AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
   AEX  -0.11
596.39 (-0.02%)
   DJIA 10.25
27691.49 (0.04%)
   NASDAQ -11.04
8464.28 (-0.13%)
   S&P 500 -6.04
3087.04 (-0.20%)
   NIKKEI -60.03
23331.84 (-0.26%)
   DAX -30.19
13198.37 (-0.23%)
   BEL-20 -8.67
3868.27 (-0.22%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 07/11/2019
Categorie: Column

Problemen? Probeer eens in oplossingen te denken…

Iedereen, maar dan ook echt iedereen, dient de Schijf-van-5 te kennen; een grafische weergave van gezond eten. De moeder van een Engelse jongen van destijds 9 jaar kende die ook en gaf haar zoon elke dag fruit en groenten mee naar school. Maar de inmiddels 19-jarige str#nteigenwijze Jake had daar geen boodschap aan, gooide dat met een grote boog in de vuilnisbak en at 10 jaar lang vooral witbrood, chips, patat, braadworst enz. Uiteraard kán dat niet goed aflopen en dus werd de jongen niet alleen erg doof maar ook volledig blind; een verhaal waar de 2 lang mee hebben gewacht om voor het voetlicht te brengen. Zo liep de jongen een chronisch tekort aan allerlei vitamines en sporen-elementen op; vooral B12 en selenium. En helaas voor Jake is die schade niet meer terug te draaien en zal hij voor de rest van zijn leven zwaar gehandicapt blijven; ook al eet hij nu WEL heel gezond (dat is nog eens mosterd ná de maaltijd) ! Een en ander is uiteraard ook een enorme aanklacht richting fastfood, snacks en dergelijke; daar zit zelden iets goeds in. Het is dan ook een grote schande dat gezond eten vrijwel altijd duurder is dan dergelijke rotzooi en het is dan ook de hoogste tijd dat politici er voor gaan zorgen dat gezond het goedkoopst is en ongezond eten heel erg duur wordt. En tussen de regels door wil ik ook een pleidooi houden om de BTW-verhoging van 6 naar 9% begin dit jaar terug te draaien en zelfs om te draaien: maak groente en fruit BTW-vrij ! Er komen immers nog steeds veel te veel suikerziekte-patiënten, te zware mensen en b.v kanker-gevallen bij. En HEEL VEEL van die stijging is óm te draaien door drastisch gezonder te gaan eten …

Zorg steeds groter en duurder ? Dat hoéft niet …

Zowel bedrijven als overheden hebben vrijwel altijd te kampen met delen van (‘hun’) organisaties die onder-gemiddeld presteren op een (flink) aantal parameters. Parameters die enorm uiteenlopen van grootte tot prijs, ziekteverzuim tot rendement en van personeels-verloop tot b.v klant-vriendelijkheid. Veel van die parameters worden actief of passief bewaakt, aan anderen overgelaten (b.v de Ombudsman en dergelijke m.b.t parameters als klant-vriendelijkheid) maar ook vaak voor kennisgeving aangenomen. Veelal in de veronderstelling dat men er weinig of niets aan kan doen, dat dit nu eenmaal ‘bij de sector hoort’, dat het (nog) het gevolg is van een vorige ingreep (b.v reorganisatie) enz. En soms is dat ook zo: de omvang en kosten van de zorgsector groeien b.v door vergrijzing, iets waar op-zich weinig aan te doen is. Maar: vaak gaat men veel te snel bij de pakken neerzitten en kijkt men te weinig naar sub-parameters als algemene gezondheid. Zo heeft u in de inleiding gelezen wat het met een kind doet als die jarenlang zeer ongezond eet, en dus is preventie ‘de moeder van de porseleinkast’. Anders gezegd: de druk van de vergrijzing, die nog minstens 15 jaar zal blijven groeien, kan b.v verminderd worden door de algemene gezondheid van de bevolking te optimaliseren. Ziektes als suikerziekte, overgewicht en kanker zijn een ware epidemie geworden maar kunnen door fors gezonder eten drastisch gereduceerd worden, met een veel lagere druk op de zorg tot gevolg. Al in de 1e weken en maanden van een dergelijke omslag worden sprongen vooruit gemaakt en dus is een positief effect van zo’n omslag naar veel gezonder eten snel te merken ! Lees: de oplopende druk op de sector voor de relatief makkelijk te beïnvloeden aandoeningen neemt al in het 1e jaar merkbaar af; en daarmee de kosten. En dat is in een sector met een ziekteverzuim van 5,9%, een verloop van maar liefst 15,7% én een enorm tekort aan personeel van vele tienduizenden uiterst welkom ! De hamvraag is dus waarom de politiek niet VEEL MEER aandacht besteedt aan dergelijke oplossingen ?

