AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -6.82
471.46 (-1.43%)
   DJIA -360.91
21052.53 (-1.69%)
   NASDAQ -114.23
7373.08 (
-1.53%)
   S&P 500 -38.25
2488.65 (-1.51%)
   NIKKEI 1.47
17820.19 (0.01%)
   DAX -45.05
9525.77 (-0.47%)
   BEL-20 -38.35
2857.05 (-1.32%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 26/03/2020
Categorie: Column

‘Whatever it takes 2.0’; ECB is zeer link bezig

Vaak ben je geneigd om te denken dat er in een crisis geen ander nieuws meer is dan het nieuws over die crisis, maar dat is geenszins zo. We hebben immers ook nog een vluchtelingen-crisis, vooral door de inmiddels tot een internationale oorlog uitgegroeide burgeroorlog in Syrië, en die is nog lang niet ten einde. Zeker nu Turkije zich er mee heeft bemoeid en er over en weer Syrische, Russische en Turkse militairen omkomen bij onderlinge schermutselingen. En al zouden de internationale troepen zich op enig moment uit het land terug trekken, b.v omdat de laatste vrijheids-vechters zich over hebben gegeven of verslagen zijn, dan is een nieuwe burgeroorlog onder de uiterst wrede dictator Assad verre van denkbeeldig. Logisch gevolg is dat veel vluchtelingen die nu in andere landen verblijven, nog lang niet terug zullen gaan naar hun land, maar dat is wél wat de EU wil. Commissaris voor migratie Johannson belooft hen namelijk € 2000 om terug te keren, mits zij voor 1-1 in Griekenland zijn aangekomen en de groepen beperkt blijft tot 5000 migranten. Er is bijna niets dommers te doen dan mensen die de EU binnen willen komen, vluchteling of economisch migrant, geld te beloven om weer weg te gaan; dat werkt als een gigantische magneet op het thuisfront. Ik kan u dan ook voorspellen dat het aandeel economische vluchtelingen in de vluchtelingenstromen vanuit Afrika, het Midden-Oosten en andere streken door dit soort domme streken weer drastisch toe zal nemen ! De primaire bedoeling achter deze in mijn ogen zeer domme actie was om de kampen op de Griekse eilanden te ontlasten, en dat begrijp ik goed. Maar de nevenwerking is dat er een zeer sterk aanzuigende werking op gang komt want vluchtelingen die met zulk geld op zaak wel terugkeren (het zullen er weinigen zijn) vertellen dan over het land van melk en honing waar je zomaar € 2000 krijgt ! Het zou veel beter zijn om de Grieken veel effectiever te helpen, vooral om oorlogs-vluchteling (altijd welkom) en economisch vluchteling (kunnen we er niet bij hebben) snel van elkaar te onderscheiden en laatstgenoemden zo snel mogelijk op het vliegtuig of de boot terug te zetten. En uiteraard om Erdogan, die ‘over de lijken van vluchtelingen gaat’, tot de orde te roepen en te eisen dat hij zich aan het verdrag van € 6 miljard houdt. Want in principe is het o.k dat de EU zijn land helpt met diens enorme vluchtelingen-stroom, maar we zijn ‘gekke Henkie’ toch niet ?

Er zitten akelige keerzijdes aan de enorme centrale bank-ingrepen !

Niet alleen politici buitelen, na hun grotesk falen met het indammen van de epidemie, over elkaar heen in een allerlaatste poging om de corona-besmetting enigszins af te remmen en de situatie enigszins beheersbaar te houden. Ook monetaire autoriteiten toveren de ene na de andere maatregel uit de hoge hoed en er lijkt vooralsnog geen einde te komen aan de diepte van hun zakken. In zekere zin doen ze dat ook voor de beurzen maar dat helpt vooralsnog geen sikkepit, precies zoals ik voorspelde, want die hebben de stabilisatie laat staan de weg omhoog nog (lang) niet gevonden. Daarbij verwijs ik nogmaals op de ontwikkeling van de olieprijs, die ondanks de laagste standen in ettelijke jaren nog altijd verder daalt. Ik gaf voorafgaande aan de beursdaling aan dat een inzakkende olieprijs de beursdaling aan zou geven, en dat gebeurde. Niet vreemd als Russische oliebedrijven zeggen dat ze “een olieprijs van $ 10 per vat ook nog wel overleven”; dat komt dichtbij de productie-kosten van Saoedi-Arabische olie die zo’n $ 8 per vat bedraagt. En geloof maar dat velen die in die business werken dat als een ongekende uitnodiging zien om de prijs zoveel mogelijk richting die pakweg $ 10 per vat te (proberen te) krijgen ! Waarschijnlijk zal dit niet bereikt worden maar een prijs van pakweg $ 15, mogelijk zelfs even $ 10 per vat is zeker niet denkbeeldig. Dat is niet vreemd want zolang de corona-crisis slachtoffers bij bosjes maakt, zo gaan in vrijwel élk EU-land tientallen mensen PER DAG dood aan corona, zal de vraag voor b.v (vlieg) vervoer, energie en chemicalien erg laag blijven. En ondanks dat OPEC een kartel is en prijzen zwaar kan manipuleren, zijn ze daar op dit moment niet toe in staat; mede door de Saudische prijzenoorlog. Voor zover ik weet heeft alleen Irak, nota bene een land met lage productie-kosten, om een spoedvergadering van de OPEC gevraagd naar aanleiding van het mislukken van het jongste overleg. Dat zet vooralsnog weinig zoden aan de dijk en mede daarom kan het nog wel even duren voordat die vergadering er komt; laat staan dat er een positief resultaat uit voortkomt. Centrale bankiers weten dat ook, gaan uit van langdurige tijden met lage tot zeer lage olieprijzen (lees: weinig economische activiteit) en stimuleren dat het een lieve lust is. En dat heeft grote keerzijden …

