AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX 0.12
561.18 (0.02%)
   DJIA -10.33
25792.86 (-0.04%)
   NASDAQ -37.43
7223.69 (-0.52%)
   S&P 500 -9.82
2776.42 (-0.35%)
   NIKKEI 236.93
23951.81 (1.00%)
   DAX 45.82
13246.33 (0.35%)
   BEL-20 -0.49
4163.96 (-0.01%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 15/01/2018
Categorie: Column

Het MOET!

Met een nieuwe VS-president verschijnen er vaak ook nieuwe ambassadeurs (weldoeners moeten beloond worden) en in het geval van NL is dat Pete Hoekstra (in de jaren 50 in NL geboren !). Zo is hij voor doodstraf, tegen homohuwelijk en tegen abortus; het omgekeerde van de NL- ‘normen en waarden’. Nu heeft iedereen het recht op een eigen mening en hoeven die persoonlijke meningen zijn werk als ambassadeur niet in de weg te staan. Uit de 1e berichten blijkt dat het iemand is die niet alleen een groot aanhanger van Trump is; zijn meningen en gedrag lijken ook zeer sterk op de president. In een interview ontkende hij ooit te hebben gezegd dat er ‘no-go-area’s in ons land zijn en dat er auto’s en zelfs politici in brand worden gestoken’; “fake news” volgens hem. Geconfronteerd met de beelden waarin hij die uitspraken doet ontkent hij vervolgens weer dat hij die uitspraken heeft ontkend (“geen fake news; dit woord heb ik niet eens gebruikt”) ! Vanzelfsprekend ging dat beeldmateriaal de hele wereld over want dergelijk aanhoudend gedraai aan het begin van je loopbaan als ambassadeur is uiterst schadelijk en zeer ongewenst. Waarop uiteraard uiteindelijk excuses volgden voor de gedane ontkenningen en de verwarring (zelfs vanuit Washington). Wat mij betreft wordt deze mini-Trump vanaf nu zéér scherp in de gaten gehouden !

Alsmaar om de hete brij heen lopen terwijl mensen ‘letterlijk’ bezwijken

Onlangs concludeerde het Centraal Plan Bureau (CPB) dat het geen goed idee is om een regeling op te tuigen voor mensen met zware beroepen, zodat zij eerder dan de alsmaar stijgende AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. Dat is al een moreel aanvechtbare conclusie gezien de enorme problematiek die mensen met zware beroepen doormaken aan de vooravond van pensionering. En het wordt helemaal twijfelachtig als u de onderbouwing leest: een regeling zou er volgens het CPB voor zorgen ‘dat er minder of niet wordt gekeken naar gezondere en of minder belastende manieren om door te werken’. Dat is een verkapte manier om te zeggen dat de aloude smoesjes van vroeger, dat de bouwvakker maar voorman moet worden en dat de havenarbeider maar op kantoor gaat zitten (alsof die er voldoende zijn), nog altijd valide zijn volgens het CPB. Ook de suggestie van het bureau, om na een aantal decennia na te denken over een 2e carrière, snijdt weinig hout omdat mensen dan moet volledig om moeten scholen en daar vaak geen budget of gelegenheid voor krijgen. Het bureau komt dan wél met de suggestie om uitstel van verhoging van de pensioen-leeftijd voor de huidige generatie ouderen te doen om verlichting voor deze groep te bieden. Maar dat blijkt niet meer dan een schaamlapje voor het bloeden te zijn want werkgevers van mensen met zware beroepen zijn nog altijd behoorlijk weigerachtig om om- en bijscholing voor deze groep te regelen. Tot overmaat van ramp zeggen ook onderzoekers van economisch instituut SEO dat een aparte regeling voor zware beroepen onuitvoerbaar is. Ten 1e is het volgens het SEO ‘lastig zoniet onmogelijk om te beoordelen welke beroepen zwaar zijn’ en ‘valt de prikkel om op hogere leeftijd bij te leren weg als op een lager nivo gestopt mag worden met werken’. Rotsmoesjes, meest om financiele redenen !

Noodzaak voor AOW-regeling wordt breed gedeeld, maar urgentie niet !

Tegelijkertijd concludeert het CPB dat het lang niet voor iedereen haalbaar is om door te werken tot de alsmaar stijgende AOW-leeftijd maar een oplossing voor dat probleem heeft het bureau niet; dat noem ik nog eens een contradictio in terminis ! Het hele rapport lijkt mij dan ook broddelwerk, mede omdat zowel politiek, werkgevers als werknemers het al lang eens zijn over het ontzien van groepen werknemers die onevenredig hard worden getroffen. Wat het CPB dus had MOETEN doen was oplossingen voor deze problematiek vinden en uitwerken in plaats van te zeggen welke wegen er NIET mogelijk zijn ! En het probleem is lang niet zo moeilijk als menigeen (inclusief het CPB en SEO) denken. Want het zijn veelal laag-verdienende beroepen die als zwaar worden ervaren; beroepen die weinig promotie-mogelijkheden hebben, kantoorbanen kennen en / of budgetten voor om- en bijscholing. Kortom: weinig of geen kansen op een ander beroep, minder zwaar werk en of weinig tot geen geld voor om- en bijscholing. En laat onafhankelijke artsen bepalen welke personen grote tot onoverkomelijke problemen hebben om de steeds verder stijgende AOW-leeftijd te halen. Voor die groep MOET een vervroegd pensioen mogelijk zijn én blijven, ook al zal dat het maandelijks te verwachten bedrag drukken. Alleen al vanuit menselijk oogpunt hebben die groepen dat verdient en ons land en de pensioenpotten zijn méér dan rijk genoeg om dat mogelijk te maken. Nu alleen die verrekte politieke onwil nog …


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.