AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  1.99
572.20 (0.35%)
   DJIA -6.38
25058.12 (-0.03%)
   NASDAQ -5.10
7820.20 (-0.07%)
   S&P 500 2.66
2801.83 (-0.10%)
   NIKKEI -66.80
22697.88 (-0.29%)
   DAX-124.87
12561.42 (-0.98%)
   BEL-20 5.73
3815.16 (0.15%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 20/07/2018
Categorie: Column

De écht zwarte erfenis van Trump…

De kritiek op Trump neemt steeds grotere vormen aan naarmate hij steeds meer leiders en landen tegen zich in het harnas jaagt; exact zoals ik al voorspelde toen hij nog gekozen moest worden. Dat primitieve gedrag, samen met andere allerlei andere onhebbelijke en soms zelfs gestoorde eigenschappen, zit zó diep in zijn genen dat AL zijn adviseurs dat er niet uit kunnen ‘timmeren’. Nu is Trump sowieso weinig tot niet voor rede vatbaar en draaft hij in zijn tunnelvisies met hoge regelmaat zódanig door dat hij zelfs van zijn vrienden vijanden weet te maken ! Het was dan ook absoluut niet vreemd dat de VS-Kamer van Koophandel onlangs zeer zware kritiek uitte op het door Trump gestarte handelsconflict, die zich steeds verder ontwikkelt tot een echte handelsoorlog. Volgens hen "ondermijnt Trump de vooruitgang waar we decennia voor gewerkt hebben". Zij zien de bui al hangen want zowel de Chinezen als de EU als Canada, Rusland én Mexico vergelden zijn import-verhogingen omdat de VS is begonnen en de boel steeds verder escaleert. Na 2 dagen NAVO-top en 2 tirades van Trump over de geringe defensie-uitgaven in de EU (“VS gaat dan zijn eigen gang”), in voetbaltermen ’erin gaan met gestrekt been’, was ook Kerry het zat. De ex-BuZa-minister kotste zich ook al leeg over Trump: “zijn uitspraken zijn vreemd, werken averechts, halen onze mondiale reputatie onderuit en tonen beslist het niet het gedrag van een sterke en principieel wijze leider”. In diplomaten-termen is dat een spijkerhard oordeel maar ook daar zal Trump zich niets van aantrekken en gewoon doorgaan. Toch is ergens bij iemand of iets binnenkort een keer DE grens bereikt en is het niet alleen gênant, ongemakkelijk of beschamend maar gaan de koppen KEIHARD tegen elkaar. Pas dan op de beurs !

Trump laat ultra-conservatieve erfenis van decennia achter …

Een van de plekken waar een VS-president zijn sporen decennialang achter kan laten, ook al zit hij er maar een (paar) jaar, is aan het VS-Hooggerechtshof. Rechters worden daar voor het leven benoemd en als zij onder een bepaalde president worden vervangen door een ander, dan kan deze er vele jaren tot zelfs tientallen jaren zitten en dát beleid voortzetten. De grillen van Trump kunnen dus bij elke nieuwe benoeming in het Hooggerechtshof nog decennia doorklinken want tot nu toe heeft hij vooral (zeer tot ultra) conservatieve rechters benoemd; of gepland. Zo neemt de door Reagan (1981-1989; ook een aanhanger van de door Trump geprezen maar mislukte ‘supply side economics’) benoemde rechter Kennedy (81) binnenkort afscheid. Zijn afscheid illustreert perfect hoé lang de invloed van een eventueel kort zittende VS-president in de toekomst kan reiken en daarom noem ik deze column ‘De écht zwarte erfenis van Trump’ ! En ook nog om een andere reden, de juridisering van de samenleving, is deze ontwikkeling van het grootste belang aangezien beslissingen van het Hooggerechtshof nog decennia nadreunen. Ook wordt het beleid steeds vaker door het Hooggerechtshof getoetst en politici op die manier steeds vaker bevestigd of (en dat gebeurt steeds vaker) terug-gefloten in hun functioneren. Er komen weliswaar niet veel zaken bij het Hooggerechtshof maar wél bijna altijd zaken van het grootste (landelijke) belang; niet vreemd dus dat Trump een lijst met 25 namen publiceerde die kandidaten zijn voor die positie. Weliswaar moet de Senaat de voorgestelde kandidaten goedkeuren, maar dat is zelden een punt van discussie of strijd. En om zijn invloed verder te vergroten heeft Trump de voorkeur voor jonge rechters omdat zij door hun levenslange benoeming er nog decennia zitten zodat zijn invloed nog verreikend is na zijn vertrek. En dat laat zijn sporen al duidelijk na …

ABA acht meeste kandidaten echter “écht niet geschikt” als hoge rechter !

Vooropgesteld: het is sowieso ‘van de zotte’ dat VS-rechters politiek gekleurd zijn omdat goede rechters juist a-politiek en ongebonden zouden moeten zijn, maar dit is hetzelfde gekke verhaal als de verkiezingen en kiesmannen. Trump had 3 miljoen stemmen minder dan tegenstander Clinton maar door in de belangrijkste staten meer kiesmannen bijeen te sprokkelen kon hij TOCH president worden; in de meeste EU-landen was hem dat NOOIT gelukt. Terug naar de realiteit: de afgelopen decennia is het VS-Hooggerechtshof per saldo geliberaliseerd en bewoog in veel opzichten enigszins mee met de maatschappelijke stromingen. Trump daarentegen heeft uitsluitend conservatieve en soms zelfs ultra-conservatieve kandidaat-rechters op zijn lijst staan en zal die trend keihard om gaan draaien. Zo zijn er rechters die abortus “een moreel faillissement” noemen, die wetenschappelijk onjuiste verbanden leggen tussen “anticonceptie, borstkanker en pijnlijk doodgaan” en andere no-nonsens. Maar dat zijn wel dezelfde mensen die moeten oordelen over goed en kwaad, menselijk en niet-menselijk, grondrecht en overtredingen of misdrijven enz. En dus wordt de klok in rechterlijk opzicht in de VS de komende jaren (als Trump er zo lang zit) sterk teruggedraaid wat rechten, vrijheden en vooruitgang betreft. De professionele vereniging van VS-advocaten, American Bar Association, oordeelde zelfs dat sommige kandidaten “echt niet geschikt” zijn voor het ambt van hoge rechter ! Omwille van een sterke politieke kleur (standaard: extreemrechts), vanwege zeer omstreden uitspraken en / of het ondersteunen van uiterst omstreden Trumpiaanse ingrepen in de VS-wetgeving. Dergelijk vernietigend beleid was al te zien op het ministerie van milieu (EPA); daar werd een enorme criticus van het toenmalige beleid (Obama) aangesteld als hoofd (Pruitt). Dat de man onlangs weggejaagd is, iets het ondergetekende al had voorspeld, lag meer aan zijn schandalige gedragingen dan aan zijn beleid maar hij laat een kaal beleids-landschap achter. En ik heb geen reden om aan te nemen dat dit op het juridisch vlak binnen de VS-rechtbanken (dus ook in federaal; ruim 100 lopende Trump-benoemingen) anders zal verlopen. En terwijl Trump al die vacatures “een geschenk” noemt, vrees ik een enorme juridische kaalslag; voor komende decennia …

 

P.S. Door omstandigheden zijn columns en analyses van ondergetekende de komende tijd minder frequent, danwel onregelmatiger.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.