AEXNY 27.62
588.97 (4.92%)
  AEX -4.76
542.91 (-0.87%)
  DJIA -70.54
23087.06 (-0.3%)
  NASDAQ -48.25
6575.97 (-0.73%)
  S&P 500 -8.58
2552.68 (-0.33%)
  NIKKEI 85.47
21448.52 (0.4%)
  DAX -75.84
12967.19 (-0.58%)
  BEL-20 -21.13
4054.11 (-0.52%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 11/10/2017
Categorie: Column

De bevolking vind referenda belangrijk

Ik deel enkele opvallende conclusies met u van het Voedselvisie-onderzoek van Natuur en Milieu over het halen van de doelstellingen van het akkoord van Parijs en de effecten daarvan op ons voedsel. Die sector is verantwoordelijk voor ¼ van de totale NL-CO2-uitstoot en moet volgens het onderzoek bijna gehalveerd worden in de komende 13 jaar. Dat komt uiteraard in hoge mate voor rekening van de veeteelt want b.v een koe stoot jaarlijks nét zoveel broeikasgassen (vooral methaan) uit als een auto ! En dus moet er vooral aan dié kant drastisch worden verminderd en lijkt het onontkoombaar dat de veestapel wel met 40% in moet krimpen om de klimaat-doelstellingen te halen. Dat levert uiteraard grote problemen op maar Natuur en Milieu denkt dat dit elegant op te lossen is als de overheid de rechten van veehouders opkoopt (vooral van degene die (willen) stoppen). ‘Dan krijgt de rest de mogelijkheid om een goed inkomen te blijven verdienen maar ook om een kwaliteitsslag te maken’ want bij de vereniging denkt men ‘dat de tijd van veel en goedkoop vlees straks echt voorbij is’. Daar schrijf ik al jaren over want het is duidelijk dat diverse soorten vleesproductie onhoudbaar zijn; in klimatologisch, dierenwelzijn- en of moreel opzicht. En dus kunnen er 2 vliegen in 1 klap worden geslagen en dat is niet in de laatste plaats voor de dieren een geweldige stap voorwaarts …

IEDEREEN is schuldig totdat het tegendeel bewezen is …

De nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheids-diensten, die ongerichte / massale spionage van inlichtingen-diensten mogelijk maakt, zorgt voor steeds meer beroering; ik schreef er in het verleden al over. In de volksmond noemt men de wet de ‘sleepnet-wet’ omdat er enorme hoeveelheden internet data worden vergaard alvorens er gericht(er) wordt gewerkt. Zoals ik eerder al uitlegde is maar een enkeling in ons land (potentieel) terrorist en loopt misschien met plannen rond om iets ergs te doen. Echter, in theorie kan het HELE LAND bespioneerd worden om die enkeling uit de school van ruim 17 miljoen vissen te vissen ! Ook als men kijkt naar de bewaartermijn van irrelevante data, het toezicht op de mensen die dit werk doen en dat inlichtingen-diensten al verdrinken in data (vaak zonder daders tijdig te vinden) is deze wet idioot krachtig. Na veel aanslagen in Europa (en daar buiten), met vele slachtoffers en VRIJWEL CONSTANT de mededeling dat ‘de dader al in het vizier van justitie of inlichtingendienst was’ moet men DAAR maar éérst iets aan gaan doen. Oftewel: vrijwel altijd heeft men de informatie al in bezit (dus waarom nog massa-spionage ?) maar doet er véél te weinig (of zelfs helemaal niets) mee. Dat proces veel efficiënter maken veroorzaakt een veel grotere pakkans dan 17 miljoen NL’ers bespioneren en uiteindelijk ontdekken dat er maar 2, 5 of 8 rotte appels in zitten. Ons belastinggeld moet zo efficiënt mogelijk worden ingezet  !

EINDELIJK: een verzoek tot referendum over het linke glyfosaat !

In 2015 verklaarde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARK), een onderdeel van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) het bestrijdingsmiddel glyfosaat als “waarschijnlijk kankerverwekkend”. Dat doet zo’n organisatie niet zomaar; daar zijn ettelijke jaren en duizenden gesprekken en meer dan 100 (bestudeerde) onderzoeken aan vooraf gegaan ! Dit ondanks dat de sector allerlei eigen ‘ander’ onderzoek plaatste, zogenaamd onafhankelijk onderzoek sponsorde en tot op de dag van vandaag bagatelliseert dat dit middel overal ter wereld voorkomt. Nog niet zolang geleden bewees een Duits onderzoek naar de reinheid van Duits bier nog dat de stof in verreweg de meeste Duitse bieren (die aan zeer strenge eisen moeten voldoen) voorkomt ! EU-wetgeving kent het voorzorgsprincipe en als een dergelijk middel het zeer zware label van “waarschijnlijk kankerverwekkend” krijgt, dan MAG Europa het middel niet meer toestaan totdat totaal onafhankelijk onderzoek duidelijk maakt wat er precies aan de hand is. TOTAAL tegen haar eigen wetgeving in wil de Europese Commissie het middel desondanks opnieuw voor 10 jaar toestaan, en vele landen (waaronder NL) gaan daar in mee. Maar denkt u nu niet dat de minister van volksgezondheid dat besluit heeft genomen; dat werd genomen door de minister van Economische Zaken (Kamp). En dat geeft exact weer dat de belangen van bedrijven in Europa en NL wederom boven de gezondheids-belangen van de burgers gaan ! Tegelijk wil het EP wél betere bescherming tegen (hormoonverstorende) stoffen !

PS. Door ziekte is er niet elke dag een column, of zijn ze soms kleiner dan normaal.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2017 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.