Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 03/10/2012
Categorie: Column

Egoïsme onderdeel kredietcrisis (3)

Heeftt u zich ook afgevraagd welk soort tuig ‘dankzij’ het niet doorgaan van een ‘sweet sixteen’-party verantwoordelijk is voor een miljoenenschade, tientallen (soms zwaar) gewonde agenten + burgers en een totaal verlies aan vertrouwen in de (lokale) rechtsorde ? Misschien heeft u zich afgevraagd welke jongens (en meisjes) zich daar zonder enige serieuze aanleiding als beesten misdroegen en met een dodelijke blik in hun ogen anderen letterlijk naar het leven stonden ? Heeft u zich afgevraagd of uw zoon of dochter tot zoiets in staat is, erbij aanwezig was of zelfs in de frontlinie meedeed ? Ik ben benieuwd welke duizenden ouders in Nederland weten dat hun kinderen bij de rellen in Haren betrokken waren, waardoor zij alles met betrekking tot hun opvoeding en onderwijs in twijfel trekken. Ik ben benieuwd of zij nog in de spiegel durven te kijken zonder zich totaal kapot te schamen voor de vertoonde waanzin van hun kind of kinderen. Want wees eerlijk: die hadden toch geen enkele aanleiding om zich zó te misdragen ? Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen want uit foto's en videobeelden blijkt overduidelijk dat dit risico ettelijke keren aanwezig was. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat de autoriteiten het leger achter de hand hadden om desnoods keihard in te grijpen als het écht uit de hand zou lopen (lees: risico op doden). Wat zou er dán zijn gebeurd en hoe zou het land dán oordelen over de relschoppers ? Ik vond het één grote demonstratie van puur egoïsme dat moest worden botgevierd op willekeurig welk doel, omdat het oorspronkelijke feestje niet doorging. En het ergste is: ik kijk er niet  van op omdat ik het als een ‘teken aan de wand’ van deze egoïstische tijd zie. En dat is misschien nog wel de érgste conclusie: we krijgen blijkbaar wat we ‘verdienen’ …

 

Enkele financieel-economische aspecten van egoïsme

 

Om nog even op dit thema door te borduren: politiemensen kunnen dan enigszins gewend zijn aan de zwartste kant van de mensheid; dat zijn u en ik op het werk toch niet ? Maar het CBS wist afgelopen week te melden dat maar liefst eenderde van alle werknemers in ons land in 2011 slachtoffer was van geweld ! Hoe gestoord moet een samenleving zijn om dit nog toe te laten ? Agressie en geweld van buiten het bedrijf, door passagiers, leerlingen, patiënten, klanten; u noemt het maar. Daar mogen dan weinig doden bij vallen maar tegelijkertijd lijken wij dezelfde kant op te gaan als in Amerika, waar agressie en wapengeweld elk jaar meer slachtoffers eist. Slachtoffers van agressie en geweld voelen zich vele malen minder gezond dan gewone burgers, zijn veel vaker ziek en kunnen ook veel minder hebben. Nog afgezien van de honderden, mogelijk duizenden werknemers per jaar die thuis komen te zitten omdat ze absoluut niet meer normaal kunnen functioneren na de zoveelste overval, (poging tot) moord of ander geweld. Dit betreft dus meer dan 2 miljoen werknemers in ons land per jaar; reken eens uit wat dit kost als het omgerekend zou zijn in ‘normaal’ en gemiddeld ziekteverzuim: meer dan € 10 miljard per jaar ! Daarmee komt een ander, nog veel kostbaarder aspect van egoïsme boven water waardoor steeds duidelijker wordt dat deze ‘eigenschap’ onze samenleving klauwen vol met geld kost. En nu we op deze weg zitten: wat denkt u dat egoïsme jaarlijks kost ? Kunt u een prijskaartje hangen aan de inzet van politie inzake egoïsme en geweld per jaar ? Toch verbleekt dit alles, hoé erg ook, bij de financieel-economische schade die de egoïstische bankiers aanrichtten; zowel in ons land als in de rest van de wereld. Alleen al vanuit dit oogpunt zou elke vorm van egoïsme, hoe en waar ook, te vuur en te zwaard moeten worden bestreden ! Het tegendeel is echter waar …

 

Egoïsme wordt juist geprezen als beste samenlevingsvorm !

