AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -1.56
538.07 (-0.29%)
   DJIA -20.04
25863.21 (-0.08%)
   NASDAQ 10.74
7483.15 (0.14%)
   S&P 500 4.42
2780.02 (0.16%)
   NIKKEI 381.22
21281.85 (1.82%)
   DAX 10.01
11309.21 (0.09%)
   BEL-20 -7.92
3585.48 (-0.22%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 08/02/2019
Categorie: Column

Files oplossen? Daar is niets moeilijks aan!

Zelfs de ongekroonde koning van de bijbanen, ruim 20 in 2014 zodat hij zijn al riante salaris als toenmalig CvdK (€ 122.000 per jaar) nog ‘even’ verdubbelde, kreeg het niet voor elkaar om de impasse in de Schiphol-omgevingsraad te breken. In een recente inleiding van een column schreef ik al over de steeds sterker veranderende gedachten en gevoelens inzake (de overlast van) Schiphol. De enorm dure infrastructuur, de geluidsoverlast, de gigantische (CO2) luchtvervuiling, de files en uiteraard ook de altijd voorrang gegeven groei tot 500.000 vluchten per jaar. Ik voorspelde jaren eerder al dat Schiphol in de steeds voller wordende Randstad tegen al die grenzen aan zou lopen en dat is nu gebeurd. Dat is geen raket-wetenschap maar gezond verstand gebruiken; het betekent dat de Raad niet met een advies komt en dat de minister zelf moet besluiten. Aangezien de weerstand van diverse partijen in de raad tegen verdere (vlucht) uitbreiding van Schiphol ZO GROOT IS doet de minister er verstandig aan om OOK een pas op de plaats te maken t/m 2023. Dan is er tijd om vluchten te verplaatsen naar Lelystad, betere (lees: stillere) corridors te ontwikkelen, lawaaiige vliegtuigen te bannen en de luchtvaart EINDELIJK (net als alle andere vervoersvormen) belasting te laten betalen; oneerlijke concurrentie ! Want DAT is de belangrijkste reden waarom het vliegverkeer (van Schiphol) zo ‘uit de klauwen’ is gelopen ! Alders, die volgens de media 10.000 extra vluchten wilde waarop de omwonenden ‘ontploften van woede’ zei: “het draagvlak voor luchtvaart glipt weg, ook door de CO2-discussie, en de partijen staan LIJNRECHT tegenover elkaar”. Ik denk echter dat Schiphol zélf ook veel te weinig heeft gedaan om de overlast te beperken. Doet de minister dat niet dan krijgt zij ZOVEEL maatschappelijke weerstand (‘kont tegen de krib’) en wordt het uiteindelijk INKRIMPEN ! Immers, er zijn nu ZOVEEL omwonenden wiens leven structureel negatief beïnvloed wordt door Schiphol (volgens WHO-normen ruim ½ miljoen !) en is de tol van de ‘vooruitgang’ véél te groot. Dan is het wachten op de 1e gewonnen rechtszaak Urgenda-style (voorzorgs-principe) en een veroordeling van Schiphol tot drastische maatregelen (lees: krimpen) …

OV naar veel bedrrijven-terreinen is een RAMP !

