AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  0.72
558.96 (0.13%)
   DJIA -11.40
26536.82 (-0.04%)
   NASDAQ 25.25
7909.97 (0.32%)
   S&P 500 -3.60
2913.78 (-0.12%)
   NIKKEI 251.58
21338.17 (1.19%)
   DAX 64.69
12310.01 (0.53%)
   BEL-20 8.68
3506.00 (0.25%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 24/06/2019
Categorie: Column

De gevolgen van het verwaarlozen van nadelen…

Nu het er langzaam maar zeker steeds meer naar uitziet de dat de extreme populist Johnson, enorm berucht vanwege zijn grote én veelheid aan leugens tijdens de Brexit-campagne, de opvolger van May wordt lijkt een ‘harde Brexit’ niet ver meer weg. Immers, de man heeft al aangegeven dat hij er hoe dan ook op 31-10 uit de EU wil en ook dat hij de schadeloos-stelling van € 43,8 miljard niet aan de EU wil betalen. Dat dreigement wil hij gebruiken om een andere uittredings-overeenkomst te forceren maar de EU is daar héél duidelijk over geweest: er komen GEEN nieuwe onderhandelingen. En wat Johnson ook zwaar op de maag zal komen te liggen is dat de schadeloosstelling van 43,8 miljard, verrekend met een korting door de beoogde harde Brexit, nog altijd betaald moet worden ! En voor de Engelsen is er nóg meer slecht nieuws want ook de Noord-Ierse “backstop” is wat Johnson betreft van tafel ook al zal dit beide partijen (maar vooral de Noord-Ieren en GB) zware schade doen. Uiteraard moet ik ook nog zien of de man er überhaupt in slaagt om een meerderheid voor een harde Brexit te krijgen want daar lijkt in beide GB-huizen geen enkele vorm van meerderheid voor te bestaan. En dus is de kans dat Johnson uiteindelijk dezelfde weg gaan als May, die meerdere vergeefse pogingen ondernam om het Lagerhuis mee te krijgen, met een aftreden moest bezuren. Nog afgezien van het feit dat veel verstandige politic er werk van maken dat niemand, dus ook de nieuwe premier niet, eigenhandig kan beslissen dat GB er op een bepaalde datum zonder overeenkomst uitstapt ! Dat wordt namelijk (ook door ondergetekende) als enorm desastreus voor de GB-economie gezien en dat is pertinent tegen het landsbelang in; waarschijnlijk zal Johnson dan afgezet worden ! En zo gaan de Brexit-perikelen wederom een tree hoger, is de GB-economie al in een recessie beland en gaat het van kwaad tot erger; precies zoals voorspeld …

Zelfs Rutte is nu (noodgedwongen) een socialist geworden en eist dat de bedrijven fors meer loonstijgingen geven …

