AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -0.82
567.59 (-0.14%)
   DJIA -134.97
26462.08 (-0.51%)
   NASDAQ 16.67
8118.68 (0.21%)
   S&P 500 -1.08
2926.17 (-0.04%)
   NIKKEI 107.58
22307.58 (0.48%)
   DAX -30.56
12282.60 (-0.25%)
   BEL-20 -38.48
3713.72 (-1.03%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 10/04/2019
Categorie: Column

Luchtvaart krijgt klappen na verplichte inhaalslag

Politicus zijn is een vak apart en in sommige opzichten nergens mee te vergelijken. Dat ondervond Hiddema van FvD vorige week toen het debat over door psychiatrisch patiënten vermoordde burgers als Anne Faber en Joost Wolters ging, en de rol die het ministerie van Dekker daarin speelde. Men ontdekte namelijk allerlei parallellen, en legde daarmee vele structurele tekortkomingen bloot in de processen die rond verdachten, daders en veroordeelden spelen. En alhoewel veel van dat soort processen al zijn opgezet door voorgangers van Dekker erkende hij ruiterlijk dat hij als verantwoordelijke schromelijk tekort geschoten is in dit soort zaken. Het grootste probleem is volgens mij echter dat de overheid nog altijd naïef denkt dat veel van dit soort (seksuele) misdadigers op de een of andere manier te behandelen en of zelfs te genezen zijn; dat is een enorme misvatting ! Misschien was het daarom ook dat Hiddema in dat debat soms letterlijk als een strafpleiter aan het debat deelnam. En daarbij greep hij naar een middel dat politici volgens ongeschreven én geschreven regels nooit gebruiken om het debat zuiver te houden: hij somde een grote lijst aan gruwelijke details van de misdaden op. Waarop een groot deel van de genodigden, nabestaanden van enkele van de vermoorde burgers, vol walging de Tweede Kamer uitliepen en weigerden terug te komen totdat de 2e man van FvD klaar was. Dat is zó begrijpelijk want deze mensen zijn jarenlang én vaak met dit soort gedetailleerde ellende van hun geliefde geconfronteerd en zijn daar op een gegeven ogenblik klaar mee omdat ze verder willen met hun leven. En om nog iets positiefs uit hun verschrikkelijke verlies te halen én een maatschappelijk belang te dienen hebben ze de uitnodiging van Kamervoorzitter Arib aangenomen om politici te dwingen tot veel meer zorgvuldigheid. Het laatste waar ze dan op zitten te wachten is het NOGMAALS openrijten van helende wonden omdat dit het herstelproces in ernstige mate schaadt. Zó’n incident is dan ook uiterst onwelkom en leverde Hiddema, naast een kreet van zijn collega’s én Arib om er direct mee te stoppen, snoeiharde kritiek op van nabestaanden. B.v: “Gruwelijk, ze zouden hem de Kamer uit moeten trappen”. Dus waar Dekker veel werk moet verzetten om herhaling van zulke ellende te voorkomen moet Hiddema aan zichzelf, zijn manieren én zijn menselijkheid werken; en zijn strafpleiter-schap snoeihard opzij zetten …

Uiterst effectieve luchtvaartlobby benadeelt EIGEN sector omdat zij ingrijpende maatregelen uitstelt; maar NIET voorkomt …

