AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -8.22
510.86 (-1.58%)
   DJIA -125.98
25191.43 (-0.50%)
   NASDAQ -31.09
7437.54 (-0.42%)
   S&P 500 -15.19
2740.69 (-0.55%)
   NIKKEI -604.04
22010.78 (-2.67%)
   DAX -250.06
11274.28 (-2.17%)
   BEL-20 -72.99
3437.39 (-2.08%)
 

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 18/10/2018
Categorie: Column

(Gebrek aan) financiele- en spirituele stabiliteit…

Een reclameman die het tot zijn missie heeft gemaakt om meer begrip voor elkaar in de wereld te kweken door te focussen op de overeenkomsten in de religies en niet op de verschillen. Na jaren van zijn werk riepen 22 religieuze leiders van allerlei geloven begin 2018 in een video (Make friends across religions) op om vrienden met elkaar te worden i.p.v elkaar ‘de tent uit te blijven vechten’. Dat leverde de Nederlander Woede een vredesmedaille van de VN op, voor het stimuleren van vrede op allerlei manieren. Hij riep collega’s op om hun talenten ook voor iets altruïstisch te gebruiken en veel meer te doen dan alleen spullen verkopen. “Gebruik je creativiteit om een betere wereld te scheppen voor onze kinderen en toekomstige generaties”. En inmiddels is zijn initiatief door organisaties als de Carnegie Foundation, Elijah Interfaith instituut en het Vredespaleis opgepakt om er nog iets groters van te maken. Men wil in juni 2020 alle grote religieuze wereldleiders in Den Haag hebben om de zogenaamde ‘declaration of friendship’ (verklaring van vriendschap), om verdraagzaamheid, tolerantie en verbondenheid uit te dragen, te tekenen. Daar hebben de religieuze leiders van moslims, christenen, joden, boeddhisten, hindoestanen en sikhs positief op dit initiatief gereageerd. Immers, als vanaf dat nivo opgeroepen wordt tot het vreedzaam met elkaar omgaan hoeft geloof geen reden meer te zijn om tegenover elkaar te komen staan. Ik schreef het in een oude column al eens: de verschillende geloven, rassen en landen in de wereld hebben veel meer met elkaar gemeen dan dat ze van elkaar verschillen. Het is de hoogste tijd om superioriteits-gevoel, haatzaaien, racisme, fascisme en allerlei andere ontwikkelingen te tackelen met verstand, gevoel en compassie. En conflicten en oorlogen voorgoed naar het verleden te verbannen. Want het is vaak de GEWONE man of vrouw die zich door (religieuze) leiders laat sturen en als die een conflict wil, dat diezelfde GEWONE man of vrouw daarvan het grootste slachtoffer is …

Mogelijke kandidaat VS-verkiezing 2020 wil financials opknippen !

Herinnert u zich de heer Sanders nog, de man die in 2016 met mevrouw Clinton om de titel van democratische presidentskandidaat voor de presidents-verkiezing van dat jaar streed ? De man die volgens ondergetekende veel meer zinnigs te vertellen had dan Clinton en daarmee ECHT tegenwicht had kunnen bieden tegen de retoriek, valse suggesties en leugens van Trump ? Dat is dezelfde man die enige tijd geleden ageerde tegen het slechte personeelsbeleid bij webwinkel Amazon, waarop die korte tijd later zijn minimumloon verhoogde naar $ 15 per uur. Ter vergelijking: in sommige VS-staten is het wettelijke minimumloon een belachelijke en zonder meer armoedige $ 7,50 per uur ! Kort geleden roerde Sanders zich opnieuw en wil 10 grote VS-financials opknippen “omdat ze alleen al door hun omvang een hoog risico zijn geworden voor de stabiliteit van de VS-economie”, aldus zakenzender CNBC. En daar slaat de inmiddels 77-jarige ‘de spijker op zijn kop’, ook al is het een cru middel; het had nooit zo ver moeten komen. De afwikkeling van meerdere omvallende VS-banken in de kredietcrisis zorgde ervoor dat er een aantal banken ogenschijnlijk van het toneel verdwenen. Maar aangezien die, danwel de restanten ervan overgenomen werden door andere banken, werden die juist GROTER ! En na nóg een serie overnamegolven, al dan niet gedwongen opgelegd omdat er achter de schermen ook nog een heleboel kleine(re) banken omvielen zit de VS nu met een aantal enorm grote banken. De balansen daarvan beslaan zonder uitzondering (vele) duizenden miljarden dollars en een toekomstig omkiepen van een ieder van die banken veroorzaakt direct een groot probleem (systeembank). Een aantal jaren geleden gaf ik dit probleem nogmaals aan en hopelijk maken de opmerkingen van Sanders daarover een nieuwe discussie los …

