Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 10/10/2012
Categorie: Column

Politiek 0.0 (3)

Volgens mij heb je als (demissionair) minister een flink (imago)probleem als je verkozen wordt tot grootste milieu-viezerik van Nederland. Dat gebeurde namelijk in de uitzending van het programma Vroege Vogels afgelopen zondag, waarin de ‘Vieze50-verkiezing’ van Nederland werd afgesloten. De dag ervoor had minister Bleker de prijs met een ‘vieze’ dosis tegenzin in ontvangst genomen; hij was volgens de jury "met overweldigende meerderheid" gekozen ! De stemmers zien hem als de allergrootste sta-in-de-weg voor de broodnodige vergroening en verduurzaming van ons land. Met die keus ben ik het hartgrondig eens; ik had overigens ook nog wel een paar andere kandidaten op het oog. Ondergetekende waste hem in het kader van zijn columns over de totaal ontspoorde bio-industrie, het verkwanselen van de Ecologische Hoofdstructuur en de middeleeuwse groene energiepolitiek al een paar keer ‘de oren’. Maar de eigenwijze Groninger ging stug door en oogstte nu wat hijzelf heeft gezaaid: een volledige verknalde reputatie bij de burgers. De gevolgen van zijn beleid, waar hij slechts een ruim jaar voor nodig had, kunnen wel een decennium lang negatief nadreunen in ons land; een voortreffelijke wanprestatie ! Het is dan ook een absoluut perfect voorbeeld van het onderwerp van de laatste dagen: politiek 0.0. Want in plaats van het maken van progressie in de politiek, is de huidige koers en snelheid precies de verkeerde kant op gericht en gaat niet naar 2.0 maar naar 0.0. En dat is, zoals inmiddels genoegzaam bekend, een steeds destructiever wordende richting voor ons land; zowel in moreel als in financieel-economisch opzicht. Althans, volgens de mening van het gros van de burgers …

 

Miljardentekort ? Absoluut niet nodig …

 

Ik ga écht niet weer in detail treden over politieke missers op gemeentelijk, provinciaal en of landelijk niveau in de laatste decennia, want dat heb ik al vaak genoeg gedaan. De véél te late en véél te dure oplevering van de A-73-Zuid (prestigeproject omdat alternatief 800 mln goedkoper was !), de ‘bankiers’-blunders van provincies in IJsland of de boekhoudkundige chaos in Amsterdam (tot 600 mln; op gemeentenivo !); u kent de voorbeelden. Natuurlijk, iedereen maakt fouten en daar val ik ook niet over. We hebben allerlei structuren tot onze beschikking om te debatteren over de beste oplossing(en) en daarmee moeten (zeker grote) fouten worden voorkomen. Maar dit mechanisme werkt voor geen meter meer gezien de (deels naar eigen inschatting) 15-20 miljard aan schade door fouten die overheden jaarlijks veroorzaken; in slechte wetgeving, bestuurlijke blunders, prestigeprojecten en gebrek aan- of zelfs afwezigheid van toezicht op derden. Naar mijn stellige overtuiging én die van de meeste burgers wordt dit ook steeds erger en dus is het de hoogste tijd voor rigoureuze maatregelen. Immers: als er jaarlijks fors meer geld ‘over de balk wordt gesmeten’ dan er de komende jaren bezuinigd moet worden (met alle maatschappelijke ellende vandien), dan is er iets hé-le-maal mis in dit land ! Want dan halen we van alles overhoop dat helemaal niet hoeft, simpelweg omdat we het verrekken om kritisch naar de kwaliteit van die uitgaven te kijken. Om nog maar te zwijgen over de miljardenbesparingen die gedaan zouden kunnen worden als er veel meer naar kwaliteit, budgetbewaking en realistischer doelen zou worden gekeken. Ik durf rustig te stellen dat, als dat zou gebeuren, er helemaal geen tekort meer was in Nederland; maar een miljardenoverschot !

 

Politiek is de omgekeerde wereld geworden

 

Vroeger was de politiek voor ervaren, inzichtelijk zeer sterke visionaire mensen die hun carrière al helemaal hadden gemaakt en zich daar niet meer op hoefden te profileren. Tegenwoordig kan elke linkse of rechtse ‘snotneus’ met een onderbuikgevoel ‘politicus’ worden en dat is gezien hun ideeën en plannen absoluut NIET in het landsbelang ! De vluchtigheid van de politiek is geen ‘modetrend’ meer maar een structureel gegeven en dat komt vooral omdat het beroep wordt gezien als een opstap naar meer succes. Immers, tegenwoordig is de dagelijkse profileringsdrang zó hoog dat onze politici ‘socialites’ (camera- en aandachtsgeile prominenten) zijn geworden en hun prioriteiten volledig omgekeerd hebben. Ze denken eerst aan zichzelf, hun partij en hun herverkiezing voordat ze aan het belang van burgers, groeperingen en uiteraard het landsbelang denken. Ten tweede constateer ik dat de media voor een behoorlijk deel bijdragen aan de enorme onrust in de politiek. Politici moeten en willen voor elke ‘scheet’ opdraven om tekst en uitleg te geven voor radio, televisie of geschreven pers danwel voor politieke concurrenten. Hierdoor wordt er véél te weinig tijd en aandacht aan inhoudelijk werk besteed en dat gaat zeer sterk ten koste van de kwaliteit van het politieke werk. Ik heb dat in het verleden al vaker ADHD-gedrag genoemd en voerde verschillende keren aan hoe schadelijk dit is voor het algemene beeld dat burgers van de politiek hebben. Daarnaast zijn de meeste politici, die in Den Haag uitgezonderd, amateur-politici en bedrijven vaak politiek naast een (vaste) baan. Er zijn méér dan genoeg voorbeelden bekend van téveel beïnvloeding of zelfs belangenverstrengeling op dat vlak (ook de vele subtiele vormen ervan). Dat is ook allemaal korte termijn belang voor de betrokken individuen en partijen, waardoor het automatisch schadelijk is voor het landsbelang. En daar heb ik in het volgende deel oplossingen voor …

 

Vandaag helaas geen analyse wegens een technisch defect ...

 

W.Aslander

 

Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Daar combineert men decennia aan ervaring met technische analyse (TA) en een goede nachtrust (risicobeheersing) in concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie op www.wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt al meer dan 20 jaar met TA als leidraad maar gebruikt op de achtergrond ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. Het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics is zijn TA-basis. In '06 werd hij 'Beste analist van Nederland' bij Guruwatch en in '06 én '07 hij werd 2 keer tweede bij de verkiezing tot "Beursgoeroe" (Blikopdebeurs). In 2007 werd hij tevens genomineerd bij de '25 beste beleggingsexperts van Nederland' van Goudenstier. In '08 werd hij vierde 'beursgoeroe 2008' bij Blikopdebeurs; de jury noemt zijn werk 'realistisch en veelzijdig'. Ook weet hij de 'flop-guru's' van Guruwatch structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot: Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is

vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver zelf worden voor zover mogelijk steeds vermeld, maar kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. Momenteel heeft hij posities in ASML, ARCM, Fugro, RAND en TOM.
 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.