AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -2.05
551.09 (-0.37%)
   DJIA 197.43
25877.33 (0.77%)
   NASDAQ 83.35
7785.72 (1.08%)
   S&P 500 24.13
2864.36 (0.85%)
   NIKKEI 6.72
21279.17 (0.03%)
   DAX -33.91
12109.56 (-0.28%)
   BEL-20 -8.63
3486.31 (-0.25%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 21/05/2019
Categorie: Column

Te snel, te langzaam en (nogmaals) te snel…

Waarschijnlijk was een van de jongste tweets van Trump, sorry dat het ALWEER over hem gaat, bedoeld om de Fed verder onder druk te zetten. Hij schreef: “met een beetje Quantatative Eeasing (QE) zou de VS-economie zomaar 5% kunnen zijn”. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze daar bij het beleids-bepalend comité van de Fed, het FOMC-panel, hard en bijzonder sarcastisch over gelachen. Want je moet toch wel héél erg dom zijn om exceptionele monetaire maatregelen als QE in te zetten in een goed draaiende economie; dat is stimulering op turbostand en krankzinnig onverstandig ! En als een FOMC-lid al verwacht dat een paar kwartjes renteverlaging ‘al een desastreus stimulerende invloed zou hebben op de VS-economie’ dan moet u er op rekenen dat een duizend miljard of wat aan QE zeker zoveel effect heeft. Dat heeft alles te maken met de vorming van zeepbellen, een populaire term voor het over-stimuleren van allerlei financieel-economische sectoren; die vervolgens ‘ploffen’. Een uitstekend voorbeeld daarvan was het plan om iedere Amerikaan aan een eigen huis te helpen (Bush jr.) en de daarbij behorende financiering van de hypotheken. Het ging economisch toen goed, er kwam veel overheidsgeld vrij en banken werden (daardoor) steeds lakser in het controleren van de hypotheek-nemers. Totdat bleek dat wel héél veel klanten hun hypotheek op een bepaald moment (nog vóór de kredietcrisis losbrak !) niet terug konden betalen en een zeepbel was ontstaan. En toen duidelijk werd dat er ook op allerlei andere plaatsen in de economie zeepbellen waren ontstaan (vooral bij banken), ‘was Leiden in last’ ! Banken begonnen te vallen, sleurden anderen mee omdat hij zich ook hadden verzwakt en toen de groei negatief werd moesten er nog veel meer rekeningen vereffend worden; de aanvankelijke recessie werd een zware crisis. Een van de redenen dat er zoveel zeepbellen werden geconstateerd in de kredietcrisis was dat politici zich veel te veel bemoeiden met dingen waar ze weinig tot geen verstand van hadden (b.v Bush met zijn huizenplan), en dat gebeurt nu weer ! Trump snapt veel (financieel-economische) zaken simpelweg niet en roept dan maar wat, zonder de gevolgen te beseffen. Dus: noemde ik Bush jr. in het verleden al de slechtste VS-president ooit; inmiddels heeft Trump hem ruimschoots overtroffen !

Reputatie van banken is als een mammoettanker die van koers moet veranderen; het gaat TERGEND langzaam !

