AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -1.56
538.07 (-0.29%)
   DJIA -20.04
25863.21 (-0.08%)
   NASDAQ 10.74
7483.15 (0.14%)
   S&P 500 4.42
2780.02 (0.16%)
   NIKKEI 381.22
21281.85 (1.82%)
   DAX 10.01
11309.21 (0.09%)
   BEL-20 -7.92
3585.48 (-0.22%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 13/02/2019
Categorie: Column

Dit is de WERKELIJKE VS …

Nadat ik vroeger nog wel eens aandacht besteedde aan het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos, knapte ik de laatste jaren af op de enorme hypocrisie die er heerst bij zakenmensen, (politieke) leiders en de rijksten ter wereld. Dat begon zo’n 10 jaar geleden al omdat het Forum discussieerde over de (toen reeds !) geconstateerde toenemende onrust in grote delen van de wereld. Dat had uiteraard toen te maken met de ellende van de kredietcrisis en de er mee samenhangende opkomst van het populisme (woorden van Dijsselbloem, Bernanke etc.). Maar ook toen werd al om de hete brij heen gedraaid door hen die daar het meest van profiteren: lagere belastingen voor rijken en honderden constructies om belasting te ontwijken. Ik heb het niet over belasting-ontduiking want dat is strafbaar; daarentegen is belasting-ontwijking in verreweg de meeste gevallen LEGAAL (al dan niet achteraf juridisch getoetst) ! Zo had ik onlangs een inleiding van een column over de hypocrisie van Bono van U2, die over ongelijkheid in de wereld praat maar met zijn bedrijf U2 (ondermeer via NL !) veel belasting ontwijkt en dus zijn eerlijke bijdrage aan de samenleving niet betaald. Het ergste aan dit verhaal is echter dat de belastingen voor de rijk(st)en en (grote) bedrijven de laatste decennia vrijwel overal hard omlaag zijn zodat ze 2 vliegen in 1 klap slaan als ze OOK NOG belasting ontwijken ! De Correspondent-journalist en historicus Bregman was uitgenodigd op het WEF inzake een panel over het basis-inkomen en trok daar fel van leer. ‘Ik heb het gevoel dat ik op een brandweer-conferentie zit maar niet over water mag praten; ongelijkheid gaat over belasting, belasting nog eens belasting’. En: ‘het is echt geen hogere wiskunde, stop met praten over zaken als filantropie want AL het andere is bullshit’. U MOET dat fragment (o.m NOS.nl) écht even zien, zeker de ongemakkelijke houding van de andere panelleden …

(Nog) geen noodtoestand maar opscheppen + polariseren gaat door …

In de recente State of The Union durfde Trump het niet aan om de noodtoestand uit te roepen om financiering voor de muur met Mexico te krijgen; voelde hij dat daar geen plaats en sympathie voor was ? Ik denk het niet want daarna benadrukte hij dat de muur gebouwd wordt, riep de democraten op om samen te werken en hem daarin niet langer te blokkeren. Dat is trekken aan een dood paard want dat liedje is al heel vaak afgedraaid en zal 0 en generlei actie genereren. Sterker nog: door de opschepperij van Trump dat het land er zo goed aan toe zou zijn en hij als president een oorlog met N-Korea heeft vermeden (nieuwe top eind februari in Vietnam) zullen veel democraten voortijdig afgehaakt zijn. Daarmee kom ik bij het belang van een dergelijke rede, die op een enkel feitje na een promotiepraatje voor de republikeinen was en niet op feiten berust; en dus geen enkele waarde heeft. Zeker het oproepen van je politieke tegenstanders tot samenwerking om dan vervolgens alle splijtzwammen tussen de 2 partijen op tafel leggen is zó zinloos; dat wekt juist meer antipathie op ! En ook de top met N-Korea: na de vorige top, die door Trump laaiend enthousiast werd beschreven, is er geen mallemoer gebeurt en ging Kim gewoon door met zijn atoomwapens ! Conclusie: het ontbreekt Trump aan enige realisme inzake de werkelijke staat van de VS-economie (de “ongeziene groei” onder Trump is een grote leugen), het welzijn van haar inwoners en het aanhouden van de ramkoers zal geen enkele democraat hebben overgehaald. Sterker nog, zijn ontzagwekkende zelfoverschatting zal zelfs menig gematigd republikein een braakneiging opgeleverd hebben zodat de steun voor Trump eerder af- dan toeneemt; iets waar ik onlangs al voor waarschuwde …

En DIT is de WERKELIJKE situatie in de VS, mister Trump !

Ondertussen onthulde de shutdown een heel ander VS: maar liefst 80% van de Yanks leeft van salarisstrook naar salarisstrook en heeft bizar weinig spaargeld; 60% heeft minder dan $ 1000 en maar 21% heeft meer dan $ 10.000 (bron: GBR). Data van de overheid laten ook zien dat de groei sinds 2012 steeds onevenwichtiger verdeeld is en zich concentreert in een aantal gebieden; de rest lijkt amper vooruit te komen. En terwijl 90% van de banen tussen 2007 en 2016 in de rijkste 20% postcode-gebieden werden gecreëerd hobbelde 1/3 van de regio’s in 2012-2015 zelfs ACHTERUIT met gemiddeld 2,25%. Ook concentreerde de groei van nieuwe bedrijven tussen 2007 en 2016 zich voor het overgrote deel in sterk bewoonde gebieden terwijl veel gebieden onder 500.000 inwoners juist bedrijven verloren ! Denktank EIG noemt dat voor veel regio’s “een verloren decade”. En dat ‘spel’ gaat alleen maar goed zolang als er veel werk is en b.v de rente relatief laag is; Yanks hebben veel creditcard-schulden en de rente is al even hoog als in 2000. Nu is de shutdown een tijdelijke, geforceerde situatie maar het gaf een eerlijke blik in de problemen die kunnen ontstaan als er een recessie of zelfs nieuwe crisis los zou breken in de toekomst. Van de bijna 1 miljoen getroffen ambtenaren, die een redelijk tot goed salaris hebben (ettelijke miljoenen Amerikanen verdienen (veel) minder)) kwamen er direct al een heleboel in de problemen. Een maand zonder inkomen zorgde ervoor dat hypotheken niet konden worden betaald, geen leningen konden worden verkregen en ambtenaren naar de voedselbank grepen om eten op tafel te krijgen ! Deze enorme kwetsbaarheid is een geweldige valkuil zodra het slecht gaat in de VS, en de vraag is of dat moment is aangebroken nu bijna alle macrocijfers naar beneden wijzen. Ik denk het niet omdat een aantal eisen aan een hoogconjunctuur nog niet vervuld zijn, maar misschien over een paar jaar wel. En als de situatie dan niet drastisch verbeterd is vrees ik het ergste voor de VS, en daarmee OOK WEER voor de rest van de wereld ...

 

P.S. Door omstandigheden zijn columns en analyses van ondergetekende de komende tijd minder frequent, danwel onregelmatiger.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.