AEXNY 0.00
596.01 (0.00%)
 AEX  -9.62 777.39 (-1.22%)  DJIA -652.22 34483.72 (-1.86%)  NASDAQ -245.15
15537.69 (-1.55%
)
 S&P 500 -88.27 4567.00 (-1.90%)  NIKKEI -462.16
27821.76 (-1.63
%)
 DAX -180.73 15100.13 (-1.18%)  BEL-20  -26.28 4113.40 (-0.63%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 09/07/2020
Categorie: Column

Altijd weer die enorm dure korte termijn-blik...

Herinnert u zich nog dat ik jaren geleden al waarschuwde voor het (overmatige) gebruik van lachgas, iets dat ik vorig jaar nog eens herhaalde en toen (naast het verslavende en verlammende karakter ervan) ook wees op de enorme nadelen voor het broeikaseffect ? Lachgas (N2O) is namelijk een zeer krachtig broeikasgas en draagt in belangrijke mate bij aan de opwarming van de aarde; zoals bekend moet die onder 1,5-2°C blijven om catastrofale klimaat-verandering te voorkomen. Welnu, inmiddels vroeg RTL Nieuws rond bij 78 ziekenhuizen, waarvan 42 daadwerkelijk meededen, hoe het zat met die verslavingen en verlammingen bij gebruik van lachgas. Schrik niet; maar liefst 64 NL-jongeren zijn alleen al sinds 2019 in het ziekenhuis behandeld met ernstige verslavings-verschijnselen en wat nog veel erger is: ze hadden (ook) een dwarslaesie ! Dat is een aandoening van het ruggenmerg, die de zenuwgeleiding door het ruggenmerg onderbreekt zodat veel lichaamsdelen de benodigde signalen niet meer krijgen. Dat kan leiden tot verlammingen, uitval van gevoel, uitval van 1 of meerdere inwendige organen en het verlies van seksuele functies ! In veel gevallen was dat tijdelijk omdat lachgas o.m een tekort aan vitamine B12 veroorzaakt, maar een significant aantal jongeren belandde zelfs in een rolstoel ! En hoe open jongeren ook kunnen zijn over allerlei zaken: treden eenmaal van dit soort medische urgenties op dan durft men er niet over te praten en gaat te laat naar huisarts of specialist met vaak (zeer) ernstige verschijnselen tot gevolg. En alhoewel het gebruik van lachgas officieel nog niet verslavend is zien specialisten, die dit soort slachtoffers binnen zien komen, een overduidelijk oorzakelijk verband met het gebruik van grote hoeveelheden lachgas. Veel verslaafden gebruiken meer dan 100 ballonnen per dag en veel gebruiken het zelfs ‘s nachts nog; “ze kunnen er helemaal niet meer zonder”. In de betreffende columns riep ik de politiek in Den Haag op om dit gas te verbieden (ook industriële toepassingen hebben goede uitwijkmogelijkheden), en zowel om het verslavende effect als om het neurologisch beschadigende effect. Ik ben dan ook blij met het gedeeltelijke verbod dat er kwam maar dat moet een totaalverbod worden !

Wel massaal applaus maar geen cent erbij, zegt de coalitie …

Is u ook opgevallen dat veel zaken, die in die afgelopen jaren of zelfs afgelopen decennia onmogelijk leken te zijn of zelfs een totaal taboe waren, met het uitbreken van de corona pandemie ineens WEL mogelijk bleken ? Ik zal er een paar noemen: hoe vaak hebben werkgevers niet beweerd dat meer thuiswerken niet mogelijk was, minder productief was en of slecht was (‘je moet elkaar in de ogen kunnen kijken’) ? De coronacrisis bewees het tegendeel want ‘ineens’ kon een groot deel van NL (de niet cruciale beroepen), zijn of haar werk gewoon (veel) meer thuis doen en bleken al die redenen dus pure drogredenen ! Nog eentje ? Herinnert u zich nog hoe moeilijk het onderwijs deed over het eerder of later laten beginnen van het onderwijs, zodat scholieren niet IN de spits naar hun scholing hoefden ? Specialisten schreven een paar decennia terug al dat het uit de spits halen van een groot deel van die scholieren waarschijnlijk een enorme verbetering voor het OV én een belangrijke verbetering voor het wegvervoer zou zijn. Ook die veronderstelling lijkt me overduidelijk bewezen in de (randen van de) coronacrisis ! De volgende: nooit eerder in de moderne NL-geschiedenis werden zulke én zovele vrijheids-berovende maatregelen opgelegd als in de laatste maanden; zonder een spoortje van kritiek. Inmiddels weten we dat veel van die maatregelen (gedeeltelijk) overbodig waren als regeringen weken zoniet maanden sneller in actie waren gekomen en bovenal hadden gezorgd voor isolatie van de kwetsbaarsten en coronatesten. Dan had de samenleving in min of meerdere mate door kunnen draaien, uiteraard MET inachtneming van maatregelen als 1,5 m afstand en waar nodig gebruik van mondkapjes, en was de economische schade slechts een fractie geweest van de huidige schade ! In januari en februari schreef ik er al over omdat eerst China en later Italië perfecte voorbeelden waren van hoe het niet moest, dat pandemie-draaiboeken uit de kast moesten worden gehaald en we toen al moesten beginnen met voorzorg-maatregelen. Maar politici verkozen massaal op hun handen te blijven zitten totdat het probleem zich flink had in hun land had gemeld, waarna ze niet anders konden en hun landen alsnog grotendeels plat gooiden. In februari waarschuwde ik nog voor de ontzaglijke kosten die dit met zich mee zou brengen, maar ik was een roepende in de woestijn en nog veel verbijsterender: zelfs de eenvoudigste principes uit de pandemie-draaiboeken werden (eerst) niet gevolgd ! Ik ben dan ook blij dat daar in de toekomst onderzoek naar wordt gedaan want dat was een falen op een gigantische schaal …

