AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -0.82
567.59 (-0.14%)
   DJIA -134.97
26462.08 (-0.51%)
   NASDAQ 16.67
8118.68 (0.21%)
   S&P 500 -1.08
2926.17 (-0.04%)
   NIKKEI 107.58
22307.58 (0.48%)
   DAX -30.56
12282.60 (-0.25%)
   BEL-20 -38.48
3713.72 (-1.03%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 12/04/2019
Categorie: Column

Hoeveel China mag er in Europa?

In een grijs verleden heb ik voorspeld dat snelheid de belangrijkste factor is waarom Duitse autobanen een stuk onveiliger zijn dan de Nederlandse. Met name de enorme snelheids-verschillen die ontstaan op een autobaan zonder snelheidslimiet terwijl op de rechterbaan slechts zo’n 80-85 km/h wordt gereden door vrachtauto’s. Met als gevolg dat relatief veel botsingen met een groot snelheidsverschil plaatsvinden en de gevolgen daarvan, zowel materieel als persoonlijk, vaak ernstig tot dodelijk zijn. Ook is het moeilijk te begrijpen dat veel auto’s ontworpen worden voor snelheden boven 200 km/h, soms zelfs tot 350-400 km/h, terwijl in veel landen het maximum 130 km/h is. En dat is niet zonder reden: iedereen maar dan ook echt iedereen weet dat veel hogere snelheden een enorme stijging van het risico op (dodelijke) ongevallen betekent. Daarom verwacht ik ook dat Duitsland uiteindelijk over zal gaan tot snelheids-limitering van ALLE autobanen en dat onbeperkt jakkeren voorbij is; overigens niet in de laatste plaats omwille van het milieu ! Volvo verlaagt de maximum-snelheid van haar nieuwe modellen vanaf 2020, vooral om het risico op dodelijke ongevallen te verkleinen. Tevens wil het concern, al enige tijd geleden in handen gekomen van het Chinese Geely, een discussie op gang brengen omdat een te hoge snelheid 1 van de 3 grootste factoren is bij dodelijke ongelukken. Die andere zijn overigens het gebruik van verslavende middelen zoals alcohol en drugs, en afleiding; vaak op de smartphone. Tot nu toe was dit terwijl dat bij andere voertuigen al vaak gemeengoed is, en dat is een hele goede zaak. Want IEDEREEN wil toch ’s avonds weer veilig thuiskomen ?

China is de nieuwe kolonisator in grote delen van de wereld !

We weten dat Trump een heleboel problemen heeft met China. En gezien het feit dat de VS decennia geen probleem had met het (stimuleren van de) opkomst van China als DE 'productieschuur' van de wereld leverde dat voor menig belegger een verrassing op. Trump heeft daar overigens duidelijk over gecommuniceerd dus ik was niet verrast; desondanks duik ik vandaag in het 'probleem' dat China (volgens Trump en veel andere politici) lijkt te vormen in de wereld. En daarbij kijk ik vooral naar de rol van China IN Europa, die steeds grotere vormen aanneemt en op allerlei plaatsen al tot onvrede en protest leidde. Dat is grotendeels vergelijkbaar met de situatie IN de VS en DAAROM een logische stap. Want China's aanwezigheid, en niet zelden dominantie, in werelddelen als Afrika en Z-Amerika is vergelijkbaar met de vrogere westerse kolonisatie van veel landen en (vooral) grondstofrijke gebieden ! En uiteraard zijn landen met zwakke politiek / interne strijd (en dat zijn er vele, vooral in Afrika) het meest kwetsbaar en dus het meest 'gekoloniseerd'; en dat roept ter plekke steeds meer spanningen op. En geloof me: ook steeds meer polarisatie, protest en uiteindelijk gewelddadigheden. In Europa is het nog niet zo ver, mede gezien de diverse contracten die allerlei regeringen van b.v Luxemburg en Italie onlangs nog sloten met China; vooral m.b.t haar 'Belt and Road-initiative'. Zet menigeen daar al vraagtekens bij: wat dan met de situatie rond Huawei en talloze andere Chinese bedrijven ? In China MOETEN alle bedrijven namelijk naar de pijpen dansen van Peking en dat is feitelijk een enorm veiligheidsrisico voor Europa. En dus wordt de vraag voor de toekomst van Europa vooral: hoeveel Chinese invloed laten we toe ? Duidelijk is dat we geen enkele vorm van ´kolonisatie´ van Europa willen maar dat het ook geen optie is om weinig tot geen Chinese invloed toe te laten. En dus is er een middenweg nodig, zowel om goed met elkaar om te kunnen gaan als dat de communistische dictatuur in Peking niet teveel invloed krijgt. Want die staatsvorm is een serieuze belemmering voor meer Chinese invloed in Europa: b.v alleen al op het gebied van mensenrechten die, i.t.t de Chinese, in Europa terecht zeer hoog in het vaandel staan !

China, maak relaties en handel open en eerlijk, en je bent welkom; anders niet !

Sinds de kredietcrisis en de daaruit voortkomende Z-Europese schuldencrisis (Griekenland, Spanje, Portugal enz.) is Europa steeds meer in zichzelf gekeerd geraakt. Tel daar de opkomst van het populisme bij, de daaruit volgende poging van het VK om uit de EU te stappen en de opkomst van een gestoorde Trump als VS-president en het naar binnen keren werd nog een heel stuk erger. Dat proces levert veel druk op naar de individuele lidstaten die bereid zijn steeds verder te gaan in hun pogingen om het succesvolle EU-concept en het nog succesvollere Ezone-concept te behouden en zelfs uit te breiden. Hierdoor is de aandacht voor invloeden van buitenaf (lees: Chinese) minimaal geworden en zijn er vooral in de probleemlanden als Griekenland en Italië veel strategische bedrijven als (lucht) havens, hightech-bedijven e.d voor spotprijzen opgekocht. De probleemlanden moesten immers van Europa een hele hoop miljarden aan bedrijven privatiseren en of verkopen en de Chinezen blijken gretige kopers. En i.t.t in China hoeven de Chinezen in Europa hun technologieën niet te delen met ons zodat Chinese bedrijven een enorme voorsprong hebben op onze bedrijven. Probeer dit in China aan en lukt helemaal niets; vandaar dat de EU met China ging onderhandelen en die erkent nu dat de onderlinge verhoudingen erg scheef zijn. Erkenning van het probleem is het begin van de oplossing en als Europa ook een uitweg vindt uit het verplicht delen van informatie en technologie met Peking dan zou een matige Chinese aanwezigheid in Europa moeten kunnen. Maar totdat het zover is, en de handel en wederzijdse relaties liggen op vergelijkbare niveaus, zou er geen sprake mogen zijn van enige vorm van Chinese dominantie in welke tak van sport dan ook. Daarnaast: al die bedrijven zouden extra in de gaten moeten worden gehouden om te voorkomen dat er een enorme lekkage van zorgvuldig opgebouwde informatie en technologie tot stand komt omdat onze economieën veel open normen zijn. En: Europa moet nu echt werk gaan maken van de belabberde Chinese mensenrechten of de deur grotendeels dicht gooien. En de laatste conclusie is de meest rake: zorgen dat Europa OVERAL sterk is en blijft omdat de Chinezen veel te handig gebruik maken van de talloze zwakke plekken in Europa en de Ezone. Daarmee zeg ik dat, mits de (handels) relaties open en eerlijk zijn, een plek in de EU verdient; anders niet !

 

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.