AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -0.06
628.17 (-0.01%)
   DJIA -25.23
29398.08 (-0.09%)
   NASDAQ 19.21
9731.18 (0.20%)
   S&P 500 6.22
3380.16 (0.18%)
   NIKKEI -164.35
23523.24 (-0.69%)
   DAX 39.68
13783.89 (0.29%)
   BEL-20 12.87
4198.31 (0.31%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 30/01/2020
Categorie: Column

Klimaat en milieu krijgen een (beurs) prijs...

De kans is groot dat de wereldeconomie een nieuwe, stevige tik krijgt door het Chinese Coronavirus, dat een vaak zeer korte incubatietijd combineert met directe besmettelijkheid tijdens incubatie. Dat zijn eigenschappen die epidemiologen haten aangezien een epidemie dan heel snel om kan slaan in een pandemie. Mondiale verspreiding is dan vrijwel niet tegen te houden; zeker niet met de enorme mobiliteit van zóveel mensen. Peking krijgt dat in de gaten en neemt in hoog tempo zwaardere en vrijheid-beperkende stappen om de geringe stap naar zo’n pandemie vóór te zijn. Of die race lukt is m.i zeer twijfelachtig en hangt sterk af van diverse factoren zoals een snelle virus-detectie en of zieke mensen naar de dokter gaan. Dit Coronavirus is vooralsnog niet erg lethaal (27-1: 56 doden op duizenden besmettingen; zal nog stijgen) en treft vooral mensen die al verzwakt waren. Ook een groot probleem is dat veel mensen die ziek worden (of al zijn) geen onderscheid kunnen maken tussen griep-verschijnselen, en dit. Dus: als weinig zieken naar dokter of ziekenhuis gaan en veel mensen ‘onder de radar’ blijven, is de verspreidingskans vele malen groter dan bij ‘ongewone verschijnselen’. Valt u trouwens op dat ook deze uitbraak weer in China / Azie plaatsvind, net als SARS, H5N1 en al die andere epidemieen ? Gezien de mogelijke bron, volgens media de markt in Wuhan waar een hoop illegale dieren (delen) werden verkocht danwel een geheim lab voor biologische oorlogsvoering daar vlakbij, moet men daar ECHT mee ophouden; alleen al om toekomstige uitbraken te vermijden ! Goed, zodra blijkt dat de Chinezen het probleem niet onder controle hebben / krijgen, en dat moment is dichtbij, dan sluit het ene na het andere land zijn grenzen; en wordt het heel onaangenaam voor de wereldeconomie. Want als de grootste productieschuur van de wereld (China) min of meer ‘op slot’ gaat en dat risico is m.i heel reeel, dan moeten de beurzen een fors grotere val verdisconteren dan de huidige terugtest van AEX-600 …

Elke CO2-uitstoot GAAT onvermijdelijk een prijs krijgen …

Onlangs schreef ik dat een grote EU-bank had ontdekt dat het klimaat een wezenlijk onderdeel van haar businessmodel is geworden en daar meer rekening mee zal moeten gaan houden. Welnu, inmiddels lijkt iedereen dat te ontdekken terwijl het probleem al tientallen jaren bestaat; en dat maakt mij cynisch over het langere termijn nadenken van de financiële sector. Zo stellen accountants (NBA) in hun Managementletter dat het klimaat een financiële factor van belang is geworden en zowel bedreigingen als nieuwe kansen inhoudt. En het WEF (World Economic Forum; onlangs in Davos gehouden o.l.v oprichter Schwab) stelt in haar Global Risks Report 2020 dat de verandering van het klimaat grote problemen gaan veroorzaken. Voor het eerst in de geschiedenis van het WEF zijn in hun ogen ALLE 5 grootste urgentie’s voor de komende 10 jaar direct klimaat-gerelateerd ! Zo verwacht men dat extreme weersomstandigheden steeds meer schade aanrichten aan (publiek) eigendom en dierlijk en menselijk leven omdat de mensheid er maar niet in slaagt om zich aan te passen. En dat zal leiden tot meer polarisatie, meer maatschappelijke beroering, meer nationale en internationale verdeeldheid, lagere economische groei, meer druk op huidige politici (risico op geforceerde machtsverschuivingen) enz. Neem het feit dat menselijke activiteit al 83% van alle wilde zoogdieren uitroeide en de helft van alle planten, die wel de basis zijn voor voedsel en gezondheid. Chief Risk Officer Giger van Zürich Verzekeringen zegt dan ook terecht dat de natuur, ecosystemen en biodiversiteit een prijskaartje hebben om te voorkomen dat ze massaal vernietigd worden. Zo stelt hij dat “ecosystemen met een enorme biodiversiteit zódanig grote hoeveelheden CO2 absorberen en andere economische voordelen bieden dat de waarde daarvan gelijk staat aan het BBP van China plus de VS” ! En daar zit denk ik de crux van deze kapitalistische wereld: het vernietigen van ecosystemen, het klimaat, natuurlijke hulpbronnen en andere zaken waar we niet oneindig mee door kunnen gaan, is tot nu toe (nagenoeg) gratis geweest en dat moet PER DIRECT stoppen. Om een snelle omschakeling naar een CO2-loze economie te krijgen moet ELKE vorm van CO2-uitstoot een prijs krijgen …

