Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 11/10/2012
Categorie: Column

Politiek 0.0 (4)

Zonder enige twijfel denk ik dat overheden de grootste financiële blunders maken op de terreinen waar juist het meest valt te winnen ! En in tegenstelling tot hetgeen zij beweren zijn dat wel degelijk zéér simpele rekensommen, al moet men daar soms geduld voor hebben (en dat is natuurlijk hét grote manco van de politiek). Bezuinigingen moeten vooral snél geld opleveren omdat het dan lijkt, alsof er werkelijk wat bespaard wordt. Maar als je als overheid weet dat het gros van de mensen minder of niet meer naar de huisarts gaat als het eigen risico wordt verhoogd, dan ben je goed verkeerd bezig ! Dan ben je niet bezig met bezuinigen, maar juist met het VERGROTEN van zorguitgaven omdat veel mensen in een later stadium alsnog een véél en veel duurder beroep op zorg moeten doen ! SOE Onderzoek berekende dat elke € dieethulp 14-56 keer (!) zoveel oplevert voor de maatschappij. Ook in dit geval is ‘voorkomen beter dan genezen’ omdat genezen een veelvoud kost van voorkomen ! Dat is een simpele rekensom: 1e-lijns gezondheidszorg kost een fractie van 2e- en 3e-lijns zorg en dát horen politici op hun netvlies te hebben staan; niet de ‘winst’ van ergens in snijden. Het verhogen van het eigen risico naar € 350 zal echter steeds meer mensen weghouden bij die 1e-lijns zorg zoals de huisarts; zie een recente ING-peiling. Natuurlijk totdat de problemen té groot worden en de 1e-lijns zorg gepasseerd wordt, waarna het ‘genezen’ een veelvoud van het oorspronkelijke ‘voorkomen’ kost. Zo wordt precies het tegenovergestelde bereikt van hetgeen wordt beoogd en dat kan ik niet anders noemen dan: "superdom"  ! Het is juist SLIM om mensen zoveel mogelijk van 1e-lijns zorg gebruik te laten maken omdat dit als een enorm filter werkt richting de véél en veel duurdere 2e- en 3e-lijns zorg. Dát levert de lichamelijk- én geestelijk meest gezonde bevolking op en levert ook weer miljarden op aan minder ziekteverzuim enz. (1% minder ziekteverzuim = € 3 mld minder kosten). Besparen is super-simpel en kan makkelijk zonder de koopkracht van mensen aan te tasten; maar daarvoor moet wél nagedacht worden. En dat is nu net hét probleem !

 

Probleem 1: korte termijn horizon moet weg !

 

Bovenstaand voorbeeld is een klassieker maar keer op keer trappen overheden in dezelfde val; men heeft simpelweg geen idee wat men doet en men heeft de grootste en belangrijkste cijfertjes niet eens op een rij staan. Dat is mijns inziens, afgezien van misselijke karaktertrekken als arrogantie, laksheid en pure onwil (vaak uit angst; herverkiezing), vooral te wijten aan een gebrek aan ervaring, inzicht en / of visie. Alleen al het oeverloze geleuter omtrent de oorzaken, gevolgen én bestrijding van de kredietcrisis bewijzen, dat politici amper iets snappen van de financiële wereld. Dat kun je alleen maar krijgen met een gerichte studie, een hoop ervaring in eerder werk en / of door inzicht met de jaren. Nu ik heb geconstateerd dat politici vooral achtergrond, ervaring, inzicht en visie missen, kom ik tot de volgende conclusie. Tenzij politici een afgeronde (liefst universitaire) studie in een bepaalde richting ‘op zak’ hebben (weten waar ze over praten), wil ik een minimumleeftijd van 50 jaar voor de andere politici hebben. Want ik wil weer ervaren, kennisrijke, visionaire senioren in de politiek die al carrière hebben gemaakt en zonder grote profileringsdrang vooral focussen op de lange termijn. Natuurlijk kunnen jongeren een rol in de politiek vervullen, maar niet op belangrijke plaatsen waar gevaar op korte termijnbeleid en ad hoc beleid groot is. In veel gevallen is de oplossing namelijk (veel) erger dan de kwaal; zie het voorbeeld uit de inleiding !

