AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX 0.87
536.32 (0.16%)
   DJIA 130.11
24857.38 (0.53%)
   NASDAQ 23.35
7387.65 (0.32%)
   S&P 500 10.67
2727.61 (0.39%)
   NIKKEI -99.93
21380.97 (-0.47%)
   DAX 5.96
12313.29 (0.05%)
   BEL-20 -10.08
3925.70 (-0.26%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 19/03/2018
Categorie: Column

Miskleunen!

Onlangs kwam er zeer verrassend nieuws uit het EU-Hof van Justitie: zij besliste dat arbitrage-procedures tegen EU-regels zijn en zakelijke conflicten tussen buitenlandse investeerders en EU-landen door échte rechters moeten worden beslist. De onderhavige zaak was tussen Slowakije en zorgverzekeraar Achmea, en Slowakije was door een ISDS-panel in 2012 veroordeeld tot het betalen van 22,1 miljoen aan Achmea. Daarop stapte het land naar het EU-Hof van Justitie en bepleitte dat het ISDS-panel niet bevoegd is; en kreeg gelijk. U herinnert zich vast nog het enorme rumoer over dergelijke panels in handelsverdragen, die voorbij gaan aan alle democratische structuren en verketterd werden door democraten. Desondanks ging de EU er mee door en sloot tot vrij recent nog verdragen af met een vorm van (onwettelijke) panel-arbitrage. Maar dat is nu verleden tijd en de EU heeft een enorm probleem aangezien 196 bilaterale verdragen uitgerust zijn met dergelijke onwettige arbitrage ! Ondergetekende heeft altijd aangevoerd dat dergelijke constructies illegaal waren en dat die als de bliksem moesten verdwijnen; en EINDELIJK krijg ik gelijk. Alleen al het risico dat landen zich dan laten leiden door juridische risico’s en beleid steeds meer vormen richting bedrijven, waarbij belangen van burgers totaal ondersneeuwen, is dus reël ! Ik ben dan ook ontzettend blij met dit vonnis en verwacht dat de EU alle 196 handels-verdragen met andere landen zal herzien. En dat (ISDS)-paragrafen worden geschrapt en vervangen door een paragraaf waarin rechters volgens de (grond)wet oordelen over de rechtmatigheid van een claim. Hierdoor is mijn enorm geslonken vertrouwen in de democratie weer een klein stapje gestegen. Er is tóch nog enige juridische gerechtigheid want bij de EU hoef je dat niet te zoeken; kijk maar naar de benoeming van Selmayr !

ING is niet te vergelijken met een bedrijf’

Met veel dingen die Rutte zei over de afgeblazen enorme belonings-verhoging van de topman van ING was ik het niet eens. Zo stelt hij dat strengere wetgeving om zulke zaken aan te pakken geen zin heeft, “omdat je het de bankensector dan alleen maar makkelijker maakt”. Het is nog altijd de regering die middels wetgeving bepaalt wat er in het land gebeurt, en niet de bankensector die er maar op los experimenteert en bepaalt wat het beste voor haar is. Temeer omdat ING een systeembank is en in het verleden weinig verantwoordelijkheid toonde en maatschappelijke onrust zaaide door bijna ‘op de fles’ te gaan. Want de staatssteun die de bank kreeg van het toenmalige kabinet was niet bepaald ‘voor het geval dat’; de kredietcrisis had niet veel verder hoeven gaan of ING was omgevallen. En dus zijn banken in vrijwel geen enkel opzicht te vergelijken met normale bedrijven, dienen niet als zodanig behandeld te worden en mogen evenmin vergelijkbare belonings-structuren hanteren. Er was echter 1 opmerking van Rutte die ik ‘raak’ vond en die duidelijk maakte dat hij er net zo over denkt. “Banken zijn een soort semi-overheids-instellingen en hebben daarom ook niet de vrijheid om de beloning van topmensen vast te stellen”. Immers, telkens als banken in de problemen komen, kloppen ze aan bij de overheid en vooral als het systeembanken zijn MOET de overheid wel bijspringen. Vervolgens vond ik het weer heel slap dat Rutte geen extra maatregelen aankondigde en werd de rake opmerking geen logisch vervolg gegund. ‘Het gepraat van Hoekstra’ met ING leidde uiteindelijk tot terugtrekking van het voorstel omdat het ING ‘door de strot’ zal zijn geramd. Maar het ALWEER (of nog steeds) ontbreken van enige vorm van maatschappelijke antenne is veel griezeliger en het is een kwestie van tijd voordat er wéér iets buitensporigs komt. En als Hamers alleen met 3+ miljoen binnen te houden was dan gaat ‘ie toch lekker weg ? Dat argument is voldoende wetenschappelijk weerlegd en er zijn genoeg anderen die het wél voor 2+ miljoen doen …

Ongelofelijk dat laagliggend NL nog altijd geen klimaat-prioriteit stelt !

