AEXNY 1.68
536.93 (0.31%)
  AEX -1.09
519.39 (-0.21%)
  DJIA -12.74
21397.29 (-0.06%)
  NASDAQ 2.73
6236.69 (0.04%)
  S&P 500 -1.11
2434.50 (-0.05%)
  NIKKEI 25.91
20136.42 (0.13%)
  DAX 19.74
12794.00 (0.15%)
  BEL-20 -16.59
3853.35 (-0.43%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 16/06/2017
Categorie: Column

Wantrouwen in banken blijft hoog; én terecht!(3)

Naast grote politieke consensus, vooral over rechts en deels door het midden, kon de politiek in ons land decennialang een soort van loonstijging-plafond aanhouden (loonmatiging) door de steeds verder tanende macht van de vakbonden. Steeds minder mensen zagen namelijk het nut van die instituten in, waarbij ze vooral keken naar de korte termijn; op langere termijn zijn grote vakbonden onmisbaar in een evenwichtige economie ! Zij zijn in mijn ogen dan ook de grootste verliezers van een sterk overdreven loonmatiging, die jaren en zelfs decennia later leidde tot een chronisch koopkracht-gat. Nooit eerder keerden NL-bedrijven namelijk zoveel van hun winst uit aan aandeelhouders (uiteraard prima voor beleggers als ondergetekende), maar daalt het uitgekeerd salaris (als deel van de winst) al decennia. Sterker nog, jaar na jaar wordt er een nieuw laagterecord gevestigd ! Hoe kun je deze trend keren ? Naast politieke consensus over een einde aan loonmatiging, iets dat steeds sterker wordt, heb je sterke vakbonden nodig die gebruik maken van de extra loonruimte die er al jaren geleden is ontstaan. We hebben echter geen sterke vakbonden meer aangezien nog maar relatief weinig werknemers lid zijn van een vakbond; het zou me dan ook niets verbazen als zij binnenkort alleen nog loonstijgingen afdwingen voor EIGEN leden want nu profiteren ook niet-leden van hun werk ! Overigens mits loonstijgingen niet té sterk worden omdat die anders téveel inflatie veroorzaken en de groei juist terug zakt …

De tijd begint te dringen …

Nadat de Amerikaanse centrale bank Fed al enige tijd bezig is met het verhogen van de rente om eindelijk weer normalisatie te bereiken in de post-kredietcrisis-tijd, zal de daarop achterlopende ECB dat in de komende jaren ook MOETEN gaan doen. De rente is ook hier namelijk al zeer lang extreem laag en zoiets roept allerlei toekomstige excessen op; die zijn economisch gezien zeer ongewenst ! En aangezien de kans erg groot is dat de Italiaan Draghi dat niet meer mag doen, ik verwacht namelijk dat een N-Europeaan dat over een jaar of wat mag gaan doen, en dan komt er een DEADLINE voor vooral Z-Europese banken. Dit als compensatie voor alle stappen die Draghi heeft gezet in een poging om de vooral Z-Europese banken te ontzien en hen tijd te geven om orde op zaken te stellen. Natuurlijk hebben de N-Europese landen daar ook voordeel van gehad maar veel minder, omdat daar veel meer spaargeld en vermogen is dat slecht of niet rendeert bij zeer lage rentes. En dan heb ik het nog helemaal niet over de problemen bij pensioenfondsen met de zeer lage rente, de levensverzekeraars, spaarders enz. Logisch dus dat een man als Weidmann, die Merkel graag aan het roer van de ECB zou willen hebben, daar in de toekomst tegenwicht aan gaan bieden …

Z-Europese banken hebben 2 jaar om hun grootste manco’s op te lossen …

De termijn van Draghi loopt nog een kleine 2 jaar en dan kan hij worden herkozen, of vervangen door een ander. Ik denk dat vooral de N-Europese landen een herverkiezing tegen zullen houden en dat het tijd wordt voor een strengere ECB-president die de Eurozone-landen weer in het gareel krijgt. Immers, vrijwel niemand houdt zich aan de 60%-BBP-schuld-afspraak en veel landen hebben ook nog een te hoog begrotings-tekort; 10 jaar na de kredietcrisis en na 10 jaar groei ! Door de zeer lage rente denken vooral Z-Europese landen namelijk dat ze geen haast moeten maken met de herstructurering van hun economie, financiën, banken-schulden enz. De zeer lage rente is daar echter bij uitstek voor bedoeld want problemen die niet opgelost zijn zodra de rente sterk gaat stijgen, komen genadeloos boven water en zorgen binnen enkele jaren voor een nieuwe recessie of zelfs nieuwe crisis ! Reken er maar op dat Weidmann, of een andere N-Europeaan die een vergelijkbare instelling en gedachtengoed heeft, over 2 jaar de opvolger van Draghi wordt. Dan gaat er na 12 jaar van zeer soepel monetair beleid een behoorlijk andere wind waaien, wordt de rente in een vergelijkbaar tempo als in de VS verhoogt richting 2020 (en verder) en MOGEN er geen grote financieel-economische problemen meer over zijn. Want anders ontsporen die problemen in een verkrappend ECB-klimaat, zowel voor staten als voor banken, binnen de kortste keren …

PS. Door ziekte is er niet elke dag een column, of zijn ze soms kleiner dan normaal.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2017 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.