AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -6.05
532.57 (-1.12%)
   DJIA -17.53
25383.11 (-0.07%)
   NASDAQ -120.88
9489.87 (
1.29%)
   S&P 500 14.58
3044.31 (0.48%)
   NIKKEI -38.42
21877.89 (-0
.18%)
   DAX -194.28
11586.85 (-1.65%)
   BEL-20  -78.95
3202.95 (-2.41%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 01/05/2020
Categorie: Column

Wat is nu werkelijk belangrijk na 'corona'?

Het is een veelgehoorde uitspraak van vooral rechtse overheden: “laat het aan de markt over want die regelt dat wel”. In sommige gevallen is dat ook zo en hoeft de overheid zich er niet mee te bemoeien, of hooguit beperkt. Maar helaas blijkt steeds vaker dat bedrijven en sectoren die verantwoordelijkheid helemaal niet aankunnen, en dat overheden véél te optimistisch zijn ! Kijk naar de zorg-privatisering: ik heb altijd geschreven dat zorg geen commercieel product mag zijn omdat het om mensenlevens en optimale zorg gaat, en niet om de laagste kosten. Tóch is er de afgelopen decennia héél veel bezuinigd op de zorg en holden de kwaliteit, de bereikbaarheid (vooral op het platteland) én de vakkundigheid van de medewerkers stevig achteruit. En blijkbaar is er dan een corona-crisis voor nodig om dat falen ‘bloot te leggen’. Maar IEDEREEN wist van b.v failliete ziekenhuizen, honderden soorten niet vergoede maar noodzakelijk medicijnen, nóg meer (al dan niet tijdelijk) ontbrekende medicijnen, megalomane zorginstituten (waar opvallend veel fraude voorkomt !), de onbeperkte macht van zorgverzekeraars en onderbetaalde werknemers. En blijkbaar zien we de noodzaak van goede zorg nú ineens wél want we gooien er blind tientallen miljarden tegenaan om deze crisis goed aan te pakken ! Het netto-effect is echter dat de indertijd wegbezuinigde miljarden er nu weer DUBBEL EN DWARS bij moeten om zoveel mogelijk mensenlevens te redden ! Oftewel: niet alleen zijn ALLE zorg-bezuinigingen in het verleden in 1 klap ongedaan gemaakt: per saldo moeten er nu zelfs ettelijke miljarden bij ! Het is een typisch voorbeeld van bar slechte politiek: op korte termijn bezuinigen om snel geld binnen te harken, terwijl er op de lange termijn juist geld BIJ MOET. Zulke bezuinigingen creëren op de langere termijn dus juist HOGERE lasten en zijn niet alleen financieel zinloos, maar ook dom. Maar ja, als je er maar 4 jaar zit als politicus, dan maak je je toch niet druk om zaken die ná die periode opduiken ? Ik ben dit soort politiek opportunisme STR#ONT-ZAT en de corona-crisis toont ons de zinloosheid ervan in de zorg feilloos aan. Maar er zijn véél meer sectoren die met dezelfde botte privatiserings- en bezuinigingsbijl te maken hadden, en waar werknemers ‘ineens’ HELDEN zijn en ijlende economieën overeind houden. Chauffeurs, koeriers, werknemers in b.v chemie, voedsel, verpakking en organisatie (politie, leraren enz.) die ‘ineens’ cruciaal zijn, maar decennialang verwaarloosd of verguisd zijn; inclusief hun betaling. Het is na de corona-crisis dan ook BITTERE NOODZAAK voor een enorme heroriëntatie op wat WERKELIJK belangrijk is …

Als de VS op het steile deel van de curve weer (deels) open gaat, dan is er vanaf juni een nieuwe golf met NOG MEER besmettingen en doden !

