AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -2.05
551.09 (-0.37%)
   DJIA 197.43
25877.33 (0.77%)
   NASDAQ 83.35
7785.72 (1.08%)
   S&P 500 24.13
2864.36 (0.85%)
   NIKKEI 6.72
21279.17 (0.03%)
   DAX -33.91
12109.56 (-0.28%)
   BEL-20 -8.63
3486.31 (-0.25%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 08/10/2012
Categorie: Column

Politiek 0.0 (1)

Laat ik vooropstellen dat het mij totaal niet verbaasde: de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden trok de dinsdagavond vóór de verkiezingen beduidend meer kijkers dan het slotdebat voor de Kamerverkiezingen op Nederland 1. Om precies te zijn waren het er 1,7 miljoen terwijl dit bij vorige verkiezingen nog respectievelijk ruim 2 miljoen en zelfs 2,7 miljoen waren. Zelfs de laatste wedstrijd van ‘ons’ totaal mislukte EK-avontuur werd beduidend beter bekeken dan de verkiezingsstrijd, waarin het naar verwachting over zo'n € 15 miljard aan ombuigingen gaat ! Dat is mijns inziens illustratief voor de situatie waarin Nederlandse politiek zich in bevindt: een complete vertrouwenscrisis. Peiling na peiling laat zien dat het vertrouwen van burgers en politici recordlaag is en onverschilligheid ten opzichte van politieke standpunten recordhoog is. Heel veel kiezers denken simpelweg dat het niet uitmaakt of je ‘door de kat of door de hond gebeten wordt’; gebeten word je tóch ! Onverschilligheid voert dus de boventoon en juist dat is levensgevaarlijk bij politici: dan gaan ze namelijk zoveel mogelijk hun eigen gang en dat is vrijwel altijd tegen het belang van de burger in ! Zo worden immers veel minder in de gaten gehouden omdat het grote publiek zich van hen afgekeerd heeft en kunnen daarom in principe alles bedenken en doen waar ze zin in hebben !

 

Driekwart heeft geen vertrouwen in politiek !

 

In de jaren ‘80 en begin ‘90 was al bekend dat Nederland na 2010 sterk zou vergrijzen. Daar is door verschillende instanties meermaals en soms zelfs indringend op gewezen, maar Den Haag wenstte op geen enkele manier te luisteren. Dãt gebeurde op de bekende hooghartige manier van ‘wij weten het beter’ én met een korte termijn bril op: ‘het is een ver-van-mijn-bed-show’. Als de toen verantwoordelijke kabinetten hun verstand hadden gebruikt en hun verantwoordelijkheid hadden genomen, dan waren er nu en later aanzienlijk minder problemen met bijvoorbeeld de vergrijzing. Want mede door gebrek aan goed vergrijzingsbeleid in de laatste decennia moet vrijwel iedereen nu langer werken en worden veel pensioenen (sterke) gekort. Dit voorbeeld is illustratief voor onze politiek want vooruitdenken zit blijkbaar in vrijwel geen enkel gen van vrijwel geen enkele politicus meer. Dit terwijl iedereen dat juist wél verwacht van diezelfde politici, die geacht worden namens en voor ons te denken in het algemeen belang; daarmee creëert men ‘politiek 0.0’ i.p.v ‘politiek 2.0’. Een ander sprekend voorbeeld vormt ex-verkeersminister Peijs, de tegenwoordig commissaris van de koningin in Zeeland. Ze zei enige tijd geleden over de trajectcontrole op de verbrede A-2 in de Telegraaf “dat ze er vierkant tegen is, het systeem verafschuwt en zich niet kan herinneren wie dat heeft verzonnen”. Maar zij beslistela in 2006 zélf over die  trajectcontrole ! Dan ben je je geloofwaardigheid volledig kwijt ! Er is dus iets grondig mis met de politiek, die geïnteresseerden wegjaagt en de maatschappij ongekend doet polariseren naar rechts én links; al sinds de vorige verkiezingen ...

