AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX 0.12
561.18 (0.02%)
   DJIA -10.33
25792.86 (-0.04%)
   NASDAQ -37.43
7223.69 (-0.52%)
   S&P 500 -9.82
2776.42 (-0.35%)
   NIKKEI 236.93
23951.81 (1.00%)
   DAX 45.82
13246.33 (0.35%)
   BEL-20 -0.49
4163.96 (-0.01%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 10/01/2018
Categorie: Column

Kolen? Zóóó 19e eeuws!

Weet u nog dat de politiek in al haar wijsheid ooit besloot om het spoorwegennet, waar zeer moeilijk op te concurreren is, vrij te geven en andere partijen toe te laten; zodat prijzen zouden dalen, dienstverlening beter werd en er geen staatsgeld meer in hoeft ? Welnu, van die beloftes is weinig terechtgekomen want de Staat stopt nog regelmatig geld in de rail-infrastructuur, prijzen zijn fors gestegen en dienstverlening lijkt alleen maar beter door waarschijnlijke manipulatie van cijfers. Het resultaat was wel dat de NS het hoofdlijnennet heeft gehouden en (bijna) alle regionale lijnen afstootte; die kwamen in handen van (meestal buitenlandse) partijen. En dus investeert een Duitse partij als Deutsche Bahn nu in ons land, probeert de NS voet aan de grond te krijgen in landen als GB, Duitsland en Ierland en zijn er ook al veel schandalen ontstaan. Een van die schandalen was bij een regionale aanbesteding maar enkele jaren later wil de NS, met een bord voor de kop, de eerder afgestane regionale spoorwegen alsnog terug veroveren. Nu is het de NS niet te verwijten dat zij die indertijd af moest staan want dat was een politieke beslissing; eentje die inmiddels lachwekkend is geworden ! En de vraag is of een ex-politicus (NS-topman van Boxtel) die foute beslissing van vroeger nu terug gaat draaien / moet draaien. Om over het kostenplaatje maar helemaal te zwijgen …

IEA: vraag naar kolen komende jaren stabiel …

Eind 2017 bracht het Internationaal Energie Agentschap (IEA) een rapport uit dat zij de wereldwijde vraag naar steenkool tot en met 2021 op vrijwel hetzelfde niveau uit ziet komen als het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. En dat is, hou u vast, 5530 miljoen ton (kolenequivalent); per jaar ! Met het klimaatverdrag van Parijs ‘op zak’ geloof ik er geen barst van deze voorspelling: kolen is vanwege zijn zeer vervuilende karakter juist de ALLEREERSTE kandidaat om uitgefaseerd te worden als energiebron ! Daardoor zal de energievraag verschuiven naar duurzaam maar dat is in de komende jaren nog veel te weinig beschikbaar zodat het minder vervuilende olie en vooral het schonere (vloeibaar) gas tijdelijk MEER gebruikt worden. China is daar ook achter: de bevolking in de grote steden, die meestal van energie voorzien worden door kolencentrales, kwam bij de zoveelste smog-golf bijna in opstand tegen de kanker-verwekkende luchtverontreiniging ! Niet vreemd dus dat de grootste verbruiker van kolen in de wereld die vorm van energie in hoog tempo afbouwt. Dat was overigens in de VS en de EU ook het geval de afgelopen jaren; in mijn ogen voldoende bewijs voor het totaal weerleggen van deze verwachting …

Ik; wát een onzin; kolen vliegt er als eerste uit !

Sterker nog: als het gebruik van kolen de komende 5 jaar niet met minstens 30-40% gereduceerd wordt en in de 5-10 jaar daarna teruggebracht tot 0, dan weet ik ZEKER dat de uitgangspunten van het verdrag van Parijs nooit gehaald gaan worden ! In dat geval krijgt de aarde een opwarming die totaal ontspoort en makkelijk op kan lopen tot 6-8 °C, met miljarden doden tot gevolg en nog maar een nauwe band over de aarde waarin enigszins leefbaar overleefd kan worden. Dat zijn geen suggesties, ideeën of hersenspinsels mijnerzijds maar effecten die in het verleden al eens zijn opgetreden en voor een bloedheet klimaat zorgden. En, zo kan ik u verklappen, dat was zeker niet het klimaat waarin de mensheid floreerde: blijkbaar konden we ons in een dergelijk klimaat niet eens ontwikkelen anders was dat wel gebeurd ! Ook financieel-economisch zal een ontsporing van het klimaat afgrijselijke gevolgen kennen en moeten grote delen van de wereld worden ontruimd. Omdat ze te laag liggen en / of disfunctioneel raken door de zeespiegelstijging, die wel 60-200 m kan worden als de opwarming uiteindelijk richting 6-8 °C gaat ! Nee, kolen spelen een zeer belangrijke rol tegen klimaatverandering en zullen de 1e fossiele brandstof zijn die afgedankt wordt zodra het verdrag geïmplementeerd is. En alleen al daarom kan de verwachting van het IEA, dat de hoeveelheid verbruikte kolen de komende pakweg 5 jaar min of meer gelijk blijft, NOOIT uitkomen. Mochten ze wél gelijk krijgen en gooien wij er met de pet naar, haal dan uw scenario ‘WaterWorld’ uit de kast en besef dat nagenoeg alle landen na 2070 failliet gaan …


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.