AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  2.61
614.67 (0.43%)
   DJIA 267.42
29297.64 (0.92%)
   NASDAQ 98.44
9357.13 (1.06%)
   S&P 500 27.52
3316.81 (0.84%)
   NIKKEI 108.13
24041.26 (0.45%)
   DAX 84.16
13513.59 (0.63%)
   BEL-20 19.13
4006.91 (0.48%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 05/01/2020
Categorie: Column

Britten geven ex-wereldrijk de laatste trap...

Allereerst een heel gelukkig en gezond Nieuwjaar 2020 ! Trump, waarschijnlijk eenzaam omdat hij alsmaar meer landen en vrienden tegen zich in het harnas jaagt, had met oud en nieuw niets beters te doen dan het risico op een volledige oorlog met Iran enorm te verhogen. Hij liet de commandant van het Quds-onderdeel van de Iraanse revolutionaire garde vermoorden met een drone; nota bene op grondgebied van een bevriende natie ! Dat dit goed nieuws is voor olieprijzen, die de laatste tijd in een hernieuwd stijgende trend zaten door dat mini-akkoord met China (dat bitter weinig voorstelt), en slecht nieuws voor beurzen in het algemeen is een inkopper. Met deze (in principe) oorlogsdaad is Trump verantwoording verschuldigd aan de VS en alhoewel Iran zich in het algemeen en de revolutionaire garde in het bijzonder bezighoudt met (het ondersteunen van) terrorisme, is dit óók principieel tegen internationaal recht. Niet vreemd dus dat Iran alle mogelijke vormen van terugslaan openhoudt en dat het op zijn zachtst gezegd zeer ongezellig wordt in grote delen van de Arabische wereld (en daarbuiten). Trump had beter moeten weten want deze 1-na-machtigste man van Iran is zó vervangen door een nu NOG MEER GEMOTIVEERDE opvolger zodat hetgeen Trump denkt te bestrijden binnenkort 2, 5 of 10 keer zo erg wordt ! De geschiedenis staat bol van dit soort zaken en zelden loopt het zo af als beoogd; in de meeste gevallen gaan zulke liquidaties een eigen leven leiden, maken ze tegenstanders nóg gemotiveerder en of komt er een ontzagwekkende escalatie (inclusief totale oorlog). Aangezien niet duidelijk is of Iran inmiddels over (inzetbare) kernwapens beschikt omdat zij daar dichtbij was / is, sluipt er ook een enorm extra risico in dit steeds verdere escalerende conflict ! En daar waar Trump beweert dat hij de troepen in vreemde landen naar huis wil halen zal hij (binnenkort) niet anders kunnen dan juist alle posities in en rond de Arabische wereld enorm versterken in de hoop vergeldingen van Iran te kunnen pareren. Met het laatste jaar van het 2e decennium van deze nieuwe eeuw is er nog altijd belangrijk deel van de wereld een heel stuk vijandiger geworden. Maar ja, het was te verwachten want Trump moet de aandacht afleiden van het impeachment tegen hem en dat doen veel narcistische leiders door dit soort dingen, een conflict of zelfs een oorlog te beginnen !

Herverkiezing van Johnson geeft op sommige terreinen duidelijkheid; maar de prijs is (zeer) hoog …

