AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -0.69
571.51 (-0.12%)
   DJIA -6.38
25058.12 (-0.03%)
   NASDAQ -5.10
7820.20 (-0.07%)
   S&P 500 2.66
2801.83 (-0.10%)
   NIKKEI -300.89
22396.99 (-1.33%)
   DAX-13.28
12548.14 (-0.11%)
   BEL-20 10.90
3826.06 (0.29%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 16/07/2018
Categorie: Column

DNB: lagere pensioenen en hogere premies

Geruime tijd geleden wees onderzoek uit dat de aangifte-bereidheid van Nederlanders naar het zoveelste dieptepunt was gezakt zodat ongeveer nog maar 1 op de 5 mensen aangifte doet van criminaliteit. Belangrijkste redenen: de meeste aangiftes verdwijnen uiteindelijk in de prullenbak, met de rest wordt weinig tot niets gedaan en het kost vaak uren om een aangifte te doen. En als het gaat om criminaliteit met een geldelijke waarde van b.v enkele tientjes dan bedenken de meeste mensen zich, steken daar geen tijd en moeite meer in en ‘nemen hun verlies’. In een eerdere inleiding is het de van een column heb ik geschreven over deze verderfelijke vicieuze cirkel die in feite een enorme stimulans voor criminaliteit vormt, en wat de gevolgen daarvan kunnen worden. Blijkbaar denken veel beroofde ondernemers er nét zo over als burgers die slachtoffer zijn geworden van criminaliteit (logisch !), en ontwikkelden eenzelfde soort calculerend gedrag. Uit berichten in de media filter ik dat steeds meer ondernemers die bestolen zijn eveneens geen aangifte meer doen onder een bepaald bedrag van € 50, € 75 of zelfs € 100. En om vergelijkbare redenen want ze spreken vooral over een tijdverlies van uren, daardoor minder toezicht zodat de kans op nieuwe diefstal toeneemt (en het is een kwestie van tijd voordat dieven dat doorkrijgen) en ‘nemen zo eveneens hun verlies’. Zodat NOG MEER criminaliteit onbestraft blijft en in zekere zin zelfs aangemoedigd wordt omdat niemand er iets tegen onderneemt; oftewel, zet de deuren maar wagenwijd open ! Want DAT is het effect van het huidige politieke beleid waarin criminaliteit op deze manier indirect wordt aangemoedigd en we MET ZIJN ALLEN de rekening betalen. En die bedraagt al vele miljarden per jaar …

Toezichtshouder DNB: ‘nóg lagere pensioenen en nóg hogere premies !

In een brief aan de Tweede Kamer schreef De Nederlandse Bank (DNB) enige tijd geleden dat de financiële positie van pensioenfondsen is verslechterd en dat de fondsen meer premie moeten innen en minder moeten uitkeren. Volgens DNB, ook toezichtshouder, geeft de wet nu nog teveel ruimte om te weinig premie te vragen en te veel pensioen uit te keren. Oftewel: de werkenden moeten meer premie gaan betalen en degene die met pensioen zijn moeten nog (veel) langer kortingen op hun uitkering tolereren. De situatie is zelfs zó dat het risico op ‘forse en / of abrupte kortingen’ (nog altijd) aanwezig is, aldus DNB ! Dan zou je het angstzweet toch op het voorhoofd krijgen ? Maar wacht eens, dat kan toch helemaal niet omdat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen de laatste jaren steeds verder is gestegen en sommigen alweer (ruimschoots) boven de drempel zitten ? Het was dan ook niet vreemd dat directeur Riemen van de overkoepelende Pensioenfederatie compleet anders reageerde en de woorden van DNB in grote lijnen weersprak. “Dit is onnodig paniek zaaien, de pensioenen lopen geen gevaar en er is geen noodzaak om de premies te verhogen; DNB gaat véél te kort door de bocht”. Dat is héél andere taal, in feite compleet het tegenovergestelde, en daarmee is de verwarring compleet. Want wát is er nu waar en waarom spreken toezichtshouder en de organisatie van pensioen-uitvoerders elkaar VIERKANT tegen ? Het antwoord is de manier en de termijn waarop naar het onderwerp wordt gekeken en in mijn ogen is de korte termijn leidend geworden voor beleggingen die tientallen jaren moeten renderen. En dat is zowel idioot als compleet in weerspraak met het verleden, toen rekenrentes vast op 4% stonden; een historisch uitstekende referentie !

Er is een reden waarom de 30-jarige rente amper onder 4% kwam de laatste decennia !

Riemen: “er zijn tijden waarin de premie te hoog is en er zijn tijden waarin de premie te laag is maar op de lange termijn is er helemaal geen reden om in te grijpen”. Maar waar had DNB het dan over ? Die zaait paniek over de periode sinds 2015, toen het nieuwe financieel toetsingskader is ingesteld (nFTK): ‘sinds die tijd hebben de ingelegde premies de kostprijs van pensioenen niet gedekt’. Anders gezegd: voor beleggingen die 35 tot wel 40 jaar moeten renderen is een klein tekort dat sinds 2015 is opgebouwd complete ‘peanuts’ ! Daarmee wil ik het geconstateerde gat niet bagatelliseren maar u moet de waarschuwing van DNB hooguit zien als een vinger aan de pols. En tenzij dat tekort zich de komende jaren voortzet, of zelfs uitbreidt, is er voor de gigantische nationale pensioen-spaarpot van een kleine 1500 miljard geen enkel probleem. In feite is met het nFTK iets vergelijkbaars aan de hand als met de door ondergetekende vaak bekritiseerde rekenrente; dan wordt er door een korte termijn bril naar de materie gekeken. Terwijl zulke beleggingen 35-40 jaar moeten renderen; dat kan niet anders als een scheve blik op de materie geven ! Dan moet geconcludeerd worden dat dit soort regels letterlijk véél te kort door de bocht zijn en amper of geen rekening houden met het zeer lange termijn karakter van pensioen-beleggingen. Vroeger werd standaard uitgegaan van een veeljarig gemiddelde van 4% rente en dat is NOG ALTIJD TERECHT: zo was de 30-jarige rente de laatste decennia vrijwel niet onder 4%. Dit ondanks enorme en vooral dalende bewegingen op de rentemarkten sinds eind jaren 80 ! De pensioenwereld moet dan ook zéér snel terug naar die vaste waarde …

 

P.S. Door omstandigheden zijn columns en analyses van ondergetekende de komende tijd minder frequent, danwel onregelmatiger.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.