 

Probleem 2: rol media moet sterk worden teruggedrongen

 

Politici slagen er als geen ander in om een minuut vol te l#llen zonder ook maar iets inhoudelijks gezegd te hebben; die verwerpelijke ‘kunst’ vind ik symbolisch voor de zeer deplorabele staat waarin de politiek nu verkeert. Wees eens eerlijk: wie van u kent een politicus die weleens een vraag met een simpel “ja“ of ‘nee” beantwoord ? In de afgelopen 10 jaar dat ik voor deze website schrijf en veel politici op de voet moet volgen, ben ik niet 1 landelijke politicus tegengekomen ! Ik heb daar weliswaar grote problemen mee, maar dat is nu eenmaal de vrijheid van een politicus. Tóch zit er een aspect in waar ik wél een onoverkomelijk probleem mee heb en óók een oplossing voor wil: de contacten met de media. Hierdoor rennen politici dagelijks van incident naar incident en spenderen véél te veel tijd aan andere dan hoofdzaken, waardoor de lange termijn visie vertroebeld of zelfs zoek raakt ! Ze slagen er eenvoudigweg niet in om hun profileringsdrang te onderdrukken en denken voortdurend media-aandacht te moeten ‘scoren’ om herkozen te worden. U kunt uit de inleiding van deel 2 eenvoudig afleiden dat het tegenovergestelde het geval is: de belangstelling voor mediageile politici daalt steeds meer. Ik durf dan ook rustig te beweren dat herverkiezing vooral afhangt van ‘gebrek aan beter’ en structureel goed werk afleveren. Dit laatste hangt niet af van het aantal keren opdraven in de media ! Mensen weten drommels goed op wie ze moeten stemmen als het hen goed gaat. Politici hebben de ‘schone’ taak gedelegeerd gekregen om daarvoor te zorgen, niets meer maar zeker niet minder, maar zelfs het onthouden van die ene opdracht is blijkbaar vaak nog teveel ! Ik stel dan ook voor dat geen enkele landelijke, provinciale of gemeentelijke politicus gemiddeld vaker dan één keer per week in de media verschijnt op straffe van ontslag. Want andere belangrijke mensen zoals topmensen van grote bedrijven slagen daar zonder problemen in en óók nog op een rustige, weloverwogen en vaak visionaire manier !

 

Noot: vertrouwen winnen en houden is altijd cruciaal

 

Uiteraard is dit grotendeels ontstaan uit woede omtrent de zoveelste ‘aanslag’ op onze samenleving; de pensioenkortingen. Politici snappen voor geen meter meer dat behoud van vertrouwen stabiliserend werkt in crisissituaties. Politici snappen überhaupt niets van lange termijn systemen, dat je daar decennia van tevoren al over na moet denken én desnoods voor moet gaan sparen ! Maar het geeft broodnodige zekerheid aan mensen die (vrijwel altijd buiten hun schuld) in de problemen zijn gekomen of dreigen te komen. We stevenen heel hard af op een samenleving waarin de overheid zegt: bekijk het maar. Daarmee komt de door Europeanen zo verfoeide Amerikaanse instelling omtrent sociale zekerheid steeds dichterbij en wordt ook Europa steeds asocialer. U mag de ontvoering van- en zelfs moord op werkgevers die werknemers ontslaan, de kogelvrije balies bij allerlei overheidsinstanties en de zelfmoorden bij France Telecom als duidelijke ‘tekenen aan de wand’ zien ! Maar ook de waanzinnige miljarden-verspilling die elk jaar alleen al bij de landelijke overheid plaatsvindt is een grote reden voor een forse politieke omslag: weg met het amateurisme, de politieke (media)spelletjes en de tunnelvisies. In het belang van het land moeten de lange termijnvisies terug, die gemakkelijk en en zonder serieuze kosten kunnen worden bijgestuurd om een goed eindresultaat te bereiken in het belang van de burgers. Want we zitten nu met korte termijnvisies die, eenmaal in daden omgezet, duurder zijn dan het hele probleem waarvoor ze bedoeld zijn. En dat kan Nederland uiteindelijk ten gronde richten …

 

Vanwege technische problemen vandaag geen analyse en grafiek.

 

W.Aslander

 

Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Daar combineert men decennia aan ervaring met technische analyse (TA) en een goede nachtrust (risicobeheersing) in concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie op www.wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt al meer dan 20 jaar met TA als leidraad maar gebruikt op de achtergrond ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. Het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics is zijn TA-basis. In '06 werd hij 'Beste analist van Nederland' bij Guruwatch en in '06 én '07 hij werd 2 keer tweede bij de verkiezing tot "Beursgoeroe" (Blikopdebeurs). In 2007 werd hij tevens genomineerd bij de '25 beste beleggingsexperts van Nederland' van Goudenstier. In '08 werd hij vierde 'beursgoeroe 2008' bij Blikopdebeurs; de jury noemt zijn werk 'realistisch en veelzijdig'. Ook weet hij de 'flop-guru's' van Guruwatch structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

 

Noot: Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is

vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver zelf worden voor zover mogelijk steeds vermeld, maar kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. Momenteel heeft hij posities in ASML, ARCM, Fugro, RAND en TOM.
 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.