IMF: Trump is véél te vroeg met weghalen van crisis-maatregelen …

In dat kader haal ik nog een ander onderwerp naar voren: het IMF waarschuwde rond dezelfde tijd voor ‘hervormings-moeheid’. Het instituut constateert dat veel spelers, van overheden tot gewone burgers, moe worden van alle veranderende (strengere) regels en hervormingen die als lessen uit de kredietcrisis voortvloeiden. En dat is dés te belangrijker omdat nog lang niet alle maatregelen geïmplementeerd zijn in een poging het wereldwijde financiële systeem voldoende stabiel te krijgen. Het IMF erkent weliswaar dat de situatie een stuk beter is dan in 2008 maar wijst erop dat we nog lang niet dáár zijn waar we zouden moeten zijn. Daar komt volgens het instituut nog bij dat er telkens weer nieuwe gevaren en risico’s opduiken, waaronder nieuwe technologieën (lees: cryptomunten, fin-tech, HFT enz.). Ook zijn de economieën van veel landen nog (erg) onevenwichtig en kampen velen van hen met hoge inflatie, relatief hoge renteniveaus, protectionisme etc. En om het mondiale financiële systeem op het gewenste veilige niveau te krijgen moeten o.m kapitaal-buffers van banken en overheden verder versterkt worden. Tot zover is er voor de trouwe lezers en lezeressen weinig nieuws te vinden dat ondergetekende de afgelopen tijd niet al in een of andere vorm al heeft aangekaart. Maar: een van de belangrijkste zaken in het rapport is dat VS-president Trump een hard verwijt ‘om zijn oren’ krijgt. Hij heeft namelijk al een flink aantal crisis-maatregelen voor banken terug gedraaid, iets waar ondergetekende geruime tijd geleden voor waarschuwde, en het IMF noemt dat ‘ronduit onverstandig’. Veel van die maatregelen moeten permanent zijn en andere kunnen er pas vanaf gehaald worden als het mondiale financiële systeem stabiel genoeg is; dat is (zoals u kunt lezen) nog lang niet het geval. Sterker nog: eerder schreef ik al dat er op zijn vroegst in 2021 een minimaal veilig niveau is bereikt (BIS-regels; stoplicht van rood naar oranje) en dat niet eerder dan 2025 het stoplicht van oranje naar groen kan …

 

P.S. Door omstandigheden zijn columns en analyses van ondergetekende de komende tijd minder frequent, danwel onregelmatiger.


Wessel Aslander


Dhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de Nederlandse markt. Het combineren van decennia aan ervaring met technische analyse (TA) levert een goede nachtrust op (risicobeheersing). Abonnees krijgen concrete analyses met aan- en verkoopmeningen in ECHTE portefeuilles. Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn dagelijkse columns voor www.wallstreetweb.nl geheel op eigen titel. Hij belegt meer dan 30 jaar met TA als leidraad middels het veelzijdige beleggingsprogramma Vestics, maar hij gebruikt ook kwalitatieve-, kwantitatieve- en fundamentele analyse en andere analysetechnieken en -methodes. In ‘06 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in ‘06 én ‘07 hij werd 2 keer 2e bij de verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In ‘08 en ’09 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen in brede zin.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2018 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.