AEXNY 21.82
560.67 (4.05%)
  AEX -4.07
519.64 (-0.78%)
  DJIA -76.22
21674.51 (-0.35%)
  NASDAQ -5.39
6216.53 (-0.09%)
  S&P 500 -4.46
2425.55 (-0.18%)
  NIKKEI -232.22
19470.41 (-1.18%)
  DAX -38.27
12165.19 (-0.31%)
  BEL-20 -18.95
3924.78 (-0.48%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 14/08/2017
Categorie: Column

Het is zó simpel!

Minister Blok wil verdachten van misdrijven weer uit laten leveren aan Turkije, nadat men daar na de mislukte couppoging vorig jaar mee stopte. Zijn ministerie (van Veiligheid en Justitie) vindt dat het land ‘voldoende garanties heeft gegeven op een eerlijk proces’; alleen verdachten van politieke beschuldigingen vallen er niet onder. Toen ik dit las sloeg ik steil achterover ! Zo ontsloeg Erdogan honderdduizenden ambtenaren waaronder veel rechters (aanhanger van z’n zelf benoemde tegenstander), en liet hij zijn nieuwe rechterlijke vrienden tienduizenden tegenstanders in de gevangenis gooien. En in de 1e zaak die na deze maatregel speelt is de bewuste rechter die om uitlevering heeft gevraagd zélf veroordeeld en is de betreffende officier van justitie gevlucht ! Ergo: een normaal functionerende en onafhankelijke rechtspraak in Turkije is ver te zoeken en dan moet je geen mensen aan zo’n land uitleveren. Zeker niet als Erdogan steeds luider schreeuwt om de doodstraf voor relatief lichte vergrijpen ! Vergeet niet dat het hier slechts om verdachten gaat die evengoed (in een normaal functionerende rechtspraak) onschuldig kunnen zijn. En dan is het niet aan een dictator en zijn vazallen om te bepalen wie schuldig is, en wie niet. Want dan draait het, ongeacht de verdenking, uit op: Gülen-aanhanger ? Dan ben je AUTOMATISCH schuldig …

Wát, als …

Weet u wat verreweg het meest verbijsterende is aan het klimaat-vraagstuk ? Dat de oplossing zó simpel is en dat er maar 1 antwoord op is; het andere antwoord is namelijk geen antwoord en dus geen enkel alternatief ! Wat bedoel ik daarmee ? Het overgrote deel van de bevolking die zich bewust is van het steeds groter wordende klimaatprobleem beseft dat het bovenal door de mensheid wordt veroorzaakt. Het feit dat arme landen / mensen zich er veel minder of niet bewust van zijn en er weinig of niet mee bezig zijn heeft te maken met hun zeer beperkte mogelijkheid om er iets aan te doen. Ook dragen zij verwaarloosbaar bij aan het probleem, dus waarom zouden ze zich er druk om maken ? Bewustwording is dus ALLES en dan is cruciaal of mensen en landen die er serieus aan bijdragen, oorzaak en gevolg met elkaar in verband WILLEN brengen. Stel, het is voor 100% bewezen dat de mensheid het overgrote deel van de klimaatverandering veroorzaakt, dan is investeren in het tegengaan ervan de redding van de planeet ! En dan kan het leven zoals we dat nu kennen in licht gewijzigde vorm doorgaan zonder dat de planeet catastrofaal opwarmt en het klimaat op hol slaat. Stel nu, dat we er in de toekomst achter komen dat er tóch een ándere oorzaak achter de klimaat-verandering zit. Het verbijsterende antwoord is dat er dan NIETS verandert want we hebben immers maatregelen genomen om de effecten ervan te compenseren zodat het klimaat ook door ANDERE oorzaken niet op hol slaat. Anders gezegd: we zien een probleem, doen er genoeg aan (ONGEACHT de oorzaak) en de enige uitkomst is dat aarde en mensheid gered worden …

Het is echter ‘too little too late’ als klimaatverandering wél door gaat …

Of u behoort tot het snel slinkende kamp der klimaatsceptici en weigert te geloven dat er een verband is tussen de klimatologisch zeer snelle temperatuurstijging en de industrialisatie. Aangezien de meeste mensen in landen leven die een behoorlijke vrijheid kennen is het uw goed recht om anders over bepaalde zaken te denken; en daar naar te handelen (of niet). Stel: u heeft gelijk en later wordt duidelijk dat niet de mensheid maar een ANDERE oorzaak de klimaat-verandering veroorzaakt. Wat heeft u er dan aan dat u gelijk krijgt terwijl het klimaat ondertussen, door een gebrek aan corrigerende maatregelen, uit de klauwen loopt en onoverkomenlijke problemen veroorzaakt ? Helemaal niets ! En dan zet ik nog 1 stap: stel dat u ongelijk heeft en dat het klimaat tóch door de industrialisatie der mensheid wordt veranderd. Die kans is door de jaren heen alsmaar groter geworden en ligt inmiddels vlakbij 100%, maar is nog nét geen onweerlegbaar bewijs. Omdat klimaatsceptici nauwelijks of geen maatregelen willen nemen om klimaatverandering te bestrijden is er dan ook niets te redden van mensheid en aarde als het wél fout gaat: ‘too little too late’. Immers, als de temperatuur té ver uit de klauwen loopt, en dat is in de aardgeschiedenis vaker gebeurd, dan weten we dat er onoverwinbare problemen komen. Zo stijgt de zeespiegel nu met cm’s per jaar terwijl dat vroeger niets of slechts mm’s waren; in zo’n toekomst worden dat dm’s per jaar ! Ook is het klimaat dan zó warm, stormen zó heftig en neerslag zó wisselvallig dat overleven op de niet onder gelopen delen steeds zwaarder wordt. Dus is het ENIGE juiste antwoord op de klimaatproblematiek dat we er (ONGEACHT de oorzaak) genoeg aan moeten doen om ‘op zeker’ te spelen en dit comfortabel te overleven !

PS. Door ziekte is er niet elke dag een column, of zijn ze soms kleiner dan normaal.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2017 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.