AEXNY 0.00
596.01 (0.00%)
 AEX  -9.62 777.39 (-1.22%)  DJIA -652.22 34483.72 (-1.86%)  NASDAQ -245.15
15537.69 (-1.55%
)
 S&P 500 -88.27 4567.00 (-1.90%)  NIKKEI -462.16
27821.76 (-1.63
%)
 DAX -180.73 15100.13 (-1.18%)  BEL-20  -26.28 4113.40 (-0.63%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 10/07/2020
Categorie: Column

En weer een Chinees virus met pandemie-capaciteit

Onlangs drukten de Chinezen de zogenaamde wet op de nationale veiligheid er doorheen in Hongkong; een soort veegwet waarmee men zowel de huidige onrust (ironisch: vooral over deze wet) als toekomstige tegenwerking in velerlei opzichten de kop in zal drukken. Vele Peking onwelgevallige activiteiten, soms de simpelste dingen die in ieder normaal land onder de grondwet vallen, kunnen verboden en zelfs zwaar bestraft worden. Ook kunnen gevangenen naar het vasteland van China worden verplaatst en berecht, met waarschijnlijk veel hogere straffen én dus een enorme afschrikwekkende werking. En dat zijn nog maar een aantal van de meest in het oog springende zaken in die wet, waardoor ik het een knevel-wet noem omdat dit als een soort van kapstok-wet gebruikt kan worden tegen nagenoeg alle protesten. En het was beslist niet alleen de VS die China dreigde met harde maatregelen als deze wet er doorheen zou worden gejaagd; ook Groot-Brittannie waarschuwde China keihard “om de Rubicon niet over te steken”. Dat is de mythische rivier die een zeer belangrijke en letterlijke waterscheiding aangeeft tussen het goed en het kwaad. Het waren overigens de woorden van de Britse ministerie van buitenlandse zaken (Raab), de vorige kolonisator die de democratische rechten van de inwoners van Hongkong hoog hield tot aan de iets minder letterlijke verkoop van die kolonie aan China. Ook waarschuwde hij China voor de reacties van de rest van de wereld, “die zich ernstig zorgen maakt over het gebied, met deze nieuwe wetgeving”. Kortom, Peking stuurt aan op een harde confrontatie met een groot deel van de rest van de (democratische) wereld en dat je kan in corona-tijd heel goed veel ernstiger uitpakken dan normaal gesproken. En lieten diverse mensen van Trump’s entourage, overigens opvallend vaak besmet met corona, zich onlangs al uit over de onhoudbaarheid van het handelsverdrag met China; ik denk dat het niet lang duurt voordat Trump hetzelfde toe moet geven. Want de Chinezen geven hem niet veel keus en manoeuvreren hem in een hoek waar hij absoluut niet wil zijn; zeker niet als zelfbenoemd voorvechter van het democratische vrije Westen. Uiteraard doet China dat om wisselgeld te krijgen voor een veel betere versie van het handelsverdrag; dat heb ik voorspeld. De hamvraag is dan ook hoéveel de VS bereid is om te pikken van Peking, dat de grenzen van haar tolerantie in de wereld niet alleen opzoekt maar ook steeds meer overschrijdt, zodat het niet lang meer kán duren voordat er tegenreacties komen …

Officieus is waarschijnlijk meer dan 40% v d Amerikanen werkloos !

