AEXNY 0.00
599.99 (0.00%)
 AEX  6.58
546.12 (1.22%)
 DJIA 267.63
25742.65 (1.05%)
 NASDAQ 56.33
9608.37 (
0.59%)
 S&P 500 25.09
3080.82 (0.82%)
 NIKKEI 263.22
22325.61 (1
.19%)
 DAX 434.43
12021.28 (3.75%)
 BEL-20  52.39
3313.37 (1.60%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 15/05/2020
Categorie: Column

Coronacrisis kan de Grote Depressie overtreffen!

De inkt van het vonnis van het Duits Constitutioneel Hof inzake de (il)legaliteit van bijzondere ECB-maatregelen van een jaar of 5 terug was nog niet droog, of het EU-Hof van Justitie gaat keihard ‘op haar strepen’ staan. Het Hof liet in een eenmalig communiqué weten “dat zij de enige is in de EU die de bevoegdheid heeft om te oordelen over een EU-instelling en/of diens handelen strookt met EU-wetgeving”. Zo’n mededeling is hoogst uitzonderlijk omdat rechterlijke instanties in het algemeen en het EU-hof in het bijzonder eigenlijk nooit commentaar (willen) geven op uitspraken van nationale rechters; zij “bedoelt de opmerking dan ook in het algemeen”. Om vervolgens te dreigen met “verschillen van inzicht over rechterlijke uitspraken en hun geldigheid brengen de eenheid van de rechtsorde in gevaar en doen afbreuk aan de rechtszekerheid”. In deze ongekende tijden lijkt er weinig aandacht te zijn voor deze machtsstrijd op het hoogste niveau op ons continent, maar die stap zal heel veel Duitsers sterk ‘tegen de haren in een strijken’ ! Velen zullen namelijk meer opkijken naar het Duits Constitutioneel Hof in eigen land dan naar het EU-Hof van Justitie in Luxemburg, mede met de door (wereld) oorlogen doorwrochte Duitse geschiedenis op de achtergrond. Maar wat het EU-Hof van Justitie WERKELIJK zegt, is dat de Duitse regering haar werk niet goed heeft gedaan. Bij het overdragen van bevoegdheden naar de EU had goed geregeld moeten zijn dat alleen het EU-Hof van Justitie beslist over EU-instanties als de ECB en had het Duits Constitutioneel Hof die bevoegdheid niet (meer) mogen hebben. Laatstgenoemde vindt namelijk dat het die bevoegdheid (nog) WEL heeft en deed dus uitspraak in de zaak van bezorgde burgers tegen de ECB over de geldigheid van de 5 jaar geleden genomen bijzondere maatregelen. Het overdragen van (nog meer) bevoegdheden vanuit nationale overheden naar de EU is steeds meer omstreden geraakt en dit zou een zeer heikel punt kunnen worden. Sterker nog: voor veel Duitsers zou dit weleens de druppel kunnen zijn die de emmer doet overlopen om in de toekomst nóg meer bevoegdheden aan Brussel over te dragen ! Maar: het Duitse Constitutioneel Hof sprak zich vooral uit over deelname van de Bundesbank aan het ECB-programma uit 2015 en oordeelde niet expliciet over de ECB zelf; waarmee het EU-Hof van Justitie weleens voor zijn beurt kan praten. Kortom, voer voor juristen waarvan al bij voorbaat vaststaat dat deze machtsstrijd alleen maar minder EU-draagvlak (in Duitsland) oplevert …

Negatieve rente, negatieve olieprijs; Italie naar 150% BBP-schuld na deze crisis ? Waar houdt dit op ?

Een NEGATIEVE WTI-olieprijs; dat gebeurde enkele weken geleden en tot dat moment had niemand dat ooit voor mogelijk gehouden ! Maar: gezien de immens gedaalde vraag naar olie, vooral omdat een heleboel landen in lockdown gingen vanwege Covid-19, was die ontwikkeling onafwendbaar geworden. Een negatieve olieprijs zegt in feite dat de producent de afnemer wil BETALEN om de olie af te nemen op een bepaalde datum. Dat is de omgekeerde wereld want uit principe betaalt de afnemer altijd aan de producent om zijn olie te kopen ! Echter: tot aan de kredietcrisis had ook niemand ooit gedacht aan een negatieve rente; niet bij centrale banken en ook niet bij commerciële banken. Maar ook dat veranderde in hoog tempo omdat centrale banken het nodig vonden om commerciële banken extra te steunen en tegelijkertijd af te straffen voor het stallen van hoge bedragen bij centrale banken. Ook dat is de omgekeerde wereld want normaal gesproken levert het stallen van tegoeden bij een ander juist rente op, terwijl daar nu in menig land juist voor BETAALD moet worden ! Gelukkig ondervindt de gewone burger met een laag tot normaal spaarsaldo daar nog geen last van want die krijgen (nog) geen negatieve rente in rekening gebracht over hun tegoed. Maar vooral vermogende klanten en als grote bedrijven met miljoenen- en of zelfs miljarden-tegoeden BETALEN in menig land rente aan de bank om hun tegoeden daar te mogen stallen. In eerdere columns heb ik al uitgelegd welke negatieve gevolgen dat allemaal heeft. En ook waarom dit in de EU door de ECB gedaan wordt: vooral om Italië uit onoverkomenlijke problemen te houden. Want het is voor vrijwel iedereen duidelijk dat een herhaling van (of overtreffen van) de Griekse schulden-problemen in 2011 NOOIT meer mag gebeuren. Maar in plaats van het land te DWINGEN tot veel meer begrotings-discipline, iets dat zij ooit keihard afgesproken heeft met de rest van de Eurozone, wordt het land overspoeld met goedkoop krediet en lijkt er weinig aan de lucht. Met het gevolg dat Italië al heel lang geen urgentie voelt om iets aan haar steeds groter wordende schuldenpositie te doen en dat gaat onherroepelijk een keer leiden tot catastrofale gebeurtenissen. Als de corona-crisis in de toekomst voorbij is dan zeggen de schuldeisers tegen Italië “ik loop hogere risico’s door jou geld te lenen en daar wil ik daar een hogere rente voor hebben; en dán is Leiden in last …

