AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -6.49
543.90 (-1.18%)
   DJIA -460.19
25502.32 (-1.77%)
   NASDAQ -196.29
7642.76 (-2.50%)
   S&P 500 -54.17
2800.71 (-1.90%)
   NIKKEI  18.42
21627.34 (0.09%)
   DAX -185.79
11364.17 (-1.61%)
   BEL-20 -65.93
3588.73 (-1.80%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 14/03/2019
Categorie: Column

EINDELIJK maakt Den Haag de CO2-draai…

Meer mobiliteitsnieuws: zoals ik voorspelde ging de aanschafbelasting voor auto’s de afgelopen tijd hard omhoog. Dit terwijl Den Haag ‘met de hand op het hart’ beloofde dat dit niet mocht door de nieuwe emissietesten; het tegenovergestelde is gebeurd. Niet alleen steeg de gemiddelde BPM-belasting voor nieuwe benzineauto’s met ruim de helft sinds 2012, van een kleine € 3000 per auto naar € 4650; diesels stegen zelfs ruim 80% van € 4850 naar € 8880 ! Nu moet gezegd worden dat een prijsstijging in de categorie diesel niet vreemd is omdat de auto’s niet zo schoon zijn dan beloofd. De Vereniging RAI zegt dat een groot deel van deze prijsexplosie TOCH is veroorzaakt door de nieuwe EU-emissietest WLTP en dat moet het kabinet compenseren; maar er gebeurt niets. RAI: invoering ervan stimuleerde de verkoop van 2e-hands auto’s enorm zodat de CO2-besparing veel minder is dan bedoeld; met alle gevolgen voor de klimaat-doelstelling. Zowieso ligt NL hopeloos achter en moet er voor miljarden (per jaar !) aan extra maatregelen genomen worden om terug op het beoogde pad te komen. RAI wil dan ook af van het huidige systeem, mede omdat “een systeem van betalen naar gebruik (lees: hogere brandstof-prijzen ?) meer CO2-besparing oplevert”. Voor mij is een dergelijke discussie een teken dat het einde van het fossiele tijdperk nadert en dat zo snel mogelijk overgestapt moet worden naar waterstof als brandstof; dat is de enige massaal in te voeren techniek die onze automobiliteit niet alleen in stand kan houden maar ook 100% schoon kan maken. En dan zijn 4 tankstations in heel NL en een paar tientallen in 2025 (huidig kabinetsdoel) VEEL en VEEL te weinig !

De kop in het zand steken’ is zóóó 19e eeuws, maak je niet belachelijk !

Is het toeval dat Natuur & Milieu zowel uit de onderhandeling over het klimaat-akkoord als duurzame luchtvaart stapt en kort daarna het kabinet toegeeft dat de lasten voor burgers teveel stijgen en die van bedrijven (veel) te weinig ? In mijn ogen niet; de beschuldigingen van N&M aan het adres van de luchtvaartsector zijn niet misselijk. Directeur Demmers: “het had weinig met duurzame luchtvaart te maken, de sector heeft het bewuste ministerie in een zeer effectieve houdgreep en hield ambitieuze CO2-doelstellingen vakkundig tegen”. “De milieubeweging had ook maar 1 stoel aan een tafel met ruim 20 onderhandelaars uit de sector en die weigerde om de luchtvaartgroei ter discussie te stellen zodat CO2-uitstoot niet KAN dalen”. “Dit is hetzelfde als dat de bemanning van een zinkend schip alleen maar wil hozen als het lek in de bodem niet gedicht wordt”, aldus Demmers. Bij de ondernemings-raden van 17 grote bedrijven in ons land heerst al evenzeer de ontkenningsfase. In een open brief aan de provincie-besturen uitten ze hun angst dat er een CO2-belasting komt die hun bedrijven kan doen omvallen. Dat is belachelijk want geen enkele verstandige regering zou dat doen ! Bovendien wordt het gros van de CO2-maatregelen op mondiaal niveau afgesproken (o.m verdrag van Parijs) en kunnen provincie-besturen daar niets mee. En ontkennen dat er producten zijn met een (veel) hogere CO2-voetafdruk is niets minder dan ‘de kop in het zand steken’ omdat die CO2-voetafdruk LEIDEND moet worden in de CO2-reductie. Daarom is het ook zo verbijsterend dat de luchtvaartsector, een andere zeer grote vervuiler, niet eens wilde praten over groei-reductie terwijl er in die sector GEEN effectieve alternatieven zijn …

Ik heb het voorspeld: EINDELIJK begrijpt men in Den Haag hoe het moet …

Dat het ook heel anders kan bewijst chemieconcern DSM: dat wil zijn uitstoot in 2030 zo’n 30% lager hebben t.o.v peiljaar 2016; meer energiebesparing, meer gebruik van hernieuwbare energie en dat alles wetenschappelijk onderbouwd. In feite zet dit initiatief de bedrijven in de voorgaande alinea ‘te kakken’ want het is blijkbaar helemaal niet moeilijk noch zeer duur om zoiets even ‘uit de mouw te schudden’ ! En dat is ook logisch want als je er vroeg mee begint en de energie-investeringen die je sowieso al moet doen uitgeeft aan extra-efficiënte apparatuur en andere maatregelen dan zijn de extra kosten heel goed te dragen. Bovendien kunnen ze in de producten doorberekend worden en het bedrijf dat vroeg aan efficiënter met CO2-reductie begon dan de anderen heeft dan een (financiële) voorsprong. En dat is precies wat de NL’er wil zien: de meesten zien volgens onderzoek geen reden om zelf iets voor het milieu te doen als de grote vervuilers hun enorme CO2-uitstoot niet terugdringen ! En nu het PBL en het CPB aangegeven hebben dat de klimaatdoelen “waarschijnlijk niet” gehaald worden gaat het kabinet meer doen om ze toch te halen. Dat is, weliswaar erg laat en met grote omwegen zodat de meeste van die extra stappen relatief duur zullen zijn, een complimentje waard. Dat VNO-NCW en MKB Nederland dan direct weer vrezen dat dit “extra kosten met zich meebrengt en bedrijven naar het buitenland jaagt” terwijl er amper iets bekend is, geeft aan hoe ontzettend ver deze zogenaamde belangen-organisaties van de klimaat-realiteit afstaan. Ze dreigen zelfs elke maatschappelijk draagvlak te verliezen omdat maar liefst 87% van de NL’ers (dus ook een heleboel werknemers van DIE werkgevers !) WEL het een en ander doet voor het klimaat. Alleen al ruim 60% heeft zonnepanelen of wil ze hebben, velen hebben hun huis geïsoleerd en vliegen en of rijden minder dan vroeger. En de meeste hebben er ook iets extra’s per maand voor over voor zover ze dat kunnen betalen en willen massaal dat de grootste vervuilers de grootste bijdrage betalen. Dit heb ik meer dan 15 jaar geleden al voorspeld en als we TOEN waren begonnen, dan was dit allemaal niet nodig geweest. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald !

 

P.S. Door omstandigheden zijn columns en analyses van ondergetekende de komende tijd minder frequent, danwel onregelmatiger.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.