Vorig jaar hoorde ik het de banken nog maar weer eens zeggen: het moet nu toch eens écht afgelopen zijn met die aanhoudende klaagzang over slechte banken, fraudes, omvallende banken enz. De realiteit is echter dat er weliswaar vorderingen bij de meeste banken worden gemaakt, maar die gaan tergend langzaam. En er blijven gewoon banken omvallen; inmiddels is ook de 4e bank in 1 ½ jaar tijd en de 10e qua grootte in Italië (Carige) in virtuele staat van faillissement. Rekende ING even 775 miljoen boete-geld af, alsof het een kop koffie was bij de Starbucks, voor het feit dat zij veel te weinig deed tegen massief witwassen. En vorige week vielen mensen van het Duitse OM binnen bij een heleboel banken, vermogens-beheerders en belasting-adviseurs omdat ze een nieuwe belasting-fraude op het spoor zijn gekomen. Plus kregen 5 internationale banken EU-boetes voor € 1,1 miljard vanwege verboden kartel-afspraken in de valutahandel (2007-2013) ! En dus is de vraag gerechtvaardigd of er wel veel is veranderd sinds (de aanloop op) de kredietcrisis. Het antwoord daarop is wat mij betreft: ja, er is het een en ander veranderd en verbeterd, maar nog veel te weinig, zeker ook op moreel gebied. Wat mij betreft is het een absolute voorwaarde voor een reputatie-verbetering dat EU-banken eerst eens 5 volle jaren zonder faillissement, fraude en of schandaal blijven alvorens gezegd mag worden dat het ECHT de goede kant op gaat. Want ze beseffen nog véél te weinig dat er sinds de krediet-crisis een enorm ander verwachtingspatroon is ontstaan bij zowel consument als klant. Die verwachten dat banken terug keren naar hun goede reputatie van vroeger en zich verre houden van (veel te) risicovolle ‘financial engineering’, veel stabieler en betrouwbaarder worden en NIET meer omvallen. Dat was vroeger overigens makkelijk toen veel banken pure spaarbanken waren en zich helemaal niet in lieten met dat soort zaken; sinds veel banken gemengd werden is het HEEL FOUT GEGAAN ! Daar is een simpele verklaring voor, niet de enige maar wel de belangrijkste: zaken als risico-profiel, solvabiliteit en kapitaal-buffers zijn veel gecompliceerder en onoverzichtelijker bij GEMENGDE banken. En m.n om DIE reden was ik in de jaren 90 al tegen het vrijwel opheffen van spaarbanken, om op te gaan in gemengde banken en in de kredietcrisis zoveel ellende veroorzaakten. En dan hebben de meeste (monetaire) overheden ook nog voor tienduizenden miljarden ingegrepen om véél erger te voorkomen, anders was het ‘Grote Depressie 2.0’ in 2008 geweest !

Trek niet té snelle conclusies over de Chinese macrocijfers …

Eén ding waar beleggers altijd heel erg op moeten letten zijn de macrocijfers uit China: dit zijn niet alleen onbetrouwbaar maar ook bijzonder volatiel, mede door het altijd economisch zeer ingrijpende Chinese nieuwjaar. Zo ook de cijfers over het afgelopen maand, toen media het vrij massaal hadden over tegenvallende cijfers van handel, industriële productie, winkelverkoop en (buitenlandse) investeringen. Voor alle duidelijkheid wat cijfers: zo was de handelsbalans $ 13,8 mld (verw. 35; mrt 32,7), de export was -2,7%y/y (verw. 2,3; mrt 14,2), industriële productie was 5,4%y/y (verw. 6,5; mrt 8,5) en retail-verkoop steeg 7,2%y/y (verw. 8,6; mrt 8,7; laagste groei in 15+ jaar). Normaal gesproken zijn dat inderdaad zwakke cijfers die duiden op een sterke terugval, maar in de maanden na het Chinees nieuwjaar zijn de macrocijfers uit het land vrijwel altijd instabiel en MAG er weinig gezegd worden over de importantie van dit soort cijfers. Complicerende factor is dat al vaker is gebleken dat de cijfers niet (zo) betrouwbaar zijn, mede omdat er voortdurend met allerlei deelcijfers wordt gerotzooid. Ik kan me nog schandalen herinneren over het oppoetsen van stroomcijfers, gemanipuleerde- en verboden kolenhandel met N-Korea (dook zeer onlangs WEER op; schip in beslag genomen) en andere zaken. Maar laat ik er voor het gemak deze keer maar even vanuit gaan dat de cijfers ongeveer kloppen. Omdat Chinees nieuwjaar zo uitbundig én ingrijpend wordt gevierd en het hele land wekenlang (economisch) op de kop staat, zijn ook de macrocijfers in de (2) maanden erna altijd ernstig verstoord (lees: afwijkend). Om DAAR conclusies uit te trekken inzake de invloed van de VS-China-handelsoorlog op de Chinese economie, is zowel fout als niet slim. Volgende maand komen er cijfers over mei en die zouden veel normaler moeten zijn; zit de nu geconstateerde daling er dan NOG in, dan zakt de groei in China serieus in. Echter, de kans is best groot dat ze slechts iets minder zijn dan normaal en dat er een sprake is van een lichte teruggang. Blijft uiteraard de onbetrouwbaarheid van die cijfers staan, maar men moet immers ERGENS van uitgaan …


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.