AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -1.45
508.27 (-0.28%)
   DJIA 7.55
24534.82 (0.03%)
   NASDAQ -47.22
7051.10 (-0.67%)
   S&P 500 -6.12
2644.95 (-0.23%)
   NIKKEI 213.44
21816.19 (0.99%)
   DAX -4.73
10924.70 (-0.04%)
   BEL-20 -0.02
3401.22 (-0.00%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 06/12/2018
Categorie: Column

EU betaalt zware tol voor blind achter VS aanlopen!

Wie de zogenaamd plotse opkomst van de Gele Hesjes in Frankrijk verraste heeft de laatste decennia niet goed opgelet. Ze zijn er altijd al geweest, zeker sinds de jaren 90, maar kwamen in andere vormen en andere soorten protesten voortdurend opborrelen. Dan waren het de boeren die weer eens benadeeld werden door Parijs of Brussel en dan was het de gewone man die steeds hogere lasten had maar elk jaar vergeefs op fatsoenlijke loonsverhoging wachtte (en óók nog eens later met pensioen mocht). Dan waren het omlaag gevallen middenklassers, niet zelden aan de bedelstaf geraakt door internet-winkels; of gewone werknemers die gedwongen werden tot ZZP-schap om hun kosten te drukken. En niet zelden was er maar een kleine aanleiding voor nodig om de vlam in de pan te laten slaan zoals een dief die zich verstopte in een elektriciteitskast en geëlektrocuteerd werd. Maar zolang hun aantallen beperkt bleven maakte de politieke elite zich er niet druk om en ging door met het vermarkten van de samenleven. Zelfs de delen die niet EN NOOIT vermarkt mochten worden zoals de zorg, gingen er (deels) aan. En u hoeft maar in eigen land naar de verschrikkelijke soap rond 2 failliet gegane midden-Nederlandse ziekenhuizen te kijken, en diverse zorginstellingen in Z-Nederland, en u weet voldoende. Of kijk naar de totale idioterie in pensioenland: de kassen van de pensioenfondsen stromen letterlijk over omdat de beleggings-rendementen veel hoger zijn dan de rekenrente (conclusie: de rekenrente is totaal onrealistisch); desondanks worden miljoenen mensen zwaar gekort ! En zo kan ik nog wel even doorgaan: er zijn zoveel verworvenheden van de gewone arbeider en steeds grotere delen van de middenklasse gesneuveld in de laatste decennia, dat de grens echt bereikt is en mensen (letterlijk) in opstand komen. Uiteraard is de woede over de Franse eco-taks op benzine en diesel maar een relatief klein punt van hun lijst van problemen en is er veel meer aan de hand. Anders was het immers ook niet zo snel overgeslagen naar andere landen ! De EU staat een kruispunt …

Veel gewone Italianen willen ‘n LAGERE pensioenleeftijd omdat ze onevenredig hard (aan)gepakt worden !

