AEXNY 0.00
596.01 (0.00%)
 AEX  -9.62 777.39 (-1.22%)  DJIA -652.22 34483.72 (-1.86%)  NASDAQ -245.15
15537.69 (-1.55%
)
 S&P 500 -88.27 4567.00 (-1.90%)  NIKKEI -462.16
27821.76 (-1.63
%)
 DAX -180.73 15100.13 (-1.18%)  BEL-20  -26.28 4113.40 (-0.63%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 23/06/2020
Categorie: Column

Coronacrisis is nu kredietcrisis 2.0 geworden...

De kogel is door de kerk: datgene wat ik 2 jaar geleden al beweerde, namelijk dat het nieuwe handelsverdrag met Canada (CETA) tegen de grondwet is, is nu bewezen. Want meer dan 30 juristen van allerlei pluimage, advocaten, hoogleraren enz. stellen in een brief aan de Eerste Kamer (die moet binnenkort over CETA stemmen) dat het verdrag op allerlei vlakken tegen de grondwet indruist ! Allereerst is het overdragen van allerlei bevoegdheden aan supra-nationale entiteiten aan b.v het ICS omzeilen van onze wetgeving en het werk van de arbiters in het ICS een uitholling van de democratie. Ook zullen overheden zich beperkt of zelfs tegengehouden voelen door uitspraken van uit het ICS, waardoor de belangen van burgers geschaad worden. Tevens zijn de mogelijke schadeclaims van Canadese bedrijven die zich benadeeld voelen door NL-beleid, zodra ICS er eenmaal is, niet meer geneigd om naar de NL-sticker rechter te stappen omdat hij veel lagere schade vergoedingen toekent; zeer onwenselijk. En om überhaupt een ICS- en of UPS-systeem (beide onderdelen van CETA) toe te kunnen staan dient daar met 2/3 meerderheid in BEIDE kamers toe besloten worden, terwijl het stemmen over CETA met gewone meerderheid (50%) plaatsvindt. En terwijl Canadese bedrijven al meer dan 50 grote claims tegen overheden overal ter wereld indienden in het kader van dit soort handelsverdragen (daarmee staat het land op nummer 6 in de wereld), stelt minister Kaag dat er geen claims komen. Zij vertelde in de Tweede Kamer “erop te vertrouwen dat dit niet gebeurt omdat NL in het verleden nog nooit is veroordeeld op een dergelijke basis”. Saillant detail: er ligt al een claim van naar schatting € 1.000.000.000 op het bureau van de minister vanwege de sluiting van de kolencentrale op de Maasvlakte ! Ook vinden de juristen het onjuist dat, als een land af wil van die arbitrage, men nog 20 jaar vast kan zitten aan dat arbitragesysteem (‘sunset clause’) ! En dan wordt het héél gênant: CETA is zonder ICS in 2017 al van start gegaan in afwachting van goedkeuring. En vóór de corona-crisis floreerden de zaken héél goed zonder dat ICS-systeem. Kortom, er is geen wettelijke basis voor CETA, ICS is (naast illegaal) helemaal niet nodig en BEIDE kamers dienen met 2/3 meerderheid over dit handelsverdrag te beslissen …

Grote CO2-vervuilers: mooie verhaaltjes maar ondertussen vervuilen ze keihard door !

