AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  2.61
549.51 (0.48%)
   DJIA 49.51
26252.24 (0.19%)
   NASDAQ -29.82
7991.39 (-0.36%)
   S&P 500 -1.48
2922.95 (-0.05%)
   NIKKEI 82.90
20710.91 (0.40%)
   DAX 54.79
11801.83 (0.47%)
   BEL-20 19.57
3529.68 (0.56%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 10/08/2019
Categorie: Column

Wie verliest gevecht ‘Amerika tegen rest van de wereld’?

Om de conservatiefste republikeinen in zijn electoraat voor de verkiezing van 2020 te houden stelden Trump, al heel vaak uitgemaakt voor misogynist (‘vrouwenhater’), onlangs (vaak via zijn handlangers in de individuele staten) strenge wetten in. Ik heb het dan over abortus; in steeds meer staten worden vrijwel alle vormen ervan verboden en kunnen artsen bijna 100 jaar in de cel belanden voor het uitvoeren ervan ! Dat veroorzaakt een ware golf van paniek bij heel veel Amerikaanse vrouwen, uiteraard vooral de kwetsbaarste, en jaagt de al enorme sociale onrechtvaardigheid in de VS naar nieuwe hoogtes op ! Dit terwijl maar 1 op de 5 Amerikanen daadwerkelijk voor een verbod is; de helft wil dat het in allerlei gevallen mogelijk is en 30% zelfs altijd ! En zo weet een kleine minderheid er wetten doorheen te drukken waar het overgrote deel van de bevolking niet blij mee is, of zelfs ronduit tegen, en MOET de overgrote meerderheid in het geweer komen om dit aan te vechten. En nu er bij het Hooggerechtshof vooral Trump-aanhangers zitten is het de vraag of het oordeel uit 1973 (vrouwen hebben recht op abortus) overeind zal blijven; het is te idioot voor woorden ! Want: als mannen vagina’s zouden hebben, zwanger (konden) worden en verkracht (konden) worden, dan was dit NOOIT gebeurd ! Maar omdat vrouwen in de ogen van Trump en co ‘ondergeschikt’ zijn en ‘anders’ behandeld mogen worden hebben miljoenen VS-vrouwen per jaar er sinds kort een enorm probleem bij. Ze hebben immers al veel minder goede voorlichting, een slechtere toegang tot voorbehoeds-middelen en kunnen in feite nu alleen nog maar zeer gewenst zwanger worden. Want zodra er sprake is van een ongeluk, misrekening, incest of verkrachting met zwangerschap tot gevolg bevindt de Amerikaanse vrouw zich weer in de middeleeuwen. En dit is het zoveelste voorbeeld van de ACHTERUITGANG van de VS onder Trump en co …

Problemen constateren prima, maar kom met haalbare / werkbare oplossingen …

Zoals in voorgaande jaren voorspeld functioneert een van de belangrijkste organen binnen de Wereld Handels Organisatie (WTO) steeds minder goed en dreigt binnenkort helemaal plat te gaan; overigens vooral door de Amerikanen. Ik heb het dan over het beslechten van handelsconflicten, waar door (weer vooral) de Amerikanen erg controversiële voorstellen over zijn gedaan. Ik heb daar in het verleden uitgebreid over geschreven en gaf aan dat veel van die voorstellen onacceptabel zijn in het kader van eerlijk zaken doen en democratie. Ook betekende het dat de Amerikanen de rest van de wereld van alles op kunnen leggen zonder dat die daar veel tegen kunnen doen. Niet vreemd dus dat er geen handelsakkoord ontstond met de VS, maar b.v wel met Canada. Want EC-commissaris Malmström had er blijkbaar geen moeite mee om een heleboel van die controversiële voorstellen WEL in het verdrag met de Canadezen op te nemen ! Een gezamenlijk probleem dat genoemde landen hebben is dat het beslechten van handels-conflicten supra-nationaal plaats kan vinden en dus BOVEN nationale wetgeving (soms zelfs boven de grondwet) staat ! Dat is een DIRECTE aantasting van elke democratie en totaal onacceptabel voor elk land en elke burger ! Ook de status van de arbiters, die vaak geen rechters zijn maar dat WEL ‘spelen’, is in feite ondemocratisch omdat zijn nationale leiders en nationale wetgeving buitenspel kunnen zetten. En helaas is dat maar al te vaak gebeurd waardoor een heleboel (vaak kleinere) landen onevenredig hard zijn getroffen. Tevens wordt er in de oordelen van dit tribunaal vaak te weinig rekening gehouden met b.v werknemers-rechten, klimaat- en milieu-effecten en b.v lokale(re) belangen. Trouwens, ook de VS vindt dat zij te vaak ongelijk krijgt in handels-conflicten met andere landen en dreigt daardoor helemaal uit de WTO te stappen …

