AEXNY 19.53
559.61 (3.62%)
  AEX -4.07
522.22 (-0.77%)
  DJIA -31.71
21580.07 (-0.15%)
  NASDAQ -2.25
6387.75 (-0.04%)
  S&P 500 -0.91
2472.54 (-0.04%)
  NIKKEI -44.84
20099.75 (-0.22%)
  DAX -207.19
12240.06 (-1.66%)
  BEL-20 -17.12
3883.47 (-0.44%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 19/07/2017
Categorie: Column

Denk toch na…

Terwijl de ingeademde lucht in steeds meer westerse steden langzaam schoner wordt, na decennia met dramatisch slechte cijfers, maken groeilanden als China en Z-Korea gedeeltelijk dezelfde ontwikkelingen door. U herinnert zich vast nog wel de schokkende beelden uit talloze Chinese en andere steden, waar de lucht zó vuil was dat je geen 100 m ver kon kijken; alsof je in een permanente zandstorm zit. Ook de hoofdstad Peking kwam regelmatig negatief in het nieuws als de lokale wind in staking ging en de vuiligheid van de tienduizenden schoorstenen de stad in het (rood)bruin hulde. En dan zie je hoe slecht mensen voorgelicht zijn want velen liepen rond met een stofkapje uit de bouwmarkt, terwijl die dingen vrijwel geen effect hebben op die zeer kleine deeltjes ! Ook in de Z-Koreaanse stad Hadong is de luchtverontreiniging soms zeer ernstig. Maar: de gemeente heeft een plan bedacht. Er wordt een fabriek gebouwd in de verderop gelegen bergen, waar blikken met 8 l geperste lucht worden afgevuld en voor € 11 per stuk worden verkocht. Die hoeveelheid is goed voor 160 keer ademen, oftewel maximaal 5-10 minuten, en moet de koper de illusie geven om in een bos met cipressen te zijn. De gemeente bewijst hiermee niet alleen dat zij totaal niet snapt dat dit geen enkele oplossing is; zij wil óók nog verdienen (laten) aan de ellende van haar inwoners ! Ik ben benieuwd wanneer degene(n) die dit bedacht hebben, hard worden gestraft …

Krokodillentranen …

Vandaag gaat de column over Duitsland. In deze alinea’s specifiek over de wet die de Duitsers aannamen als sociale media lasterlijke, haatzaaiende en / of gewelddadige berichten niet binnen 24 uur na melding verwijderen. Platformen als Facebook en Twitter kunnen dan een boete krijgen van 5 miljoen met een maximum van 50 miljoen; ingaande vanaf oktober. Uiteraard schreeuwt de branche ‘moord en brand’, mede omdat bedrijven niet willen beslissen of een bericht acceptabel is; en zelfs internet-activisten vinden dit een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Ik heb echter onlangs voorspeld dat het deze kant op zou gaan want de ongeremde vrijheid was volledig uit de klauwen gelopen. Sociale media waren een afvoerputje van anonieme scheldpartijen, extremistische ideeën en zelfs ‘live moorden’ geworden; te walgelijk voor woorden ! En net als een gewone analoge gemeenschap kan dit alleen maar blijven bestaan en groeien als er regels worden gesteld, en nageleefd. U kon er dus vergif op innemen dat dit zou gaan gebeuren en ook dat steeds meer landen er toe over zullen gaan. Overigens hebben de betrokken bedrijven genoeg (al dan niet technische) mogelijkheden om deze nieuwe wet goed na te leven en hebben ze al goud geld aan onze gratis weggegeven data verdiend ! Het zijn dus krokodillentranen want ze hadden op hun vingers uit kunnen rekenen dat ook de ongebreidelde vrijheid van meningsuiting bij hen, waar uiteraard misbruik van zou worden gemaakt, uiteindelijk op grenzen stuit en aan normen, waarden en wetten zal moeten gaan voldoen …

Korte termijn winst, lange(re) termijn (veel groter) verlies …

Zoals ik voorspelde krijgt ‘dieselgate’ een heleboel staarten. Zo hebben vele overheden er per land miljarden aan uitgegeven om de lucht schoner te maken, maar blijkt dat voor een belangrijk deel te zijn mislukt. Variërend van slooppremies, subsidies op schonere auto’s, instellen van milieuzones, vergroenen van binnensteden en heel veel andere maatregelen blijkt het grotendeels weggegooid geld. Want niet alleen VW, waar de enorme dieselfraude aan het licht kwam (nota bene in de VS !), maakte zich schuldig aan daarmee gerelateerde grootscheepse emissiefraude; steeds meer autobouwers blijken de boel te hebben belazerd. Ook de Euro 4-, Euro 5-en Euro 6-normen, die vooral bedoeld waren om de lucht in binnensteden en langs drukke wegen schoner te maken zijn een lachertje gebleken door deze affaire. Om nog maar te zwijgen over de restwaarde van dergelijke auto’s (in Duitsland worden diesels massaal ter verkoop aangeboden, mede omdat ze veel binnensteden binnenkort niet meer in mogen) en hun (fors) hogere verbruik. De auto’s leveren niet waar ze voor verkocht zijn en ook daarover zijn al diverse (class action) rechtszaken aangespannen. En dan ben ik vast nog een aantal aspecten vergeten maar deze column is beperkt in haar omvang. Nu wil de Duitse overheid zo’n 12 miljoen dieselauto’s terug laten roepen en nieuwe software in laten bouwen zodat de uitstoot van NOx alsnog een flink stuk omlaag gaat; de oorspronkelijke bedoeling. En raadt wie de kosten daarvan zal moeten gaan betalen: de rekening van ruim 2 miljard moet gedragen worden door de autofabrikanten. Dan ben ik eens benieuwd hoeveel winst er nog over is van ‘dieselgate’. Het is het zoveelste bewijs dat korte termijn winst niet opweegt tegen lange termijn verlies …

Blijft dit zo doorgaan ?

De stijging sinds eind 2015 is onmiskenbaar: de koers van het aandeel Altice verdubbelde ruimschoots van 10 naar ruim 20. Op ruim 23 ligt echter een zware weerstand. Dat is goed te zien omdat de koers daar de afgelopen maanden al 2 keer nadrukkelijk is afgeketst. Tevens viel de RSI uit de stijgende trend en vooral daarom moest de koers de dubbele steun rond 20 opzoeken om niet verder af te glijden. De koers had namelijk ook naar de stijgende bruine steun op bijna 17 kunnen dalen, overigens zonder de stijgende bruine trend aan de onderkant te verlaten. Maar: op steeds meer plaatsen in de wereld nemen de centrale banken maatregelen om van stimuleringspakketten af te komen, wordt stimulering afgebouwd of de rente verhoogd. En aangezien het bedrijf een grote schuldpositie heeft zijn dat soort stappen nogal ongunstig; niet vreemd dus dat men druk bezig is om die schuldpositie te drukken. Daardoor kunnen (veel) minder en minder grote overnames worden gedaan; een belangrijke pijler van de groeistrategie. Een te grote schuld in tijden van stijgende rentes is echter potentieel dodelijk en heeft al menig bedrijf de afgrond in gejaagd; men heeft dus geen keus. Dat zou betekenen dat het bedrijf langzamer gaan groeien en de vraag is in hoeverre dat in de koers zit verwerkt. De komende maanden zult u dan ook een strijd tussen de beschreven steunen en weerstanden zien en ik vermoed dat de kans groot is dat er alsnog een daling naar de stijgende bruine steun (of eronder wordt gedaan …

PS. Door ziekte is er niet elke dag een column, of zijn ze soms kleiner dan normaal.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2017 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.