AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX -1.93
567.03 (-0.34%)
   DJIA 1.01
24715.09 (0.00%)
   NASDAQ -28.13
7354.34 (-0.38%)
   S&P 500 -7.16
2712.97 (-0.26%)
   NIKKEI 91.99
22930.36 (0.40%)
   DAX -36.89
13077.72 (-0.28%)
   BEL-20 -7.46
3891.11 (-0.19%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 14/05/2018
Categorie: Column

Autonoom rijdende sprookjes komen soms uit…

Is het toeval dat het hoofd van de ontwikkel-afdeling van Tesla’s Autopilot plotseling opstapt op het moment dat het systeem minutieus wordt bekeken door toezicht-houders v.w een dodelijk ongeluk ? Zoals voorspeld ontstonden de problemen bij Tesla, en andere fabrikanten van zelfrijd-software en – hardware, toen er dodelijke ongelukken (mee) gebeurden. Immers, de illusie die de industrie ZELF heeft geschapen (‘autonoom rijden is veilig’), is nu doorgeprikt ! Overigens baseerden ze dat op bitter weinig kilometers (vergeleken met de ECHTE wereld), testen op vooral uitgezochte routes en vaak met lage snelheid; dat is kinderspel ! Onderzoek naar een dodelijk ongeluk met een Uber is trouwens (volgens The Information) te wijten aan “een programmeerfout”. En voor zover de testen wel realistischer waren moesten er veel meer ingrepen worden gepleegd en gebeurden er meer (en inmiddels dodelijke) ongelukken. Zoals eerder uitgelegd zijn er talloze redenen voor de miljoenen ongelukken die er jaarlijks in de wereld gebeuren en is het ONMOGELIJK om die allemaal te programmeren. Met gevolg dat een (deels) zelfrijdende auto, naarmate de reden van het ongeval curieuzer is, steeds minder positief anticipeert op het (dreigende) gevaar. Nog afgezien van het feit dat de software misschien afwegingen moet maken om bepaalde voetgangers, fietsers of andere bestuurders te doden om de uitkomst van een ongeluk zo gunstig mogelijk te maken ! En gezien de progressie van die software denk ik dat we nu in die fase komen en dat steeds meer ontwikkelaars onoverkomenlijke morele problemen krijgen met zulke stappen. Immers, dan wordt er een (economische) waarde aan een mensenleven gehangen en zijn er mensen die meer waard zijn dan anderen; b.v kinderen duurder dan bejaarden ? Keller werkte er 2 jaar, ontwikkelde eerder computerchips en gaat dat nu wéér doen; bij Intel, lekker abstract en (nog) geen morele onmogelijkheden …

Autonoom rijden heeft nog enorme (en zeer grote) beperkingen …

Ik ga nóg dieper in op het fenomeen van zelfrijdende auto’s, iets waar het overgrote deel van de auto-industrie die jaarlijks duizenden miljarden euro’s aan omzet draait, nog altijd zeer enthousiast over is. Weliswaar iets minder enthousiast dan eerder omdat er inmiddels kleine, grote én meerdere dodelijke ongevallen met zulke systemen plaats hebben gevonden en dat hadden velen niet verwacht. Zoals u weet zijn er (nog) enorme beperkingen aan de huidige zelfrijdende auto’s zoals het niet kunnen rijden op wegen die (nog) niet in kaart zijn gebracht; een enorm manco. Immers, navigatie-bedrijven, die vaak claimen dat er jaarlijks op 20-25% van de wegen iets significants veranderd hebben er een enorme taak aan om al die veranderingen tijdig te verwerken ! En dan gaat het nog maar om relatief ongedetailleerde kaarten waar alleen de grootste objecten en belangrijkste aanwijzingen op staan. Een zelfrijdende auto die op een kaart rijd moet niet alleen een extreem nauwkeurige GPS-bepaling hebben maar ook tig keer per seconde de progressie bijhouden, correcties maken en die controleren EN voorspellingen maken enz. Ook kunnen veel systemen zoals camera’s, Lidar en radar nog helemaal niet ver vooruit kijken terwijl dat nu juist het BELANGRIJKSTE is in het verkeer. In zeker 8 op de 10 keer anticipeert men immers eerder op de ontwikkelingen die (veel) verderop plaatsvinden dan op de achterlichten van de voorganger. Of er nu een rotonde opduikt, in de verte een file staat of de stoplichten verderop op rood springen; goed én ver anticiperen maakt ontspannen, aangenaam én vooral veilig rijden mogelijk …

Maar er is weer een hobbel genomen, vanuit onverwachte hoek …

Om appels met appels te kunnen vergelijken zullen zelfrijdende auto’s ook op de wegen moeten gaan rijden waar ze tot nu toe niet komen; en dat zijn er nog ontzettend veel. Want of ze nu met 15 km/h door een afgeschermd stadscentrum rijden, tot 50 km/h door de stad of alleen op enkele autosnelwegen; vooral daardoor zijn hun rijprestaties en ongeval-statistieken nog lang niet vergelijkbaar met normaal verkeer. En tot die tijd zijn vergelijkingen zinloos, oneerlijk en of verspilde energie want het is appels met peren vergelijken. En nu komt er iets grappigs want terwijl zo ongeveer de hele auto-industrie het wiel voor zichzelf uit willen vinden inzake autonoom rijden, is de MIT (VS-universiteit; Massachusetts Institute of Technology) er met de hoofdprijs vandoor gegaan ! Zij hebben namelijk een zelfrijdende auto ontwikkeld die zijn weg ook vindt op wegen die nog niet in kaart zijn gebracht, al is het met beperkte snelheid (er kan nog niet verder dan 30 m vooruit worden gekeken). Maar deze ontwikkeling, waarvan vrijwel iedereen verwachtte dat hij ergens bij een of andere autofabrikant plaats zou vinden omdat die er miljarden én veel moeite in stoppen, is zeer belangrijk. Simpelweg omdat het een aantal belangrijke beperkingen voor beter autonoom rijden opheft zodat realistischer autonoom rijden een stap dichterbij komt. Immers, de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van een autonoom systeem dat zonder kaart kan rijden was veel moeilijker te realiseren, maar is de researchers van het MIT nu gelukt. Nu kan de auto-industrie 2 dingen doen: deze methode zonder patent-schendingen na-apen, of het systeem kopen (als het te koop is). Zodat de ontwikkeling naar volledig autonoom rijdende auto’s op normale snelheid weer een stap vooruit kan maken. Ook al zijn we er nog lang niet; en al helemaal nog niet vanuit ethisch oogpunt …


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.