Follow The Money kwam er achter dat grote (NL-)multinationals als de Vereniging van NL-aardolie-producenten (VNA), Gasunie, NAM, ING, Texaco, Shell, Bayer, Schiphol en KLM miljoenen uitgaven aan prominente klimaat-sceptici. Dit om maatregelen tegen klimaatverandering zo lang mogelijk te traineren, iets dat in het nog altijd achter oplopende NL dus uitstekend is gelukt. Zo ontving alleen al de prominente klimaat-scepticus ruim 1 miljoen met de opdracht om twijfel te zaaien over (de rol van de mens in) klimaatverandering. Zo werden internationale netwerken van gelijkgestemde klimaat-sceptici opgezet zaken als artikelen rapporten en boeken geproduceerd en andere uitingen gedaan waarin het probleem werd ontkend, gebagatelliseerd of juist werd toegejuicht ! Böttcher was een goede bekende van toenmalig verantwoordelijk minister Wijers (EZ) en topambtenaar Dessens en wordt door Milieudefensie zelfs de Nederlandse Raspoetin genoemd ! Pas toen het verdrag van Kyoto werd getekend droogde deze geldstroom op omdat men zag dat de resultaten steeds magerder werden en de publieke opinie keerde; uiteraard omdat het bewijs voor klimaat-verandering overweldigend werd. Milieudefensie zocht eerder al uit wat de rol van Shell in dit verhaal was en dat is telkens het ophangen van een groene lijn voor goede public relations, maar zwaar blijven investeren in klimaat-vernietigende activiteiten. Het is dan ook niet vreemd dat Milieudefensie een parlementair onderzoek wil naar deze absurde belangen-verstrengeling en de enorme achterstand die ons land heeft opgelopen in bestrijding van klimaat-verandering. Maar niet alleen de toenmalige banden tussen dit soort personen, de betrokken bedrijven en de overheid moeten worden onderzocht, maar ook de huidige; veel bedrijven weten al decennia dat klimaat-verandering reëel is maar doen er (vrijwel) niets aan. Schiphol (bleef tot aan de coronacrisis maar doorgroeien) en KLM (zie o.m de oproep van ‘Fly Responsibility’ midden 2019 en haar minieme acties) passen ook naadloos in dat rijtje ‘greenwashing’. En nu er zowel vanuit NL als van Franse kant naar schatting 15 miljard aan staatssteun aan KLM wordt betaald en er DESONDANKS vele duizenden banen worden geschrapt (vaak niet vrijwillig), vroeg dat om nader onderzoek.

Miljarden ‘NL-staatssteun naar olieboeren, leasers en ‘taks-ontduiking’; welkom in de zieke wereld van de aanloop op kredietcrisis 2.0 …

Hetzelfde FTM deed dat en zag vele miljarden van deze staatssteun verdwijnen in de zakken van oliehandelaren, lease-maatschappijen en naar belasting-paradijzen ! Wat blijkt ? Het bedrijf besloot volgens Bloomberg in het verleden om de kerosineprijs tegen een vaste prijs van $ 78,50 per vat te hedgen en betaalt zich nu helemaal het apezuur aan deze krankzinnige duur geworden financiële producten ! Ook least het bedrijf blijkbaar veel vliegtuigen en de huur van die toestellen, of die nu aan de grond staan of rondvliegen, loopt uiteraard gewoon door. En dan komt het meest frustrerende deel van het verhaal: vrijwel al die bedrijven zitten in Ierland waar ze door een uiterst gunstig fiscaal stelsel (vrijwel) geen belasting betalen. Anders gezegd: KLM en moederbedrijf AF-KLM zijn er op een ongekende manier in geslaagd om AL hun grote zakelijke risico’s af te wentelen op ons burgers. En dat is precies wat ik voorspelde aan het begin van de corona-crisis, toen ik schreef dat we NIETS van de kredietcrisis hebben geleerd en alsmaar opnieuw zwakke-, hoog risico-nemende en zieke bedrijven op de been proberen te houden. In 2007-2009 bleek een groot aantal banken VEEL TE VEEL risico te hebben genomen maar omdat hun echec’s volgens politici teveel ellende zouden veroorzaken, werden ze kunstmatig overeind gehouden. Vervolgens werd de rekening voor het overgrote deel bij de burgers neergelegd middels gigantische bezuinigingen (ook op de zorg; zie daarna aanpak v d coronacrisis !) én explodeerde de staatsschuld ook nog eens met 250 miljard. We hadden er van moeten leren maar ik schrijf al meer dan 10 jaar dat we dat niet deden en herhaling van die fout om de hoek ligt; en nu doen ‘we’ precies HETZELFDE weer ! Dit terwijl de grootste NL-vervuilers zoals Shell en KLM nu in de corona-crisis WEER ‘greenwashen’ en pleiten voor een “groen herstel”; terwijl ze zelf vrijwel niets doen mag de belasting-betaler weer ophoesten ! Ook de EU doet mee en wil klimaat-verplichtingen voor vliegbedrijven ernstig afzwakken zodat die de komende jaren ongestraft voort kunnen blijven vervuilen, terwijl ze b.v al van zóveel belastingen vrijgesteld zijn ! NL steunt die lijn ook terwijl zij eerder zei ‘dat het schoner moet met minder overlast’ en zo is kabinet Rutte op dit vlak totaal ongeloofwaardig. En dat blijkt want 7 op de 10 NL’ers wil WEL een progressieve vliegtaks, mede om die reden én omdat maar 8% van de burgers 40% van de vluchten maakt en 71% (vrijwel) niet. Kredietcrisis 2.0 is begonnen …

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.