AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX 0.87
536.32 (0.16%)
   DJIA 130.11
24857.38 (0.53%)
   NASDAQ 23.35
7387.65 (0.32%)
   S&P 500 10.67
2727.61 (0.39%)
   NIKKEI -99.93
21380.97 (-0.47%)
   DAX 5.96
12313.29 (0.05%)
   BEL-20 -10.08
3925.70 (-0.26%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 15/03/2018
Categorie: Column

Productie belangrijker dan diensten? Het is net andersom!

Begin 2017 bereikte de nog illustere affaire die pornoster Daniels claimt te hebben gehad met Trump een nieuw dieptepunt. Vóór die tijd besteedde ik er niet veel aandacht aan omdat ik denk dat zij niet bepaald de enige was; Trump roeptoeterde vaak genoeg wat voor type man hij is. Saillant detail: de affaire zou kort na de geboorte van Barron, de inmiddels 11-jarige zoon met vrouw Melania, plaats hebben gevonden. Trump ontkent haar claims pertinent maar zij hield vol en exact DAT gegeven zorgde ervoor dat de advocaat van Trump uiteindelijk bekende dat zij $ 130.000 en een zwijgcontract had gekregen. Dat gegeven maakt Daniel’s claim een heel stuk geloofwaardiger ! Curieus, maar dat komt zo, zegt advocaat Cohen dat hij dat ‘uit eigen zak betaalde omdat het zijn eigen initiatief was’. Dat is een poging om Trump uit de wind te houden: waarschijnlijk heeft Cohen nu ook een stevig bedrag gekregen om als ‘scape goat’ / ‘fall guy’ (zondebok) te dienen. Dat is een veel-beproefde- en vaak succesvolle methode om ‘de vuile was’ van prominenten binnenshuis te houden. Maar bijna 2 maanden later gebeurde er iets verrassends. Juist omdat Cohen dat zwijgcontract had getekend én betaalde claimt Stephanie Clifford (haar echte naam) geen contract met Trump te hebben en dus is het niet geldig; ze wil dat de rechter het nietig verklaart. Als dat lukt dan komt die ‘vuile was’ alsnog naar buiten; in artikelen in de media, een exclusief interview en of misschien wel een boek ? Dat is misschien ook de WERKELIJKE reden voor het opstappen van economisch topadviseur en democraat Cohn want dat hij opstapt vanwege de import-heffingen geloof ik niet. Trump heeft namelijk vanaf het allereerste begin gezegd dat hij die invoert en alleen al daarom zou ‘vrijhandelman’ Cohn nooit in Trump’s kabinet zijn gestapt ! Trouwens, dan blijven er vrijwel alleen nog maar ‘ja-knikkers’ over in het Witte Huis en dat is ZEER GEVAARLIJK !

Ook de 3e poging inzake ‘supply side economics’ zal uiteindelijk mislukken !

Nu ik deze week bezig ben met allerlei economische principes, de uitwerking van dogmatische economische ideeën en misvattingen (vandaag) wordt hopelijk duidelijk hoéveel schade economisch slecht onderlegde politici (populist of niet) aan kunnen richten. Zo schreef ik over de mogelijk aanstaande handelsoorlog en haar eventuele uitwerkingen, de problemen die ontstaan als verblinde politici koste wat het kost willen stimuleren op het verkeerde tijdstip en (vandaag) een economisch principe. Want waar ik mij bij Trump ook boos over kan maken is zijn enorme tunnelvisie op de VS-productie-sector; alsof DAT het enige is dat er toe doet in de VS. Daar ga ik in de volgende alinea nader op in. Nu hebben de republikeinen altijd al oogkleppen op gehad inzake vele economische zaken en weigeren ze pertinent om te leren van de door hen eerder gemaakte economische blunders; dat belooft weinig goeds voor de toekomst. Immers, Trump is nu ook met een republikeinse economische theorie bezig (‘supply side economics’) en wil dit NOGMAALS proberen terwijl het al 2 keer eerder mislukt is ! Voor degenen die niet (goed) weten wat dit inhoudt volgt nu een korte uitleg. Trump en de republikeinen zijn van mening dat de economische stimulering het best plaats kan vinden door de aanbodkant (lees: bedrijven) en rijke particulieren te stimuleren. Vandaar dat er allerlei sectoren in de economie gestimuleerd worden, alsmede belastingen voor bedrijven en de rijke(re)n in de VS fors verlaagd worden. De theorie is dat er dan onder meer meer productie-capaciteit wordt gebouwd, door de rijke(re)n meer verdiend geld wordt en of dat er meer spaargeld of vermogen wordt uitgegeven omdat het vertrouwen verder toeneemt. Dit zijn overigens zeer omstreden conclusies want de altijd hardnekkiger praktijk heeft al vaak genoeg bewezen dat dit mechanisme niet (zo) werkt.

