AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -0.11
596.39 (-0.02%)
   DJIA 10.25
27691.49 (0.04%)
   NASDAQ -11.04
8464.28 (-0.13%)
   S&P 500 -6.04
3087.04 (-0.20%)
   NIKKEI -60.03
23331.84 (-0.26%)
   DAX -30.19
13198.37 (-0.23%)
   BEL-20 -8.67
3868.27 (-0.22%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 05/11/2019
Categorie: Column

Menselijk gedrag en de limieten daarvan…

Deze zomer speelde er een rechtszaak in Californië waarin slachtoffers van de enorme datalekkage m.b.t Cambridge Analytica en Facebook inzage eisten in hun data. Om te kunnen bepalen of ook zij beïnvloed, gemanipuleerd en / of voorgelogen zijn want dat was de opzet van het 1-2’tje tussen deze bedrijven; en dan vooral m.b.t de grootscheeps gemanipuleerde VS-presidents-verkiezing. Insiders hebben indertijd toegegeven dat ze zo ongeveer alles over deze enorme groep te weten zijn gekomen, van hun favoriete kleur tot vertrouwelijke gesprekken en dat ze zelfs eenvoudig zijn doorgedrongen in de hoofden van de slachtoffers ! Terug naar de rechtszaak: daarin pleitte de advocaat van Facebook, slechts enkele maanden na de presentatie van Zuckerberg “dat de toekomst privé is”, dat Facebook-gebruikers geen enkel recht op (bescherming van) privacy hebben zodra zij iets op Facebook delen” ! Hoe schokkend dat al is: de realiteit inzake dit soort (sociale media) bedrijven gaat nog een héél stuk verder. Want het overgrote deel van de verhandelde data over miljarden burgers vindt in het geniep plaats en is (nog) geen onderwerp van enige vorm van regulering. Dat zijn de data die op een onvoorstelbaar grote schaal zijn gestolen van gebruikers omdat hen nooit om toestemming is gevraagd, ze niet gewaarschuwd zijn voor gebruik van die data en veel van die data op een uiterst geniepige manier worden verkregen ! Die bedrijven hebben daar de afgelopen decennia duizenden miljarden mee verdiend en zullen ermee doorgaan zolang de eveneens enorme winsten blijven (of totdat het expliciet wettelijk wordt verboden). En wedden dat de enorme manipulatie inzake de VS-presidents-verkiezing nog maar het topje van de ijsberg was en dat het opsplitsen van zulke bedrijven niet zal helpen ? We hebben zeer dringend wetgeving nodig die ONZE data tot ONS eigendom verklaart, ALLE illegaal verkregen data vernietigd moeten worden en (zulke) bedrijven daarna voor elke bitje toestemming vragen ! Waarom zo streng ? Zulke (sociale media) bedrijven ondergraven de democratie !

Menselijke psychologie speelt een enorme rol bij beleggen …

Vandaag schrijf ik over 2 belangrijke valkuilen in het beleggen die veel beleggers, zoniet allen, tegen (zullen) komen. De 1e is het ‘bezit-effect’, waarmee gedrags-kundigen bedoelen dat mensen positiever zijn over hetgeen ze bezitten, dan over hetgeen ze (zouden) kunnen kopen. Ik illustreer dat met een voorbeeld: stel u vliegt ergens naartoe en u hoort dat de hoeveelheid beenruimte die bij uw stoel hoort te verkopen is. Een onderzoek op dat gebied wees toen uit dat mensen die die beenruimte er bij willen hebben fors minder willen betalen dan degene die de beenruimte kan verkopen. Het verschil kan wel oplopen naar 3-4 keer het verschil tussen de vraagprijs en de geboden prijs ! Ergo: eenmaal in bezit van die beenruimte zegt ons gevoel dat die veel meer waard is dan de prijs die er economisch voor geboden wordt. Met aandelen is dat nét zo: vrijwel iedere belegger is wel eens ‘verliefd’ geworden op zijn of haar aandelen, zeker als die het (relatief) goed doen, voortdurend in het nieuws zijn en of om andere redenen appelleren aan het gevoel. Iedereen weet dat liefde blind maakt, ook in het geval van beleggen, en zo wordt dit effect een struikelblok zodra het aandeel het minder doet / gaan doen. Want wanneer doet u zo’n ‘love-baby’ dan in de verkoop ? Rationeel gezien zou dat moeten zodra het aandeel op een bekend (weerstand) niveau terechtkomt, aan de bovenkant van een trend en / of om andere redenen (voorlopig) niet hoger kan / zal klimmen. Maar wie van u doet dat wérkelijk ? Vaak wordt een dergelijk aandeel pas veel later, niet zelden met nog maar enige winst of zelfs al verlies, tanden-knarsend verkocht of zelfs vastgehouden totdat de complete daling zo ongeveer voorbij is ! Wie van u hield zijn of haar aandelen vast in de kredietcrisis van 2007-2009, in de hoop dat het na afloop van de crisis beter zou worden en de winsten terug zouden keren ? Ook ondergetekende is dat weleens overkomen, zij het dat ik de betreffende aandelen (Imtech) voor slechts € 2 had gekocht in de overtuiging dat het bedrijf gered zou worden. Maar ze gingen desondanks naar € 0 ! Wordt dus NIET ‘verliefd’ op (uw) aandelen …

Durf neutraal te kijken naar aandelen en durf verlies te nemen ….

Hiermee ben ik automatisch terecht gekomen bij het 2e onderwerp van deze column vandaag, en dat is verlies (kunnen) nemen. Iedereen haat het (dat is heel menselijk) maar het is omwille van de factor risico een onlosmakelijk deel van beleggen ! Immers, zonder risico geen winst (“no pain, no gain”) en DE KUNST is uiteraard om het risico zo klein mogelijk te maken / houden en (potentiële) winsten te optimaliseren. Maar dat gaat nu eenmaal niet zonder af en toe verlies te MOETEN nemen omdat een koersbeweging niet altijd zo uitpakt als de belegger denkt. In principe zijn de redenen voor dat verlies totaal irrelevant, en dus focus ik op de factor risico, die met een toenemend verlies uiteraard steeds groter wordt. En dus is de hieraan gekoppelde vraag ook: WANNEER neem je verlies ? Daar zijn vele scenario’s voor bedenkbaar zoals verkoop onder de aankoop-positie, een limiet van b.v 5 of 10% verlies, onder de onderkant van een trend, het bedrijf brengt slechter nieuws, enz. Maar wie doet dat ook werkelijk ? En wie durft toe te geven dat hij of zij lang, zoniet zelfs jarenlang vast heeft gehouden aan slechte tot zeer slechte investeringen omdat de gedachte aan een (groot) verlies ondraagbaar was ? Ook dat soort situaties maakt vrijwel elke belegger met enige regelmaat mee en ook in het geval van verlies nemen heb ik een tip. En die ligt even voor de hand als u mogelijk al vreesde: maak u even los van het bezit van aandeel X, schudt dus een eventuele verliefdheid af en vraag u het volgende af. Vraag of of u het aandeel op DAT moment (nog) zou willen kopen met de huidige kennis. Als het antwoord ja is, dan kunt u het aandeel aanhouden maar stel wel een DEADLINE in de vorm van een bedrag, een verlies-percentage of iets anders in om verder oplopende verliezen te voorkomen. Is het antwoord nee dan is (direct) verkopen het beste …

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.