Recent onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) maakte onlangs nog maar even weer kristalhelder hoe slecht ons land scoort op het gebied van klimaat en energie. Hoofd-econoom Van Mulligen: “NL is en blijft het vieste jongetje van de klas, dat is al heel erg lang zal en wat vooral opvalt is dat al onze buurlanden het veel beter doen”. Ik heb daar in de afgelopen vele jaren talloze keren op gewezen en ook geschreven dat achtereenvolgende kabinetten daar veel te weinig of zelfs helemaal niets aan deden, zodat we de enorme achterstand ook niet inlopen. Dus draagt ons land nog altijd onevenredig hard bij aan klimaatverandering en dat is totaal onbegrijpelijk aangezien een groot deel van ons land onder de zeespiegel ligt ! Eerder onderzoek van NASA en de Universiteit van Colorado, waarin 25 jaar aan metingen via satellieten zijn gebundeld, laat namelijk zien dat het smelten van ijs op Groenland en de Zuidpool alsmaar sneller gaat. De ene na de andere prognose gaat weer over de voorgaande heen en inmiddels stijgt de zeespiegel sinds de bewustwording van klimaatverandering tot 2100 een ruime meter. En de onderzoekers benadrukken dat dit “nog een zeer voorzichtige schatting is “ ! En aangezien het CO2-gehalte in de atmosfeer nog altijd stijgt, en die zeker 10-15 jaar achterblijft op de actuele emissies, is een (ruime) verdubbeling van die ruime meter (lees: ruim 2 tot 2,5 m) ook zonder meer mogelijk. Dat is zeer slecht nieuws voor laagliggend NL want zo’n stijging is eigenlijk nauwelijks tot niet meer te verdedigen met nóg meer kunstwerken, duinen en andere maatregelen. Laat staan dat het nog te betalen zou zijn. Je zou toch verwachten dat NL alleen al door die enorme kwetsbaarheid veel meer prioriteit inzake klimaatverandering zou tonen …

In hoeverre heeft de beloning-rel de koersdaling van ING uitgelokt ?

Het kan u niet zijn ontgaan, de rel rond de enorme beloning-verhoging van voorzitter Hamers. En beleggers die denken dat maatschappelijke thema’s niet van invloed zijn op de koers van een beursgenoteerd aandeel, hebben hierbij stof tot nadenken. Want afgezien van het feit dat de zware weerstand rond 15,5 al meer dan 15 jaar dik getekend is bij mij (betekent zware weerstand; dunne lijn is lichte weerstand) en de dalende groene weerstand in de grafiek kwam, is de recente koersdaling uiterst opmerkelijk. Uiteraard kan ik niet bewijzen dat dit door de betreffende rel komt, mede omdat de koers daarvoor al begon te dalen, maar op 16,7 zou de koers de weerstand rond 15,5 ECHT HEBBEN MOETEN pakken. Desondanks keerde koers als een blad aan de boom om en zeilde meerdere euro’s naar beneden in (de aanloop op) de beloning-discussie; die overigens door ING is afgeblazen door de enorme maatschappelijke weerstand. Wie weet hebben veel mensen (en dus ook veel klanten) wel gedacht dat de top van ING véél te ver van de samenleving afstaat en hebben zij hun aandelen verkocht of rekeningen opgezegd ? Sommige ontwikkelingen zijn of worden namelijk niet direct of heel duidelijk in koersgrafieken en moet er meer naar de trend worden gekeken; en die is in dit opzicht duidelijk neerwaarts gericht. Vooralsnog wijzen de indicatoren er niet op dat de daling veel verder kan maar gezien de zwaarte van genoemde weerstanden en de eveneens genoemde management-blunder sluit ik dat ook helemaal niet uit …


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.