AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -0.06
628.17 (-0.01%)
   DJIA -25.23
29398.08 (-0.09%)
   NASDAQ 19.21
9731.18 (0.20%)
   S&P 500 6.22
3380.16 (0.18%)
   NIKKEI -329.44
23193.80 (-1.40%)
   DAX 39.68
13783.89 (0.29%)
   BEL-20 12.87
4198.31 (0.31%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 23/01/2020
Categorie: Column

Het was te verwachten...

Trouwe lezers en lezeressen weten dat ik al ettelijke jaren steeds meer kritiek heb op de inrichting van de NL-arbeidsmarkt. Talloze items op dat gebied passeerden de revue en steeds opnieuw trok ik de conclusie dat het de verkeerde kant opging in dat opzicht. Ook werd er bitter weinig gedaan met vaak onrustbarende resultaten van onderzoeken, peilingen, (internationale) adviezen, kritiek vanuit werknemers-kringen (lees: vakbonden etc.; werkgevers zijn wél goed gehoord in Den Haag !) en de sterk gestimuleerde opkomst van flexibiliteit. En vooral dit laatste is een uitermate zwak punt voor onze economie volgens de commissie Borstlap, die onderzoek deed naar de arbeidsmarkt in opdracht van de regering. Hun conclusie is zeer almererend maar verraste mij geenszins: NL verliest haar hoge welvaartsnivo “omdat het maatschappelijk, economisch en sociaal steeds minder gaat, vooral door die flexibiliteit, en zonder ingrijpen gaat onze welvaart er aan” ! Flexibele werknemers zijn zó onzeker over hun baan, inkomen en persoonlijke situatie dat zij amper een huis (kunnen) kopen, geen gezin stichten en ook niet (kunnen of willen) investeren in hun toekomst (lees: cursussen, bijscholing of nieuwe opleiding). En werkgevers betalen flexwerkers vaak (fors) minder, wegen hun belangen veel minder mee en investeren weinig tot niets in scholing “omdat ze immers zo weer weg (kunnen) zijn”. Ook zag de commissie Borstlap dat werkzoekenden, mensen met (meerdere) tijdelijke banen en / of pulpbanen en mensen met gebrek aan capaciteiten zich afkeren van de samenleving; een hele gevaarlijke ontwikkeling ! Ook zijn de verschillen tussen de verschillende soorten banen steeds scherper geworden (“vast contract is puur een kostenpost en de mens erachter wordt niet gezien”) en een té groot verschil creëert een “ernstige sociale kloof”. Niet vreemd dus dat de commissie pleit voor veel meer vaste contracten, investeringen in opleidingen en het overhouden van 3 soorten banen: echte zelfstandigen, echte werknemers en echte uitzendkrachten. Ook wil men een volksverzekering voor ALLE werkenden tegen arbeids-ongeschiktheid, en hogere uitkeringen. Kortom, de commissie noemt allerlei pijnpunten en verbeteringen op die ondergetekende de afgelopen tig jaar ook al eens noemde. En al voelde ik mij soms een roepende in de woestijn; blijkbaar heb ik het al die tijd goed gezien. En nu maar hopen dat de politiek deze keer WEL luistert, handelt en de economische motor draaiend houdt …