Overal nemen economische cijfers ongekende snoekduiken en is een vaccin nog ver weg …

Wie nu ook ‘in last’ is, is de VS-schalie-oliesector. Daar, en trouwens ook op de Canadese (teerzand) olievelden waar de productieprijs eveneens erg hoog ligt, giert de productie in recordtempo onderuit. Voor mij is dat niet vreemd want ik heb het voorspeld, omdat het voor S-Arabië is, Rusland en een handjevol andere (OPEC) landen die veel goedkoper produceren, een inkoppertje is om die sector kapot te concurreren op basis van een zeer lage olieprijs. Maar vergis u niet: de vraag is door de corona crisis, die in grote delen van de wereld woedt en daar een ontzagwekkende economische ellende veroorzaakt, afschuwelijk ver ingestort ! Er zijn geloofwaardige schattingen dat zeker de helft van de olievraag van vóór de coronacrisis (ca. 100 miljoen bpd) is weggevaagd door een ingestorte vraag naar zowel olie, stookolie, kerosine, benzine, diesel en zelfs gas. Want ook de grootste gasproducenten ter wereld kunnen (aard)gas op dit moment nergens meer kwijt want ook die vraag is ingestort en de opslagcapaciteit wordt maximaal benut bij zulke zeer lage prijzen (“het kan alleen maar duurder worden”). De ontwikkeling van de olieprijs voorspelde zoals aangegeven uitstekend welke economische collaps erop zou gaan treden door corona en de aandelenbeurs liep daar in 1e instantie ongeloofwaardig achteraan. Langzaam begon het besef te komen dat het om een uiterst gevaarlijke economische depressie ging die ging concurreren met de Grote Depressie uit die jaren 30; iets waar de Amerikanen nog altijd huiveringwekkend slechte (overgeleverde) herinneringen aan hebben. En inderdaad, inmiddels zijn zo’n 37 miljoen Yanks werkloos volgens officiële cijfers, en zijn het er wel dubbel zoveel volgens officieuze cijfers omdat lang niet iedereen een uitkering krijgt. De waarschuwing van FED-president Powell, dat “de gevolgen van de coronacrisis nog heel lang door kunnen werken”, valt ook in die categorie. Het is dan ook verbazingwekkend dat ze de aandelen-beurzen nog altijd niet de volle impact van de huidige crisis hebben verwerkt en vandaar dat ik denk dat er nog een nieuwe daling aankomt. Want over de hele linie nemen macro-economische cijfers van maart (vaak al sterke dalingen) en april (ongekende dalingen) snoekduik een in een record-tempo; dalingen die zelfs in de al eerder genoemde Grote Depressie nog nooit zijn gezien ! En als een groot deel van de wereld Heel langzaam uit ieders eigen lock dalen zal gaan komen en moet uitvinden waar de maximale besmettingsgraad van corona ligt, zal de economische activiteit en daarmee de olieprijs en andere zaken eerst maar bitter weinig aantrekken. En mede afhankelijk van wat er in de zomer gebeurt, komt er een vorm van toeristen-seizoen op gang en zo ja, is dat dan een schim van volgende jaren of een behoorlijke afspiegeling, zullen economieën pas in het 3e kwartaal enig herstel laten zien. Maar worden de teugels té ver gevierd en stijgt de besmettingsgraad tot boven houdbare nivo’s, dan wordt dat éven snel weer ongedaan gemaakt. Zoals voorspeld totdat we een vaccin hebben …

 

Wessel AslanderDhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de NL-aandelenmarkt. WAvisie combineert ruim 3 decennia aan beurservaring met Technische Analyse (TA) en andere methodes voor structurele outperformance. U kunt kiezen uit zélf beleggen (met hulp van WAvisie), maar u kunt ook gekoppeld beleggen; uw belegging wordt aan de onze gekoppeld. Dan hoeft u geen huiswerk meer te maken, niet meer op te letten en bent u geen sloten kostbare vrije tijd meer kwijt; desondanks beschikt u altijd vrij over uw vermogen ! Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn columns voor www.wallstreetweb.nl volledig op eigen titel. In 2006 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in 2006 én 2007 hij werd 2 keer 2e bij verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In 2008 en 2009 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.