Zoals ik in voorgaande columns al voorspelde onttrekt een groot percentage van zowel de besmettingen met corona als het aantal dodelijke slachtoffers zich aan het openbare zicht. Zo sterft een belangrijk deel van de dodelijke slachtoffers van deze ziekte zonder ooit getest te zijn, in het ziekenhuis of op de IC terecht zijn gekomen of zelfs maar bij de huisarts aan de deur te hebben gerammeld ! Die laatsten hebben ook onderzoek gedaan naar de sterfgevallen met een sterke verdenking van corona, die echter niet officieel geregistreerd zijn en het aantal dodelijke slachtoffers stijgt stevig. Afhankelijk van het land waar je naar kijkt, het daar gehanteerde registratie-systeem, de definities van de verschillende groepen, de hoeveelheid testen, goed onderzoek en nog vele andere factoren kunnen er echter inmiddels wat uitspraken worden gedaan. Zo lijkt het erop, mede dankzij onderzoek van de Universiteit van Der dingen, dat het aantal dodelijke slachtoffers zonder officiële registratie minimaal 30% en in veel landen ettelijke honderden (en in landen zonder openheid over corona duizenden tot tienduizenden) procenten hoger is dan wordt aangegeven ! Anders gezegd: officieel hebben we, afhankelijk van de dag van publicatie, inmiddels zo’n 300.000 dodelijke slachtoffers maar officieus zijn het er waarschijnlijk vele malen meer; dus al ruim meer dan 1 miljoen doden ! In de meeste ontwikkelings-landen, die doorgaans later aan de beurt waren dan de meeste westerse landen, is de zorg vaak inadequaat en wordt er veel te weinig geregistreerd, zodat gesteld kan worden dat er daar inmiddels ook honderdduizenden zo niet miljoenen (officiële plus officieuze) dodelijke slachtoffers zijn ! Helaas wordt het eerst nog veel erger voor dat het beter wordt want b.v de VS, dat inmiddels het slechtst scoort op vele terreinen m.b.t deze ziekte, zit men nog aan de steile kant van de besmettings-curve. Dit betekent dat de besmettingsgraad hoog is, dat iedere besmette meerdere nieuwe mensen besmet en zowel het aantal IC-patiënten als het aantal doden nog altijd in hoog tempo oploopt. Het is dan ook totaal onvoorstelbaar dat Trump, die verbijsterend genoeg onlangs voorstelde om mensen in te spuiten met desinfectie-middel om de ziekte aan te pakken (!), het alweer heeft over een duidelijke versoepeling van de quarantaine-regels ! Als hij doorzet en de gouverneurs van de staten komen daar niet voldoende tegen in opstand, dan is daar in juni een nieuwe en NOG HOGERE corona-besmettings-piek en moet het land OPNIEUW in lockdown…

De corona-besmettingen zijn (al) véél verder dan iedereen denkt !

1 van de verraderlijke aspecten van deze ziekte is namelijk dat een heleboel besmettingen stilletjes plaatsvinden omdat de slachtoffers amper of geen ziekte-verschijnselen vertonen, Ik gaf dat direct in het begin van de pandemie al aan als groot obstakel en vergeleek het met een ijsberg waar je alleen de bovenste 10% maar van ziet. En dát blijkt want het eerder genoemde onderzoek concludeert dat gemiddeld maar 6% van de infecties in de onderzochte landen zijn ontdekt zodat het aantal WERKELIJKE infecties al vele tientallen miljoenen moet zijn ! Ook gaf ik aan dat het belangrijk is om zoveel mogelijk te testen want daarmee kun je grotere percentages besmettingen ontdekken en een betere inschatting maken van de hoogte van de vloedgolf die de IC zal bereiken. Zo ontdekte Z-Korea bijna de helft van alle besmettingen terwijl Duitsland er maar 15,6% uit pikte, en Italië slechts 3,5%. En het wordt nog erger want Spanje kwam maar tot 1,7%, de VS een uiterst belabberde 1,6% en Engeland een verschrikkelijke 1,2% ! En laten nou net in de landen met lage detectie-percentages relatief de meeste doden vallen en is in die landen ook relatief laat gestart met maatregelen om de pandemie in te dammen ! Extrapolatie van die cijfers geeft ons ook een indruk van het totaal aantal besmettingen (dus inclusief de officieuze besmettingen die ‘onder water’ blijven) want het is al lang duidelijk dat het officiele aantal besmettingen véél en veel te laag is. Het feit dat maar zo’n 6% van de besmettingen daadwerkelijk gevonden wordt betekent dat het aantal WERKELIJKE besmettingen nóg een stuk hoger is dan het ijsberg-percentage waar ik al van uitging en wereldwijd al ettelijke tientallen miljoenen moet zijn. Ook is het met dit soort cijfers bloedlink om beslissingen te baseren op het hele kleine gedeelte wat zichtbaar en meetbaar is, zodat politici ontzettend uit moeten kijken met het extrapoleren van hoeveelheden, trends en toekomstplannen. Als laatste is er ook goed nieuws want blijkbaar voltrekt het overgrote deel van de besmettingen zich dus met (nagenoeg) geen klachten van betekenis. Dat duidt erop dat de immuniteit die nu onder de gezonde mensen moet worden opgebouwd, een stuk verder heen is dan velen denken. En door de kwetsbaarsten in onze samenleving wat langer ‘uit de wind te houden’ zodat niet alleen het percentage doden laag blijft maar ook het beroep op de IC’s, kunnen landen met lage besmettingsgraden het ‘normale’ leven binnenkort langzaam weer oppakken; zij het met de nodige beperkingen. Want afstand houden, samen met het dragen van neus- en mondbescherming en vergelijkbare zaken is naar mijn stellige overtuiging nog zeker tot in 2021 nodig voordat er genoeg immuniteit is. En MITS vakantie-landen als Frankrijk, Spanje, Italië en Griekenland hun zaakjes vanaf juni goed op orde hebben, dan kunnen we daar zelfs nog (zij het met mondkapjes, 1,5 m enz.) op vakantie om bij te komen van de corona-stress. Wat zou dát mooi zijn …

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.