AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  2.34
549.79 (0.43%)
   DJIA 87.52
26743.50 (0.33%)
   NASDAQ -1.08
7986.96 (-0.51%)
   S&P 500 4.99
2929.67 (-0.04%)
   NIKKEI 195.00
23869.93 (0.82%)
   DAX 104.40
12430.88 (0.85%)
   BEL-20 6.06
3774.89 (0.16%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 07/09/2018
Categorie: Column

Geen woorden voor…

Hoe enorm eigenwijs kun je zijn: het overgrote deel van de NL’ers is tegen het afschaffen van de buitenlandse dividend-belasting in 2020 en er is amper nog een econoom te vinden die de mening van het kabinet (afschaffing) steunt. Ook het Centraal Plan Bureau (CPB) berekende eerder al dat de maatregel geen enkel economisch effect genereert. Inmiddels is ook het ermee gemoeide verlies opgelopen van 1,4 naar 2 miljard en als de groei tot 2020 goed blijft, is het bedrag eerder 2,5 miljard ! Let op: het is een kado aan buitenlandse aandeelhouders van NL-aandelen (lees: buitenlandse regeringen) want er komt geen extra groei door, er ontstaat geen extra koopkracht EN die 2,5 miljard moet gecompenseerd worden ! Ik schrijf al sinds de discussie over dit onderwerp is ontstaan dat je veel beter andere dingen met dit geld kunt doen, als het überhaupt al uitgegeven moet worden, want NL kampt nog met vele grote problemen. Zo is de koopkracht van de overgrote deel van de NL’ers sinds het einde van de crisis amper of niet vooruit gegaan terwijl de groei al jarenlang stevig is. Vrijwel alle economen zijn het met ondergetekende eens dat mijn pleidooi voor bovengemiddelde koopkracht-stijging door loonstijging er nu toch écht moet komen. Dat kan b.v fiscaal: b.v belasting op arbeid verlagen, iets dat ook het economisch stelsel vergroent, en of door sterkere loon-stijgingen. Ons land zit al tientallen jaren ‘op de nullijn’ en daardoor is onze concurrentie-positie in de wereld drastisch beter geworden. Maar we zijn nu op een punt gekomen dat de handelsoorlogen impact krijgen op de steeds verder opgeblazen NL-export en de groei daardoor gedrukt zal worden. Iets dat niet opgevangen kan worden door koopkrachtige consumenten want ze krijgen minder of hooguit hetzelfde als de inflatie en komen dus per saldo niet vooruit. En wees eerlijk: de argumenten van Unilever, LyondellBasell en Rutte & co (afschaffing dividend-belasting) slaan niet eens ‘een deuk in een pakje boter’ (onderzoek Eumedion) !

Meeste NL’ers betalen nog altijd (veel) te veel belasting over (vooral) spaargeld …

Het is een onnozele verlaging, maar toch: de Belastingdienst gaat er volgend jaar vanuit dat u een gemiddeld rendement van 1,86% op uw spaar- en beleggingsgeld haalt; 5,38% op beleggingen en 0,13% op sparen. Dit jaar is dat nog 2,02% (gecombineerd) en staat het rendement op spaargeld nog op 0,36%; volgend jaar wordt dat 0,13%. En daarmee sluit de heffing over spaargeld langzaam beter aan bij de realiteit, iets waar ondergetekende al jaren verschillende pleidooien voor heeft gehouden. Overigens, en dat scheelt ook een beetje, wordt de vrijstelling per persoon verhoogd naar € 30.000 per persoon. Dus in die zin ben ik wel enigszins tevreden over de gemaakte stappen. Maar het introduceren van de nieuwe berekening (1/3 van het vermogen in beleggingen en 2/3 spaargeld) zal voor veel mensen die niet beleggen alsnog een VEEL GROTERE aderlating opleveren ! Immers, als zij niet minstens 1/3 van hun vermogen beleggen en het theoretische rendement van 5,38% halen, betalen ze tóch (veel) meer belasting over dát deel van hun spaargeld; boven de vrijstelling. En de realiteit is dat er nog altijd weinig mensen beleggen ondanks dat de jaarrendementen sinds het einde van de kredietcrisis (2009) tussen 15 en 20% schommelen; afhankelijk van de bewuste beurs. En nu een iets andere blik: door er vanuit te gaan dat iedereen belegt en 5,38% rendement haalt, terwijl dat voor het grootste deel van de NL’ers zelfs niet enigszins in de buurt van de realiteit komt, worden spaarders OPNIEUW erg benadeeld. Ik heb dan ook enorm gemengde gevoelens over de nieuwe berekening want voor het fictieve rendement op spaargeld is de realiteit inmiddels behoorlijk bereikt. Maar het overgrote deel van de NL’ers moeten nog altijd veel meer belasting betalen dan realistisch voor hen is; vooral over spaargeld. En dus hobbelen verreweg de meeste spaarders NOG ALTIJD achteruit, zeker nu de inflatie verder is opgelopen richting 2%

De financieel-economische onnozelheid ten top !

Ondanks uitte Trump voor de zoveelste keer kritiek op de Amerikaanse centrale bank (Fed) die overigens formeel geen onafhankelijke centrale bank is maar eigendom van de gezamenlijke VS-banken. Honderden jaren van financieel-economische historie en vele crises hebben ons geleerd dat overheden en centrale banken onafhankelijk van elkaar moeten opereren. Immers, zodra beide partijen in enigerlei mate of sterk samen met elkaar werken, ontstaan er later nieuwe problemen. Alleen al daarom is het dan ook ‘not done’ (een gotspe) als presidenten zich met centrale bank-beleid bemoeien. Maar met zoveel van die dingen trekt Trump zich daar ook niets van aan, ook al trekt Fed chef Powell zich daar vooralsnog niets van aan. En Trump zegt ook duidelijk waarom: ‘ik wil dat de centrale bank vooral veel goedkoop geld levert’ ! De schier eindeloze onnozelheid van die opmerking en het daaropvolgende besef dat de man zelfs niet eens basiskennis financiële economie heeft was zonder meer schokkend. Maar ik keek er niet van op want al in de campagne naar de verkiezing van 2016 heeft hij die onkunde een aantal keren gedemonstreerd, waarop ik waarschuwde voor dat uiterst belangrijke gemis. Historisch gezien stemmen de meeste Amerikanen namelijk langs de lijn van het economisch succes (‘it’s the economy, stupid’). Blijkbaar vonden de meeste Amerikanen die op Trump hebben gestemd dat de afgelopen verkiezing niet nodig maar ik ben zeer benieuwd of ze daar op 6-11 (tussentijdse verkiezing) nóg zo over denken nu tekort en staatsschuld hard groeien ! Ook daar heb ik voor gewaarschuwd want zijn beleid zou de economie alleen op korte termijn stimuleren en op de langere termijn juist achteruit draaien, gecombineerd met een oplopend tekort en een naar 130% BBP stijgende staatsschuld. Als dat gebeurt, inflatie uit de hand loopt en de Fed aan de rente-noodrem trekt dan zal Trump, net als Erdogan en talloze andere populisten, vast en zeker nog veel bozer worden; maar hij heeft het ZELF veroorzaakt !

 

P.S. Door omstandigheden zijn columns en analyses van ondergetekende de komende tijd minder frequent, danwel onregelmatiger.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.