Zoals voorspeld: Trump isoleert de VS in de rest van de wereld …

Dit laatste is overigens belachelijk want in veel van die gevallen is het de VS die onredelijke dingen wil, ‘van een mug een olifant maakt’ en of zich ZELF niet aan de regels houdt. Uitgezonderd zijn een aantal conflicten met China, waarin de VS wel degelijk benadeeld wordt omdat de Chinezen zeer oneerlijk zaken doen. Zo beschermen zij hun interne markt nog altijd alsof ze een ontwikkelingsland zijn terwijl ze al jaren de status hebben van ontwikkelde economie. Mede daarom werden ze lid (of mochten dat worden) van allerlei mondiale organisaties zoals de WTO markt om bijvoorbeeld nog altijd op zeer grote schaal aan dumping. Om nog maar te zwijgen over grootschalige (digitale) diefstal van intellectueel eigendom, het verplicht over moeten dragen van technologie aan Peking en b.v het beperken van eigendoms- rechten van Chinese bedrijven door buitenlandse bedrijven. Vandaar ook dat Trump zo fel is in zijn handelsoorlog met China, want die wil dat zij zich eindelijk eens aan alle regels gaan houden; daar kan ik hem geen ongelijk in geven. Het is echter de manier waarop hij te werk gaat, iets dat totaal niet acceptabel is op dat niveau, en de enorme financieel-economische schade die dat veroorzaakt. Feit is dat vooral het arbitrage-mechanisme van de WTO drastisch hervormd moet worden en veel minder machtig mag worden om verdere uitholling van de deelnemende democratieën te voorkomen. De grootste handelsnaties ter wereld minus de VS zijn dan ook achter de schermen hard bezig om met een soort van een renovatieproject te komen, maar of dat genoeg is ? Immers, als psychopaat Trump een scheet dwars heeft zitten en dat zorgt voor buikpijn dan kotst hij zijn onderbuik leeg op Twitter en kan AL dat werk met 1 tweet voor niets zijn ! Het zou dan ook een enorme verlichting voor allerlei conflict-situaties zijn als Trump over een dik jaar NIET herkozen wordt; een tactiek van de Chinezen inzake de handelsoorlog met de VS. En net als in de WTO staat Trump daar vrijwel alleen in, onderschat hij het geduld van China en de rest van de wereld, en gaat ‘ten onder’ in 2020 …

 

Wessel AslanderDhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de NL-aandelenmarkt. WAvisie combineert ruim 3 decennia aan beurservaring met Technische Analyse (TA) en andere methodes voor structurele outperformance. U kunt kiezen uit zélf beleggen (met hulp van WAvisie), maar u kunt ook gekoppeld beleggen; uw belegging wordt aan de onze gekoppeld. Dan hoeft u geen huiswerk meer te maken, niet meer op te letten en bent u geen sloten kostbare vrije tijd meer kwijt; desondanks beschikt u altijd vrij over uw vermogen ! Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn columns voor www.wallstreetweb.nl volledig op eigen titel. In 2006 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in 2006 én 2007 hij werd 2 keer 2e bij verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In 2008 en 2009 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.