AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  1.99
572.20 (0.35%)
   DJIA -6.38
25058.12 (-0.03%)
   NASDAQ -5.10
7820.20 (-0.07%)
   S&P 500 2.66
2801.83 (-0.10%)
   NIKKEI -66.80
22697.88 (-0.29%)
   DAX-124.87
12561.42 (-0.98%)
   BEL-20 5.73
3815.16 (0.15%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 18/07/2018
Categorie: Column

CPB: ECB-rentestijging geeft sowieso problemen

Het is alweer een hele tijd geleden dat ik voor het laatst iets schreef over de verderfelijke invloeden van genetisch gemanipuleerde gewassen op de biodiversiteit in de wereld. Ieder gezond nadenkend mens weet dat als je de genetische samenstelling van planten of dieren manipuleert en / of monoculturen van maakt, er maar weinig fout hoeft te gaan of grote delen van ons voedsel komen in direct gevaar. Veel politici blijken dat nog steeds niet te beseffen want voor hen hebben dergelijke zaken amper of geen prioriteit; dat is niet bepaald intelligent. Vandaag heb ik dan ook een voorbeeld van de grootschaligheid waarop het mis kan gaan als gemanipuleerde gewassen daadwerkelijk in het voedsel terecht komen. China heeft, in tegenstelling tot veel andere landen, een strikte code en verbiedt ALLE genetisch gemanipuleerde gewassen zodat dit land ‘schoon’ zou moeten zijn. Maar toen Greenpeace in het noordoosten onderzoek deed naar mais en graan bleek dat nagenoeg ALLE aangeboden monsters tenminste deels genetisch gemanipuleerd waren ! En dat is niet alleen onwenselijk omdat genetisch gemanipuleerd voedsel haar vaak beloofde meerwaarde totaal niet waarmaakt en er ook nog steeds geen bewijs is dat het veilig is; het is hartstikke illegaal ! Het is nog gissen waarom de in theorie ‘schone’ gewassen in dat deel van China zó ernstig vervuild zijn met gemanipuleerde gewassen, en of dit ook in andere delen van het land zo is. Maar een dergelijke grote verspreiding kan nooit op eigen houtje zijn ontstaan en ik ga er dan ook vanuit dat de bedrijven die daarmee werken, er actief bij betrokken zijn. En dus zouden ze hard aangepakt moeten worden, temeer omdat de bevolking in grote meerderheid weinig tot niets met genetisch gemanipuleerd voedsel te maken wil hebben; de stroming is veel meer naar biologisch en ecologisch, een sector die alleen al in ons land meer dan 10% per jaar groeit …

Ideaal scenario is dat rente en groei parallel lopen; maar de ECB is al 5 jaar achterop !

In haar jaarlijkse analyse van de (risico’s voor de) financiële markten meld het Centraal Plan Bureau (CPB) dat élke vorm van rentestijging problemen op gaat leveren. Ik zal dat nader toelichten want de laatste keer dat ik hier uitgebreid over heb geschreven is alweer een flink aantal jaren geleden en de materie is best ingewikkeld. Het CPB ziet in nagenoeg alle scenario’s waarin de rente in de toekomst verhoogd wordt grote tot zeer grote problemen opduiken; vooral als er niets wordt gedaan. Zoals ik een flink aantal jaren geleden al eens uitlegde was het de uitdaging van de ECB om na de kredietcrisis de rente tijdig te gaan verhogen en die zoveel mogelijk parallel te laten stijgen aan de economische groei. Dat is namelijk het enige scenario waarop er weinig tot geen economische en / of financiële pijn ontstaat; alle andere scenario’s gaan (grote) pijn doen. Laten we ze even bij langs lopen: als er weinig tot niets gebeurt dan blijft lenen veel te goedkoop en ontstaat er een aandelen- en schulden-zeepbel. Immers, als b.v landen met slechte begrotingen en hoge leningen door zeer goedkoop geld te lenen geen prikkels voelen om hun balansen en economieën te hervormen, gaat dat uiteindelijk ook fout. Bedenk ook dat centrale banken bij een blijvend (zeer) lage rente weinig meer kunnen doen om een toekomstige recessie of crisis aan te pakken (b.v met ‘n rente-verlaging). Tevens blijven dekkingsgraden van pensioenen (te) laag, wordt er nog minder gespaard en dat gaat uiteindelijk fout; een nieuwe kredietcrisis ! Gaat de rente sneller omhoog dan de groei (aankan) dan worden obligaties snel aantrekkelijker dan aandelen, worden schulden (dus ook hypotheken en staatsschulden (lees: landen als Italië)) duurder, gaan meer mensen meer sparen en loop de groei terug. Niet zelden zo krachtig dat er een recessie of zelfs nieuwe crisis ontstaat; daarvoor hoef ik maar naar 2003-2006 te verwijzen toen de Fed de rente in 17 opeenvolgende stappen verhoogde van 1 naar 5,25%: kredietcrisis …

En uiteindelijk gaat het wéér fout ….

U zult begrijpen dat het CPB-rapport mij op geen enkele manier verraste omdat ik dit in het verleden al aangegeven heb, en ook heb ik voorspeld hoe het af gaat lopen. Dat wist ik al op het moment dat de ECB de rente had MOETEN verhogen maar dat niet deed, en tot op de dag van vandaag nog steeds niet heeft gedaan; jaren geleden. Om precies te zijn kort na het einde van de eurocrisis; op dat moment had de ECB moeten gaan beginnen met 1-2 renteverhogingen van een kwartje per jaar zodat er bij de huidige economische groei van een hele ruime 2% een passend renteniveau was geweest. Maar omdat landen als Italië jarenlang aan hun krent krabden en weinig tot niets deden aan begroting, staatsschuld en slechte leningen bij commerciële banken MOET Draghi wachten om ze niet in onoverkomelijke problemen te brengen. En dat wachten gaat nog alsmaar door en lijkt ook niet voor de zomer van 2019, en mogelijk zelfs niet voor de winter van dat jaar op te houden. En zo is de ECB minstens 5 jaar achter op de economische groeicyclus geraakt en komen daar nog wat jaren bij voordat de 1e renteverhoging van start gaat. Die achterstand is nooit meer in te halen tenzij de ECB snel gaan verhogen, waarna het betreffende scenario uit de vorige alinea geldig wordt (eigenlijk al is). En dan wordt het simpel: hierdoor zal uiteindelijk een laatste groeispurt ontstaan, raakt iedereen in een hosanna-stemming en lijkt alles perfect te gaan zodat de ECB de rente sneller optrekt; en vervolgens door schiet. Waarna de rente te hoog wordt voor de teruglopende groei en er een nagenoeg identieke situatie ontstaat als in 2007 en de ECB wederom heeft bewezen weinig te hebben geleerd van het ontstaan en het stimuleren van de kredietcrisis. En op dit moment biedt ik aan om mijn theoretische pet op te eten als het anders gaat verlopen dan geschetst …

 

P.S. Door omstandigheden zijn columns en analyses van ondergetekende de komende tijd minder frequent, danwel onregelmatiger.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.