AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  2.61
614.67 (0.43%)
   DJIA 267.42
29297.64 (0.92%)
   NASDAQ 98.44
9357.13 (1.06%)
   S&P 500 27.52
3316.81 (0.84%)
   NIKKEI 108.13
24041.26 (0.45%)
   DAX 84.16
13513.59 (0.63%)
   BEL-20 19.13
4006.91 (0.48%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 10/12/2020
Categorie: Column

Dan hoort u het eens van een ander...

Ondanks dat het jaar nog maar zeer kort is lijkt het interview met BAM-topman van Wingerden al een grote kans te maken op een of meerdere quotes-van-het-jaar (wat mij betreft). In de afgelopen maanden las u meerdere keren columns van ondergetekende inzake de stikstof-crisis en de PFAS-crisis; die door dit kabinet vooral cosmetisch zijn opgelost (in mijn ogen). En daar gaat van Wingerden, een man uit de praktijk, in een interview met Het Financiëele Dagblad, vrijwel volledig in mee. Hij zegt namelijk onder meer “dat de kans groot is dat beide genoemde crises zich (op andere gebieden) zullen herhalen” en vergelijkt dat met “een auto waarvan de handrem op volle snelheid aangetrokken wordt”. “Waarop de kans groot is dat de auto achterstevoren tegen de vangrail aan komt”, aldus van Wingerden. Ook is hij van mening dat er een totale mismatch plaatsvindt tussen de stappen die morgen, de volgende maand en over een aantal jaren nodig zijn “maar ons politiek systeem is gericht op de korte termijn”. In maart gaan we overdag tussen 7:00 uur ‘s ochtends en 19:00 uur ‘s avonds overal om 100 km/h rijden op de autosnelwegen omdat dit volgens het kabinet veel ruimte vrijmaakt in de stikstof-balans zodat veel vastgelopen projecten weer verder kunnen. In een eerdere inleiding heb ik daar al enorme kanttekeningen bij gezet want de feiten zijn heel anders. Deze maatregel, waar ik overigens wel vóór ben maar vooral om heel andere redenen (m.n CO2), zet helemaal niet veel ‘stikstof-zoden aan de dijk’. Het kabinet mag blij zijn als dit uiteindelijk 5% van de totale problematiek bedraagt en samen met allerlei andere relatief kleine maatregelen loopt zij dus met een enorme boog om dé olifanten in de kamer (een veel te grote veeteeltsector en veel te veel gebruik van kunstmest) heen. Dan hoort u het eens van een ander …

Zelfs centrale bank-presidenten waarschuwen nu al voor de (ontzag-wekkende) kosten van klimaat-verandering !

Wat u vandaag ook van een ander kunt lezen is dat veel bedrijven nog geen flauw benul hebben van hun impact op het klimaat, en er ook weinig tot helemaal niets aan doen. Dat is een van de conclusies van afscheid-nemend gouverneur van de centrale Bank van Engeland, Carney. Een centrale bank gouverneur die keihard waarschuwt voor “omkeerbare opwarming van de aarde als bedrijven niet snel hun prioriteiten aanpassen ! Dat gaat best ver maar zowel gewone bedrijven als financiële instellingen als vermogensbeheerders, verzekeraars en pensioenfondsen moeten wat Carney betreft veel en veel meer gaan doen. Hun beleid staat nu voor “3,7 tot 3,8° Celsius opwarming” en dat is veel meer dan 2x zoveel als de 1,5 °C zoals vastgelegd is in het akkoord van Parijs ! Zijn belangrijkste bezwaar is dat de financiële sector veel te traag is met het naar 0 brengen van investeringen in fossiele brandstoffen zodat die 1,5 °C op dit moment op geen enkele manier ook maar enigszins te bereiken zal zijn. Anders gezegd: daar waar veel regeringen hun burgers vaak stimuleren om hun inspanningen om een onomkeerbare en enorme klimaat-verandering te voorkomen, te verdubbelen of zelfs te verdrievoudigen gebeurt er in het bedrijfsleven nog altijd veel te weinig. En aangezien de wereld geen keus heeft dan SAMEN te proberen om die 1,5° Celsius opwarming niet te overschrijden, zullen bedrijven hun impact op het milieu ook fors naar beneden moeten brengen. En nog snel ook wel want de laatste jaren regent het letterlijk waarschuwingen dat het klimaat nóg sneller opwarmt dan men in alle scenario’s daarvoor had berekend. Zo warmen de toendra’s rond de polen veel sneller op dan gedacht, verdwijnt de ene na de andere gletsjer in het hooggebergte en smelt de immense ijskap van Groenland misschien wel 3 keer zo hard af dan eerder een mogelijk leek ! Dit betekent niets minder dan dat de tijd die er nog is om te handelen en onder 1,5 °C aan opwarming te blijven, alsmaar kleiner wordt en alle ingrepen die we moeten doen om die 1,5 °C te realiseren in steeds hoger tempo moeten en tegen steeds hogere kosten … Ik heb het allemaal voorspeld …

