AEXNY 24.22
591.55 (4.27%)
  AEX 1.33
541.35 (0.25%)
  DJIA -64.65
23526.18 (-0.27%)
  NASDAQ 4.88
6867.36 (0.07%)
  S&P 500 -1.95
2597.08 (-0.08%)
  NIKKEI 15.92
22539.07 (0.07%)
  DAX -6.49
13008.55 (-0.05%)
  BEL-20 9.01
3978.19 (0.23%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 16/11/2017
Categorie: Column

Jonge en oude koeien…

Wat zien ruim 400 (zeer) vermogende Amerikanen duidelijk WEL wat Trump NIET wil zien ? Dat is de vraag na een brief van ruim 400 Responsible Wealth-clubleden aan Trump om de belasting voor de rijksten NIET te verlagen. In een brief aan het Congres vragen ze zelfs om de belasting voor de rijkste Amerikanen te VERHOGEN ! Toen de ploeg van Trump bekend werd merkte ik direct op dat er opvallend veel puissant rijke mensen in zijn kabinet kwamen. En ik waarschuwde TOEN AL dat toekomstig beleid waarschijnlijk tot bevoordeling van die eigen posities zou gaan leiden. Nu de plannen van Trump en co inzake belastingen bekend zijn is duidelijk dat mijn waarschuwing TERECHT was. Eén ondertekenaar, de ex-topman van American Airlines, is kristalhelder: “waarom krijgen rijke mensen enorme belasting-voordelen als de republikeinen ZELF zeggen dat de VS het zich niet kan veroorloven om meer geld uit te geven; absurd” ! De ondertekenaars merken ook op dat de ongelijkheid in de VS door de verlagings-plannen nóg verder oploopt; iets dat de morele rek in de VS-samenleving kapot kan maken. Ook vallen ze over het probleem dat de regering HELEMAAL NIETS doet aan tekort-reductie noch de enorme staatsschuld; zeker nu het economisch beter gaat. Tevens pleiten ze voor “meer uitgaven in onderwijs, onderzoek en infrastructuur omdat de hele VS daar wat aan heeft”. M.a.w: de rijken vinden dat ze ‘hun steentje onvoldoende bijdragen’ en vinden de belasting-verlagingen absurd. Prima, maar ook als Trump doorzet kunnen zij toch altijd MEER belasting betalen dan ze moeten ?

DSB: Scheringa is hoofdschuldige maar er zijn nog zoveel open vragen …

Het sneeuwde bijna onder in een stortvloed aan ander (belangrijk) nieuws in de afgelopen maanden: het vervolg op de val van de Dirk Scheringa Bank (DSB). In het verleden heb ik geschreven dat niet alleen hoofdschuldige Scheringa zelf, maar ook De Nederlandse Bank (DNB) veel te verwijten valt. Zo had de bank mij betreft in de toenmalige opzet geen bankvergunning mogen krijgen, is het toezicht van DNB zwaar onvoldoende geweest en toen de redding aan de orde was is er (bewust ?) gelekt. De Rijksrecherche heeft dat laatste onderzocht maar kon het lek niet boven water krijgen, waarop DNB in 2011 door justitie niet meer kon worden vervolgd. Overigens hebben ook de curatoren geprobeerd om DNB mede-aansprakelijk te stellen; voor het te gemakkelijk geven van een bankvergunning en het houden van slecht toezicht. Zij waren, net als ondergetekende eerder al, van mening dat Scheringa hoofdschuldige is; ondermeer door een slechte kennis van het bankiersvak, een onverantwoord verdienmodel en te grote uitgaven aan zijn hobby’s (kunst, vliegtuigen, AZ enz.). Maar ook zij stuitten op allerlei (onzichtbare) barrières, trapten blijkbaar op allerlei lange tenen en werden tegengewerkt in hun streven. En dat zegt veel want curatoren hebben als geen ander inzicht in het reilen en zeilen van een bedrijf, en kunnen uitstekend zien waar het fout is gegaan ! En ook Wellink, toenmalig DNB-president, wuifde beschuldigingen in zijn richting altijd hooghartig van de hand (zijn standaard werkwijze bij problemen) en kaatste de bal terug (naar Scheringa).

De laatste zaak in het proces rond de val van DSB ?

Laatstgenoemde pakt daarom zijn (waarschijnlijk) laatste mogelijkheid om de zaak tot op de bodem uit te laten zoeken en diende een verzoek in bij de rechtbank van Den Haag om Wellink en ex-minister van financiën Bos onder ede te horen. Scheringa deed in het verleden al aangifte van het bewust lekken van reddings-pogingen inzake DSB en wil van hen horen wat hun rol in dat verhaal was. En vooropgesteld dat het doorgaat en beiden niet zullen draaien of liegen onder ede geef ik hem nog een kleine kans om enkele zaken boven water te krijgen en daar eventueel op voort te borduren. Ik ben bovenal nieuwsgierig naar de rol van Wellink en DNB want ik ben van mening dat Bos weinig blaam treft. Die moet er namelijk blind vanuit kunnen gaan dat het toezicht op de banken uitstekend is en toen bleek dat dit niet het geval was, stond hij voor voldongen feiten en heeft het beste daaruit proberen te halen. Dat zal niet perfect zijn geweest maar de zaak had een HELE ANDERE uitkomst kunnen hebben als b.v veel eerder ingegrepen was. Dat staat en valt met goed toezicht en dus blijft de rol van Wellink en zijn DNB wat mij betreft het grootste mysterie in de hele zaak. Laat onverlet dat ik van mening blijf dat Scheringa nog altijd de meeste blaam treft; ongeacht of dit nog iets oplevert …

PS. Door ziekte is er niet elke dag een column, of zijn ze soms kleiner dan normaal.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2017 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.