Ik: C-crisis wordt misbruikt om de gehate banken-unie ‘erdoor te rammen’ !

Zo stelde de ECB geen limieten aan de onlangs genomen maatregelen, stimuleringen, verruimingen, het opkoopprogramma en andere stappen (zoals vreemd-geld-kanalen; vooral $-swaps). Dat gebeurde tijdens de kredietcrisis nog wel, mede op aangeven van NL en Duitsland, die tegen ongelimiteerde stimulatie-programma’s zijn omdat dit een vrijbrief is inzake opkopen van (vooral) Italiaanse schulden. Als dat gebeurt, en dat is tijdens de kredietcrisis ook gebeurd, dan voelen landen als Italie dat als ‘steun in de rug’. Dientengevolge zien ze weinig urgentie om hun enorme staatsschuld en structurele tekorten, in dit geval al sinds de start van de Eurozone (!), aan te pakken en dat is een totaal verkeerd signaal. Volgens Reuters zouden beide landen ook nú weer bezwaar hebben gemaakt tegen een ongelimiteerde ingreep van de ECB, maar heeft Lagarde dat compleet genegeerd; die heeft dus 2 nieuwe vijanden gemaakt ! Maar wat nog erger is, is dat het Duits Constitutioneel Hof in Karlsruhe, tijdens een proces over de steun-maatregelen in de kredietcrisis, aangegeven heeft dat de ECB wel degelijk ‘op haar tellen moet passen’ en niet zomaar alles kan doen. Nu dat wél gebeurt kunt u er ‘vergif op innemen’ dat sommige Duitsers opnieuw naar dat Hof zullen stappen en deze maatregelen aanvechten, omdat ze in strijd (zouden) zijn met de Duitse grondwet. Probleem is echter dat de uitspraak in een dergelijke zaak zó lang kan duren, dat die uitspraak pas komt op het moment dat de ECB de maatregelen alweer terug gedraaid heeft en de uitspraak dus ‘mosterd na de maaltijd is’. In feite stapt de ECB dan óver de grondwet van 1 of meerdere landen heen, ongestraft, en draait dat terug vóórdat zij eventueel op de vingers getikt wordt; dat vind ik monetair crimineel ! En er is een nóg groter gevaar: pro-Europa-politici gaan de corona-crisis misbruiken om ons de door hen vurig gewenste maar door de meerderheid verguisde bankenunie, ‘door de strot te rammen’ ! Tot nu toe hebben we in de Ezone een transfer-unie, waarbij er grofweg gezegd geld van de rijke- naar de arme landen stroomt; ettelijke tientallen miljarden per jaar. Dat is al decennia een doorn in het oog van velen, vooral woonachtig in de noordelijke Ezone-landen waar een veel betere financiële discipline heerst dan in de zuidelijke Ezonelanden. In een bankenunie staan alle landen feitelijk garant voor de schulden en problemen van de grootste brokkenpiloten (lees: m.n Italië) en op die manier willen pro-Europa-politici de Ezone redden. Want zoals ik eerder al schreef is die ten dode opgeschreven zodra Italië in onoverkomelijke betalings-problemen komt (NU ?); ik wil dan ook dat Italië er snel uitgewerkt wordt ! Redden is namelijk zinloos met zo’n enorme schuld en een transfer-unie schuift in feite een groot deel van de Italiaanse schuld naar N-Europa en dat is de zóveelste verkeerde stimulans. Zeg dan maar ‘dag met het handje’ tegen onze redelijke staatsschuld en b.v een groot deel van onze pensioenpotten !

 


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.