AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX 0.87
536.32 (0.16%)
   DJIA 130.11
24857.38 (0.53%)
   NASDAQ 23.35
7387.65 (0.32%)
   S&P 500 10.67
2727.61 (0.39%)
   NIKKEI -99.93
21380.97 (-0.47%)
   DAX 5.96
12313.29 (0.05%)
   BEL-20 -10.08
3925.70 (-0.26%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 13/03/2018
Categorie: Column

Nieuwe, onbekende stap in de handelsoorlog…

Vorige week stelde ik de misdaad-cijfers van het CBS, waaruit zou blijken dat de misdaad, het aantal aangehouden verdachten en andere zaken wéér zouden zijn gedaald, opnieuw en wéér hard aan de kaak als pure volksverlakkerij. Vooral door de beschamend hard gedaalde aangifte-bereidheid van slachtoffers en of nabestaanden registreert men tegenwoordig bijna 3 op de 4 misdaden niet eens meer ! Dan kun je uit de wél gedane aangiftes geen realistische conclusies trekken omdat letterlijk 3/4 van de ijsberg simpelweg onder water blijft. Dat wordt desondanks gewoon gedaan maar met weinig succes gezien de zeer lage aangifte-bereidheid; blijkbaar heeft amper nog iemand enig vertrouwen in Justitie. En dat is ook logisch want ik denk dat verreweg de meeste NL’ers juist de beleving hebben dat de misdaad verder toeneemt en al jaren niets meer geloven van de CBS en of WODC-cijfers. Dat is het onderzoeksbureau van justitie en die baseerde zijn cijfers weer op de misdaadcijfers van het CBS, zodat die ook al verkeerde conclusies trok. Om nog maar te zwijgen over het hele grote risico dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’ ! Tegelijkertijd voelde ik mij (weer) een roepende in de woestijn want blijkbaar interesseert het maar weinig mensen en instanties om het JUISTE beeld van de NL-misdaad boven water te krijgen. Amper iemand realiseert zich dat politici zich ‘op de borst kloppen’ op basis van totaal foute cijfers en er beleid wordt gemaakt en wetgeving wordt opgezet die hoogstwaarschijnlijk OOK fout is. Gelukkig boden vakbonden waaronder FNV, 32 ondernemingsraden en de centrale ondernemingsraad Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vorige week een petitie aan aan de Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Ook zij geloven niets van de zogenaamd lage misdaadcijfers in ons land, mede door de zeer lage aangifte-bereidheid, en eisen een onafhankelijk onderzoek door de Algemene Rekenkamer. EINDELIJK !

In diverse opzichten zijn de stappen van Trump logisch …

Het was te verwachten dat Trump zijn stokpaardje inzake handels-beperkingen (of import-heffingen) zou doorzetten en nu is het zover. En dat is zeker niet onterecht want veel landen, met China in de 1e groep, doen vooral mondiaal zaken op basis van eenrichtingsverkeer. Probeer maar eens naar China te exporteren, probeer daar maar eens een bedrijf te starten, probeer daar maar eens een bedrijf over te nemen; u loopt tegen een litanie aan problemen, obstakels en nee’s aan. En aangezien landen als China, maar ook veel andere landen, wél van hun handels-partners verwachten dat zij open kaart spelen terwijl ze dat ZELF onvoldoende of niet doen, ontstaat er scheefstand. En de VS heeft nu eenmaal een maandelijks tekort van ruim $ 50 miljard op de handelsbalans en in het geval van goederen zelfs ruim 70 miljard; dat is in veel opzichten niet vol te houden ! In theorie zou de WTO, de Wereld Handels Organisatie, een prominente rol moeten spelen in het geval van oneerlijk zaken doen. Landen die zich miskend voelen kunnen daar dan een zaak aanhangig maken, dan wordt er met een zo objectief mogelijke bril naar het probleem gekeken en worden eventueel sancties, extra heffingen of andere maatregelen ingesteld. Dat is ook de weg die de EU (i.t.t de VS) veelal bewandelt om vast te kunnen stellen in hoeverre er sprake is van oneerlijke handels-praktijken, dumping (van overschotten) en of b.v munt-manipulatie. Dit laatste is overigens al decennia een heikel punt want veel landen hebben (veel) te nauwe banden met de hun centrale banken en die voeren vaak beleid dat gunstig is voor hun munt: valuta-oorlog. Dit terwijl een heleboel landen onlangs nog plechtig beloofden géén handels-oorlogen te voeren middels munt-manipulaties gebeurt dat in de praktijk wél (ECB ook !) en zo houden deze prominenten de wereld-bevolking compleet voor de gek …

Maar: Trump maakt MISBRUIK van argument ‘nationale veiligheid’ !