Uiteindelijk betalen vooral de gewone burgers het grootste deel van de rekening van de corona-pandemie …

Ook op andere vlakken terugkijkende op de corona-pandemie, die overigens nog geenszins over is in ons land maar wel (teveel; kom ik later op terug) onder controle, constateer ik nog een heleboel andere akeligheden. Wie stond er in de heetst van de strijd niet te applaudisseren voor de cruciale beroepen: de zorg, boeren, chauffeurs, koeriers, supermarkten en al die anderen op dat lijstje. Omdat er goede sier mee was te maken stonden ook veel politici vooraan te klappen, maar toen het onlangs op stemmen voor betere arbeidsvoorwaarden voor de zorg neer kwam, gaf men vooral van de regeringspartijen niet thuis ! Ik had overigens niet anders verwacht want dat zijn ook deels de partijen die de zorg hebben afgebroken tot op het absolute minimum. Zodat er van alles te weinig was toen de corona-pandemie in volle omvang uitbrak: IC-bedden, IC-medewerkers, triage-units, mondkapjes, andere cruciale bescherming, desinfecterende gel (die decennialang bewaard kan worden) en ga zo maar door … Ik hoop dan ook dat mensen daar begin volgend jaar in het stemhok nadrukkelijk rekening mee houden, want DAT is de waarheid ! Dan die groep-immuniteit van Rutte: zoals ik al eerder schreef is die gedachtenlijn (nadat plan-A en plan-B mislukten) niet slecht maar alleen al vanuit de samenleving gezien kun je er geen jaren over doen om die op te bouwen. Maar toen Rutte de NL-samenleving platgooide ging ook de rem keihard op de verspreiding van het virus, zodat die nu veel te laag is om voor b.v volgend jaar genoeg groeps-immuniteit te hebben. Dat is een probleem wat ik eerder al schetste, want daarmee is vrijwel gegarandeerd dat corona een terugkerend fenomeen wordt totdat minimaal 60% van de gezonde bevolking geïnfecteerd is geweest. Danwel dat we vóór een nieuwe verspreiding-cyclus een goed getest en ruim voorradig vaccin hebben zodat iedereen die nog niet besmet is geweest, zich kan laten inenten. Nóg een probleem: zowel in ons land als b.v in de VS stonden veel ziekenhuizen en andere zorg-instellingen er financieel zorgwekkend tot zeer slecht voor. In ons land leiden dat de laatste jaren al tot meerdere beschamende faillissementen in allerlei delen van het land inclusief diverse grote steden. Voordat de corona-crisis begon stond een op de 5 (gewone) VS-ziekenhuizen er financieel al “kritisch slecht” voor en met ál die extra kosten van de corona-crisis is het makkelijk te raden waar dat naartoe gaat. Tenzij overheden, die zich overal al vreselijk veel extra in de schulden hebben gejaagd, op enorme schaal bijspringen; en dat zie ik niet gebeuren … En dus zullen er nog veel meer ziekenhuizen verdwijnen, Trump wil tientallen miljoenen yanks zonder ziektekosten-verzekering laten zitten en zal onze ziektekosten-bijdrage de komende jaren nog scherper gaan stijgen. Dus wie betaalt daarvan, én van die enorm gestegen staatsschulden, DE rekening ?
Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.