AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -1.15
528.46 (-0.22%)
   DJIA -100.69
25286.49 (-0.40%)
   NASDAQ 0.01
7200.87 (0.00%)
   S&P 500 -4.04
2722.18 (-0.15%)
   NIKKEI 33.96
21846.48 (0.16%)
   DAX 27.63
11499.85 (0.24%)
   BEL-20 -9.54
3539.07 (-0.27%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 09/11/2018
Categorie: Column

Een ECHT klimaat-buitenkansje!

Hoeveel ontkenning er ook uit Den Haag komt: het is nu wel duidelijk dat de aanschafprijs van nieuwe auto’s door een andere vorm van uitlaatgas-meting fors duurder gaan worden. En dat is de zoveelste klap voor de NL-auto ranche die nog maar kort geleden worstelde met de laagste verkoopcijfers in vele decennia ! Ook moet u bedenken dat nagenoeg alle landen om ons heen fors lagere verkoopprijzen voor DEZELFDE auto’s hebben en dat sommige types auto’s hier bijna 2 keer zo duur worden als om ons heen ! RAI en Bovag zochten uit dat een vijftal populaire auto’s in sommige gevallen door een (ruimschoots) verdubbeling van de BPM duizenden euro’s duurder gaan worden dan nu. En wordt de belofte van de staatssecretaris van financiën (Snel), om de BPM-opbrengsten niet te laten stijgen door de nieuwe testmethode, onhoudbaar als het ministerie niet drastisch ingrijpt. Desondanks houdt het ministerie vol “dat de BPM-tarieven niet aangepast worden omdat de nieuwe CO2-testmethode volgens een tussenrapport van TNO niet de oorzaak is van een hogere CO2-uitstoot en dus -BPM”. Trouwens, Wiebes zei in 2016 nog ‘dat de nieuwe CO2-metingen geen invloed zouden hebben op de BPM’ en dus zou de BPM aangepast moeten worden als RAI en Bovag gelijk hebben. Tel daarbij op dat diezelfde overheid vorig jaar een stijging van bijna 30% of zo’n € 450 miljoen noteerde bij de inning van BPM ! Al moet daarbij aangetekend worden dat er méér en ook duurdere auto’s werden verkocht. Met als gevolg dat de BPM op jaarbasis al in 2017 van nog geen € 4000 naar € 4650 steeg; gemiddeld. Vooropgesteld dat RAI en Bovag gelijk hebben kan het ministerie haar verhaal niet volhouden en MOET de tarieven aanpassen, of op een andere manier compenseren. Want het verschil met de prijzen in de ons omringende landen is dan wel HEEL ERG GROOT en dus halen steeds meer NL’ers hun (jonge) occasions uit het buitenland; met grote gevolgen voor de NL-autosector.

Deze zomer bewees voor de zoveelste keer wat er ‘op het spel’ staat !

