AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -3.55
572.72 (-0.62%)
   DJIA -255.68
26770.20 (-0.95%)
   NASDAQ -67.31
8089.84 (-0.83%)
   S&P 500 -11.75
2986.20 (-0.39%)
   NIKKEI 40.82
22492.68 (0.18%)
   DAX -21.35
12633.60 (-0.17%)
   BEL-20 -18.63
3757.78 (-0.49%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 16/10/2019
Categorie: Column

Ik heb nog zo gezegd "geen bommetje"...

Zoals verwacht, maar vooralsnog om een andere reden, heeft Trump een onderzoek inzake een mogelijke afzettings-procedure “aan zijn broek” gekregen. Uiteraard schreeuwde hij op Twitter en co direct krachttermen (“bullshit, staatsgreep” etc.) naar zijn politieke opponenten, die eerder de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden terug hebben veroverd. En dáár ligt ook zijn grootste probleem, omdat de democraten met die meerderheid allerlei rechten hebben om zo’n onderzoek in de steigers te zetten, mensen te ondervragen (ook onder ede), desnoods gevangen te zetten en indien nodig de president af te zetten. Uiteraard gooide Trump dus, in zijn geheel eigen stijl, de deur dicht naar ook maar enige medewerking aan het onderzoek en haalde daarvoor diverse argumenten aan. Helaas voor hem zijn die geen van alle ook maar enigszins steekhoudend, en daar gaat hij binnenkort dan ook achter komen. Maar zijn rigoreuze- en pertinente weigering om ook maar enige medewerking te geven aan het onderzoek kan hem héél duur komen te staan aan de ‘vooravond’ van de nieuwe presidents-verkiezing. Temeer omdat hij onlangs ook veroordeeld is tot het openbaren van zijn belasting-gegevens, waarvan (veel) eerder al uitgelekt was dat hij vele leugens heeft verteld over (de afkomst van) zijn vermogen, zijn winsten / verliezen en ondernemersschap. Want zelfs zijn trouwe aanhangers zullen hem moeten laten vallen als blijkt dat hij hen leugens op de mouw heeft gespeld rondom allerlei onderwerpen. Dat proces gaat uiteraard niet zomaar, populisten hebben immers een trouwe aanhang die écht uitgekeken is op de ‘oude garde’, maar het verloopt in stappen. Bij élke nieuwe stap, als er weer een leugen uitgekomen is over hemzelf, verdwijnt het vertrouwen in de ‘grote leider’ weer een trede. Totdat blijkt dat het een charlatan is, want dat is hij in velerlei ogen (ook de mijne), en de electorale grond onder zijn voeten wegzakt. Want zo gaat dat met (populistische) leugenaars die denken dat ze met hun notoire oneerlijkheid wegkomen …

Domme politici hebben de beste en goedkoopste kans om klimaat-verandering te voorkomen, zomaar laten lopen …

Trump ‘gelooft’ er niet in, en noemt klimaat-verandering “een leugen”, maar het is een wetenschappelijke realiteit en dus werken slimmere mensen wel om de grote kolen- en olievriend Trump heen. Maar door de zeer grote CO2-bijdrage van de VS aan de mondiale uitstoot, die onder Trump dus niet gereduceerd wordt zoals in ‘Parijs’ afgesproken, wordt het stukken moeilijker om het doel van maximaal 1,5ºC te halen. En de tijd dringt steeds meer want vorig jaar schreef het IPCC in een alarmerende tussentijdse stand-van-zaken dat we met een nog steeds stijgende mondiale CO2-uitstoot afgelopen jaar al over 1ºC opwarming heen zijn gegaan en dat het punt van 1,5ºC al in 2030 bereikt kan zijn ! Dat is precies waar ik sinds 2002 al voor waarschuw; de opwarming gaat veel sneller dan verwacht / berekend en wordt in hoog tempo duurder. Dit laatste heeft uiteraard vooral te maken met de vervangings-vraag: het is enorm veel goedkoper om bij vervanging van CO2-producerende apparatuur (ketel, auto etc.) duurzamer te worden. Niemand wil immers ‘gedwongen’ worden om ‘ineens’ over te MOETEN schakelen naar een milieu-vriendelijker apparaat omdat het vervangen van een nog jong / goed werkend apparaat veel duurder is. Vergelijk het met de gedwongen overschakeling van ons land van aardgas (de bron in Groningen wordt gesloten) naar elektriciteit; ik heb al talloze malen gehoord dat het ‘waanzin is om zo snel en gedwongen over te moeten schakelen’. En uiteraard zijn er miljoenen mensen die de ‘eindjes aan elkaar moeten knopen en niet even b.v € 2500 voor een nieuwe elektrische ketel of b.v even € 30.000 voor een (half) elektrische auto op tafel kunnen leggen ! Maar ook de mensen die het wél kunnen betalen kunnen zomaar niet ‘gedwongen’ worden om ‘even’ over te schakelen; tenzij er een zéér dwingende noodzaak is. En helaas hebben politici, sinds het bekend worden van het verschijnsel klimaat-verandering vele tientallen jaren geleden, véél te weinig gedaan om de trend te keren. En ook nú nog zijn er politici, zoals Trump, die het geen barst kan schelen dat het klimaat totaal op hol slaat als we het uit de hand laten lopen …