In een grijs verleden heb ik al eens voorspeld dat het oplossen van de files in Nederland helemaal niet moeilijk is: er is alleen allesomvattend overleg, consensus en een stringent rooster voor nodig. Immers, als iedereen die daadwerkelijk in de spits onderweg moet zijn tegelijk vertrekt en aankomt, dan krijg je onherroepelijk spits-problemen ! Ten 1e moet spits-mijden normaal worden: het liefst vrijwillig maar desnoods met een prijs (rekening-rijden). Het grote nadeel van rekening-rijden is namelijk dat je geen extra prijs zou mogen vragen als er TOCH files ontstaan; betaald in de file staan is totaal onacceptabel ! En dus moet er véél meer gebeuren dan alleen (vrijwillig) de spits te mijden. Zoals het beter afstemmen van bedrijven-terreinen en woonplaatsen van werknemers die er werken; en het OV dat ze daar zou moeten kunnen brengen en halen. In ons land zijn véél te veel bedrijfs-terreinen waar amper of geen OV komt en miljoenen werknemers GEDWONGEN zijn per auto te komen. Maar om files te verminderen is het veel beter om 1 bus met 50 personen dan pakweg 40 auto’s (enkelen carpoolen) op de weg te hebben ! En iedereen weet dat ver van je werk af wonen en dus veel moeten reizen een hoge tijdsbelasting, veel files én veel luchtvervuiling met zich meebrengt. Dus moeten werkgevers ook veel beter kijken naar de werknemers-component van hun bedrijven en desnoods actief met gemeentes in de slag gaan om woningen voor hun werknemers in de buurt van die bedrijven te vinden / bouwen. En als dat niet lukt afspraken te maken met OV-bedrijven om zoveel mogelijk van hun werknemers snel, milieuvriendelijk en comfortabel op de plek van bestemming te krijgen. Bijkomstig voordeel is dat veel gezinnen waar man én vrouw van werken ook 2 auto’s nodig hebben en daar eentje van kan vervallen als het OV naar bedrijven-terreinen veel beter geregeld wordt; wéér minder auto’s op de weg …

Maak er nu toch eens ECHT werk van !

Rafel de spits verder uit elkaar: laat b.v scholen, instellingen en (grote) bedrijven allemaal op verschillende tijdstippen beginnen én eindigen en je scheert ZOVEEL vraag naar spits-capaciteit weg dat het alleen nog druk is. Het aantal bomvolle bussen, treinen en wegen neemt dan drastisch af en daarmee ook het overgrote deel van de files; het zal voor het grootste deel van de gebruikers een ware verademing zijn ! Dit laatste is al een oud plan van ondergetekende en kan (na goed overleg) relatief snel en zeer goedkoop worden ingevoerd. Eerdere onderzoeken naar dit mechanisme wezen al op grote voordelen maar het is nog nooit op (zeer) grote schaal uitgeprobeerd; daar wil ik graag voor pleiten. De proeven die de laatste tijd in Groningen en Nijmegen zijn gestart / gehouden, om scholen en andere opleidingen op verschillende tijdstippen te starten en stoppen, valt in dezelfde categorie. In het geval van Nijmegen gaat het om bijna 50.000 leerlingen en studenten en is de drukte in bus en trein in de spits met tien (tallen) procenten gedaald ! Minister van Veldhoven van infrastructuur zegt blij te zijn met de resultaten en wil dit graag in andere regio’s bespreken. Ik vind de resultaten echter zó effectief dat ze die fase over moet slaan en op LANDELIJKE schaal aan de slag moet om de spits-ellende snel, goedkoop en effectief aan te pakken ! Want het is duidelijk dat meer én bredere wegen alleen maar meer verkeer aantrekken als er fundamenteel niets verbeterd aan massa-vervoer. En DAAR is de laatste decennia, VOORAL door privatisering, veel te weinig in geïnvesteerd en DAT moet drastisch veranderen. En dat kan zowel betekenen dat de overheid de regie over het OV weer terug pakt en de privatisering terugdraait; vooral omdat de OV-bedrijven vooral het winst-gevend vervoer pakken en de rest aan de overheid laten. Maar zij kan ook de OV-bedrijven verplichten om veel van bovenstaande ideeën uit te voeren (die vaak winstgevend zullen blijken te zijn) om op die manier verandering af te dwingen. Het is in ieder geval de hoogste tijd dat de overheid zijn verantwoordelijkheid op dit gebied neemt en een drastische omslag in (fossiel) denken maakt om de vervoers-problemen en -uitdagingen van de 21e eeuw veel beter het hoofd te bieden …

 

P.S. Door omstandigheden zijn columns en analyses van ondergetekende de komende tijd minder frequent, danwel onregelmatiger.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.