Al ettelijke jaren schrijf ik over de steeds groter wordende kloof tussen (in 1e instantie) de gewone man en vrouw en (inmiddels) ook steeds grotere delen van de middenklasse, en de toplaag. Waarbij laatstgenoemde zich met de invoering van zowel neoliberalisme als globalisering in steeds grotere mate bevoordeeld (lees: lage(re) belasting, belasting-ontwijking, vriendjespolitiek enz.) ten koste van de rest. Uiteraard is dit een beetje gechargeerd maar ik zie zóveel zaken al meer dan 2 decennia steeds schever groeien en kijk dan ook absoluut niet op van burgers-bewegingen als Occupy en Gele Hesjes. Sterker nog, dergelijke ontwikkelingen zijn allemaal heel logisch omdat een steeds grotere groep in steeds meer opzichten letterlijk en figuurlijk ‘buiten de boot valt’. Zo zijn de minst betaalden, en dat zijn grote groepen (zelfs in de relatief rijkste EU-landen), vooral bezig met overleven en hebben niet zelden 2 banen om het hoofd boven water te houden. Maar ook de iets beter gesitueerden en steeds grotere delen van de onderkant van de middenklasse verliezen steeds meer belangstelling in de samenleving in het algemeen en de politiek in het bijzonder. Kom die mensen niet aan met onzin-verhalen over economieën die al 10 jaar goed draaien, loonsverhogingen en lagere belastingen want ze zijn hun geloof in beloftes al lang verloren. Want niet alleen in NL zijn ‘kwartjes van Kok’, de € 1000 van Rutte en andere valse beloftes gedaan; overal in Europa beloofde de politieke elite van alles, maar leverde vaak niet. En omdat het leven steeds duurder werd, de meeste lonen hielden niet eens de inflatie bij zodat de koopkracht decennialang daalde, werd op de middenklasse steeds verder uitgeknepen met alle gevolgen vandien. Nu is dat niet bepaald een groep die snel of hard in actie komt als ze aanhoudend benadeeld worden, maar het lijkt erop dat er in grote delen van Europa een breekpunt wordt bereikt. Ze zijn het zat om steeds maar weer met een kluitje in het riet te worden gestuurd (“gevoelsinflatie is geen echte inflatie”), hebben zóveel (pensioen) rechten zien sneuvelen ten gunste van de elite (denk aan mijn waarschuwingen inzake verhoging van de pensioen-leeftijd) en zijn zelfs voor een belangrijk deel wanhopig aan het worden !

Grootste slachtoffers überkapitalisme, neoliberalisme en globalisme kwijnen niet langer weg maar komen in ‘opstand’ …

Herinnert u zich nog dat ik jaren geleden schreef over het verloren gaan van de Amerikaanse Droom ? Dat was een regelrechte aanklacht tegen het über-kapitalistische systeem in de VS, dat steeds meer slachtoffers maakte en steeds meer mensen in armoede dreef (vaak met 1 of meerdere banen) ! Ik waarschuwde er toe nadrukkelijk voor dat, als Europa (zoals zij zo vaak doet) zulke systemen uit de VS kopieert, diezelfde ellende ook naar Europa zou komen. En voilà, na meer dan 2 decennia steeds meer tegenslagen slikken lijken steeds grotere delen van de samenleving het niet langer te pikken en barsten in woede uit tegen de elite. En vergis u niet: tussen de Gele Hesjes van Frankrijk, België en NL zitten gewone werknemers, onderwijzers, politiemannen, truckchauffeurs, operators, midden-standers enz. Immers, neoliberalisme en globalisering zorgen er NIET alleen maar voor dat de zwaksten en slechtst betaalden in de samenleving het hardst getroffen worden. En ze zijn zelden tegen klimaat-toeslagen maar willen dat die EVENREDIG verdeeld worden; nu draait vooral de gewone burger er voor op ! Het vreet zich zo een weg door de samenleving, van onderen naar boven, en vaagt uiteindelijk ook veel van de middenklasse weg. Ruwe schattingen uit de VS laten zien dat daar al bijna de helft van de toenmalige middenklasse feitelijk is verdwenen en in vrijwel alle gevallen in de steeds groter wordende onderklasse terecht is gekomen. Daarmee is die groep van constant benadeelde gewone werknemers en middenklassers zó groot geworden dat ze voelen dat ze een politieke macht van betekenis aan het worden zijn en hun kansen grijpen. Want ZIJ zijn immers al jarenlang niet meer politiek vertegenwoordigd, voelden zich bij geen enkele politieke partij nog thuis omdat het hele politieke spectrum naar rechts op is geschoven en werden daarmee onhoorbaar en onzichtbaar. Er is een ook geen toeval dat het symbool van hun actie, de Gele Hesjes, hen (weer) zichtbaar maakt en daarmee ook hun problemen. En net zoals ik de zittende politici vele jaren geleden al aanraadde, doe ik dat nu weer maar met nóg grotere nadruk: neem deze groepen nu eindelijk eens serieus want inmiddels zijn het er ZOVEEL dat er aan ALLE VIER poten van de huidige politieke elite wordt gezaagd. En dat gaat goed fout …

P.S. Door omstandigheden zijn columns en analyses van ondergetekende de komende tijd minder frequent, danwel onregelmatiger.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.