AEXNY 0.00
596.01 (0.00%)
 AEX  -9.62 777.39 (-1.22%)  DJIA -652.22 34483.72 (-1.86%)  NASDAQ -245.15
15537.69 (-1.55%
)
 S&P 500 -88.27 4567.00 (-1.90%)  NIKKEI -462.16
27821.76 (-1.63
%)
 DAX -180.73 15100.13 (-1.18%)  BEL-20  -26.28 4113.40 (-0.63%)

Koers
Grafiek
Analyse
Auteur: Wessel Aslander
Datum: 19/06/2020
Categorie: Column

Home-made-corona, bitter weinig groeps-immuniteit...

Er komen steeds meer berichten dat het coronavirus (zeg maar de Chinese griep) niet uit de natuur stamt en dus waarschijnlijk door mensen is gemaakt. Onder meer Noors onderzoek, inmiddels geverifieerd door collega-wetenschappers, maakt dat duidelijk. Zo zijn delen van het uit-stekende eiwit op het virus van onbekende oorsprong, waarschijnlijk kunstmatig, en is het opvallend hoe weinig mutaties er sinds de ontdekking van dit virus zijn opgetreden. Dit laatste wijst op het al goeddeels aangepast zijn van dit virus richting mensen. Ook merkten de onderzoekers op dat het coronavirus behoorlijk andere eigenschappen heeft dan andere corona-virussen zoals SARS; alsmede dat die eigenschappen nooit eerder in de natuur zijn aangetroffen. En als klap op de vuurpijl ontdekten ze dat een stukje DNA van het virus erop wijst dat er nog andere bindingen van het virus met het menselijk lichaam mogelijk zijn dan de koppeling aan de ACE-2-receptoren. Dit laatste maakt het maken van een goed en breedwerkend vaccin een stuk moeilijker en dat is slecht nieuws voor de hoop die velen hebben op een snel vaccin. Al in maart schreef ik dat dit vermoedelijk het geval is m.b.t dat bewuste laboratorium in Wuhan en gaandeweg kwam daar steeds meer bewijs voor; dit is al de zoveelste uitslag die in die richting wijst. En dus hebben de Chinezen héél wat uit te leggen want tot nu toe ontkenden ze alleen categorisch zonder daar enig bewijs voor te leveren; daar mogen ze niet meer mee weg komen. Vanuit inlichtingen-diensten-kringen komen er berichten dat de Chinezen dat onderzoek direct stop hebben gezet na de uitbraak, maar toen was het uiteraard te laat. En of het nu per ongeluk is ontsnapt of moedwillig is losgelaten; de wereld heeft recht op de waarheid. Al denk ik niet dat Peking dit ooit toegeeft (zo werken communistische regimes). Overigens niet in de laatste plaats wegens de enorme angst voor massale en onbetaalbare schadeclaims omdat het ontsnappen danwel loslaten van dit virus voor ontzaglijk grote economische- en humane schade heeft gezorgd ! En dus moet de rest van de wereld de druk op Xi en zijn kliek drastisch vergroten …

Groepsimmuniteit gaat véél te langzaam en oplopend verlies aan discipline kan versoepelingen omkeren !

DE KERN van onze corona-strategie is dat er zo snel mogelijk een massale immuniteit moet worden opgebouwd zodat het virus daarna, of het nu opnieuw de kop opsteekt of niet, geen grote schade en grote aantallen doden meer kan veroorzaken. Maar: uit enkele onderzoeken blijkt dat het opbouwen van die zogenaamde groups-immuniteit bijzonder langzaam gaat. En dan heb ik het over een paar procent in april en nog geen 10% in mei; om voldoende immuniteit op te bouwen is er al gauw meer dan 60% nodig en in dit trage tempo gaan we dat nooit halen voor het einde van het jaar. Temeer omdat ons land, i.p.v de zieken en zwakken DIRECT in februari al maximaal te beschermen / af te schermen, zogenaamd intelligent op slot ging en de verspreiding van het virus keihard afgeremd werd. Dit terwijl een bepaald tempo van het verspreiding van het virus dus nodig is om voldoende immuniteit op te bouwen. In feite spreekt Rutte zichzelf dus tegen door aan de ene kant in te zetten op die groeps-immuniteit maar met zijn genomen maatregelen de verspreiding van het virus ZO HARD af te remmen dat het JAREN kan duren voordat we zo niveau van immuniteit hebben bereikt ! Uiteraard zal het opheffen van enkele beperkende maatregelen het tempo van de verspreiding van het virus weer wat opschroeven, maar het is een uiterst delicate balans en ‘t kan snel weer verkeerd gaan. En in dat opzicht komen er steeds meer bewijzen van het door mij voorspelde probleem dat mensen zich, zodra de maatregelen worden versoepeld, weer te massaal onverantwoord gaan gedragen zodat een sterke opleving van het aantal zieken en doden waarschijnlijk is. Uiteraard tenzij er veel straffer tegen dat onverantwoorde gedrag wordt opgetreden, danwel dat veel versoepelingen weer teruggedraaid moeten worden ! In veel landen weten ze daar inmiddels alles van: in veel plaatsen waaronder in Peking zijn alweer hele stadsdelen in quarantaine terug gegaan omdat het virus daar weer om zich heen slaat. En dus is het terugdraaien van versoepelingen reëel zodra mensen zich te onverantwoord gedragen … Die nieuwe enorme schade moeten we toch niet willen ?

