AEXNY 0.00
596.01 (0.00%)
 AEX  -9.62 777.39 (-1.22%)  DJIA -652.22 34483.72 (-1.86%)  NASDAQ -245.15
15537.69 (-1.55%
)
 S&P 500 -88.27 4567.00 (-1.90%)  NIKKEI -462.16
27821.76 (-1.63
%)
 DAX -180.73 15100.13 (-1.18%)  BEL-20  -26.28 4113.40 (-0.63%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 31/07/2020
Categorie: Column

Italie hield weer de hand op en werd weer beloond!

Europa mag er dan na vele dagen worstelen een veel te duur corona-steunpakket doorheen hebben gekregen, een pakket dat niet ongeschonden door het Europees Parlement zal gaan, maar m.b.t corona-coördinatie blijft het maar mis gaan ! Dat begon al toen ieder-land-voor-zich maatregelen begon te nemen zoals het wel of niet sluiten van grenzen, het wél of niet in (een soort van) lockdown gaan, mondkapjes wél of niet verplicht en b.v wél of niet in quarantaine. In de NL-beslissing om heel Kroatië van geel op oranje te zetten omdat er in een paar hotspots fors meer besmettingen zijn (te verwachten na versoepeling), een dus curieuze, aanvechtbare en ronduit domme beslissing, is wederom geen enkele EU-coördinatie te bekennen. Met uiteraard het voorspelbare gevolg dat talloze landgenoten daar acuut de biezen pakken, ook nog bijna allemaal in gebieden waar vrijwel niets aan de hand is (!); de andere internationale (hotel of camping) gasten verbijsterd achter latend. Had Europa zich ermee bemoeid dan was het advies vast en zeker veel regionaler, genuanceerder en slimmer geweest en had er amper een landgenoot het land hoeven te verlaten ! Het grootste deel van onze landgenoten is dan op vakantie in Istrië, waar amper een besmetting laat staan een dode is te betreuren, maar formeel zouden deze mensen nu 2 weken in quarantaine moeten met alle (financiele-, werk- en kindopvang) problemen vandien. Ook speelt het leven zich daar vrijwel uitsluitend buiten af omdat het weer er warmer en stabieler is dan hier, zodat de kans op besmetting onnoemelijk veel kleiner is dan b.v in een illegale kroeg in hartje Zagreb. Nu speelt NL sowieso al geruime tijd de valse viool als het gaat om adviezen: eerst zouden kinderen het virus niet doorgeven, later weer wél, werden mondkapjes afgedaan als “schijnveiligheid” maar inmiddels zouden ze tot in cafe’s moeten worden gedragen enz. Ook op dat terrein mis ik EU-coördinatie ontzettend want veel van deze zaken verdienen een Europa-brede aanpak, een veel nuchterder benadering, veel meer nuance en bovenal: duidelijkheid voor ALLE EU-inwoners. En als Europa die rol niet snel op zich neemt dan wordt zij daar in de komende verkiezing, samen met al die corona-miljarden die eerder slecht financieel gedrag van vooral Italie WEER belonen, (hard) op afgerekend …

‘Made in China’ is in veel gevallen nog altijd géén kwaliteits-keur …


Het verbaasde mij niets dat Zembla en NRC vorige week kwamen met het verhaal dat de grootste Chinese producent van paracetamol pillen aan iedereen (ook in het buitenland) verkoopt met kanker-verwekkende stoffen er in. In onze jacht op nóg goedkoperdan goedkoop zijn ontzettend veel dingen uitbesteed aan landen als China, waar het dus ook veel minder veilig geproduceerd wordt, en dat weten alle verantwoordelijken al decennialang. Want iedereen met een beetje (chemische) kennis weet dat het zuiveren van ingewikkelde chemische stoffen als medicijnen een tijdrovend, bewerkelijk en (dus) duur proces is; en dus relatief veel geld kost. En als NL, Europa en de rest van de wereld dan voor een dubbeltje op de 1e rang willen zitten dan zijn er altijd producenten die een loopje nemen met dit soort noodzakelijke stappen en die gedeeltelijk overslaan, maar half uitvoeren of zelfs helemaal niet. Laat staan dat ze eindcontroles uitvoeren want als ze weten dat er kanker-verwekkende stoffen in hun pijnstillers zitten, dan zijn het smerige criminelen die burgers doelbewust ziek maken / vergiftigen ! En tóch speelt iedereen de vermoorde onschuld, worden er geen massale controles van dit soort producten (en talloze andere producten) ingevoerd en gaan we gewoon op naar het volgende schandaal. Eerder dit jaar had komiek Arjan Lubach al een item over de parallelle invoer van onnoemelijk veel producten uit China via websites, en dat ook daar nagenoeg geen controles van kwaliteit, samenstelling en of specifieke risico’s op plaatsvinden. En dat moet heel snel afgelopen zijn want ik durf rustig te stellen dat de gezondheid, veiligheid en b.v het milieu van EU-burgers zwaar te lijden hebben onder dit soort schandalen. Want geloof maar dat dit niet het enige, noch het grootste schandaal is; er is nog VEEL MEER aan de hand en het is wachten op het volgende schandaal. Hoe lang pikken we dat nog ?