Echter, Trump pakt de ongelijke handelspraktijken in de wereld, iets waar hij zelfs in democratische kringen de handen voor op elkaar kan krijgen, totaal verkeerd aan door importheffingen op te leggen onder het mom van nationale veiligheid ! Onder het motto ‘met een ijlende staalsector heb je geen goed functionerend land’ slaat hij om zich heen en pakt oneerlijke handels-praktijken met oneigenlijke argumenten aan. En dat kan terecht op weinig tot zeer weinig sympathie rekenen bij de bedrijven en landen die door die maatregelen getroffen worden over een week of wat ! En waarschijnlijk is dat ook de reden dat de VS niet naar de WTO is gestapt en de weg bewandelt van bemiddeling, arbitrage en desnoods ingrepen; in naam van de WTO. En het feit dat die weg niet eerst bewandelt wordt stuit op weinig begrip en waardering bij concurrerende bedrijven en landen. Dat verklaart grotendeels de (vrije) felle reacties op de maatregelen van de VS, en de alom aanwezige angst dat er een handelsoorlog uitbreekt. Want als het argument van nationale veiligheid, dat een grote uitzondering zou moeten zijn in handels-conflicten, al bij de strijd over staal en aluminium wordt gehaald dan is het hek van de dam. Dan kan dit ook gaan gelden voor de import van b.v suikerbieten, schapenvlees en of auto’s (om maar iets willekeurigs te noemen) en gaat de handels-oorlog een hele NIEUWE fase in ! En DAT is een uiterst gevaarlijkste ontwikkeling; Trump heeft ontzettend veel sympathie bij zijn constateringen van hetgeen er allemaal misgaat in de mondiale handel, maar wil de oneerlijke zaken nu rechttrekken op een oneerlijke manier. Dat is niets minder dan olie op het vuur gooien of vuur met vuur bestrijden en kan veel makkelijker dan anders een nieuwe fase in de handelsoorlog ontketenen …

Nasdaq zoekt de grenzen op én …

Tot welke dingen beurzen in staat zijn blijkt weer duidelijk uit de stijging van de Nasdaq sinds eind 2008; toen de beurs zich begon te herstellen van de (zeer) sterke daling van de kredietcrisis. Op de maandgrafiek heeft de index toen 1300 aangetikt en inmiddels is de stand bijna 7500, oftewel een stijging van 620% ! Tevens brak de index, na een aarzeling van meerdere jaren, in 2016 eindelijk definitief boven het vroegere record op ruim 5000 uit het jaar 2000. Let overigens niet op de uiterst smalle piek van eind 2000 die bijna richting 7000 reikt, want dat is een fout in de database; geen koerspiek ! Na de opwaartse uitbraak is de koers, zoals in een analyse van een paar jaar geleden aangegeven, gekatapulteerd en steeg in beperkte tijd van 5000 naar bijna 7500 oftewel 50% stijging na de uitbraak. Daardoor is de koers nu wel aangekomen bij de stijgende toplijn van de stijgende bruine trend die sinds eind 2008 is ontstaan, en dat roept spanning op. Vandaar dan ook dat er een flinke daling tot even onder 7000 is ontstaan waarna de koers zich weer herstelde en de genoemde toplijn nu opnieuw uit gaat proberen. Het is nog onduidelijk of een eventuele opwaartse uitbraak uit de al sterk stijgende trend haalbaar is; normaal gesproken zou ik zeggen van niet. Maar de RSI is nog te sterk om het op te geven en dus zal er eerst meer volatiliteit en of die stijging of daling moeten optreden alvorens de Nasdaq verder daalt; of die uitbraak alsnog gaan doen.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.