AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX -1.93
567.03 (-0.34%)
   DJIA 1.01
24715.09 (0.00%)
   NASDAQ -28.13
7354.34 (-0.38%)
   S&P 500 -7.16
2712.97 (-0.26%)
   NIKKEI 91.99
22930.36 (0.40%)
   DAX -36.89
13077.72 (-0.28%)
   BEL-20 -7.46
3891.11 (-0.19%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 11/05/2018
Categorie: Column

Oorzaak en gevolg…

Heeft u enige tijd geleden mee gekregen dat er levensgevaarlijk asbest is ontdekt in make-up-producten van Claire’s ? Dat kankerverwekkende mineraal is al héél lang verboden in de meest uiteenlopende producten omdat het o.m longvlies-kanker veroorzaakt; een ongeneeslijke ziekte die vaak pas na tientallen jaren ontdekt wordt. Na een tip uit de VS duikt zo ongeveer de gevaarlijkste stof ter wereld ineens op in consumenten-producten; dat is toch niet te geloven ? Het was weliswaar in lage concentraties maar omdat er geen GEEN veilige ondergrens voor asbest is (je kunt van ELKE asbestvezel kanker krijgen !), mag er helemaal NIETS in zitten. Aangezien de asbestvezels alleen voorkwamen in poeders en daar vaak talk in gebruikt wordt, iets waarvan bekend is dat het asbest kan bevatten, is dat de mogelijke bron. Talk moet dan ook voorafgaande aan élke toepassing gezuiverd worden van alle asbestvezels voordat het in (consumenten) producten mag worden gebruikt; mogelijk is dat GOED FOUT gegaan. Valt het u trouwens ook op dat er steeds meer terugroep-acties, gevaarlijke (chemisch of biologische) vervuiling en of andere problemen zijn inzake voedings-middelen ? Dit terwijl er door de industrie en toezichthouders wordt geclaimd dat er intensief wordt gecontroleerd ? Gelukkig is de kans dat er al lang asbest in de genoemde producten zit klein want een eerdere controle wees geen asbest uit. Desondanks zul je maar een vrouw zijn die zulke poeders gebruikt, een paar vezels ingeademd hebt en over 30-40 jaar ontdekken dat je longvlies-asbestkanker hebt. Wie weet DAN nog waar dat vandaan kwam ?

Luchtverontreiniging is heel duur én heel dodelijk !

En terwijl het levensgevaarlijke asbest langzaam maar zeker uit de wereld moet zijn (of worden) verbannen is er nog een andere oorzaak waar maar liefst 8 miljoen mensen jaarlijks dood aan gaan: luchtvervuiling. De WHO (World Health Organisation; Wereld Gezondheids-organisatie) baseerde dat op een database over luchtkwaliteit van maar liefst 4300 steden in 108 landen. Uiteraard valt het grootste deel van die slachtoffers, die ziektes krijgen variërend van astma, hart- en vaatziektes, beroertes en longkanker, in de ontwikkelende landen in Azië en Afrika. En het mag u ook niet verrassend dat het vooral lage- en midden-inkomens zijn die de meeste vervuiling ‘voor hun kiezen krijgen’. “Maar”, zo zegt WHO-voorzitter Ghebreyesus terecht, “luchtverontreiniging bedreigt ons allemaal omdat ook in Europa vele steden door de WHO als ongezond worden beschouwd”. En: “er is geen sprake van enige vorm van duurzame ontwikkeling als we niet spoedig en krachtig optreden tegen deze vervuiling”; de vervuiling van onze meest basale levensbehoefte lucht. Ook schrijft de WHO de sterke stijging van b.v astma, hart- en vaatziekten en longkanker voor een belangrijk deel op de rekening van vervuilde lucht; meer dan ¼ van alle hart- en vaatziekten en zelfs 34% van alle beroertes ! Maar het belangrijkste van het rapport lijkt mij dat er nu EINDELIJK ‘een nummer’ (8 miljoen doden per jaar) wordt geplakt op de dodelijkheid en financien van milieuvervuiling. Dan behoeft het geen betoog meer dat we er véél meer aan moeten doen om dit enorme aantal slachtoffers enorm naar beneden te krijgen …

En NU kan het ineens wél ? Ik geloof er NIETS van …

Een zeer groot deel van die luchtvervuiling wordt veroorzaakt door de verbrandings-resten van diesel: die bevatten zowel NOx (zure regen) als microscopisch kleine roetdeeltjes (fijnstof; long-aandoeningen) als kankerverwekkende poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK; longkanker). Laatstgenoemde groep (de PAK’s) staan sinds 2012 zelfs in dezelfde lijst van de aller-gevaarlijkste stoffen als het hierboven genoemde asbest ! Nu slaagden vele dieselbouwers er ergens na de eeuwwisseling niet meer in om hun dieselmotoren schoner te maken terwijl dat wel geëist werd door de EU. Terecht uiteraard; lees anders de inleiding van deze alinea nog maar eens heel goed door. En vooral daarom gingen een hoop dieselbouwers, in sommige gevallen tezamen met toeleveranciers, over tot fraude op enorme schaal: ‘dieselgate’ ! Ze manipuleerden de auto’s (softwarematig) zódanig dat de uitlaatgassen-regelaar wist wanneer het om een test ging en wanneer niet; en daar werden de emissies op aangepast. Die zaak loopt nog altijd (onlangs weer een inval bij Porsche) maar tot nu toe zijn de straffen die uitgedeeld zijn voor dit enorme fraude weinig indrukwekkend omdat de meeste landen hun auto-industrie bleven koesteren. Rij als burger (wat) te hard en je wordt (hard) aangeslagen maar bedrijven die miljarden-fraude plegen krijgen een paar boetes waar ze om lachen. Terwijl diezelfde burgers, die hun vertrouwen in dieselbouwers hebben verloren, blijven zitten met auto’s die samen tientallen miljarden (?) minder waard zijn ! En nu claimt Bosch, toeleverancier en sterk betrokken bij ‘dieselgate’, héél toevallig dat zij recordlage NOx-emissies heeft gerealiseerd met nieuwe technologie en dat ‘diesel wel degelijk toekomst heeft’. Daarbij lees ik overigens niets over het hardnekkige fijnstof en niets over de kankerverwekkende PAK’s; dus dat lijkt een zeer eenzijdig verhaal. En ik ben ook héél erg wantrouwig op dit soort ronkende berichten als ze van 1 van de grootste daders van de dieselfraude af komen !


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.