Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 04/10/2012
Categorie: Column

Egoïsme onderdeel kredietcrisis (4)

Als het niet zo dieptriest was, dan zou je er keihard om moeten lachen: NS en ProRail gaan de dienstregeling al bij 3 cm sneeuw of een beetje vorst (10°) fors terugschroeven om massale uitval te voorkomen en de minister staat er achter ! In Zwitserland, een land van vergelijkbare grootte en enigszins vergelijkbaar qua spoorwegnet, valt op sommige plaatsen 7 m sneeuw en vriest het er wel 30°. Maar het is een hoge uitzondering dat daar een trein of lijn uitvalt, ondanks de in onze ogen soms bizarre condities. En dan heb ik het nog helemaal niet over de honderden kilometers aan tunnels, bergtrajecten en de tienduizenden waterstromen waar de Zwitsers mee te maken hebben. Waarom kan de NS dat niet ? Dat ligt mijns inziens vooral aan het verzet van het personeel omtrent het ‘rondje om de kerk’; een schofferende term voor iets minder afwisselend werk. Dan rijdt het personeel namelijk vaker op hetzelfde stuk (of in de buurt) met fors meer efficiency, zodat verstoringen in de dienstregeling bij calamiteiten zeer veel lager zijn. Dat doen ze in Zwitserland óók omdat ze weten dat dit het meest klantvriendelijk is. Tegelijkertijd durft de NS te beweren dat daar 1000 man extra personeel voor nodig zijn; dat lijkt mij vér bezijden de waarheid gezien de efficiencyslag. Men wil er een financiële zaak van maken omdat men weet dat ‘Den Haag’ daar gevoelig voor is maar doet dat over de rug van de reiziger. Dé waarheid kwam dan ook onlangs boven water: de slechte organisatie binnen NS en ProRail is volgens een inmiddels niet meer geheime winteranalyse dé oorzaak van de chaos op het spoor. “Er is slechte communicatie tussen deze 2, men zoekt véél te ingewikkelde oplossingen bij verstoringen en daarna ontstaat er besluiteloosheid gevolgd door verkeerde beslissingen” (Telegraaf). Wat heeft dit met egoïsme te maken ? In geen enkel (ik herhaal: geen enkel) stuk over de NS- en Prorail-sores lees ik iets over het belang van de klant; het belang van ‘niet rondjes-rijdend personeel’ is blijkbaar véél groter. Dát is pas egoïsme en de privatisering van het spoor is 1 grote (klant)blunder !

 

Het niet corrigeren van allerlei egoïstische gedrag is fnuikend

 

Omdat het neoliberalisme nu al decennia door de westerse wereld waart en letterlijk en figuurlijk overal zijn sporen trekt in de samenleving, zijn de negatieve gevolgen daarvan (zoals egoïsme) zeer moeilijk te verwijderen. Het moet eenieder sinds de kredietcrisis toch duidelijk zijn dat nóg meer neoliberalisme, nóg meer egoïsme en nóg meer verkwanseling van het collectief belang onvoorstelbare schade aan onze samenlevingen aanricht ! Dat begint al in de wieg waar baby’s bliksemsnel leren hoe hun ‘zin’ te krijgen als ze (te vroeg) honger hebben; huilen totdat de ouders ‘gek’ worden en alsnog te vroeg gaan voeden. Met als gevolg dat deze grens steeds verder opschuift en baby's het de normaalste zaak van de wereld vinden dat ze gevoed worden als ze beginnen te huilen. Mijn moeder liet mij ‘lekker’ huilen totdat het daadwerkelijk de normale tijd was om te voeden en reken er maar op dat ik die noodzakelijke les bliksemsnel leerde; geen gehuil meer ! Kinderen wordt niet meer geleerd om geduld te hebben en krijgen na vervelend gedrag of zelfs wangedrag ‘instant gratification’ (directe 'beloning’). Dit d.m.v omkoping met junkfood, tv of video kijken of computerspellen om ze maar weer ‘normaal’, rustig of stil te krijgen. Als ik mij misdroeg, dan gaven mijn ouders mij een draai om de oren of een tik voor de billen en ook die les leerde ik bliksemsnel: wat is gewenst en wat is ongewenst gedrag. Kinderen die op die manier gecorrigeerd worden zijn steevast beter opgeleid, gelukkiger en succesvoller (div. onderzoek). Ik heb er ook helemaal geen boodschap aan dat de overheid zulke correctieve maatregelen verbiedt, want zij hebben zich daar helemaal niet te bemoeien. Het is namelijk TOTALE BULLSHIT dat een draai om de oren of een tik voor de billen iets met kindermishandeling te maken heeft; het is slechts een lichte correctie van ontspoord gedrag. Als de overheid dergelijke zaken verbiedt, dan wordt zij later met oncontroleerbare, gewelddadige en totaal verwende kinderen geconfronteerd. Die kregen immers altijd en overal hun zin, doen waar zij op het meeste (egoïstische) voordeel in zien en hebben geen enkel oog voor collectieve belangen die de samenleving overeind houden. Je krijgt dus het gedrag wat je zélf kweekt … Noot: ik heb geen kinderen …

