AEXNY 19.53
559.61 (3.62%)
  AEX -4.07
522.22 (-0.77%)
  DJIA -31.71
21580.07 (-0.15%)
  NASDAQ -2.25
6387.75 (-0.04%)
  S&P 500 -0.91
2472.54 (-0.04%)
  NIKKEI -44.84
20099.75 (-0.22%)
  DAX -207.19
12240.06 (-1.66%)
  BEL-20 -17.12
3883.47 (-0.44%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 17/07/2017
Categorie: Column

Het komt steeds dichterbij…

Zoals u weet is het in Venezuela hélemaal mis. Omdat vorig machthebber Chávez met een erg hoge olieprijs van alles en nog wat aan de bevolking beloofde, iets dat alleen maar te betalen was als die olieprijs hoog bleef. Maar ook omdat huidig dictator Maduro al enkele jaren geleden werd weggestemd, mede door de onmogelijke erfenis van Chávez, maar ALLE legale en illegale middelen uit de kast trekt om aan de macht te blijven. Daarmee sleurde hij het land, dat al economisch in het slop zat, in ALLE opzichten ‘naar de kelder’ zodat de bevolking steeds meer in opstand komt. Zo bedraagt de inflatie jaarlijks duizenden procenten, is er niet genoeg voedsel en zijn medicijnen even zeldzaam als regenbuien in de Sahara; dat heeft al tienduizenden levens gekost ! Daarentegen heeft Maduro een referendum uitgeschreven op 30-7 waarin hij de bevolking om NOG MEER macht vraagt en een ijzeren greep op het land krijgt. Logisch dus dat de oppositie letterlijk in opstand kwam en afgelopen weekend een eigen referendum hield in een poging de cruciale grondwets-wijziging tegen te houden. Het behoeft geen betoog wat de uitkomst er van was, noch dat er opnieuw doden vielen; een dagelijks verschijnsel, tezamen met dagelijkse demonstraties en rellen. De druk op de bevolking om in te stemmen met de wijziging op 30-7 is zeer groot en ALLE registers worden open getrokken ! Het is te verwachten dat de oppositie dat ook doet en dat het land ten onder gaat in een golf van geweld. Dit was echter nooit gebeurd als Chávez en Maduro hun verstand hadden gebruikt en een lange termijn bril op hadden gehad …

Turkije dreigt een kopie van de ontwikkelingen in Venezuela te worden

Heel langzaam krijgt men in Turkije meer oog voor het probleem dat de democratie, de grondbeginselen van Atatürk én de grondwet op steeds grovere wijze wordt geschonden. Zoals eerder geschreven gaat dat op de klassieke manier: om er zwa(arde)re maatregelen doorheen te drukken zoekt én vindt men een zondebok (Gülen), verklaart de vrije pers tot aartsvijand en slachtoffert tegenstanders (b.v als “terroristen”). En dus komt het regime Erdogan, want van een democratie kun je al lang niet meer spreken, op steeds gespannener voet te staan met zowel het nationale als internationale recht. Daarop besloot de grootste oppositiepartij CHP een 25-daagse en bijna 500 km lange mars van de hoofdstad Ankara naar Istanboel te organiseren. En wat niemand had verwacht: de mars groeide in snel tempo aan en bedroeg bijna een half miljoen mensen toen zij in Istanboel aankwam ! De voorzitter: we komen op voor verdwenen rechtvaardigheid, rechten van onderdrukten en gevangen gezette mensen alsmede honderdduizenden gedwongen ontslagen. De reactie van Erdogan was even simpel als voorspelbaar: hij schold de demonstranten uit voor Gülen-aanhangers en verweet hen dezelfden te zijn die achter de mislukte staatsgreep zaten. Om direct daarna arrestatiebevelen uit te vaardigen voor 72 academici van 2 universiteiten in Istanboel en duizenden nieuwe ontslagen te forceren ! Ik hoop dat genoeg Turken tijdig inzien dat de ‘doos van Pandora’ geopend is nu Erdogan in 2019 gebruik maakt van zeer uitgebreide bevoegdheden. Dat verdienen het prachtige land en haar mensen namelijk niet …

Polen gaat Turkije achterna als de PiS zo doorgaat …

Zoals u waarschijnlijk wel weet is de PiS-partij (‘what’s in a name’ ?), een nogal conservatieve groep met Kaczynski aan de leiding, een tijd terug aan de macht gekomen in Polen. De partij heeft een zódanige numerieke overmacht dat zij ook zónder steun van andere partijen de grondwet kan veranderen; dat is uit principe al gevaarlijk ! En na al diverse (zeer) controversiële wetswijzigingen te hebben doorgevoerd, iets waar zowel in Polen als bij de EU grote zorgen om leven, doet de partij er nu nog ‘een schep bovenop’. Zij wil dat het parlement, uiteraard gedomineerd door de PiS-partij, in de toekomst bepaald wie de rechters worden; ook bij het Hooggerechtshof. Dat is niets minder dan een rechtstreekse aanval op de onafhankelijke rechtspraak, een van de cruciale pijlers van de democratie die NOOIT politiek beïnvloed zou mogen worden ! Helaas staat de menselijke geschiedenis stijf van de voorbeelden in andere landen, waren dergelijke aantasting van de democratie leidde tot dictatuur, enorme (menselijke en financiële) ellende en (zeer) gewelddadige revoluties. En dus zijn er de laatste tijd in Polen ook veel demonstraties geweest, steevast geflankeerd door Poolse- en EU-vlaggen, die willen dat dit wetsvoorstel van tafel gaat. En weet u hoe Kaczynski wordt genoemd in die demonstraties ? “Een dictator” ! Polen is hard op weg in de totaal verkeerde richting en dient binnenkort DRASTISCH van richting te veranderen om te voorkomen, dat het land het Turkije (of zelfs Venezuela) van O-Europa wordt …

PS. Door ziekte is er niet elke dag een column, of zijn ze soms kleiner dan normaal.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2017 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.