1500 miljard aan pensioengeld gaat straks in de gokkast; draaien maar !

Met veel bombarie werd onlangs aangekondigd dat er een pensioenakkoord is, dat overigens pas over 5 jaar ingaat. Nadat werkgevers en kabinet er eerder al in geslaagd zijn vom an een gegarandeerd pensioen naar een middelloonpensioen (vooral slecht voor de grote massa) te zakken, ligt het risico nu geheel aan werknemerskant; onvoorstelbaar ! Niet voor niets wordt het door veel kenners dan ook al het casinopensioen genoemd omdat zij geheel afhankelijk wordt van toekomstige beurskoersen. Weliswaar komt er een buffer tussen te zitten die in goede jaren gevuld wordt met overschot en waar in slechte jaren uit moet worden geput, maar dat is niet meer dan een doekje op een slagaderlijke bloeding. Want zoals u inmiddels weet staat de rente, de grootste veroorzaker van het huidige dekkingstekort bij pensioenfondsen, al ruim 10 jaar op het laagst mogelijke niveau en geen hond weet of het ooit nog beter wordt. Dat zal het zeker niet worden zolang Italië zijn zaakjes niet veel beter voor elkaar maakt en met haar enorme EN sterk groeiende schuld een bom legt onder de hele Eurozone. Een bom die elk moment af kan gaan want toen bleek dat Griekenland meer dan 150% BBP-schuld had viel het om; en met Italië is iets dergelijks te verwachten. En de huidige corona-crisis kán de Italiaanse staatsschuld de komende jaren zomaar van 135 naar 150% BBP opjagen ! En nu terug van deze sprong opzij naar het hoofdonderwerp: het probleem dat pensioenen afhankelijk worden gemaakt van beurskoersen. Dat heeft ons in het verleden geen windeieren gelegd omdat het grootste deel van de pensioenopbouw middels decennialange stijgende beurskoersen is gekomen, maar dat kan (zie de vorige regels) zomaar verdwenen zijn en omslaan in een nieuwe depressie. En dus is op zo’n moment het rendement van vastrentende waarden zoals obligaties veel belangrijker aan het worden, totdat beurskoersen weer opkrabbelen en / of terugkeren naar oude standen. Dat laatste is overigens geen automatisme want in Japan, dat in veel opzichten monetair op de Eurozone lijkt, is de Nikkei nog altijd niet terug gekeerd naar de stand van ruim 30.000 in de tachtiger jaren ! Maar: naast dat dit gokken met pensioenen erg risicovol is en ALLE RISICO bij werknemers komt te liggen, is er nog een andere problemen. En dat is dat verreweg de meesten van ons grote zekerheid willen hebben over een latere pensioenuitkering, omdat ze dan weinig mogelijkheden hebben om geld te genereren. En dus is het toekomstige pensioensysteem niet eens meer een schim van het oude, nog altijd uiterst solide systeem. Wat hebben de vakbonden zich er in laten luizen; keer op keer !

 

Wessel AslanderDhr. Aslander is directeur en hoofd technische analyse van WAvisie, een beursdienst met de focus op de NL-aandelenmarkt. WAvisie combineert ruim 3 decennia aan beurservaring met Technische Analyse (TA) en andere methodes voor structurele outperformance. U kunt kiezen uit zélf beleggen (met hulp van WAvisie), maar u kunt ook gekoppeld beleggen; uw belegging wordt aan de onze gekoppeld. Dan hoeft u geen huiswerk meer te maken, niet meer op te letten en bent u geen sloten kostbare vrije tijd meer kwijt; desondanks beschikt u altijd vrij over uw vermogen ! Meer informatie: www.wavisie.nl en info@wavisie.nl. Dhr. Aslander schrijft zijn columns voor www.wallstreetweb.nl volledig op eigen titel. In 2006 werd hij ‘Beste analist van Nederland’ bij Guruwatch.nl en in 2006 én 2007 hij werd 2 keer 2e bij verkiezing tot “Beursgoeroe” (Blikopdebeurs.com). In 2008 en 2009 werd hij 4e resp. 2e ‘beursgoeroe’ bij Blikopdebeurs.com; de jury noemt zijn werk ‘realistisch en veelzijdig’. Regelmatig wordt hij genomineerd bij de ‘25 beste beleggingsexperts van Nederland’ van Goudenstier.nl. En hij weet de ‘flop-guru’s’ van Guruwatch.nl structureel te vermijden ! Aslander geeft selectief lezingen over financieel-economisch gerelateerde onderwerpen.

Noot:Deze column is een strikt persoonlijke mening; elke conclusie hierin is vrijblijvend en niet bedoeld als (professioneel) advies. Aan meningen danwel conclusies in deze column kan dan ook geen enkel recht of plicht worden ontleend. Controleer zelf of de inhoud voor u wel bruikbaar is, als u deze wilt toepassen. Posities van de schrijver kunnen per minuut, uur, dag, week of maand wisselen. U moet er van uit gaan dat besproken aandelen ook in portefeuille(s) van ondergetekende en / of WAvisie kunnen voorkomen. 

.
© 1999-2020 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.