Na 10 jaar strengere regels en wetten gaan banken in het tegen-offensief

Relatief gezien zijn veel Amerikaanse banken, dat wil zeggen de grootste, veel groter zijn dan de grote Europese grote banken, en dat is een feit. Dat heb ik nooit als een zwakte gezien en ook op dit moment zie ik dat nog steeds zo, maar de roep om EU-concurrentie met de Amerikaanse tegenhangers is blijkbaar groot. Zo vinden de topmannen van Credit Suisse en Intesa Sanpaolo het hoog tijd voor een grote consolidatieslag in de EU-bankensector en willen een EU-megabank; aldus berichten in de media. “Het is absoluut noodzakelijk dat er enkele ‘kampioenen’ ontstaan die de concurrentie met de grootste banken in de VS en China aan kunnen en dan moet Europa een bank ter grootte van J.P Morgan Chase hebben”, aldus de topman van Intesa Sanpaolo. Tevens “moeten de regels in de verschillende EU-landen worden rechtgetrokken want dat is een probleem in Europa”. Die laatste zin slaat uiteraard op de volgens-de-bankdirecteuren-te-strenge-EU-regelgeving en dat is niet de 1e roep om soepeler wetgeving sinds de teugels na de kredietcrisis aangetrokken zijn. Al zo’n 10 jaar geleden heb ik ervoor gewaarschuwd dat er een contra-beweging op gang zou komen nadat de teugels na de kredietcrisis aangetrokken zouden worden, en schreef dat politici daar niet aan toe moesten geven. Het waren namelijk juist DIE versoepelingen van regelgeving in 2004-2007 die een belangrijke rol speelden in het ONTSTAAN van de kredietcrisis ! Maar omdat veel politici dat niet willen zien op het moment dat het (nog) relatief goed gaat, vrees ik dat ze daar opnieuw aan toe zullen geven en de weinige en té slappe verstrenging van wetten en regels voor banken weer gaan versoepelen ! En ik zeg dat niet zomaar want Trump heeft al een aantal stappen op dat gebied gezet zodat de VS-banken (vooral de grote, waar het hier over gaat) in mijn ogen weer een stuk potentieel instabieler zijn geworden. En dat risico moeten we in de EU zeker niet herintroduceren !

Megabanken creeren is bijna vragen om een nieuwe (krediet)crisis !

Thiam en Messina, de heren waar het om gaat in dit geval, lijken wel te beseffen dat dit niet zo makkelijk voor elkaar te boksen is zonder dat de burgers overtuigd worden van de voordelen en lage risico’s. “Wij moeten de samenleving overtuigen van onze mening dat grote banken veilig kunnen zijn”, aldus de topmannen. Dat is geenszins het geval is interesseert de heren blijkbaar totaal niet want het waren juist DE GROOTSTE BANKEN in de VS die al bij een klein beetje tegenwind begonnen om te kiepen in 2008 ! En dat is uiteraard ook mijn belangrijkste bezwaar tegen dit soort megalomane plannen want grote én de grootste banken zijn juist EXTRA GEVAARLIJK door (eerst) nog onbekende risico’s in hun enorme balansen. Dat werd uiterst pijnlijk zichtbaar tijdens de ‘savings- and loan-crisis’ in de VS in de jaren 80 en ook (weer) in de kredietcrisis van 2007-2009. Zodra de rechterhand niet meer weet wat de linkerhand doet, en omgekeerd, kan geen enkele risico-manager of andere verantwoordelijke nog afdoende toezicht houden op het beperken van de inherente risico’s. En dan wordt het simpelweg een kwestie van grootte: des te groter de bank, des te groter het risico op instabiliteit en misschien uiteindelijk omvallen, en dus des te groter de maatschappelijke schade ! Het was dan ook niet voor niets dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) met duizenden miljarden aan noodhulp, steunprogramma’s en stabiliteits-programma’s moest komen om de ontstane enorme zwarte gaten te dichten. Dan mag het duidelijk zijn dat ik mordicus tegen dit soort plannen ben en liever een landschap zie met middelgrote banken en kleine banken. Banken, die op EU-schaal gezien relatief weinig maatschappelijke schade veroorzaken als ze onverhoopt in de problemen komen en / of omvallen; maar ook relatief makkelijk geholpen kunnen worden vóórdat het zover is. Het liefst zou ik een bankenwereld zien waarin dit absoluut niet voor kan komen en banken aan nog veel strengere regels moeten voldoen, maar daar lijkt weinig politiek draagvlak voor. Maatschappelijk is het een heel ander verhaal want burgers willen vrijwel zonder uitzondering stabiele, veilige en betrouwbare banken en NOOIT MEER financiele hulp aan de omvallers. En DIE enorme kloof tussen politici en burgers kan verschrikkelijk lang aanhouden …

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.