AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
 AEX  6.58
546.12 (1.22%)
 DJIA 267.63
25742.65 (1.05%)
 NASDAQ 56.33
9608.37 (
0.59%)
 S&P 500 25.09
3080.82 (0.82%)
 NIKKEI 263.22
22325.61 (1
.19%)
 DAX 434.43
12021.28 (3.75%)
 BEL-20  52.39
3313.37 (1.60%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 07/05/2020
Categorie: Column

ECB kreeg zoals verwacht flinke 'tik op de vingers'

Het is al lang duidelijk dat mensen in gebieden met matige tot sterke luchtvervuiling veel vatbaarder zijn om het corona-virus te krijgen, er ook zieker van zijn en de mortaliteit onder deze groep fors hoger is. Ik heb het dan vooral over industriële luchtvervuiling, maar andere vormen van luchtvervuiling zullen logischerwijs net zo erg zijn. Het mag dan ook geen enkele verrassing zijn dat in ons land geconstateerd is dat het corona-virus veel harder toeslaat in gebieden met intensieve veehouderij: lees b.v Brabant en delen van Limburg. Toch kwamen diverse media nogal verbaasd over in artikelen over deze kwestie, en dat vind ik dan weer verrassend. Het is al decennia bekend dat die sector zorgt voor hoge(re) concentraties van allerlei (chemische) stoffen in de lucht zoals H2S, CH4 en NH3 (ammoniak; stikstof-problematiek); én last-but-not-least een hele hoop fijnstof. Met name dit laatste en dan vooral de kleinste fijnstofdeeltjes dringen tot diep in de (menselijke) longen door en verrichten daar hun schadelijke werk. Anders gezegd: longen in gebieden met matige tot sterke luchtvervuiling liggen al constant onder vuur en zijn daardoor zwakker (en vaak kleiner, minder effectief enz). Ideaal terrein voor een virus dat vooral toeslaat in de bronchiën en de longen ! En ondanks 1+1=2 is het tóch goed om dat verband wetenschappelijk aan te tonen, te kijken hoe sterk de correlatie is in verschillende vervuilde omgevingen en daar conclusies uit trekken. Het RIVM gaat dat dan ook doen op verzoek van minister Schouten. Een van de conclusies kan ik u alvast verklappen: het wordt steeds belangrijker om onze lucht, de lucht die we dagelijks, uurlijks en elke seconde inademen, veel schoner te maken; vooral op de plekken waar het al te vies is. Want de wrange conclusie is dat sterke luchtvervuiling JAARLIJKS veel meer doden in de wereld veroorzaakt dan het corona-virus ! Nu weet ik niet hoeveel doden, ook officieus, het corona-virus uiteindelijk gaat veroorzaken voordat de pandemie over is; maar de getrokken conclusie slaat op de huidige situatie. En dan nóg een conclusie: verschillende IC-specialisten constateerden al dat het (over)grote deel van de corona-IC-patiënten serieus tot (zeer) sterk overgewicht heeft. Verreweg de meeste mensen kunnen daar ZELF iets aan doen, in tegenstelling tot de alom aanwezige vervuilde lucht (vooral in grote steden en bij intensieve veehouderij). Overigens: obesitas leidt, naast een fors grotere kans op zware corona, ook tot een hele reeks aan andere ziektes …