Een kwestie die ook al speelt zolang als ik voor deze website schrijf is de gematigde loonontwikkeling in ons land: om precies te zijn de algemene loonmatiging door de opvolgers van het akkoord van Wassenaar uit de vorige eeuw. Vooropgesteld: dat heeft ons een duidelijk betere exportpositie opgeleverd maar er zitten enkele stevige en door velen onvoorziene nadelen aan. Een groot nadeel is dat de gemiddelde koopkracht al decennia geen gelijke tred hield met de inflatie en mensen relatief steeds meer koopkracht kwijt raakten. En dus is ons land een sterke exporteur geworden maar is die koopkrachtige bevolking van toen juist deels kwijt geraakt ! Uiteraard zijn de lage- en midden-inkomens daar het grootste slachtoffer van geworden (dat is niet toevallig verreweg de grootste groep werknemers) en velen van hen hebben inmiddels niet 1 maar vaak 2 (soms zelfs wel 3) banen om rond te komen. Al die jaren dat ik aangaf dat dit een steeds nijpender probleem werd is er totaal niet geluisterd naar effectieve oplossingen op dit gebied. Ook bij de laatste kabinetten onder leiding van Rutte vond het geen enkel gehoor maar nu economen het zo ongeveer uitschreeuwen komt er, bijna 40 jaar na dato, EINDELIJK een omslag. Het is wel moeilijk te geloven dat dat gaat gebeuren onder leiding van een man die ons al eens € 1000 p.p beloofde en meerdere jaren koopkracht-verbetering (die bleek nihil tot negatief te zijn) ! En dus geen woorden maar daden ! Het is triest dat het zo ver moest komen dat de koopkracht- en schulden-problematiek zóver uit de hand moesten lopen alvorens er ingegrepen wordt. Rutte eist nu van de bedrijven dat de salarissen verhoogd worden, anders draait hij geplande lastenverlichtingen voor die bedrijven terug; aldus de media. En ineens zegt Rutte wat ik altijd al beweer: “de winsten klotsen tegen de plinten maar het enige dat stijgt zijn topsalarissen; dat is niet acceptabel en bedrijven moeten werknemers mee laten profiteren van die winsten”. En: “we hebben bedrijven geholpen met lasten-verlagingen maar daar hebben werknemers weinig tot niets van gemerkt”. En dus is het antwoord nu aan de bedrijven …

Relatie kabinet-werkgevers verslechtert ineens in hoog tempo …

Dat liet uiteraard niet lang op zich wachten omdat werkgevers-organisaties zich direct in hun wiek geschoten voelden. Want in feite wordt hen een soort mes op de keel gezet door het kabinet, iets dat ze 4 decennia niet meer gewend waren. En dus beweren VNO-NCW en MKB-NL dat werkgevers op dit moment “ruime loons-verhogingen geven van gem. bijna 3% en dat is lang geleden”. Volgens kaatsen ze de bal terug, iets dat ook aangeeft dat de voorheen perfecte relatie tussen werkgevers en kabinet te niet meer hetzelfde is, “dat het verhogen van de btw en de energierekening de belangrijkste oorzaak zijn van minder koopkracht en dat is kabinetsbeleid”. Dat de werkgevers voor het gemak maar weer eens vergeten zijn dat loonstijgingen in de landen om ons heen (waar veel sterkere vakbonden aanwezig zijn) veel groter zijn is puur opportunisme. En dat is een ander nadeel van structurele loonmatiging: als je toch niets méér krijgt waarom zou je dan nog een duur lidmaatschap van een vakbond willen ? Uiteraard doen de vakbonden véél meer dan alleen cao’s afsluiten maar menigeen keek niet verder dan zijn neus lang was en zegde zijn lidmaatschap op. Dit heeft de vakbonden de afgelopen decennia erg veel leden gekost en vandaar dat zij moeilijk een vuist kunnen maken tegen de alsmaar grotere bedrijfswinsten. En het probleem dat steeds meer geld daarvan naar de eigenaren en / of aandeel-houders ging. Ik schreef na de kredietcrisis niet voor niets dat dit effect op zou treden en zag de gemiddelde loonsom die bedrijven per jaar aan salaris betalen zakken van 65% naar nu zo’n 40% ! Inmiddels voelt Rutte de hete adem van alles en iedereen in zijn nek door zijn structurele ontkenning van het probleem, en draait als een blad aan de boom om. Uiteraard moet er eerst actie komen maar als het bedrijfsleven de steeds grotere winsten niet méér met de werknemers (die verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van die winsten !) delen dan wordt het ‘oorlog’ ! Een inkomsten-belasting-oorlog welteverstaan, want naast het niet door laten gaan van lasten-verlichtingen wil Rutte ook de inkomsten-belasting verlagen om mensen meer koopkracht te geven. En het tekort dat daardoor ontstaat zal, links of rechtsom, door de bedrijven moeten worden betaald. En die kunnen dus beter eieren voor hun geld kiezen …


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.