Terwijl beurzen gewoon doorstijgen bereiken de aantallen corona-besmettingen in de VS recordhoogtes, geven studies aan dat lang niet alle door corona gestorven mensen in de statistieken worden meegeteld (Yale etc.) en zegt ex-FDA-chef Gottlieb dat de VS misschien nog niet eens 1 op 10 infecties daadwerkelijk vindt. En Fauci, de presidentiële adviseur, die zei in mei in een getuigenis “dat de situatie bij lange na niet onder controle is”. Inmiddels is het juli, zijn het aantal besmettingen per dag verdubbeld van de toenmalige 20.000 naar de huidige 40.000 (per dag !), en is de situatie dus nog véél minder “dan lang niet” onder controle ! En dit zegt hij ook: “het kan zomaar naar 100.000 officiele besmettingen per dag gaan” (WA: ik denk dat ze daar officieus al in de buur zitten !). In die context zijn Trump en Pence bezig om het land te heropenen en zojuist zweerde Pence “daar mee door te gaan” ondanks dat het aantal besmettingen in de VS nieuwe recordhoogtes bereikte ! Zo groeide het aantal nieuwe zaken in maar liefst 40 van de ruim 50 staten in de VS met meer dan 5%; dat is uitermate verontrustend. En dat is niet alleen in de VS het geval: in veel landen stijgt het aantal besmettingen verder tot vreselijke en onhoudbare hoogtes maar ook in de landen waar de situatie onder controle lijkt, breken op steeds meer plaatsen opnieuw besmettings-haarden uit. Ik hoef maar de namen van steden als Peking, Lissabon, Porto, Leicester enz. te noemen en iedereen weet hoe snel het weer fout kan gaan als mensen zich onvoldoende of niet aan de regels houden. Iets dat de autoriteiten ter plaatse veelal noopte om opnieuw in te grijpen, versoepelingen terug te draaien en op veel plaatsen zelfs opnieuw in lockdown te gaan ! Inmiddels zijn ook het aantal uitkeringen voor de 15e week op rij met ruim 1 miljoen gestegen, zodat het in totaal al om vele tientallen miljoenen gaat en de officiële werkloosheid al bijna 25% is. Maar: omdat naar schatting ca. 1 op 2 werknemers slechts in aanmerking komt voor zo’n tijdelijke uitkering, is het WERKELIJKE aantal werklozen nog véél hoger en eerder 40% (of zelfs nóg meer) ! En wie nog denkt dat dit aantal of percentage werklozen nét zo snel weer daalt als dat zij gestegen is, is gespeend van elke realiteit want dat gaat (zeker in ‘t ontsporende VS-corona-klimaat) NOOIT lukken. En tóch is dat nu goed nieuws en dus reden voor de beurs om te STIJGEN ! Oftewel de logica is ver te zoeken en het heeft er alle schijn van dat de beurzen, net als vlak voor de uitbraak van de pandemie, wederom de realiteit (vooral in de VS) wéér niet in ogen durven kijken …

Covid boekt steeds nieuwe besmettings-records, maar beurzen doen alsof er niets aan de hand is. En komt er een nieuwe pandemie ?

En tot overmaat van ramp is er een nieuw virus, waar anders dan in China, ontdekt dat eveneens de VOLLEDIGE potentie heeft om een pandemie te veroorzaken ! De 1e analyses wijzen uit dat het een combinatie is van (gedeeltes van) de Spaanse griep uit 1917 en later en het varkensvirus dat in 2009 bekend werd onder de naam H1N1; zo meldde de Proceedings of the National Academy of Sciences. De laatste werd bekend als het griepvirus dat voor het eerst in 40 jaar een pandemie veroorzaakte, minstens 700 miljoen mensen wereldwijd besmette en naar schatting een half miljoen mensen het leven kostte (bron: CDC). En het eerstgenoemde virus was nog veel dodelijker bij een vergelijkbaar aantal besmettingen: 30-50 miljoen. Ter vergelijking: in de hele 1e wereldoorlog stierven 20 miljoen mensen, dus dat virus was veel dodelijker dan een wereldoorlog ! Ondertussen verspreidt deze nieuwe ziektemaker zich in koortsachtig tempo door varkensstallen in China, iets dat de al eerder genoemde Fauci becommentarieerde met “het is zeker mogelijk dat we met dit type virus een vergelijkbare of ergere uitbraak krijgen dan in 2009”. Niet vreemd dus dat de WHO nu waarschuwt “dat het ergste nog moet komen”; overigens doelende op de covid-pandemie omdat bij het nieuwe virus nog geen sprake is van een epidemie of meer. Economisch gezien is er ook nog een ander probleem: In al die landen waar covid nog in ernstige tot zeer ernstige mate woedt, en volgens de WHO met een record-aantal besmettingen, ligt het economisch leven voor een groot deel stil. Dit betekent ook dat zulke landen ook maar weinig handel zullen drijven en dus ook weinig tot niets afnemen van landen met een sterke export-positie; zoals de meeste EU-landen. En net als het waarschijnlijk veel en veel langzamer herstel van de VS-economie, diens werkgelegenheid en het aantal faillissementen zullen verreweg de meeste handelsposities nog heel lang relatief gezien veel te klein blijven. En dat is ook slecht nieuws voor ons land want wij zijn zowel een open als een exporter-economie en zullen daar nog heel erg lang last van hebben. En dan zijn veel bedrijven maar juist begonnen met ‘t vragen van hulp, failliet gaan, over genomen worden door schuldeisers en zullen massaal extra aandelen uitgeven. En de banken mogen veel van die ellende in hun balansen afboeken. Logisch dat daar ook hard voor wordt gewaarschuwd want we zijn er nog LANG niet …

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.