AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX 0.87
536.32 (0.16%)
   DJIA 130.11
24857.38 (0.53%)
   NASDAQ 23.35
7387.65 (0.32%)
   S&P 500 10.67
2727.61 (0.39%)
   NIKKEI -99.93
21380.97 (-0.47%)
   DAX 5.96
12313.29 (0.05%)
   BEL-20 -10.08
3925.70 (-0.26%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 14/03/2018
Categorie: Column

Gooit Trump zijn ‘eigen’ economische glazen in?

Prachtig hoor, en véél gezonder, dat nu ook een stad als Arnhem een milieuzone wil; zij is inmiddels de 4e stad met zo’n zone. En het zou de strengste van alle 4 worden omdat diesels van voor 2004 niet meer welkom zijn en diesels van voor 2006 alleen met aanpassingen. Maar: het zijn niet alleen maar diesels die luchtverontreiniging in binnensteden veroorzaken en daar is VEEL TE WEINIG naar gekeken. Zo was in de laatste week van februari, die zeer koud was, goed te merken welke bewoners b.v allesbranders stoken; de rook daarvan is honderden tot duizenden keren vuiler dan van oude(re) diesels. Of denk aan bromfietsen, die wel tot 1500 keer zo vuil zijn als een moderne(re) dieselauto; waarom worden allesbranders en bromfietsen dan NIET verboden in die zone ? Het zou een enorme verbetering van de luchtkwaliteit zijn geweest als men 3 vliegen in 1 klap kon slaan; maar het werd er slechts 1. Ook heb ik iets tegen op het feit dat iedere gemeente maar op eigen houtje iets regelt; er moet eenheid in milieuzones komen. In Duitsland was het geruime tijd een chaos want in de ene zone, die vaak ook doorgaande wegen betrof, mocht vrijwel iedereen nog rijden terwijl een stad verderop niets meer mocht boven een bepaald uitstoot- maximum. Dat schept verwarring, zorgt voor heel veel onnodige boetes (vaak wordt er op geflitst) en zorgt er óók voor dat de doelstelling inzake schonere lucht later (of zelfs helemaal niet) gehaald wordt. Gelukkig scheelt het altijd iets maar door alleen oude(re) diesels te weren heeft Arnhem een héle grote kans laten liggen om de lucht in de binnenstad ECHT SCHOON te krijgen …

Waarom zou je een goed draaiende economie nóg verder stimuleren ?

Het is een onuitroeibaar economisch ‘geloof’ bij de VS-republikeinen: als het maar even kan wordt de VS-economie gestimuleerd, het liefst met duizenden miljarden tegelijk, zodat de president verzekerd is van een 2e ambtstermijn. Het idee is dat (in dit geval) de man het in zijn 1e ambtstermijn dan zó goed doet dat hij herkozen wordt, ook al staat er een sterke tegen-kandidaat op. Echter, economische stimulering heeft heel veel kanten en is zowel veel complexer als veel lastiger dan de republikeinen doen voorkomen. Terwijl veel mensen de voordelen ervan wel (kunnen) zien zijn de nadelen (met opzet) altijd onderbelicht gebleven. Zo kost stimulering geld en als je al in een situatie met een jaarlijks tekort zit (VS: -3,5% in 2017), dan maak je de staats-schuld alleen maar groter. Want het is maar al te vaak zo dat de stimulering (bij lange na) niet voldoende extra geld in de staatskas brengt om die extra uitgaves terug te verdienen, zodat er per saldo een verlies resteert. Niet in de laatste plaats is er ook altijd discussie over de doelen waar stimulerings-geld aan besteed moet worden: b.v aan bepaalde (achter gebleven ?) groepen mensen, infrastructuur en of militaire uitgaven ? Elk van deze doeleinden genereert zijn eigen secundaire en tertiaire economische effecten en dus pakt elke stimulering (heel) anders uit. Dan is er nog het probleem dat de effecten van stimulering vaak niet rechtstreeks, of zelfs niet indirect berekend kunnen worden zodat niet duidelijk is of het überhaupt geholpen heeft ! Een van de grootste problemen volgens ondergetekende is echter dat de timing van de maatregelen maar al te vaak fout gaat en b.v het tekort en of de staatsschuld de hoogte in jaagt, of juist een zeer goede economie nóg harder stimuleert met een groot risico op oververhitting. En dát is in dit geval het grootste probleem …

Stimulering op ‘t verkeerde moment kan juist ‘n recessie of crisis uitlokken !

Op zich heb ik, die doorgaans meer naar de democratische- dan naar de republikeinse zijde leunt, er weinig moeite mee als Trump de VS-economie wil stimuleren. Nu zat Trump er nog niet tijdens de kredietcrisis maar dát was een UITGELEZEN moment om stimulering te doen, er later de vruchten van te plukken en per saldo de staatsschuld zelfs te verkleinen na het eind van zo’n crisis. Hierdoor zou de crisis minder erg, minder lang en of eerder als een zware recessie kunnen worden gezien dan als een echte zeer zware financiële crisis. Het probleem is echter dat het (erg) lang duurt voordat stimulantia worden bedacht, uitgewerkt, ingevoerd en uiteindelijk effect sorteren; niet zelden is een recessie of crisis dan al voorbij en schiet de stimulering zijn doel ook voorbij ! En aangezien we nu bijna 10 jaar na het einde van de kredietcrisis zijn en de meeste economieën in de wereld, inclusief die van de VS, zo goed als (of zelfs helemaal) hersteld zijn van de crisis is het HELEMAAL NIET NODIG om nu te stimuleren. De daarvoor benodigde duizenden miljarden kunnen veel beter besteed worden aan het reduceren van het tekort en het omlaag brengen van de staatsschuld, dan aan economische stimulering. Het is al van de zotte dat de VS, terwijl de economie daar alweer jaren flink gegroeid, überhaupt nog een tekort van 3,5% heeft ! Sterker nog: door op een hoogtepunt (dat ik nog houdbaar 8) te gaan stimuleren wordt het risico op het doorschieten van de groei naar een onhoudbaar hoogtepunt (lees: opmaat naar recessie of crisis) veel groter ! Als dat gepaard gaat met een oplopend tekort naar 5% (menig econoom verwacht dat), een staatsschuld die naar 120% BBP kan stijgen en een recessie of zelfs crisis die volgt op een (door die stimulantia ontstaan) onhoudbaar hoogtepunt dan is NU stimuleren juist ontzettend dom ! Dan gooit Trump’s stimulering de eigen politieke- en economische glazen juist in …


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.