Een op hol slaand klimaat voorkomen wordt dus (totaal onnodig) een HELE dure zaak !

De gevolgen daarvan zijn echter niet te overzien: als de opwarming boven 1,5-2ºC komt, en niemand weet waar die grens PRECIES ligt (het kan b.v dus ook 1,4ºC maar b.v ook 2,1ºC zijn !), dan is er geen houden meer aan. Want uit geologische- en paleontologische bronnen weten we dat de aarde die fases al vaker door heeft gemaakt door natuurlijke oorzaken. Uit die kennis is duidelijk te filteren dat het klimaat ‘op hol’ slaat zodra de opwarming (door natuurlijke oorzaak of niet) een bepaald drempel overschrijdt en ‘zijn eigen wil doordrijft’. Ik heb dat proces in het verleden al eens beschreven en benadrukt dat de mens daar GEEN invloed meer op uit kan oefenen: de natuur zoekt zijn eigen weg ONGEACHT wat de mens dan nog doet ! En het zijn vooral methaan-emissies uit velerlei bronnen (toendra’s, moerassen, tropische bossen, de zeeen etc.) die dat ‘op hol slaan’ veroorzaken; de opwarming een aantal malen versterkend. Hierdoor wordt de oorspronkelijke opwarming van 1,5-2ºC wel naar 5-6ºC opgejaagd in de decennia / eeuwen die volgen op de overschrijding van die cruciale drempel. En dus is het zaak om MET ALLE MACHT, WIL EN GELD te voorkomen dat die drempel ooit overschreden wordt, want dan wordt de aarde voor een zeer groot deel onleefbaar ! Enorme overstromingen door veranderend, zeer aggressief wordend weer en een explosief stijgende zeespiegel (60-200m in een paar eeuwen) is maar 1 voorbeeld. Een andere is massale woestijnvorming van (voorheen) vruchtbaar gebied, een derde is afgrijselijke erosie in berggebieden die voorheen eeuwig ijs en gletschers hadden. Dat ijs houdt de boel bijeen en na het smelten ervan versnelt de erosie in een afgrijselijk tempo; voorbeeld: de Zwitsers denken er al over om de Matterhorn af te sluiten voor klimmers omdat het eeuwige ijs steeds meer smelt en de erosie explosief toeneemt ! Terug naar het kostenplaatje: in een lezing voor de Universiteit Groningen berekende ik meer dan 10 jaar geleden al dat het een factor 5-10 duurder kan worden als we niet op tijd handelen. Dat hebben we niet gedaan maar toen had ik het al over tienduizenden miljarden dollars; dat worden er de komende decennia dus ruim méér dan $ 100.000 miljard ! MITS we nog op tijd zijn …

 

Wessel AslanderDhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de NL-aandelenmarkt. WAvisie combineert ruim 3 decennia aan beurservaring met Technische Analyse (TA) en andere methodes voor structurele outperformance. U kunt kiezen uit zélf beleggen (met hulp van WAvisie), maar u kunt ook gekoppeld beleggen; uw belegging wordt aan de onze gekoppeld. Dan hoeft u geen huiswerk meer te maken, niet meer op te letten en bent u geen sloten kostbare vrije tijd meer kwijt; desondanks beschikt u altijd vrij over uw vermogen ! Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn columns voor www.wallstreetweb.nl volledig op eigen titel. In 2006 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in 2006 én 2007 hij werd 2 keer 2e bij verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In 2008 en 2009 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.