Ik moet toegeven: premier Johnson mag dan een notoire leugenaar zijn over van alles en nog wat inzake de Brexit, hij schept wel duidelijkheid. En dus is na zijn herverkiezing de situatie ontstaan dat Groot-Brittannie op 31-1 formeel de Brexit in werking stelt en er dan een overgangsjaar ingaat waarin idioot veel geregeld moet worden om geen harde of zelfs keiharde Brexit te krijgen. Immers, Johnson wil GEEN beroep doen op de mogelijkheid tot verder uitstel om zaken beter te regelen en meer zaken goed te regelen en het afscheid van Groot-Brittannie uit de EU geen economisch bloedbad wordt. Dat is een bewuste keuze maar de laatste 2 jaar waren er slechts 2 enigszins ingewerkte onderhandelaars die samen met de EU probeerden om er uit te komen; en dat was niet bepaald een succes. Uiteraard, hun mandaat was door allerlei onduidelijkheden nogal beperkt en dus was het ook een missie van aftasten, uitproberen en vóórwerken. Maar als dit de opmaat is voor de onderhandelingen in de komende maanden en de Brexit eind dit jaar of begin 2021 een feit moet zijn, dan gaat GB zware tijden tegemoet. Sowieso zijn de ideeën van Johnson en co radicaal dus het zal beslist niet om een zachte Brexit gaan maar de onderhandelingen zullen duidelijk maken in hoeverre het een hardere- of zelfs keiharde Brexit wordt. Aan de vooravond van deze ontwikkelingen viel de groei in Groot-Brittannië stap voor stap terug naar een hooguit matig niveau, na een eerdere jaren ruim 3% te zijn gegroeid. En dat is uiteraard niet het enige nadeel van de Brexit: in de afgelopen jaren zijn veel bedrijven uit Groot-Brittannie vertrokken, hebben hun activiteiten op een laag pitje gezet en of gaan er vanuit dat ze straks substantieel hogere kosten hebben en moeten dat zien te overleven. Afhankelijk van de onderhandelingen met de EU zal dat een (groot) aantallen slachtoffers opleveren en hun faillissementen zullen de langzaam verder inzakkende groei in Groot-Brittannie verder verzwakken. Er zijn echter ook enorme politieke consequenties, iets waar Johnson véél te gemakkelijk aan voorbij gaat …

Na de feitelijke Brexit is er van het ooit zo machtige Britse Rijk weinig meer over …

Ik heb in het verleden al eens geschreven dat het lijkt alsof de meeste Engelsen nog steeds denken dat hun land en de daarbij behorende andere landen (het Gemenebest) een wereldmacht vormt. Ik kan ze echter makkelijk uit de droom helpen want geen van de landen buiten Groot-Brittannie die onderdeel van het Gemenebest zijn, laten zich nog veel wijsmaken door Londen. Noch politiek, noch economisch, noch rationeel en zelfs niet meer in koninklijke zin voelen landen als Canada, Australië en andere Gemenebest-landen zich nog stevig verbonden aan Groot-Brittannië. En dus is er van de vroegere wereldmacht Engeland nog maar weinig over: Engeland zelf, hoe Wales, Schotland en Noord-Ierland. En laten nu Schotland (voorop), gevolgd door Wales en daarna de Noord-Ieren helemaal geen fan zijn van de Brexit en sturen aan op zelfbeschikkingsrecht, een referendum en / of andere zaken. Zoals de situatie nu lijkt wil een duidelijke meerderheid van de Schotten in de EU blijven en zal Groot-Brittannie Schotland kwijt gaan raken zodra dat land het gewenste referendum krijgt en uitvoert. In Wales zijn de stemmen verdeeld, vrijwel gelijk aan de stemmen-verdeling tijdens het Brexit-referendum en dus is het twijfelachtig of de Welshmen binnen Groot-Brittannie willen blijven, of in meerderheid bij de EU willen blijven. In N-Ierland is er een (lichte) meerderheid te vinden voor de Brexit zodat de kans klein is dat dit stukje Engeland uit Groot-Brittannie stapt. Maar: aangezien niemand weet ‘hoe een koe een haas vangt’ en lichte verschillen makkelijk om kunnen draaien, zou Groot-Brittannie wel eens 2 van die 3 gebieden met (enige) zelfstandigheid en of andere uitzonderings-posities kwijt kunnen raken ! Anders gezegd: het Gemenebest is al een magere afspiegeling van het vroeger zo grote en machtige Britse Rijk, niets meer dan los zand aan elkaar; binnen de GB-grenzen valt de boel ook uit elkaar. En hoe Johnson het ook wendt of keert; met de Brexit worden de laatste restanten van het ooit zo machtige Britse Rijk nogmaals gedecimeerd en moeten de Engels een straks hun eigen boontjes doppen. Dat wordt steeds moeilijker in een wereld waarin steeds meer landen zich juist bij machtsblokken AANSLUITEN terwijl GB er uit stapt. En dat zal een zeer zware (economische en politieke) vergissing blijken te worden !

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.