AEXNY 21.82
560.67 (4.05%)
  AEX -4.07
519.64 (-0.78%)
  DJIA -76.22
21674.51 (-0.35%)
  NASDAQ -5.39
6216.53 (-0.09%)
  S&P 500 -4.46
2425.55 (-0.18%)
  NIKKEI -232.22
19470.41 (-1.18%)
  DAX -38.27
12165.19 (-0.31%)
  BEL-20 -18.95
3924.78 (-0.48%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 08/08/2017
Categorie: Column

Niet te geloven!

Ergert u zich weleens aan mensen die, al dan niet bewust, slecht hebben geparkeerd ? Dat het lijkt alsof er nog wel een schaars plekje in de straat of in de parkeergarage over is maar dichterbij gekomen blijkt, dat er iemand stevig over de strepen heeft geparkeerd en uw auto er niet meer tussen past. Ik ben al decennia van mening dat ze dit soort lieden dan ook maar voor 2 parkeerplaatsen moeten laten betalen, plus een boete, omdat ze daarmee anderen ernstig benadelen. In Engeland durfde een idioot genaamd Fabio op Facebook te zetten dat hij maar liefst 4 parkeerplaatsen in beslag neemt bij het parkeren, “om te voorkomen dat idioten mijn auto beschadigen”. Ter relativering: hij heeft een 10 jaar oude Seat ! Hij werd na publicatie van een foto en zijn commentaar (“er is niets beters dan 4-dubbel parkeren”) dan ook overstelpt met woedende opmerkingen met als centraal thema asociaal gedrag. Wat mij betreft krijgt deze halve gare niet alleen een rekening voor 4 parkeerplaatsen maar ook een beste boete wegens dat asociale gedrag. En als hij dan zo zuinig op zijn oude brik is, bang om beschadigingen op te lopen, dan moet hij maar ergens parkeren waar hij dat risico niet loopt: een paar (kilo)meter verderop misschien ? Uiteraard begrijp ik zijn beweegredenen wel een beetje maar om nu zó asociaal te gaan parkeren gaat mij véél en veel te ver …

De overheid verzaakt zijn (onderwijs)PLICHT !

Ieder kind heeft volgens de wet recht op passend onderwijs maar boven-gemiddeld intelligente kinderen op basisschoolniveau schijnen daar nog altijd niet onder te vallen; ik schreef er vele jaren geleden al eens over. Terwijl de grote meerderheid van de kinderen van die leeftijd, onderpresteerder of niet, naar de basisschool gaat vervelen intelligente kinderen zich daar mateloos. In die categorie is dus helemaal geen sprake van passend onderwijs terwijl er voor de ‘zwakke(re) broeders en zusters’ juist een heleboel is geregeld. Wat doe je dan als ouder ? Veel ouders kozen, eenmaal met deze problematiek geconfronteerd, voor extra commercieel onderwijs om hun kind(eren) toch maar plezier en uitdaging te kunnen bieden. Uiteraard met de daarbij behorende rekening van vele honderden euro’s per maand extra; per kind. In het AD stond enige tijd geleden dat ouders er niet over durven te klagen dat dit gewoon de taak van de overheid is en niet van commerciële bedrijven. Want als ze dat doen dan verdwijnt dergelijk passend onderwijs voor hun kinderen en zijn ze terug bij af. Maar dat is toch verdorie de omgekeerde wereld ? Het is beschamend dat de overheid niets significants voor dit soort kinderen heeft geregeld terwijl dat wél haar plicht is. Temeer omdat DIEZELFDE overheid later wél de dikke vruchten van de noeste arbeid van deze intelligente mensen plukt in de vorm van veel belasting; die hebben namelijk meestal later een fors inkomen ! Wie durft de overheid aan te klagen op het verzaken van haar plicht in deze ?

Griekse- en Italiaanse schuldcrisis waren VOORAF makkelijk te voorkomen !

Is u sinds het einde van de kredietcrisis wel opgevallen dat de noordelijke Eurozone-landen het op de beurs (ook) veel beter doen dan de zuidelijke Eurozone-landen ? Aangezien beurskoersen altijd een soort afspiegeling van het functioneren van de economie zijn is dat logisch maar kan ook kan rustig worden gesteld dat ze de zuidelijke landen zwaar achter blijven; weer in beide opzichten ! Dat geeft nieuwe voeding aan mijn eerdere column dat men bij de start van de Eurozone indertijd een Neuro en Zeuro had moeten invoeren; simpelweg omdat de financieel-economische verschillen tussen beide gedeelten van dit continent veel te groot is. Voor degenen die zich dat niet meer (kunnen) herinneren: een Neuro-munt voor de noordelijke eurolanden en een Zeuro voor de zuidelijke eurolanden. Ik ben er tevens van overtuigd dat, als dat ooit uitgevoerd zou zijn, de waarde van de beide munten nu fors uit elkaar zouden lopen; analoog aan de ontwikkelingen toen er nog geen euro was. Immers, toen werd een gulden ook honderden en later zelfs soms duizenden peseta’s, drachmes en of lires waard ! M.a.w: ik ben er nog steeds van overtuigd dat een eenheidsmunt als de euro tientallen jaren te vroeg is geïntroduceerd; de zuidelijke landen hadden in financieel-economische richting eerst veel meer naar de noordelijke landen toe moeten groeien. Eindconclusie van deze theoretische exercitie is dan ook dat de euro OF in 2 delen (Neuro en Zeuro) had moeten worden ingevoerd, OF alleen de noordelijke landen hadden ermee moeten beginnen; andere landen hadden in dat geval pas aan mogen sluiten als zij aan véél strengere eisen dan in 1999 voldeden …

PS. Door ziekte is er niet elke dag een column, of zijn ze soms kleiner dan normaal.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2017 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.