AEXNY 24.22
591.55 (4.27%)
  AEX 1.33
541.35 (0.25%)
  DJIA -64.65
23526.18 (-0.27%)
  NASDAQ 4.88
6867.36 (0.07%)
  S&P 500 -1.95
2597.08 (-0.08%)
  NIKKEI 23.27
22546.42 (0.1%)
  DAX -6.49
13008.55 (-0.05%)
  BEL-20 9.01
3978.19 (0.23%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 23/11/2017
Categorie: Column

Het verkeerde spoor…

Laatst gaf ik al aan dat milieu-belastingen zowel zeer oneerlijk zijn verdeeld (lasten liggen grotendeels bij burgers terwijl bedrijven veel meer vervuilen) als dat die lasten voor burgers ook nog hard doorstijgen EN amper gebruikt worden voor milieuschade ! Die leken-conclusie (ik ben geen domme jongen maar ook geen specialist) werd onlangs keihard onderbouwd door het Plan Bureau voor de Leefomgeving die stelde ‘dat dergelijke belastingen niet effectief zijn in het terugdringen van milieuschade’. Het PBL berekende dat het grootste deel van de milieuschade voortkomt uit de verwerking van grondstoffen in productie-processen, vooral als fossiele brandstoffen worden gebruikt. Hierdoor ontsnapt ruim de helft van het gebruik van fossiele brandstoffen aan ELKE vorm van belasting, ongeveer op dezelfde manier waarop de luchtvaartsector mag werken. Die betaalt namelijk ook vrijwel geen belastingen maar ALLE concurrerende vormen van vervoer worden juist sterk belast, kijk maar eens naar uw autokosten; totaal oneerlijk ! Het is dan ook niet vreemd dat het PBL een veel betere compensatie van milieuschade wil door productie-processen veel zwaarder te belasten in plaats van consumptie (“onmisbaar”). Dat is ook economisch veel logischer want consumptie VOLGT op productie en niet andersom; ook al beweert Trump het omgekeerde ! Dan worden producenten gestimuleerd om snel veel schoner te werken en krijgen de NL’ers veel meer voorkoming van milieuschade voor hun euro’s; veel efficiënter !

Noorwegen en haar SWF ($ 1000 mld) willen weg uit fossiele energie !

Nadat GE, nog altijd het grootste industriële conglomeraat ter wereld (ondanks de opkomst van veel grotere ICT-fondsen), en Siemens onlangs lieten weten dat het slecht gaat in de fossiele energiesector kwam er NOG een teken aan de wand. Het Noorse staatsinvesteringsfonds (SWF) wil na een gedeeltelijke uitstap uit kolen nu ook uit de rest van de fossiele energie-industrie. Zowel Noorwegen zélf (groot aandeel in Statoil) als het SWF hebben namelijk aanzienlijke belangen in die sector en ‘willen dat risico omlaag brengen’. Noorwegen investeert grote delen van haar opbrengsten in de olie- en gaswinning in dit fonds om een spaarpot te hebben voor de tijd dat er geen olie of gas meer uit de bodem komt; of het niets meer oplevert. Sinds 2002 heb ik er talloze malen voor gepleit dat NL dit ook zou moeten doen om later nog iets over te hebben van de aardgas-opbrengsten, maar alle kabinetten sindsdien bleven maar kiezen voor potverteren; een enorme gemiste kans. Want nu de gaswinning om andere redenen drastisch moet worden verminderd, en de Staat werd onlangs OPNIEUW hard op de vingers getikt in dit dossier, doet dat direct pijn in de begroting. Het voordeel is wel dat de economie relatief goed draait en dat er miljarden aan belasting-inkomsten meer binnenkomen dan er aan uitgaven uit gaan, zodat een dergelijk gemis nog geen serieuze financiële pijn doet. Echter, let bij de volgende recessie of crisis maar eens op hoé snel het kabinet MOET bezuinigen om de dan ineens hard dalende inkomsten te compenseren met lagere uitgaven ! Want zó werkt dat mechanisme …

Fossiele energie wordt steeds sneller uitgerangeerd …

Bestuurslid Matsen van de centrale bank (die adviseert aan de MinFin van Noorwegen) stelt eufemistisch “dat het advies om uit de olie- en gasindustrie te stappen gebaseerd is op financiële argumenten / analyses en niet op duurzaamheid”. Daar geloof ik helemaal geen barst van want de sterk teruglopende investeringen in fossiele energie zoals GE en Siemens die tegen komen, zijn uiteraard de WERKELIJKE redenen. De Noren zijn nl. terecht bang voor lange periodes van lage olie- en gasprijzen zodra de vraag naar duurzame energie van de huidige stroom-versnelling in ‘mainstream’ terecht komt en de energiemarkten gaat domineren. Met een geïnvesteerd vermogen van ruim 1000 mld dollar en een blootstelling van ongeveer 6% aan olie en gas gaat het dus om een bedrag van circa $ 60 mld. Stel, dit voorstel wordt in 2018 goedgekeurd en men wil in 3 jaar naar 0% toe, dan verdwijnt er per jaar 20 miljard uit die sector; dat is zeer significant ! Tevens zullen bedrijven in die sectoren het (veel) moeilijker krijgen om voldoende geld te lenen voor toekomstige investeringen. Zeker omdat het SWF behoorlijke belangen in grote bedrijven als RDS (Shell), BP, Chevron en ExxonMobil heeft en verkoop daarvan geen stimulans is voor andere investeerders om er WEL geld in te steken. Vóór de kredietcrisis heb ik a.d.h.v klimaatverandering al voorspeld dat dit soort zaken zouden gaan gebeuren en dit a.s verkoopsignaal is het zoveelste teken aan de wand van een structurele ommezwaai. Fossiele energie is nog lang niet uitgerangeerd, maar wordt wel in een steeds hoger tempo op het zijspoor gezet …

Zakt RDS door duurzame energie onder zijn wig ?

Deze keer trek ik de analyse van Shell (RDS), in tegenstelling tot enige tijd geleden, veel breder dan alleen de laatste jaren. Na de snelle stijging van de jaren 90 werd in 2000 een hoogtepunt van ca. € 37 bereikt, waarna meerdere keren steun werd gevonden rond € 17,5 in de daarop volgende pakweg 15 jaren. Daarna werden nieuwe maar lagere toppen rond € 32 gevormd en zo ontstond de rood-groene wig. Het aandeel probeerde zich daar begin 2016 al eens aan te onttrekken maar slaagde daar (nog) niet in omdat de steun rond 17,5 te krachtig is. Uiteraard wordt het daarna aan de bovenkant van de rood-groene wig geprobeerd en zit het aandeel in de laatste fase op weg naar de dalende groene weerstand rond € 29. Ik verwacht daar eveneens een mislukking, misschien in 1e instantie vals, alvorens de onderkant van de wig opnieuw opgezocht zal worden. De wig is namelijk nog te breed voor een geforceerde uitbraak en meestal komt er dan ook nog geen uitbraak. En ook hier zal de RSI een cruciale rol gaan spelen want een opwaartse uitbraak op dit licht stijgende trend is nagenoeg onmogelijk; daarentegen is een neerwaartse uitbraak wel mogelijk. En afgezien van de mogelijkheid dat de stijgende rode steun in de komende jaren ingeruild moet worden voor de horizontale steun op 17,5 blijft de grafiek van Shell een wig tonen en MOET er in de komende jaren een uitbraak plaats gaan vinden. Iets met fossiele energie en zijspoor …

PS. Door ziekte is er niet elke dag een column, of zijn ze soms kleiner dan normaal.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2017 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.