Groei omlaag, beurzen omhoog; dat KAN niet goed gaan ! Maar: jacht op rendement is ‘relentless’ …

Terug naar de economie zelf: Trump mag dan zeggen dat het geweldig gaat in zijn land, maar ook daar is de economische groei op dit moment al bijna gehalveerd ten opzichte van een (dik) jaar geleden. In Europa rollen nog met regelmaat slechte macro-economische cijfers binnen en ook in eigen land gaat het nog steeds (wat) achteruit en concludeert de Set terecht dat er nog slechts sprake is van bescheiden groei”. Dat is geen klimaat waarin je stijgende beurzen zou verwachten, maar tot op heden is dat wel het geval. In het verleden heb ik uitgelegd dat dit vooral door TINA komt; het gebrek aan beleggingen met rendement waardoor vrijwel iedereen die rendement wil maken, in aandelen gedreven wordt omdat die categorie (nog) stijgt. Dat heeft ook direct te maken met het gebrek aan spaarrente, iets waar Europa al 10 jaar mee worstelt en veel andere landen met haar. Gelukkig is de fiscus in ons land opgehouden met het heffen van stevige tarieven op spaargeld boven de vrijstelling, waar al geruime tijd geen enkel rendement meer mee wordt geboekt. Dit voorkomt in ieder geval dat het vermogen op gelijke basis terugloopt, en er daarmee een einde komt aan een soort van gelegaliseerde diefstal. Daarentegen wordt verwacht dat het rendement op beleggings-instrumenten als aandelen juist verder stijgt en dat veroorzaakt een nieuw dilemma. Want om vermogen te kunnen laten groeien is netto-rendement nodig en als er meer van het rendement naar belasting-heffing gaat, wordt de jacht op steeds hogere rendementen (lees: nog meer risico) steeds groter. Het is dan ook niet voor niets dat steeds meer kenners van beleggingsmarkten waarschuwen voor een (zeer) sterke overdrijving van aandelen prijzen en als je dat combineert met de bizarre situatie dat de economie duidelijk is terug gevallen op jaarbasis terwijl aandelen afgelopen jaar tientallen procenten stegen, dan KAN dat niet goed gaan. Het probleem is echter dat zo’n dilemma langer in stand kan blijven dan iedereen denkt, waarna een grote klap terug ontstaat. Maar of dat dit jaar gebeurt, volgend jaar of over pas 3 of zelfs 5 jaar is niet te voorspellen. Maar des te ijler de pieken op de beurzen worden, des te sterker moet u oppassen en risico’s verlagen …

 

Wessel AslanderDhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de NL-aandelenmarkt. WAvisie combineert ruim 3 decennia aan beurservaring met Technische Analyse (TA) en andere methodes voor structurele outperformance. U kunt kiezen uit zélf beleggen (met hulp van WAvisie), maar u kunt ook gekoppeld beleggen; uw belegging wordt aan de onze gekoppeld. Dan hoeft u geen huiswerk meer te maken, niet meer op te letten en bent u geen sloten kostbare vrije tijd meer kwijt; desondanks beschikt u altijd vrij over uw vermogen ! Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn columns voor www.wallstreetweb.nl volledig op eigen titel. In 2006 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in 2006 én 2007 hij werd 2 keer 2e bij verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In 2008 en 2009 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.