AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -3.55
572.72 (-0.62%)
   DJIA -255.68
26770.20 (-0.95%)
   NASDAQ -67.31
8089.84 (-0.83%)
   S&P 500 -11.75
2986.20 (-0.39%)
   NIKKEI 40.82
22492.68 (0.18%)
   DAX -21.35
12633.60 (-0.17%)
   BEL-20 -18.63
3757.78 (-0.49%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 02/10/2019
Categorie: Column

Get real…

In de jaren voordat de maximumsnelheid op autosnelwegen werd verhoogd naar 130 km/h heb ik indringend gewaarschuwd dat dit niet alleen slecht is voor CO2-uitstoot maar ook fors meer andere vervuilende, problematische stoffen in de lucht brengt. Een van die stoffen is stikstof en dan met name de oxide-vormen ervan: NOx. Stikstof zelf is onschadelijk en vormt zelfs de hoofdmoot van gassen in de dunne schil om de aarde die wij de atmosfeer noemen. Echter, bij fossiele verbranding in motoren van b.v auto, vrachtauto en bussen worden stikstof-oxides gevormd en die zijn juist nogal schadelijk voor ons ademhalingsstelsel én de rest van ons lichaam. En laat dat nu precies dé categorie stoffen zijn die sinds een uitspraak van de Raad van State inzake vervuiling in ‘het verdomhoekje’ zijn beland, waarop dit direct voor enorme problemen zorgt. Want activiteiten met fossiele verbranding en andere processen waarbij die stikstof-oxides vrijkomen, moeten in de nabijheid van natuurgebieden beperkt of zelfs geheel gestopt worden. Anders lopen die natuurgebieden het risico beschadigd of zelfs vernietigd te worden door de uitstoot van dit stikstof-oxides. Tja, en vrijwel alle menselijke activiteiten gaan gepaard met fossiele verbrandings-processen en dus uitstoot van stikstof-oxides, en zo dreigen tienduizenden (bouw) projecten acuut stil te moeten worden gelegd. Het gehuil van talloze belanghebbenden is dan ook niet van de lucht, maar in de meeste gevallen moeten zij de oorzaak bij ZICHZELF zoeken. Want de RvS-uitspraak kán en mág verantwoordelijken in de milieusector, politiek en vele andere sectoren niet hebben verrast; zelfs ik heb het met mijn boeren-verstand voorspeld. Ik zie dan ook vooral krokodillen-tranen; zoals altijd …

Beleggers leven al geruime tijd in een ontkenningsfase …

Vreemd, is het niet ? Veel beurzen staan in de buurt van meerjarige hoogtepunten (of zelfs records) en hoeven soms nog maar een paar procent te stijgen om een nieuwe, veeljarige top neer te zetten (of zelfs een nieuw record). Alsof de beurzen de neergang in de groei van de meeste landen in de wereld botweg negeren, danwel zich er erg weinig van aantrekken. Recente cijfers uit de VS wezen al op een sterke teruggang in groei, de vooruit-kijkende PMI-indicator signaleerde in september al een recessie in de VS-industrie, en in Europa gebeurde dat al voor de 2e maand op rij. Alleen al in deze 2 machtsblokken is een kleine 50% van de totale mondiale economie geconcentreerd en een dergelijke daling had al lang een stevige invloed op de beurzen moeten hebben. Immers, als bedrijven minder exporteren en of produceren en of verkopen dan gaan eerst de winst en daarna de omzet naar beneden. Dergelijke verslechterende cijfers zullen door beleggers moéten worden verwerkt, waarop de beurskoersen zouden moéten dalen. Maar aangezien dat maar zeer beperkt, selectief en hooguit in enkele golfjes gebeurt, is dat moment nog niet aangebroken. Met de start van het nieuwe kwartaal begint ook de rapportage van het vorige kwartaal en komen veel cijfers vanaf de 2e week van oktober beschikbaar (uitgezonderd bedrijven die halfjaarcijfers publiceren). Op het moment van schrijven schommelt de AEX rond 580 en is dicht bij het hoogste punt van dit jaar; 583 en een beetje. De gróte vraag wordt dus of de komende kwartaalcijfers goed genoeg zijn om die stand vast te kunnen houden, of zelfs uit te bouwen. Danwel dat de bedrijfscijfers door de inzakkende economieën verslechteren en beleggers de realiteit niet langer kunnen ontkennen …

Hoop doet leven maar dé vraag is of er wel hoop gekoesterd mag worden …

Ik weet wel waarom de beurzen opvallend hoog blijven staan terwijl ze eigenlijk al een (flink) stuk hadden moeten dalen op basis van slechtere economie-cijfers. Ten 1e is er de vertraging waarin minder groei zich geleidelijk vertaalt in minder winst, minder omzet en naar beneden bijgestelde verwachtingen (al dan niet door analisten). Ten 2e verhevigt de handelsoorlog die Tump met allerlei landen heeft zich langzaam maar zeker omdat hij zijn zin niet krijgt en aangezien die verslechtering in stapjes gaan, is het negatieve effect ervan op de economie en de bedrijfscijfers niet direct duidelijk. Maar de grote lijn is WEL duidelijk: minder groei is voor de meeste bedrijven minder winst en (later) ook minder omzet. En als laatste factor is er de hoop: hoop dat de handelsoorlogen van Trump aflopen in nieuwe handels-verdragen en uiteindelijk een grotere en betere wereldhandel. Dit verdwijnt echter steeds meer naar de horizon want hij begrijpt, in tegenstelling tot Hitler die oorlogen op 2 fronten vocht, dat hij een GELIJKTIJDIG conflict met China én de EU niet kan hebben. Dus ook al loopt het handelsconflict met China uiteinlijk goed af, ik voorspelde u eerder al dat dit zeker tot aan de VS-presidents-verkiezingen duurt; áls Trump herkozen wordt dan is de EU het volgende doelwit ! Of Japan, of een ander land en dat drukt de mondiale economie wéér (of nog steeds) in elkaar. Dus is er hoop op een spoedig einde aan de handelsoorlogen ? Ik denk het niet, of het moet al zijn dat Trump over een dik jaar niet herkozen wordt en een ander er een einde aan maakt. Kunnen beleggers het zich veroorloven om daarop te wachten en tot die tijd positief te blijven alsof er weinig aan de hand is ? Ik denk het niet, zeker niet nu het VS-ISM-cijfer (47,8; 50 is neutraal) en de WTO-schatting voor mondiale groei hard omlaag gingen (van 2,6 naar 1,2%; beide laagst in 10 jaar !). En: die trend is altijd dalend: hoelang kan de harde realiteit nog ontkend worden ?


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.