Dienstensector is 3x zo groot als productie maar Trump focust op productie

Eerder in deze column heb ik beloofd nog in te gaan op een andere republikeins dogma dat niet klopt: de enorme en veel te grote focus op de Amerikaanse productiesector. Maar liefst driekwart van de VS-economie wordt gevormd door de handel in en opbrengst van diensten en daarmee is gelijk al aangetoond dat de productie-sector slechts een klein stukje aandacht verdient op het totale plaatje. En TOCH hebben de republikeinen, met Trump voorop, amper oog voor verreweg de grootste sector in de VS-economie; en dat is niet alleen bizar vreemd maar ook totaal onbegrijpelijk ! Bij veel populisten is elementaire economische kennis sowieso ver te zoeken, meestal omdat zij vooral op onderbuik-gevoelens zijn gekozen en die worden maar zelden op (economische) feiten gebaseerd. Daar kunnen 2 dingen uit geconcludeerd worden. Ten 1e is dat veel populisten, door hun geringe (of zelfs nagenoeg afwezige) verstand van zelfs maar de meest basale economische principes, vaak weinig bakken van hun (economische) beleid. Dat verklaart overigens waarom ze zelden herkozen worden want dat is een politiek feit. En ten 2e, en dat is nog veel erger, kunnen populisten (door hun beperkte of zelfs afwezige economische kennis) grote schade aanrichten aan de economie ! En dan hoef ik alleen maar te verwijzen naar de vorige columns over de manier waarop Trump mogelijk een handelsoorlog ontketent en waarom hij op dit moment helemaal geen economische stimulering zou moeten uitvoeren. Op dit moment profiteert Trump nog van allerlei Obama-maatregelen; het duurt immers doorgaans minimaal 6-12 maanden voordat (ander) beleid een economisch effect sorteert. Maar binnenkort maakt het Trump-beleid zich wél kenbaar en dán blijkt hoe de VS-economie er over 6-12 maanden en over 3-4 jaar voor staat. En u weet hoe ik daar over denk …

Nasdaq-100 bevestigt het beeld van de ‘gewone’ Nasdaq …

Eerder deze week zag u de grafiek van de Nasdaq en alleen al daarom zult u de grote gelijkenis met de Nasdaq-100 onmiddellijk zien. Ter vergelijking: de Nasdaq-100 bevat de 100 grootste VS-techbedrijven terwijl de ‘gewone’ Nasdaq duizenden techbedrijven bevat zodat de het koersverloop absoluut niet hetzelfde hoeft te zijn. Maar aangezien ze in dezelfde sector actief zijn en de bedrijven in de Nasdaq-100 ook (vrijwel) allemaal opgenomen zijn in de Nasdaq, is er toch een grote correlatie in zowel de stand als het koersverloop. Er zijn wel degelijk verschillen voor de oplettende kijker te zien maar ik wil het eerder details noemen dan grote lijnen. Let overigens niet op de uiterst smalle piek van eind 2000 die over 6000 reikt want dat is een fout in de database; geen koerspiek ! Waar het mij om gaat is dat deze index het beeld van de Nasdaq bevestigd en inmiddels ook aangekomen is bij de bovenkant van de stijgende bruine trend sinds begin 2009. Ook hier was al een terugtrekkende beweging te zien, gevolgd door een nieuwe poging om de stijgende bruine toplijn te overwinnen. En ook hier is de RSI nog niet ver genoeg afgekoeld om te kunnen bepalen welke richting er aan zit te komen terwijl de DMI voorlopig al wel genoeg is afgekoeld; dus ook hier gemengde signalen. En totdat duidelijk is of er een (tijdelijke ?) steviger daling aan kan komen of een opwaartse uitbraak, raad ik u aan om voorzichtig te zijn …

Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.