AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  2.61
549.51 (0.48%)
   DJIA 49.51
26252.24 (0.19%)
   NASDAQ -29.82
7991.39 (-0.36%)
   S&P 500 -1.48
2922.95 (-0.05%)
   NIKKEI 82.90
20710.91 (0.40%)
   DAX 54.79
11801.83 (0.47%)
   BEL-20 19.57
3529.68 (0.56%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 07/08/2019
Categorie: Column

VK = historie en Trump verliest herverkiezing…

Zoals verwacht lijkt GB uit elkaar te vallen langs de lijnen van de onderdelen Schotland, N-Ierland en Wales, en blijft straks alleen Engeland nog over; als niet EU-land welteverstaan. Want: nadat Johnson massaal uitgejouwd werd toen hij voor het eerst op bezoek ging bij de Schotse premier Sturgeon wees een peiling uit dat er een meerderheid is vóór het verlaten van het VK om in de EU te kunnen blijven. Dat is voor het eerst sinds maart 2017 (kort na het referendum), en zal het werk van Johnson nog veel moeilijker maken. Temeer omdat inmiddels 67% van de Schotten in de EU wil blijven; een STIJGING van 5% t.o.v het beruchte referendum uit 2016 ! Ook is er weinig reden om aan te nemen dat het in N-Ierland en Wales anders gaat, ook die hebben premier Johnson immers niet gekozen maar krijgen waarschijnlijk wel een no-deal-Brexit door de strot geduwd, en willen de zeer negatieve gevolgen daarvan niet voor de kiezen hebben. In N-Ierland speelt overigens ook nog mee dat Johnson af wil van de backstop en WEL een harde grens wil met EU-lid Ierland, terwijl daar helemaal geen meerderheid voor is. Sterker nog: algemeen wordt gedacht dat de tegenstellingen tussen de katholieken en protestanten in dat landsdeel juist weer aangewakkerd te worden als zoiets gebeurt. En als u weet hoeveel moeite het kostte om de terreur van tientallen jaren daar te stoppen en om te zetten in duurzame vrede, dan zou NIEMAND daar aan moeten denken. Maar ja, Johnson is str#nt-eigenwijs, heeft zijn eigen onderbuik-agenda en kan alleen door een verenigd front afgestopt worden. En dan komt Wales aan bod want ook daar zijn ze allerminst blij met een vertrek uit de EU, en denken eveneens aan afsplitsing als Johnson doorramt; uiteraard om dezelfde redenen. Dus: als Johnson het geregeld zoals hij wil en daar in Engeland de handen voor op elkaar krijgt, is het Verenigd Koninkrijk historie. Dat zal veel Engelsen (ook in het parlement) weerhouden van instemming met zijn plannen en de chaos is compleet !

ECB koos o.l.v Italiaan voor Italie en NIET voor de rest van de Eurozone !

Voortbordurend op mijn column van maandag, waarin ik aangaf dat met de kennis van de week ervoor een verdere aandelen-daling verwacht mocht worden, heeft Bank of America Merrill lynch (BoAML) onrustbarende dingen in haar 2-maandelijkse enquête van 60 grote partijen gezien, zo werd maandag bekend. Opvallendste aspect was dat maar 10% van de beleggers 2 maanden geleden vond dat centrale banken weinig tot geen mogelijkheden hebben om te stimuleren, en dat dit nu al 33% is. Tevens is dat het hoogste percentage ooit en gecombineerd met recent sterk gestegen deposito’s bij Eurozone-banken, dat wijst op sterk stijgend spaargedrag van burgers en bedrijven, lijken die economisch ‘in hun schulp te kruipen’. Sinds de kredietcrisis hebben centrale banken overal ter wereld ettelijke honderden renteverlagingen uitgevoerd en mede daardoor kwamen obligatierentes op lage tot historisch lage niveaus. Jaren geleden waarschuwde ik al voor dit probleem toen ik schreef dat centrale banken de rente langzaam en gedecideerd op moesten trekken om ruimte voor toekomstige renteverlagingen te scheppen. Ook moesten zij hun stimulerings-programma zo snel mogelijk stopzetten en de balansen drastisch verkleinen om toekomstige ingrepen op dit gebied mogelijk ze kunnen maken. Maar veel centrale banken waaronder de ECB trokken zich daar niets van aan en vonden het wijselijk om maximaal door te stimuleren ook al is de crisis inmiddels al ruim 10 jaar ‘achter de rug’. Historisch-monetair gezien is dat totale waanzin, zeker in landen waar het relatief goed ging (zoals de noordelijke Eurozonelanden), en slachtoffer worden van beleid om zeer zwakke landen als Griekenland en Italië overeind te houden. In plaats daarvan had vooral Italië jaren geleden al ‘het vuur aan de schenen moeten krijgen’ door gestructureerde rente-verhogingen, het verkleinen van centrale bank-balansen en stopzetten van stimulerings-programma’s. Maar niets van dat alles …

Trump wil Chinees bloed zien maar ziet straks vooral zijn EIGEN bloed !

Met de steeds verder escalerende VS-China-handelsoorlog en steeds verder terug vallende mondiale groei, vooral in de westerse landen, is de weigering om de monetaire stelsels op veel plaatsen in de wereld gereed te maken voor nieuwe tegenvallers een groot probleem. Temeer omdat Trump de Chinezen voor het zoveelste keer onder druk zet IN de gesprekken (wat chantage is), terwijl hij nog steeds niet begrijpt dat de Chinezen zich niet (zo) laten chanteren. En in eerdere columns heb ik nadrukkelijk gewaarschuwd voor zowel de veelheid als de grootte van de dozen die China open kan trekken om een volledige handelsoorlog tot op het bot uit te vechten. Ik noemde toen onder meer de TOTALE controle van Peking over haar centrale bank, haar burgers en de economie, duizenden miljarden aan vreemde valuta, duizenden miljarden aan (vooral) $-obligaties, de waarde van de yuan etc. Ook dat had een waarschuwing aan het adres van Trump moeten zijn, die na zijn jongste stap de steun van de Fed keihard nodig zal hebben om niet op zijn muil te gaan. Want inmiddels heeft de centrale bank van China (PBoC) de koers van de yuan losgelaten en beweert dat dit ‘door de markt kwam’; maar ZIJ en niet de markt bepaalt de waarde ervan ! Het loslaten van een ‘fixed’ wisselkoers is doorgaans een monetaire oorlogs-verklaring, zij het dat deze pas in de 2e fase van de handelsoorlog wordt gebruikt en vroeger vaak de 1e stap was. Dit geeft ook aan dat Peking denkt er voorlopig niet met Trump uit te komen en dat zij meer én grotere dozen opentrekt om de VS zoveel mogelijk pijn te doen. Daar mee de verkiezing van Trump in 2020 te verstieren; ook daar heb ik voor gewaarschuwd ! Want als Trump té ver zou gaan dan zou China de kracht én de macht hebben om zijn herverkiezing op basis van een slecht draaiende VS-economie (vooral door de handelsoorlog) te torpederen ! Ook is import en aankoop van een heleboel VS-producten, vooral agro, totaal stilgelegd en tevens wil Peking buitenlandse bedrijven in China op een grijze lijst zetten die makkelijk zwart kan worden gemaakt. Zo is duidelijk dat Trump geen idee heeft waar hij aan begonnen is !

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.