AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  2.61
614.67 (0.43%)
   DJIA 267.42
29297.64 (0.92%)
   NASDAQ 98.44
9357.13 (1.06%)
   S&P 500 27.52
3316.81 (0.84%)
   NIKKEI 108.13
24041.26 (0.45%)
   DAX 84.16
13513.59 (0.63%)
   BEL-20 19.13
4006.91 (0.48%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 08/01/2020
Categorie: Column

Hoe gaan beurzen om met oorlogsdreiging?

Het is een inkoppertje dat slechts een klein deel van de Iraniers aanhanger is van de theocratische dictatuur in Teheran, en dat de (over)grote meerderheid der Iraniërs best-wel tot heel-graag van de mullah’s als wil. De MET AFSTAND BESTE METHODE om dat voor elkaar te krijgen is dan om de bevolking en het regime uit elkaar te spelen door consequent te mikken op de machthebbers in Teheran; en BESLIST NIET de bevolking ‘onder vuur’ te nemen (figuurlijk én letterlijk) ! U hoeft geen raket-geleerde te zijn om die enorme kloof tussen het grootste deel van de bevolking en het regime te zien en er van buitenaf handig gebruik van te maken. Maar wat doet Trump ? Die ziet dat niet, begrijpt het niet en het wordt hem ook niet ingefluisterd: de prutser dreigt in een tweet ook belangrijke Iraanse culturele plaatsen aan te vallen als Teheran het in zijn hoofd haalt om terug te slaan na de VS-aanval op Soleimani; de rechterhand van Khamenei. Alle Iraniërs zijn (terecht) trots op hun eeuwenoude roots, de talloze monumenten en de culturele erfenis van het gebied in het algemeen. De verreweg BESTE METHODE om het gewone volk ACHTER het dictatoriale regime in Teheran te krijgen is dus om te dreigen om belangrijke plaatsen uit de nationale beleving aan te vallen ! Hoe achterlijk moet je zijn om dit soort catastrofale (beginners)fouten te maken in de internationale politiek ? Het is het zóveelste voorbeeld van een totaal incompetente president die zelfs de meest elementaire economische-, politieke- en militaire principes niet snapt en constant als een olifant in de porseleinkast tekeer gaat. En dus werd Twitter in Iran overspoeld met tweets van verontwaardigde gewone Iraniërs die zich boos afvragen waar Trump in hemelsnaam mee bezig is. En draafden Pompeo én het Pentagon ineens op in een poging de enorme schade te beperken die door Trump’s dreigement is veroorzaakt. Immers, eenieders culturele achtergrond staat boven politieke ideologie en verenigt mensen als geen ander. EN: vernietiging van culturele waarden is een internationale oorlogsmisdaad !

Wat levert de escalatie van het VS-Iran-conflict voor extra risico’s op ?

Is er iets te zeggen over de omgang van beurzen met (de dreiging van) oorlog ? Dat is de vraag nu het tot-nu-toe vooral politieke conflict tussen de VS en Iran, dat begon met het opzeggen van het atoomakkoord door de VS, is ontaard in een militaire confrontatie door de moord op de rechterhand van Khamenei. In zekere zin was dit een logische escalatie want de VS had al eerder tientallen strijders van Iran-gelieerde terreur-groepen, Iraanse adviseurs en ook militairen in andere landen aangevallen, dus het verraste mij niet echt. Wel dacht ik dat het daar bij zou blijven en dat vooral de potentiele terreurplegers op de grond in de vuurlinie van de VS zouden blijven liggen. Maar Trump heeft ervoor gekozen om een van de bedenkers van de Iraanse terreur-strategie te grazen te nemen en dat is niet alleen een draai in het VS-beleid, maar ook een potentieel hele gevaarlijke verandering van tactiek. Een verandering die in het ergste geval op een volledige militaire confrontatie (oorlog) tussen beide landen uit kan draaien, en alles daar tussenin. Zoals de titel al zegt probeer ik vandaag te te voorspellen hoe beurzen (kunnen) anticiperen op de veranderde situatie na die aanslag; en hoe daar op in te spelen. Grofweg zijn er 3 scenario’s te bedenken die elk hun eigen dynamiek op de beurs zullen hebben en waar beleggers op in moeten spelen om hun belangen te beschermen; vooral als het conflict duidelijk verder gaan dan de situatie van vlak vóór deze aanslag. Het 1e en tevens mildste scenario is dat het hierbij ongeveer blijft en dat de partijen zich niet vergrijpen aan veel meer, nog ernstiger en/of openlijker conflicten. In dat geval zullen de beurzen ook mild reageren, weliswaar beduidend meer volatiliteit aan de dag leggen (afhankelijk van de precieze gebeurtenissen en het risico op escalatie) en zullen verliezen niet verder gaan dan circa 5%. De vraag is hoe waarschijnlijk dit is want zoals gezegd is de jongste aanslag mogelijk een zeer ernstige escalatie …

