AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  2.61
614.67 (0.43%)
   DJIA 267.42
29297.64 (0.92%)
   NASDAQ 98.44
9357.13 (1.06%)
   S&P 500 27.52
3316.81 (0.84%)
   NIKKEI 108.13
24041.26 (0.45%)
   DAX 84.16
13513.59 (0.63%)
   BEL-20 19.13
4006.91 (0.48%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 31/12/2019
Categorie: Column

Ik sluit het jaar af met…

Mocht u denken dat Trump in mijn ogen met vlag en wimpel heeft gewonnen als het gaat om het maken van de grootste blunders in 2019 (ik heb er immers talloze inleidingen aan gewijd), dan heeft u toch mis. Hij heeft er weliswaar vele gemaakt en soms ook grote, maar DE blunder van het afgelopen jaar komt uit Nederland en voor rekening van Farmers Defence Force voorzitter Mark v.d Oever. Die vergeleek de situatie van de boeren in ons land met Hitler’s vervolging en genocide-pleging op 6 miljoen mensen in de 2e wereldoorlog ! Nu wil ik de situatie van de boeren niet bagatelliseren maar die komt OP GEEN ENKELE MANIER ook maar enigszins in de buurt van de vervolging en de moord op een geheel volk (en zigeuners, homo’s enz.) ! Van den Oever moet zich dan ook verschrikkelijk schamen, temeer omdat zijn organisatie alleen maar probeerde om de schade erna te beperken en niet eens excuses aanbood voor deze misselijk-makende mega-blunder ! Sterker nog: men verklaarde “dat het nooit de bedoeling is geweest om er mensen mee te kwetsen en we betreuren dit. We zijn echter van mening dat een aantal vergelijkingen van toepassing zijn en zorgelijke overeenkomsten vertonen” aldus de verklaring. Maar als een dergelijke enorm beladen uitspraak wordt gebruikt dan is daar wél héél goed over nagedacht, of je flapt zoiets er gewoon uit en vindt dat normaal (en dat is ronduit ziek !). Conclusie: als een voorzitter van een belangen-organisatie zó gruwelijk tekeer gaat met zijn woorden en zaken volledig uit hun verband rukt, en niet eens kerel genoeg is om uiterst nederige excuses te maken, dan mag NIEMAND hem nog serieus nemen. En: deze walgelijke uitspraak heeft de zaak van de boeren, in ALLES wat er speelt, grote schade opgeleverd en FDF dient deze zieke man dan ook zo snel mogelijk te lozen om in de toekomst ook nog maar énigszins serieus te worden genomen !

Winst en kapitaal steeds minder belast; werk steeds zwaarder; dat is en gaat fout !

Met een inflatie van zo’n 3%, bovenal te wijten aan de regering (3% BTW-verhoging), is dit jaar alwéér een verloren jaar voor de gemiddelde reele koopkracht; de zóveelste op rij ! Immers, in dat opzicht staat de reele koopkracht volgens cijfers van een jaar of wat geleden al tientallen jaren nagenoeg stil, uiteraard vooral vanwege politieke remmen zoals de verplichte loonmatiging (akkoord van Wassenaar etc.). Zo kunnen de lonen de jaarlijkse prijsstijgingen (vooral inflatie) al héél lang niet meer bijhouden en moeten we het van extra’s hebben (meer werken (vooral vrouwen), meer uren, sneller promotie maken of overstappen om meer loon etc.) om alles tóch te kunnen blijven betalen. Dat dit steeds moeilijker wordt voor met name de onderkant van de arbeidsmarkt is een feit; daar komen maar liefst 3 miljoen gezinnen regelmatig tekort ! Dat werken in ons land voor een groot deel van de arbeidsmarkt amper tot niet loont is niet alleen een grote schande maar ook een bewuste politieke keuze. Want in diezelfde decennia zijn belastingen op b.v bedrijfswinst (m.n vennootschaps-belasting) en kapitaal consequent omlaag gegaan terwijl belasting op arbeid even consequent omhoog ging. Dat is overigens niet alleen hier gebeurd: onlangs schreef ik dat diezelfde ontwikkeling in de VS nóg sterker is en vrijwel hetzelfde patroon volgde. Daar komen nog vele andere zaken bij zoals (veelal) kortingen op pensioenen (v.w vergrijzing steunt een steeds groter deel v d economie op ouderen), geen spaarrente, huizenprijs-explosie (markt is feitelijk op slot) enz. en dan is het geen wetenschappelijk hoogstandje om uit te rekenenn dat dit uiteindelijk fout gaat ! Dat dit besef EINDELIJk ook in Den Haag door begint te dringen was goed te merken aan de opmerkingen van Rutte, kapitalist in hart en nieren: ook hij wil dat de lonen omhoog gaan. Dit terwijl zijn partij (VVD) dat de laatste tientallen jaren juist consequent tegen wilde (én wist) te houden ! Oftewel: een kapitalist in hart en nieren strijd nu tegen zijn eigen kapitalistische partij ? Gaan hem dat lukken ? In theorie stijgt de koopkracht in 2020 met zo’n 2% maar uitkeringen en pensioenen profiteren daar (weer) vrijwel niet van; bovendien is dat nog duidelijk minder dan de 3% koopkracht-verlies in DIT jaar. En als ik kijk naar alle zaken die duurder worden in 2020 dan weet ik al zeker dat dit niet gaat lukken …