Groene elektriciteit is een overgangsfase: groene H2 is de beste energie die alle problemen en uitdagingen aankan …

Zo’n 15 jaar geleden schreef ik al dat klimaatverandering afgrijselijk duur zou worden als we niet tijdig aan de slag zouden gaan. Dat is op een simpel economisch principe gebaseerd: er vindt jaarlijks heel wat vervanging plaats in de apparatuur die fossiele brandstoffen gebruikt en CO2 uitstoot. Denk aan een nieuwe ketel voor een elektriciteits-centrale, denk aan de vervanging van uw oude auto en bijvoorbeeld de CV-ketel in uw huis. Als die, het liefst met stimulatie-subsidie, vervangen wordt door een (veel) schoner exemplaar of een installatie met een duurzame energiebron (b.v aardwarmte, groene stroom, groene waterstof enz.) dan kost het weinig extra om in hoog tempo te vergroenen. Die kansen hebben we echter in de afgelopen decennia grandioos laten liggen, vooral door uiterst lamlendige politiek (veel burgers wilden wel, uit principe of om economische redenen) en dus explodeert de rekening nu. Daar komt nog bij dat ons land OOK NOG EENS van het Gronings aardgas af moet, tientallen jaren een zeer groot goedkopere energiebron maar waarvan alle winsten opgesoupeerd zijn, en ook de urgentie explodeert dan mee. En dan heb ik slecht nieuws voor welwillende burgers en die lamlendige politici in Den Haag. Ons sterkstroomnet is totaal niet berekend op een exploderend aanbod aan zonne- en windenergie en ook niet op een sterk toenemende vraag naar elektriciteit om de energie uit het Gronings aardgas te vervangen ! Het ergerlijke is echter dat dit allemaal problemen zijn die intelligente mensen aan hebben zien komen en daarvoor hebben gewaarschuwd. Maar keer op keer en jaar na jaar sloegen de verantwoordelijke politici die waarschuwingen in de wind en wisten het zelf allemaal beter; zoals altijd bij kortzichtige politici. En was het toen lekker goedkoop om die waarschuwingen in de wind te slaan; nu komt de rekening van dat totaal roekeloze beleid en die zal linksom of rechtsom betaald MOETEN worden. Dan hoeft u geen 3 keer te raden wie het grootste deel van die rekening gepresenteerd krijgt; en dat zijn BESLIST NIET de indertijd verantwoordelijke politici; die strijken na hun wanprestatie op energiegebied heerlijk hun wachtgeld op en zitten er warpjes bij ! En dan nog dit: elektriciteit, met al haar nadelen (b.v het niet op kunnen slaan) is een overgangsfase en moet z.s.m door groene waterstof worden vervangen (dat kan door onze aardgasleidingen !). En DAAR moeten we nu zo snel mogelijk aan werken om de rekening nog enigszins betaalbaar te houden …

 

Wessel AslanderDhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de NL-aandelenmarkt. WAvisie combineert ruim 3 decennia aan beurservaring met Technische Analyse (TA) en andere methodes voor structurele outperformance. U kunt kiezen uit zélf beleggen (met hulp van WAvisie), maar u kunt ook gekoppeld beleggen; uw belegging wordt aan de onze gekoppeld. Dan hoeft u geen huiswerk meer te maken, niet meer op te letten en bent u geen sloten kostbare vrije tijd meer kwijt; desondanks beschikt u altijd vrij over uw vermogen ! Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn columns voor www.wallstreetweb.nl volledig op eigen titel. In 2006 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in 2006 én 2007 hij werd 2 keer 2e bij verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In 2008 en 2009 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.