Waarom blijft ‘t RIVM toch tegen maatregelen die onontkoombaar worden ?


Het RIVM “mag dan geen reden zien om het dragen van mondkapjes buiten het ov te verplichten omdat hard bewijs voor die meerwaarde ontbreekt”, maar nu de mensen zich in hoog tempo veel slechter houden aan de regels, wordt een stevige 2e golf besmettingen steeds meer onontkoombaar. Nota bene datzelfde RIVM inventariseerde onder 50.000 mensen dat nog maar 28% de 1,5 m regel consequent naleeft bij anderen (eind april 63%). En wat ik ook al voorspelde: niet alleen toen de corona-crisis volop woedde bleven maar weinig mensen thuis als ze klachten hadden; dat gedrag is ook alleen maar slechter geworden. Zo deed maar liefst 89% met klachten minimaal 1 keer boodschappen (de winkel is dus een bron van besmetting !) maar ook bijna de helft ging gewoon naar het werk (zo mogelijk een nóg grotere besmettingsbron !). Dat geldt vast niet alleen voor NL want slechter gedrag is ook overduidelijk te zien in talloze andere (EU) landen, waar bepaalde dorpen of wijken, steden, hele regio’s en zelfs complete landen (veel) strenger zijn geworden of zelfs weer in (een soort van) lockdown zijn omdat het aantal besmettingen veel te ver steeg. Maanden geleden waarschuwde ik al voor dat soort slecht gedrag, de menselijke aard kennende, en voorspelde een nieuwe lookdown (met alle gevolgen vandien) als dat gedrag steeds slechter zou worden. Een dezer dagen komen we zo op een breekpunt en dan zal de regering eieren voor haar geld moeten kiezen; en ik denk te weten waar dat naartoe gaat. Want Den Haag zal niet een 2e (totale) lockdown willen, simpelweg omdat daar veel te weinig draagvlak voor is, maar heeft dan ook geen andere keus meer dan het verplicht stellen van mondkapjes in veel meer situaties dan nu (zie Belgie etc.). Die dingen voorkomen immers veel besmetting zodra mensen dichter dan de min of meer veilig geachte afstand van 1,5-2 m van elkaar komen (en waar is dat niet in de pre-corona-samenlevingen), en dus moeten mensen zichzelf en anderen véél meer beschermen om die kans klein te houden. Het is geen discussie dat mondkapjes niet 100% veilig zijn, want dat zijn ze niet, maar in de omgeving van een besmette persoon geven ze een veel kleinere besmettingskans dan zonder gezichts-bescherming. Het is dan ook niet vreemd dat veel burgemeesters van vooral de grote steden een algemene mondkapjes-plicht overwegen, dat de Tweede Kamer een nieuw advies van het OMT wil inzake massale toepassing van mondkapjes om een nieuwe golf van besmettingen en doden sterk in te perken en daarmee (veel) hardere maatregelen tegen de samenleving te voorkomen.

En dan nog dit: nu zelfs Trump erg negatief is geworden over de corona-crisis in ZIJN land en zelfs mondkapjes actief propageert (terwijl hij er eerst faliekant tegen was !), conventies aflast etc.en er geen gekke dingen (meer) gebeuren dan is de verkiezing van november nú al beslist. Tenzij hij die uitstelt of of cancelt v.w corona; een mogelijkheid die ik reeel acht als een ultieme poging om verlies te voorkomen. Ik zie nl. een heel andere Trump nu, fatalistischer, en datzelfde gold eerder al voor populist-collega Johnson. Niet zelden heb ik de GB-premier maf of gek genoemd voor zijn uitlatingen over de Brexit en andere (al dan niet) aanverwante zaken. Maar tussen die plannen en ideeën, hoe gek soms ook, zat nu een goede. Hij roept alle Britten op om zich in te laten enten tegen de griep. Want als de 2e coronagolf, die onontkoombaar lijkt en een forse grootte kan bereiken, samen valt met een piek in de griep dan raakt het zorgstelsel in de winter wéér overbelast en dat is wat hij wil voorkomen. Dát is vooruitkijken en dus deze keer een compliment voor de man !


 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.