ECB is hard op de vingers getikt door Duits Constitutioneel Hof …

Wie verrast was door de uitspraak van het Duits Constitutioneel Hof in Karlsruhe, dat delen van het eerdere ECB-opkoop-programma ongrondwettelijk zijn, heeft niet op zitten letten. Ik heb dat jaren geleden al voorspeld, ik was dan ook enorm verrast door een totaal andere uitspraak van het Europees Hof in Luxemburg (2018) die het programma in grote lijnen goedkeurde, maar dat is dus nu allemaal teruggedraaid. Het gebeurt overigens vrijwel nooit dat het Hof in Karlsruhe vonnissen van het EU-Hof van Justitie vernietigt, dus er is écht iets aan de hand. Niet alleen vind het Duits Constitutioneel Hof dat belangrijke delen van het opkoop-programma niet in orde zijn; ook verwijt het de Duitse regering en het parlement te weinig te hebben gedaan om de ECB binnen de lijnen te houden. Het Hof vindt het dan ook de plicht van hen om op te treden tegen het opkoop-programma in de huidige vorm ! Dat is: als de ECB niet binnen 3 maanden veel duidelijker maakt waar allerlei onderdelen precies voor bedoeld zijn en of de voordelen ervan wel in verhouding staan met de nadelen (dat vinden de tegenstanders uiteraard niet). Voor alle duidelijkheid: dit gaat van het opkoop-programma dat jaren geleden al door de ECB is gestart om de EU-economie extra stimulering te geven. Het heeft o.m als steeds groter wordende nadelen dat de rente extreem laag blijft zodat sparen (incl. pensioenen) en b.v begrotings-discipline een lachertje zijn geworden. Een voorbeeld: Italië heeft sinds de kredietcrisis (eind 2009) ruim 10 jaar de tijd gehad om haar zaakjes op orde te krijgen maar heeft geen mallemoer gedaan. En als er dan een (nieuwe) crisis losbarst zoals de corona-crisis dan zijn ze zogenaamd totaal verrast, zei zogenaamd buiten hun schuld in de problemen geraakt en vragen om allerlei gunsten die ze zelf voor elkaar hadden moeten krijgen. Want ach wat zijn we toch zielig, het is toch niet onze schuld dat die corona crisis zo hard in ons land toeslaat en waarom zouden wij niet met 56 jaar met pensioen mogen; en meer van dat soort idioterie dat gespeend is van ELKE realiteit ! Ik ben dan ook heel blij met de uitspraak van het Constitutioneel Hof, al vind ik dat de uitspraak nóg pittiger had gemogen en m.i het gehele programma naar de prullenbak had moeten worden verwezen …

Kat-en-muis-spel gaat door terwijl jurispredentie ontstaat …

Want de EU, en dan speciaal de Eurozone, faalt al decennia om notoire zondaars als Italië keihard tot de orde te roepen en ze te dwingen om te handelen naar de letter en geest van hét verdrag van de Eurozone. En als een dergelijk grotesk falen, zowel van de eurozone als van Italië zelf, dan niet leidt tot het eruit gooien van die in notoire zondaar, dan moet dat maar op andere manieren afgedwongen worden. Dat Italië moet maar eens beseffen dat de ECB dit soort maatregelen bovenal voor HAAR penibele schulden-situatie heeft genomen, dat niet oneindig kan blijven doen en al helemaal niet ten koste van de welvaart in de vooral noordelijke Eurozone-landen; waar de begrotings-discipline veel beter is en afspraak ECHT afspraak is ! Want je kunt toch geen (munt)unie hebben, waarvan iedereen denkt dat élk lid zich netjes aan de regels houdt en de unie zo sterk mogelijk maakt, als er leden zijn die denken dat ze de regels constant met voeten kunnen en mógen treden ? Dan ben je toch niet geloofwaardig en dan heb je toch geen goede reputatie in de rest van de wereld ? Sterker nog, ik denk dat onze muntunie in veel delen van de wereld meewarig en met de nek aangekeken wordt op het gebied van geloofwaardigheid. Wat gaat er nu gebeuren ? De ECB moet binnen 3 maanden veel duidelijker maken waar bepaald beleid voor bedoeld is en bewijzen dat er een goede verhouding is tussen de voordelen en de nadelen. Zo niet dan dient de Bundesbank, de belangrijkste en grootste nationale centrale bank binnen de ECB, zich te onttrekken aan dit soort programma’s en dat zal enorme gevolgen hebben ! Vooral op het gebied van het opkopen van nationale staatsleningen, en in belangrijke mate die van Italië, kan dan een groot gat vallen en dat kan de Italiaanse rente sterk omhoog jagen. Ook bestaat de kans dat meer nationale centrale banken, vooral in de noordelijke landen, dit volgen en dan wordt het probleem navenant groter. Uiteraard zal de ECB daar iets op proberen te vinden, mocht zij er niet in slagen om haar argumenten sterk genoeg te maken zodat het gehele programma alsnog Duitse constitutionele goedkeuring weg kan dragen. En waarschijnlijk zullen die nieuwe zetten opnieuw afkeuring krijgen van de tegenstanders, zullen er nieuwe processen volgen en krijgt de ECB waarschijnlijk opnieuw een tik op de vingers. Zo ontstaat jurisprudentie maar door de trage molens van de rechtspraak zijn dit soort uitspraken helaas veel te vaak mosterd na de maaltijd …

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.