 

‘Denk’politici zijn ‘doen’politic geworden

 

Van politici wordt verwacht nee geëist dat zij altijd in het belang van het land burgers handelen. Aangezien vrijwel élk land tegenwoordig alleen nog maar naar de korte termijn en naar dus eigenbelang kijkt, wordt van politici geëist dat zij véél verder kijken dan hun neus lang is om dat belang te beschermen. Dat zij vérder kijken dan de waan van de dag, de waan van morgen, die van volgend jaar en zelfs verder dan hun eigen herverkiezing. Vooral dit laatste blijkt razend moeilijk te zijn gezien de electorale- en partij-belangen, de gehechtheid aan het pluche en het feit dat de politiek structureel veranderd is. Vroeger was een baan in de politiek een erebaan voor oudere mannen en vrouwen na een succesvolle carriere waarin veel inzicht, wijsheid en lange(re) termijnvisie werd verworven. Nu is het compleet andersom en is de politiek een opstapje voor relatief jonge mensen naar het bedrijfsleven geworden. Met als gevolg dat de zo dringend noodzakelijke eigenschappen nog ontwikkeld moeten worden. Dat heeft zéér ingrijpende gevolgen voor de manier waarop politiek wordt bedreven en dat is dan ook heel goed te merken aan zowel de stijl als resultaten ! Nu kun je over stijl discussiëren maar wat uiteindelijk telt in de politiek, zijn de resultaten. En de laatste decennia zijn wijze, inzichtelijke en vooral visionaire beslissingen steeds zeldzamer geworden. Met als gevolg dat er steeds ingrijpender moet worden gesaneerd in steeds belangrijker verworvenheden, als het ‘weer even’ tegen zit. Elke crisis wordt nu als stok achter de deur gebruikt om er (sociaal) onwenselijke of op lange termijn zelfs zeer schadelijke maatregelen door te rammen. Men holt in de politiek slechts nog van incident naar incident en kijkt daarom alleen nog maar naar de korte termijn. De gevolgen daarvan worden echter steeds groter en variëren van een steeds verder uitgekleed sociaal stelsel, steeds minder democratie tot steeds meer egoïsme. En zo kan ik er nog wel 10 noemen, maar dat doe ik niet want dat kunt u nét zo goed …

 

 

AEX zet beduidend hogere low !

 

Analoog aan mijn eerdere voorspellingen is de AEX na de opwaartse uitbraak boven de dalende magenta weerstand opnieuw aangekomen bij de vorige top op 336 en wat teruggezakt. Ik had gedacht tot 328 maar de ‘Spaanse Griep’ voorafgaande aan de bekendmaking van de Spaanse banken-stresstest en wat lager liggende steunen op andere EU-beurzen drukten de index heel even tot 323 (slotstand; ik werk alleen maar op basis van slotstand). Dat doet niets af voor het algehele plaatje en gaf zelfs de mogelijkheid om goedkoop wat aandelen in te slaan. Want zulke kansen moet men natuurlijk wel grijpen omdat ALLE trends (korte termijn, middellange termijn én lange termijn !) stijgend zijn; dat komt niet zo vaak voor. En dus is de hogere low al een feit terwijl ik die pas definitief boven 336 verwachtte, waardoor de koers nu rap boven 336 kan breken als de komende kwartaalcijfers niet beroerd zijn (veel is al ingeprijsd; ze zullen niet goed zijn). Ik verwacht dat het kwartaalcijfer-dieptepunt in K4 ligt en daar gaan beurzen op vooruitlopen, evenals de VS-presidents-verkiezingen. En omdat debatten de keus vrijwel nooit beslissend veranderen, ga ik ervan uit dat de situatie op 6-11 grofweg hetzelfde zal zijn: relatieve rust. Dan zal de inmiddels fraai ontwikkelde stijgende oranje wig vervolgd worden de komende maanden enworden nog meer lucratieve aandelen op te pikken voor de stijging naar 375. Want die beloof ik u al sinds de lows van vorig jaar herfst (behoud middellange termijn stijging) en heeft nu de hoogste versnelling ingezet met een significant hogere low …

 

 

W.Aslander

 

Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Daar combineert men decennia aan ervaring met technische analyse (TA) en een goede nachtrust (risicobeheersing) in concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie op www.wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt al meer dan 20 jaar met TA als leidraad maar gebruikt op de achtergrond ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. Het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics is zijn TA-basis. In '06 werd hij 'Beste analist van Nederland' bij Guruwatch en in '06 én '07 hij werd 2 keer tweede bij de verkiezing tot "Beursgoeroe" (Blikopdebeurs). In 2007 werd hij tevens genomineerd bij de '25 beste beleggingsexperts van Nederland' van Goudenstier. In '08 werd hij vierde 'beursgoeroe 2008' bij Blikopdebeurs; de jury noemt zijn werk 'realistisch en veelzijdig'. Ook weet hij de 'flop-guru's' van Guruwatch structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

 

Noot: Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is

vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver zelf worden voor zover mogelijk steeds vermeld, maar kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. Momenteel heeft hij posities in ASML, ARCM, Fugro, RAND en TOM.
 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.