3 scenario’s, van relatief mild tot volledige oorlog, en hun verlieskans

Het 2e scenario, dat zoals gezegd een heel stuk waarschijnlijker is geworden met de jongste aanslag, wordt gekenmerkt door een serie aan vijandigheden over en weer, waarschijnlijk het meest op afstand of middels aanslagen, maar zonder op een volledige open oorlog uit te draaien. In feite moet u die situatie vergelijken met de soort van permanente oorlog die de VS sinds 2001 tegen Al Qaida en (later) IS voert, maar dan tegen de door Iran gesteunde terreurgroepen en ook tegen Iraanse verantwoordelijken. In dit scenario zal Iran ook actief Amerikaanse belangen proberen te treffen, zowel politiek als militair en zowel in de regio als daarbuiten. Waarschijnlijk zal het grootste deel van die confrontaties zich tot de regio beperken (let op VS-bases, olie-aanvoer door de straat van Hormuz en in b.v rond Israel, in Libanon, Yemen etc.) maar het is ook niet ondenkbaar dat Iran terreurgroepen naar de VS verscheept (of slapende cellen aldaar activeert) en op Amerikaans grondgebied toeslaat. Dit laatste is overigens een waarschijnlijke escalatie naar het 3e scenario, waar ik verderop op inspeel. In dit 2e scenario zullen beurzen zeker heftiger reageren en afhankelijk van de gebeurtenissen (vooropgesteld dat die niet tot een volledige oorlog leiden), 5-15% kwijt kunnen raken; ook meerdere keren (afhankelijk van het verloop). Het 3e scenario is een volledige open oorlog, danwel ontstaan uit een verdere escalatie vanuit het 2e scenario danwel dat een van beide partijen de directe confrontatie aangaat. Die kan op vele manieren ontstaan: b.v een grote en of bloedige aanslag op VS-belangen (Trump heeft al gedreigd met massale raket-aanvallen als dat gebeurt), het beschieten van olietankers, het afvuren van ballistische raketten en mogelijk zelfs de inzet van kernwapens. Daarbij ga ik uit van een stiekeme doorontwikkeling van Iraanse kernwapens in de afgelopen jaren of directe heractivering van het Iraanse atoom-programma op de dag nadat de VS het atoomakkoord heeft opgezegd. Zodat Iran misschien al over inzetbare kernwapens beschikt en niet zal aarzelen om deze te gebruiken zodra Amerikanen een voet op Iraanse bodem zetten. De kans dat die wapens, áls ze al inzetbaar zijn, buiten Iran ingezet worden lijkt mij (op kleine ‘dirty bombs’ na) gering tot nihil. In dat geval verwijs ik naar de aanloop op de oorlog tegen Irak begin deze eeuw en is een beursverlies van 15 tot wel 50% waarschijnlijk; en nog (veel) meer als er kernwapens ingezet worden …

P.S. In alle scenario’s laat ik uiteraard buiten beschouwing dat individuele aandelen (flink) meer, of juist minder kunnen verliezen dan de gesuggereerde mogelijke index-verliezen.

Laat agressieve Trump zich meeslepen in oorlog met Iran ? De steunen:

Iran kennende denk ik dat het niet lang duurt voordat er een vergelding komt voor de moord op Soleimani en dus zullen de beurzen morgen, vrijdag of volgende week stevig in beweging komen. De AEX mag dan de niet onbelangrijke kaap van 600 overschreden hebben; als het conflict zich uitbreidt of wanneer het écht oorlog wordt dan zijn alleen nog stevige technische steunen heilig ! Anders gezegd, die 600 heeft waarschijnlijk nog weinig steunwaarde en de index kan er dus zomaar weer onder zakken. Wat zijn dan wel stevige steunen ? In theorie zou u dat uit eerdere AEX-analyses kunnen weten maar ik laat ze de revue vandaag nogmaals passeren. Zo hebben we de toppen uit 2007 (een dubbele top; geweldig omkeerpatroon !) rond 560 (zie blauwe lijn) en dat zou een goed steunniveau kunnen zijn als het conflict beperkt blijft. Rond 500, zowel iets daarboven als iets eronder, ligt ook het een en ander aan steun (zie blauwe lijn) en dat zou het niveau kunnen zijn als het conflict wel ontspoord maar niet omslaat in een volledige oorlog. En dan is er uiteraard nog de stijgende bruine steun sinds 2009, die nu rond 475 ligt en kan helpen om serieuze dalingen op te vangen. Maar wordt het een échte oorlog, en Trump kennende dan laat hij zich daar kinderlijk eenvoudig en zonder de geringste terughoudendheid in meeslepen, dan moet u eerder denken aan de dalende groene lijn. Dat is de toplijn over de toppen van bijna 700 uit eind 2000 en die van 560 uit 2007 en is tot nu toe nog maar 1 keer vrij beperkt terug getest (in 2016). Die lijn ligt momenteel rond 320 en dan hoor ik u al zeggen dat het toch onvoorstelbaar is als de koers van 600 naar 320 zakt, maar het is in dit soort situaties vaker voorgekomen. Nu hopen dat verantwoordelijken, voor zover ze dat hebben, ‘t verstand gebruiken …

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.