Herinnert u zich nog dat de actiegroep Urgenda enkele jaren geleden een rechtszaak tegen de overheid aanspande omdat die zich te weinig in zou spannen om de CO2-doelstellingen in 2020 te halen ? Het kabinet heeft zich volgens internationale verdragen verplicht om de uitstoot in dat jaar met 25% te reduceren t.o.v het peiljaar 1990 en al gauw bleek dat ze dat niet zouden gaan halen zonder grote ingrepen. Die grote ingrepen kwamen er ook niet en dus is het niet vreemd dat de Staat ook het hoger beroep in diezelfde rechtszaak onlangs heeft verloren. Samengevat: er moeten nu alsnog grote stappen worden gezet om de doelstellingen te halen en die stappen moeten volgend jaar doorberekend worden door het Plan Bureau voor de Leefomgeving. Desondanks zegt minister Wiebes (economische zaken en klimaat; hoe kun je die 2 departementen zonder belangen-verstrengeling samenvoegen ?) ‘dat pas volgend jaar duidelijk wordt of die extra stappen wel nodig zijn’. Kortom, het politieke klimaat is de dames en heren in Den Haag blijkbaar belangrijker dan het mondiale klimaat, terwijl NL juist een van de kwetsbaarste landen in de wereld is als het klimaat uit de hand loopt. Wetenschappers definiëren dat met een opwarming van het liefst onder 1,5 °C en max. 2 °C omdat de aarde zijn eigen plannen trekt als we het klimaat verder dan 2 °C opwarmen. In eerdere columns heb ik wel eens uitgelegd hoe dat mechanisme werkt en waarom we NOOIT boven die 2 °C uit mogen komen; of het gaat verschrikkelijk mis. De gevolgen daarvan waren al ruim voor de eeuwwisseling te merken en worden decennium na decennium en jaar na jaar erger, scherper en extremer. Een voorbeeld ter illustratie: binnenkort bereikt de Alpen, met al haar gletsjers een moderator van ál te extreem weer, een nieuw dieptepunt want dan is de totale ijsmassa ONDER 1% van de ijsmassa in de laatste ijstijd geslonken. En precies dat is ook wat er met de nog veel grotere ijsmassa’s in alle andere berggebieden ter wereld, op Groenland, in de permafrost en op de Zuidpool gebeurt. En stijgt de zeespiegel min. 60m en misschien wel 200m: weg 97-99% van NL !

Klimaat is écht lange termijn-werk en daar zijn politici vaak héél slecht in !

Dat wil niemand, ook de klimaat-ontkenners, zijn of haar kinderen, kleinkinderen en of klein-kleinkinderen aandoen maar waarom is er desondanks zo bitter weinig urgentie op dit uiterst zware dossier ? Juist als dergelijke zaken voortvarend, vroeg en kennis-intensief worden aangepakt kan dat op termijn zelfs WINST opleveren terwijl iedereen altijd maar beweert dat het zoveel geld gaat kosten ! Op zich is het niet moeilijk om een paar kolencentrales stil te leggen, de maximumsnelheid op autowegen en / of provinciale wegen te verlagen, huizen te isoleren, nieuwe huizen CO2-neutraal te maken en / of op alternatieve energie over te stappen. Alle technieken daarvoor bestaan al (lang) maar worden mede door uiterst aarzelend kabinetsbeleid nog altijd op zeer kleine schaal uitgevoerd. Alleen massale toepassing levert merkbare invloed op ! Echter, als NL hebben we een EXTRA kans om die inhaalslag alsnog te maken en niet alleen de doelstelling in 2020 te halen maar die zelfs ruimschoots te overschrijden. Waarom zetten we niet overal in het land waterstof-centrales neer die waterstof maken uit wind- en zonne-energie, zodat die energie EINDELIJK opgeslagen kan worden (in tanks). Dit kan daarna, volgens meerdere onderzoeken, probleemloos getransporteerd worden door het aardgas-netwerk dat de komende decennia buiten gebruik gaat omdat de winning van aardgas in Groningen gestopt wordt. Dat netwerk is ettelijke tientallen miljarden waard en wordt waardeloos als we er niets mee doen. Ook wordt de benodigde elektriciteit voor een prikje aangeboden in Duitsland omdat daar op zonnige en winderige dagen overcapaciteit is en via het hoogspannings-netwerk naar ons toe kan komen. Dit omdat de Duitse overheid WEL veel meer doet aan alternatieve energie en gunstige dagen al voor meer dan 50% op duurzame energie draait. Het probleem is echter dat hij opwekking van elektriciteit amper opgeslagen kan worden en de stap via waterstof is daar de oplossing voor. Dus Rutte en co: hou op met denken in bedreigingen, pak deze enorme kans en breng ons land weer in de groene voorhoede van de EU. Of moet het water eerst (weer) over de dijk komen ?

P.S. Door omstandigheden zijn columns en analyses van ondergetekende de komende tijd minder frequent, danwel onregelmatiger.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.