Enorm personeelsverloop ? Probeer ze eens fatsoenlijk te betalen …

Zoals hierboven al genoemd is personeels-verloop in veel bedrijven en sectoren ook vaak een bron van forse kosten maar wordt dit vaak voor kennisgeving aangenomen omdat men het gevoel heeft dat er weinig aan te beïnvloeden is. Het tegendeel is waar want als gekeken wordt naar de belangrijkste redenen van het ontstaan van een hoog verloop dan zijn dit vaak factoren waar wel degelijk iets aan te doen is. Personeelsverloop kost namelijk ontzettend veel geld want regelmatig iemand anders te moeten vinden voor dezelfde functie brengt forse extra kosten met zich mee op het gebied van werving, selectie, training, opleiding enz. Zeer significant is ook dat vervanging van mensen, zeker als dit relatief plotseling gebeurt, een groot verlies van productiviteit oplevert voor het bedrijf of de sector. Een voorbeeld: het personeels-verloop in de horeca, uiteraard deels bepaald door seizoens-invloeden, is (jaarlijks) maar liefst 40% ! Eerder dit jaar berekende ABN Amro dat dit alleen al in deze sector bijna 2 miljard aan extra kosten met zich meebrengt en dat is een ruime 6% van de totale omzet ! Zo kost het vervangen van bedienend personeel gemiddeld € 15.000 en van een fulltime kok zelfs € 30.000; logisch dus dat de bank de horeca aanraadt om daar veel meer aandacht aan te besteden. De belangrijkste adviezen zijn, en dat kon u misschien al ‘op uw klompen aanvoelen’, “verlagen van werkdruk en verhogen van lonen”. En dus komt ook dáár het knellend keurslijf van het verdrag van Wassenaar (en zijn opvolgers) weer om de hoek kijken: als de kosten van levensonderhoud wel stijgen maar lonen amper of niet, dan gaat het overal knijpen. Dan focussen werknemers zich vooral op bedrijven waar het hoogst mogelijke loon mogelijk is met hun werkniveau, en is en blijft blijft het verloop hoog totdat die stoelendans voorbij is. Na eerdere bewijzen van het slecht functioneren van zeer langdurige loonmatiging te hebben geleverd is dit het zoveelste bewijs dat loonmatiging uitsluitend kort mag worden toegepast ! En dat de lasten van laagbetaalden alsmede de minimumlonen omhoog moeten, uiteraard …

Daling ABN AMRO komt bij een bekend punt terug …

Zoals u waarschijnlijk wel weet is een belangrijk deel van Technische Analyse gebaseerd op herhalings-patronen binnen het beleggen. In het geval van de hierboven staande grafiek is dat wel heel erg duidelijk en komt de koers van ABN Amro binnenkort bij een bekend punt terug. Dat wil zeggen, als de huidige dalende trend vóór die tijd niet verbroken is; positief of negatief. Midden 2016 werd namelijk een stand van € 14 bereikt en met de huidige 16,7 en een dalende trend lijkt de koers van de bank daar wederom op aan te sturen. Temeer nu de steun net boven 16 moeite heeft om de daling te stoppen (zie steeds lagere toppen). Die beweging na 14 kan heel abrupt zijn en zelfs (tijdelijk) onder de dalende magenta steunlijn zakken, danwel de komende maanden met de gebruikelijke op- en neergaande bewegingen bereikt worden. Dat wordt dus opletten want rond 14 ontstaat een goedkoop moment / goed koopmoment (kies uw favoriet, haha !) om het aandeel (weer) op te pikken ! Dat is goed te zien aan de inmiddels weer stijgende RSI, die vóór het einde van het jaar een uitbraak moet plegen en als die naar boven plaatsvindt, dan loopt de daling ten einde. Alleen als de RSI, waar eerder al even een vergeefse opwaartse uitbraak is geprobeerd, neerwaarts uitbreekt dan lijkt een koers ONDER € 14 in de toekomst ook nog mogelijk en moet u van het aandeel afblijven. Laat ik daar voorlopig nog niet van uitgaan want er zijn (nog) geen aanwijzingen voor een verdere daling onder € 14. Dus als € 14 de bodem voor dit aandeel blijkt te gaan worden kan er voorzichtig aangekocht worden en boven de weerstand iets boven € 16 nog wat meer; in afwachting van een opwaartse uitbraak uit de dalende magentatrend. Vlak overigens aan de bovenkant van die dalende trend totdat de uitbraak gerealiseerd wordt dan misschien zijn er meerdere bewegingen naar € 14 nodig alvorens de opwaartse koersuitbraak volgt. En kan het aandeel de komende jaren weer naar € 28 terug in een vergelijkbaar tempo als midden 2016-begin 2018; hoezo, beleggers vallen niet in herhaling ?

 

Wessel AslanderDhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de NL-aandelenmarkt. WAvisie combineert ruim 3 decennia aan beurservaring met Technische Analyse (TA) en andere methodes voor structurele outperformance. U kunt kiezen uit zélf beleggen (met hulp van WAvisie), maar u kunt ook gekoppeld beleggen; uw belegging wordt aan de onze gekoppeld. Dan hoeft u geen huiswerk meer te maken, niet meer op te letten en bent u geen sloten kostbare vrije tijd meer kwijt; desondanks beschikt u altijd vrij over uw vermogen ! Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn columns voor www.wallstreetweb.nl volledig op eigen titel. In 2006 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in 2006 én 2007 hij werd 2 keer 2e bij verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In 2008 en 2009 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2019 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.