Wat mij telkens weer verbijsterd is dat alles en iedereen een forse klimaat-inspanning moeten leveren om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden maar dat de luchtvaartsector keer op keer de dans weet te ontspringen; en dat is onverteerbaar. In sommige landen is die sector verantwoordelijk voor wel 10% van de totale CO2-uitstoot en terwijl ieder bedrijf voor (tientallen) miljoenen moet investeren om klimaat-vriendelijker te worden en huizenbezitters ook voor grote financiële milieu-inspanningen staan ontspringt de luchtvaart nog altijd de dans en dat grotendeels belastingvrij; dat kan niet ! Hier komt nog bij dat de uitstoot van onder meer roetdeeltjes, stikstof-verbindingen, (onverbrande) koolwaterstoffen en zwavel-verbindingen en natuurlijk waterdamp het broeikaseffect op grote hoogte NOG ENKELE KEREN versterken ! Al deze zaken worden nóg erger als u bedenkt dat gezinnen over kunnen stappen naar alternatieve vormen van energie en bedrijven dat ook steeds beter kunnen, maar dat er nog nooit een Boeing of Airbus op zonne- of wind-energie of een andere duurzame energiebron vloog. Anders gezegd: de sector is mijlenver verwijderd van elke bron van alternatieve energie en zal daarom ook in de komende decennia onverminderd vies blijven terwijl de wereld om haar heen steeds schoner wordt; de sector is een milieu-dinosauriër ! Vliegen is met grote afstand de meest vervuilende manier van verplaatsen en dient hoge prioriteit te krijgen bij afremming en stoppen van CO2-emissies, maar het tegenovergestelde gebeurt. Kijk naar de discussies omtrent Schiphol; die gaan bovenal over uitbreiding. Maar in een CO2-armere uitstootwereld is helemaal geen plaats voor welke uitbreiding dan ook; zelfs stilstand is totaal onacceptabel ! En dus moet de sector zijn CO2-uitstoot juist hard terug brengen om ook te voldoen aan het akkoord van Parijs. Kanttekening: omdat de luchtvaart een groot deel van zijn vervuiling in de hoge(re) luchtlagen uitstoot en dat de opwarming sterk verergert (de wetenschap kon nog niet bepalen hoeveel precies), moet de sector eigenlijk een EXTRA inspanning leveren om haar vuiluitstoot sterk terug te brengen !

Als politici ‘troetelkindstatus’ MOETEN laten vallen, is het raak !

Nu nieuw onderzoek (o.m N&M) duidelijk maakt dat de sector amper bezig is met zelfs maar stabilisatie van haar groei, laat staan reductie (lees: CO2-reductie), maar volgens ondergetekende juist een EXTRA bijdrage moet leveren om de grote achterstand in te halen EN het versterkende effect van hoge luchtlagen-vervuiling te reduceren. Dat leidt tot de volgende conclusie: de sector en vooral politici zullen op enig moment 'ontdekken' dat hun 'troetelkind' OOK aan het akkoord van Parijs moeten voldoen en dan komt de klap. Want ontkennen van het probleem gecombineerd met jaren- en jarenlang achterstand oplopen en DAN ineens volop mee moeten doen vergt keuzemogelijkheden (lees: alternatieven), daadkracht (virtueel afwezig nu) en uiteraard BAKKEN MET GELD. En mijn columns gaan vooral over financieel-economische zaken dus is dat laatste een hot issue: ik denk dat de sector verschrikkelijk onder (financiele) druk komt te staan zodra dat besef doordringt. Ik weet niet wanneer dat gebeurt maar ik denk dat het dan een sector is waar absoluut niet in belegd moet zijn op dat moment ! Omdat er ook vooral gewerkt wordt met langjarige investeringen (lees: aanschaf vliegtuigen, aanleg / uitbreiding van vliegvelden (b.v naar Lelystad) etc.) kán de omslag niet relatief snel gemaakt worden en loopt de druk op de sector nóg verder op. Bovendien: er is (nog) amper een (milieuvriendelijk) alternatief voor kerosine. Elektrisch vliegen is nog maar in de kinderschoenen en het duurt nog tientallen jaren voordat dit (eventueel) commercieel haalbaar wordt; als dat ooit al lukt (ik denk van niet; veel teveel (gewichts) problemen). Bio-kerosine, b.v gemaakt van algen, is een haalbaarder optie maar de immense hoeveelheid die nodig is is nog decennia niet voldoende op te schalen. Kortom: veel EN grote problemen voor een sector die er binnenkort achter gaat komen dat zij een een enorme achterstand heeft opgelopen en er immense investeringen voor nodig zijn om dat recht te trekken; zodra politici de 'troetelkind-status' los (moeten !) laten en de sector als ieder ander MOETEN beschouwen. En dat moment komt snel dichtbij nu duidelijk is dat klimaat-verandering (beduidend) verder is dan tot nu toe gedacht en landen als NL volgens vele instanties VER achterop liggen, zodat een inhaalslag VERPLICHT wordt ...


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.