 

De waarheid ligt altijd in het midden …

 

Ik moet altijd vreselijk lachen om ouders die met (zeer) jonge kinderen praten en hun beweegredenen voor allerlei acties uitleggen. Dat mag volgens huidige maatstaven volwassen lijken, maar het slaat de plank VOLLEDIG mis. Want kinderen zijn geen volwassenen (zie uitputtend wetenschappelijk onderzoek) en hebben geen enkel besef van afwegingen, moraliteit en lange termijnwaarde totdat hun hersenen daar voldoende voor ontwikkeld zijn. Dit start pas na vele levensjaren als hun meest kritieke overlevingsfase voorbij is, waarin egoïsme de boventoon voert (dat is bijna puur, dierlijk instinct !). Langzaam maar zeker maakt dat instinctieve plaats voor andere belangrijke dingen zoals de contexten van onze sociaal zeer ingewikkelde samenleving. Want eenmaal redelijk zeker door de eerste, uiterst kwetsbare jaren gekomen, ontdekken ze middenin hun ontwikkeling ook de voordelen van allerlei collectieve zaken: vriendjes, groepen en de samenleving zélf. Uitputtend onderzoek wijst erop dat het gevecht tussen het instinctieve egoïsme van de eerste jaren en de voordelen van collectieven tot vér na de puberteit doorgaat; menig onderzoeker noemt 25 jaar ! Ik heb het indertijd dan ook complete onzin gevonden dat de overheid de volwassen leeftijd van 21 naar 18 jaar bracht omdat zij mentaal nog niet volwassen zijn. Begrijp me niet verkeerd: ik vind het prima dat iemand van 18 jaar stemt, een biertje drinkt of een rijbewijs haalt maar dit wil absoluut niet zeggen dat iemand volwassen is. Het dagelijks weggedrag van mensen die nét hun rijbewijs hebben is daar méér dan voldoende bewijs voor, dunkt me. Toch ben ik voorstander van het zo volwassen mogelijk omgaan met kinderen, maar wel volledig aangepast op hun leeftijd; dat wordt nog véél te weinig gedaan. Het is niet moeilijk om een goede balans te vinden tussen het egoïsme van het individu aan de ene kant en het collectieve aan de andere kant; een afspiegeling van de ideale samenleving. Immers, een goede balans tussen deze twee uitersten (lees: kapitalisme en communisme) levert de meest ideale samenleving op. Want tot eind jaren 80 konden we ‘genieten’ van de soms vreselijke uitwassen van het (vooral Russisch en Chinees) communisme; daarna zagen we ze ook in het kapitalisme en beide zijn walgelijk gebleken. Wat mij betreft is de les van de laatste decennia dan ook: de waarheid (lees: ideale samenleving) ligt in het midden …

 

AMX ook al opwaarts uitgebroken ...

 

Ik weet niet hoe vaak ik de laatste tijd al opwaartse uitbraken heb gerapporteerd op deze plaats, maar het zijn er veel; vandaag komt er weer eentje bij. Want de ‘kleine broer’ van de AEX, de AMX of MidKap, is recentelijk ook boven zijn dalende weerstand gebroken ! Tot dat moment was een tijdelijke terugtest op pakweg 460 nog mogelijk omdat de dunne bruine stijgende steunlijn zijn waarde nog moest bewijzen. Dat deed hij inderdaad en dat was al grotendeels aan de steeds hogere lows af te lezen. Maar ik wil graag bewijs zien en dat gebeurde in september middels de stijging boven 510 (magenta weerstand). Overigens was dat ook al aan de hand van de doorstijgende RSI te zien, want zolang die (boven 50) bleef stijgen moést de koers wel opwaarts uitbreken. De koers kan nu verder stijgen naar de vorige top en zal daar tot in 2013 over doen. Maar als de dunne stijgende bruine steun dan nog intact is (iets waar ik op dit moment vanuit ga), dan zit er nog meer in het vat voor volgend jaar ...

 

 

 

W.Aslander

 

 

 

Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Daar combineert men decennia aan ervaring met technische analyse (TA) en een goede nachtrust (risicobeheersing) in concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie op www.wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt al meer dan 20 jaar met TA als leidraad maar gebruikt op de achtergrond ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. Het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics is zijn TA-basis. In '06 werd hij 'Beste analist van Nederland' bij Guruwatch en in '06 én '07 hij werd 2 keer tweede bij de verkiezing tot "Beursgoeroe" (Blikopdebeurs). In 2007 werd hij tevens genomineerd bij de '25 beste beleggingsexperts van Nederland' van Goudenstier. In '08 werd hij vierde 'beursgoeroe 2008' bij Blikopdebeurs; de jury noemt zijn werk 'realistisch en veelzijdig'. Ook weet hij de 'flop-guru's' van Guruwatch structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

 

Noot: Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is

vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver zelf worden voor zover mogelijk steeds vermeld, maar kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. Momenteel heeft hij posities in ASML, ARCM, Fugro, RAND en TOM.
 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.