AEXNY 24.22
591.55 (4.27%)
  AEX 1.33
541.35 (0.25%)
  DJIA -64.65
23526.18 (-0.27%)
  NASDAQ 4.88
6867.36 (0.07%)
  S&P 500 -1.95
2597.08 (-0.08%)
  NIKKEI 15.92
22539.07 (0.07%)
  DAX -6.49
13008.55 (-0.05%)
  BEL-20 9.01
3978.19 (0.23%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 17/11/2017
Categorie: Column

Onwil die veel geld kost

Onlangs kwam het CBS met een becijfering van de totale milieubelastingen, sinds 2000; goed voor zo’n 10% van de totale NL-belastinginkomsten. En wat blijkt ? Ondanks dat (vooral grote) bedrijven al op talloze terreinen bevoordeeld worden (b.v steeds lagere belastingen) steeg de milieubelastingdruk voor hen veel minder dan die van huishoudens. In cijfers: voor bedrijven zijn die sinds 2000 met 2,6 miljard gestegen maar voor huishouden met maar liefst 5,8 miljard ! Hiermee betalen huishoudens een steeds groter deel van de milieu-belastingen, te weten maar liefst 70%. Maar bij mijn weten zijn bedrijven nog altijd een fors grotere vervuiler dan huishoudens, al is het arbitrair hoe dat precies te berekenen. Dus trekt een al vroeg scheef gegane milieu-lastendruk sinds 2000 alleen maar schever en dan is de volgende vraag: waar gaat dit heen ? Milieu-belastingen zijn o.m afvalstoffen-heffing, rioolbelasting, accijnzen, wegenbelasting, energiebelasting en die laatste steeg alleen al het afgelopen jaar met bijna 11% ! Maar ook belastingen op autobezit stegen ruim 6%; energiebelasting is zo’n 5 miljard per jaar, wegenbelasting al 6,1 miljard en accijnzen zelfs 8,1 miljard in 2016 ! Maar komen al die tientallen miljarden nu ook ten goede aan het milieu, b.v CO2-vermindering ? Gezien de uiterst povere resultaten die de plannen van dit kersverse kabinet oogsten (zie berekeningen PBL; PlanBuro voor de Leefomgeving; eerdere column) is daar geen sprake van ! En dat is de meest trieste conclusie van deze enorme scheefgroei !

Zorgkosten-belofte van meerdere kabinetten zijn blijkbaar niets waard …

Om maar met de deur in huis te vallen: eerdere kabinetten repten vooral over zware bezuinigingen en ingrepen in de zorg om het in de toekomst betaalbaar te houden. En ingegrepen hebben ze: het is een kaalslag geworden maar desondanks steeg de premie en / of eigen risico onverminderd door. Helaas houdt het daar niet mee op: de zorgpremie stijgt volgens het CPB met de nieuwe kabinetsplannen hard door om in 2021 (het normale einde van Rutte-3) al uit te komen op € 1600 per persoon. Dat is nu nog minder dan € 1300 en dus een verhoging van ruim € 300 p.p in slechts enkele jaren ! Met een gemiddeld gezin van 4 mensen, waarvan 2 kinderen, is dat dus een kostenverhoging van ruim € 1000 per jaar. Dat keert de belofte dat we € 1000 zouden krijgen, volledig om en nu moeten we het kabinet juist € 1000 extra BETALEN ! Je zou uiterst cynisch van dit soort ‘beloven maar niet uitvoeren’ worden om over de kwaliteit van de zorg al helemaal maar te zwijgen. Mensen krijgen rekeningen van € 600 voor het uitspuiten van een oor of zijn in het ene ziekenhuis € 2000 méér kwijt aan hetzelfde 7-daags verblijf dan in het naburige. Ik heb een voorstel: hak de zorgburocratie die is ontstaan en een wanstaltig duur gedrocht is geworden, nu eens de kop af en u kunt iedere burger in 2019 alsnog die € 1000 geven; 2 vliegen in 1 klap ! Helaas bewees dit kabinet, ondanks dat zij nog maar zeer kort in het zadel zit, al niet te luisteren naar meedenkende en goed-bedoelende burgers. Waarom heeft de politiek ook alweer zo’n slechte naam ?

Zorg is wel degelijk GOEDKOPER te maken; de WIL is er niet !

Ik beweer vaak dat de politiek, als het onder druk staat, weigert om door een andere bril naar problematiek te kijken zodat minder gebruikelijke maar vaak veel beter werkende oplossingen amper of niet aan bod komen. Zo loopt er een experiment van VGZ inzake kleinere huisartsen-praktijken; een gemiddelde praktijk van 1800 en geen 2100 en de 1e resultaten zijn positief. Een van de belangrijkste punten: er is standaard 15 minuten tijd voor elke patiënt, in plaats van de gebruikelijke 10 minuten. Dat levert niet alleen veel tevredener patiënten op omdat zij vinden dat er veel beter naar hen geluisterd wordt en een eventuele behandeling dus gerichter plaats kan vinden; ook worden er minder (vaak dure) medicijnen voorgeschreven. Maar wat nog belangrijker is, is dat er ook minder (dure) verwijzingen plaatsvinden want specialisten kunnen wel 8-15 keer zo duur zijn; per uur ! Enkele jaren geleden schreef ik dat het juist veel GOEDKOPER is om de 1e -lijnszorg, waar toen genadeloos op bezuinigd werd, zo optimaal mogelijk uit te rusten. Uiteraard werd daar in de politiek totaal geen aandacht aan besteed en dus bleven de zorgkosten onverminderd doorstijgen terwijl beloofd is dat die juist beheersbaar zouden blijven. Blijkbaar wisten kiezers de afgelopen keer NIET door de zorg-sprookjes heen te prikken en nu zitten we met ‘de brokken’ (alsmaar stijgende zorgkosten). Toch maar meer ‘out of the box’ denken om (zorg)kosten te verlagen ?

PS. Door ziekte is er niet elke dag een column, of zijn ze soms kleiner dan normaal.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2017 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.