 

Egoïsme is gecultiveerd door decennia-lange inwerking van het neoliberalisme; een politieke stroming die het individu boven álles plaatst waardoor vrijwel alle collectieve verwordenheden ‘op de helling’ gaan, geprivatiseerd of zelfs vernietigd worden. Daarbij wordt gemakshalve vergeten dat vrijwel alle historische progressie die er ooit is geboekt door de mensheid, collectieve progressie is. Immers: iedereen erkent dat je samen véél meer bereikt dan individueel. Het neoliberalisme lijkt een antwoord op het collectivisme uit de jaren 60, 70 en 80 maar is dat absoluut niet, want het stelt de samenleving voor veel onoverkomelijke problemen. En dan heb ik het nog helemaal niet over de financieel-economische consequenties ervan zoals hierboven beschreven én natuurlijk de verschrikkelijke prijs van de kredietcrisis (de eerder genoemde $ 50.000 miljard). Trouwe lezers en lezeressen weten namelijk al sinds 2008 dat ik de schuld van de kredietcrisis in de schoenen schuif van de neoliberalen, die het toezicht volledig hebben uitgekleed en banken volledig hun gang lieten gaan. Dat was al talloze keren in onze historie vreselijk fout gegaan omdat banken daar telkens op een verschrikkelijke manier misbruik van maakten en tóch wordt die fout gewoon weer opnieuw gemaakt ! Dan blaast men weer zóveel lucht in het systeem dat het monsterlijke proporties krijgt en verbaast zich er dan zogenaamd over hoe het systeem implodeert, terwijl de samenleving de rekening krijgt. Het is vooral de voortdurende historische repetitie van dezelfde fouten die mij zo kwaad maakt omdat neoliberalen op geen enkele manier leren van ‘de lessen’ uit het verleden ! Bestudeer de laatste 150 jaar menselijke geschiedenis inzake geld, banken en beleggingen en u zult télkens weer dezelfde soort fouten tegenkomen. Overigens moet ik daar 1 nuance in aanbrengen: 18 van de 20 (banken)crises sinds 1850 vindt zijn origine in de VS en slechts twee begonnen in Europa of Azië. Maar omdat Nederland en Europa hard op weg zijn om de Verenigde Staten van Europa te worden nemen we ontzettend veel dingen uit de VS over; ook de (financieel) slechte. Daarom zit Europa ook diep in de problemen want de kredietcrisis begon in de VS eerder omdat de huizenmarkt er verschrikkelijk ‘opgeblazen’ was. Elke ándere aanleiding was ook genoeg geweest …

 

Delta Lloyd wordt duurder …

 

In haar ‘wijsheid’ heeft het potentieel nieuwe kabinet besloten tot het verhogen van de BTW op verzekeringspremies en dat zal Nederlandse verzekeringen een stuk duurder maken. Hierdoor is een goed verzekerd gezin per maand circa € 20 duurder uit en dat is méér dan de gehele impact van de btw-verhoging (althans, dat wil de regering u doen geloven) ! U kunnen deze manier dus op uw vingers natellen dat u grandioos besodemieterd wordt met dit soort rekensommetjes en dat de wérkelijke impact van de btw-verhoging véél groter zal zijn. Koop maar eens een nieuwe, middenklasse auto ! Ik schreef onlangs nog dat bijna de helft van de burgers hierdoor minder aankopen zal doen en terwijl ABN Amro zegt dat dit effect snel weg zal ebben, weet ik wel beter. Verzekeraar Delta Lloyd zal hier ook onder lijden en daarom ben ik (ondanks een koersuitbraak) nog niet positief op dit aandeel. Het lijkt wel duidelijk dat er een bodemformatie is gezet rond 10 maar ik sluit een tijdelijke terugkeer richting 10 (desnoods boven de dalende magenta steun) niet uit. Zoals namelijk aan het boogje is te zien, is dit een omgekeerde kopschouder-formatie en moet de rechterschouder (rond 10) in principe nog gevormd worden. Dit bewijst dat een opwaartse uitbraak nog niet altijd een verbetering hoeft te zijn, of vooral op de langere termijn …

 

 

 

W.Aslander

 

 

 

Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Daar combineert men decennia aan ervaring met technische analyse (TA) en een goede nachtrust (risicobeheersing) in concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie op www.wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt al meer dan 20 jaar met TA als leidraad maar gebruikt op de achtergrond ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. Het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics is zijn TA-basis. In '06 werd hij 'Beste analist van Nederland' bij Guruwatch en in '06 én '07 hij werd 2 keer tweede bij de verkiezing tot "Beursgoeroe" (Blikopdebeurs). In 2007 werd hij tevens genomineerd bij de '25 beste beleggingsexperts van Nederland' van Goudenstier. In '08 werd hij vierde 'beursgoeroe 2008' bij Blikopdebeurs; de jury noemt zijn werk 'realistisch en veelzijdig'. Ook weet hij de 'flop-guru's' van Guruwatch structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

 

Noot: Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is

vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver zelf worden voor zover mogelijk steeds vermeld, maar kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. Momenteel heeft hij posities in ASML, ARCM, Fugro, RAND en TOM.
 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.