft weinig betoog dat een olieprijs van $ 28, zoals die kort na de kredietcrisis werd behaald door een wegvallende vraag, relatief laag is en dus een positieve stimulans voor de westerse economieën is. En het lijkt mij ook duidelijk dat de eerder genoemde olieprijs van $ 148 per vat heel erg hoog is en absoluut een sterk remmend effect heeft op de westerse economieën. Simpel rekenen leert mij dat de prijs die daar precies tussenin ligt, namelijk $ 88 per vat, een aardige richtwaarde zou kunnen zijn voor een neutrale prijs. Een olieprijs die geen positief maar ook (nog) geen negatief effect heeft op de meeste westerse economieën en dus nog betaalbare benzine, diesel en andere energiekosten met zich meebrengt. En vergeet niet waar die kosten allemaal in zitten: zo gebruikt het grootste deel van de industrie olie (producten) om hun grondstoffen in eindproducten om te zetten. Producten die u vervolgens weer in (digitale) winkels koopt en dus meer betaalt naarmate de grondstof energie duurder is. Ook uw stroom- en gasprijs zijn aan olie gekoppeld en vrijwel alle dienstverlening (vooral als er ook een vervoerscomponent aanwezig is) baseert zijn kostprijs mede op het verbruik van olie (producten). Zo is duidelijk dat olie, aanverwante producten en talloze andere zaken die aan olie gekoppeld zijn ALLEMAAL meespelen in economische prijzen. Met als gevolg dat de inflatie sterk stijgt zodra olie sterk stijgt: inflatie die veel centrale banken (b.v ECB) nog niet kan hebben. Zij zitten nog in de sterk stimulerende fase en dan dwingt hoge(re) inflatie hen om daar voortijdig mee te stoppen en de rente omhoog te jagen; teneinde weg-lopende inflatie te voorkomen. En DAAROM moet de OPEC alles op alles zetten om het wegvallende Iraanse oliedeel te compenseren en de olieprijs in toom te houden. Het oliekartel heeft ons namelijk nog steeds in zijn greep ! En dat verandert alleen als we snel én massaal overstappen op duurzame energie …


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.