Pakken we in 2020 deze scheefstanden dan eindelijk aan ? Vast niet !

Op de valreep stelde de VEH (Vereniging Eigen Huis) dat ook de belastingen voor waterschappen volledig uit de klauwen zijn gelopen en dat burgers voor het overgrote deel (80%) opdraaien. Dit terwijl de lasten min of meer gelijkelijk over burgers, bedrijven en landbouwers verdeeld zouden moeten worden. Nu was het niets nieuws dat burgers een onevenredig groot deel bijdragen maar 80% is véél te veel ! En het grootste deel daarvan komt door de explosieve stijging van de WOZ-waarde van particuliere panden; bedrijfspanden en grond met agrarische bestemming stijgen nauwelijks tot relatief weinig in prijs. En de VEH verwacht dat dit de komende jaren nóg verder ontspoort zodat de waterschapslasten in de toekomst wel eens voor 90-95% op kunnen worden gebracht door burgers; totale waanzin ! Overigens zit daar ook nog een ondemocratisch tintje aan want deelname van woning-bezitters in besturen van waterschappen, die ook min of meer evenredig zouden moeten bestaan uit vertegenwoordigers van diverse sectoren, is nu al duidelijk onder de maat. Het zijn vooral vertegenwoordigers van landbouwers, bedrijven en de natuur-organisaties die daar de dienst uitmaken, met het gevolg dat de belangen van woningbezitters nauwelijks nog aan bod komen. En zo ken ik nog veel meer voorbeelden van zaken die erg scheef zitten en verdienen om in 2020 recht getrokken te worden. Neem de situatie van alleenstaanden: die worden nog altijd voor vele duizenden euro’s per jaar ZWAARDER FISCAAL BELAST dan personen die een relatie hebben, terwijl het kostenniveau voor alleenstaanden juist hoger p.p is. Het is een alom erkende scheefstand van het fiscale systeem, al jarenlang, maar tóch heeft niemand er in die tijd ook maar iets aan verbeterd. Ik noem de veronderstelde rendementen die er op spaargeld, beleggingen, investeringen enz. zouden worden gemaakt, maar die vaak lang niet of helemaal niet gehaald worden door de massa. Ik wijs op de idioterie dat boetes van allerlei soorten en maten vaste bedragen zijn die relatief veel harder aankomen bij mensen met b.v lage inkomens en (AOW)uitkeringen; waarom niet inkomens-afhankelijk ? Of neem de 16,6 miljard aan geheven belastingen op auto’s (2018) waarvan maar een paar miljard per jaar naar auto-mobiliteit terugvloeit; de overgrote meerderheid ervan belandt in de algemene middelen; een mega-melkkoe ! Zo kan ik nog héél lang doorgaan en ik hoop dat mijn lijst in 2020 korter wordt; maar ik vrees het ergste …

Ik wens u alvast een veilige, mooie jaarwisseling alsmede een gezond 2020 en ik dank u wederom voor uw belangstelling voor mijn columns !

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.